FELELŐS VÁLLALATIRÁNYÍTÁS

Hilti corporate governance

AZ IGAZGATÓTANÁCS TAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSA ÉS HIVATALI IDEJE

A Hilti Igazgatótanácsának tagjait az Éves Rendes Közgyűlésen választják három évre. Az igazgatókat legfeljebb 4-szer választhatják újra, de csak maximum annak az évnek a végéig, amikor betöltik a 70 éves életkort.

AZ IGAZGATÓTANÁCS FELELŐSSÉGEINEK ÉS KÖTELEZETTSÉGEINEK FELOSZTÁSA

A törvényekben meghatározott  kötelességeken túl az Igazgatótanács döntéseket hoz a cégcsoport alapvető stratégiai irányelveiről, a hosszú távú és az éves stratégiai tervezésről, fontos üzleti kérdésekről, valamint a Igazgatótanács utódlásának tervezéséről és a Végrehajtó Tanács utódlási tervéről és kinevezéséről.

AUDIT BIZOTTSÁG

Az Audit Bizottság támogatja az Igazgatótanácsot  a Hilti és leányvállalatai  könyvelésének és a pénzügyi beszámolókészítésének felügyeletében, a törvények és egyéb jogszabályok betartásában, a belső és külső audit folyamatokban, valamint a kockázat kezelés felügyeletében. Az Audit Bizottsághoz delegált feladatokért végső soron az Igazgatótanács felelős.

BELSŐ AUDIT

A belső audit támogatja az Igazgatótanácsot azáltal, hogy figyelemmel kíséri a belső ellenőrzés állapotát a cégcsoporton belül. Hogy ez megvalósuljon, a belső audit auditálja a főbb tranzakciós ciklusok ellenőrzési folyamatait valamint a kiválasztott céges kockázatok kezelését.  A belső audit  célja, hogy biztosítsa az átláthatóságot a cégcsoport ellenőrzése alatt álló területen és lehetővé tegye a biztonság garantálását a csoport erőforrásai körében.

KOCKÁZATKEZELÉS

A cégcsoport vállalati szintű kockázatkezelési folyamatot tart fenn, amely magában foglalja a  cégcsoport különböző stratégiai, pénzügyi és egyéb kockázati felelősökhöz rendelt kockázatainak felmérését. A kockázati felelősök felelősek a saját kockázataikhoz kapcsolódó kockázatcsökkentő intézkedések értékeléséért, végrehajtásáért és nyomonkövetéséért. Pénzügyi kockázatok esetében a Corporate Risk Manager felelős a kockázat-jelentési folyamatért, a kockázati jelentés tartalmáért és a feltárt kockázatokkal kapcsolatban meghozott intézkedésekért. A Belső Audit a cégcsoport belső ellenőrző vizsgálatai keretében megvizsgálja a kiválasztott kockázatokat (lásd fent), valamint teszi ugyanezt a megfelelő kockázat felelősök által kezelt céges funkciók esetében is. Stratégiai kockázatok esetében a Corporate Developments bonyolít le évente stratégiai workshop-ot az Igazgatótanács bevonásával.. A kockázatkezelési jelentéseket az Igazgatótanács nevében rendszeresen ellenőrzi az Audit Bizottság.

AZ IGAZGATÓTANÁCS ÉS CÉGVEZETÉS JUTTATÁSI CSOMAGJA

Az Igazgatóság tagjai fix éves javadalmazásban és  egyösszegű költségtérítésben részesülnek. Az elnök kap változó mértékű jövedelmet is. Nincs további kompenzáció az igazgatók Audit Bizottságban betöltött szerepéért. Az Igazgatóság korábbi tagjai nem kapnak díjazást.

A céges vezetőség tagjai ( a Végrehajtó Vezetőségi Csapat és a Végrehajtó Igazgatóság)  éves alapbért és teljesítményalapú mozgó bért kapnak. A Végrehajtó Igazgatóság tagjai az állami nyugdíjalap jogosultság mellett céges nyugdíjbavonulási juttatásban is részesülnek..

A Végrehajtó Vezetőségi Csapat korábbi tagjai az állami nyugdíjalap jogosultság mellett nem kapnak további kompenzációt. A teljes kompenzáció részletei megtalálhatók a cégcsoport pénzügyi beszámolóiban .

A RÉSZVÉNYESEK RÉSZVÉTELI JOGA

Az alaptőke részletei megtalálhatók a cégcsoport konszolidált pénzügyi kimutatásaiban. Közgyűlési döntések általában a képviselt szavazatok abszolút többsége alapján születnek . Legalább háromnegyedes szavazattöbség szükséges  az alapító okirat módosításához, az alaptőkét érintő döntésekhez, előjegyzési jogokhoz, az üzleti tevékenységek kiterjesztéséhez vagy korlátozásához ill. vállati összeolvadásokhoz, alapvető átalakításokhoz, felszámoláshoz.  

KÖNYVVIZSGÁLÓK

A cégcsoport konszolidált pénzügyi kimutatásait és a Hilti Corporation pénzügyi kimutatásait a  PricewaterhouseCoopers Kft., St. Gallen auditálja.

További információ a Hiltiről

Hilti történet

TÖRTÉNETÜNK

További információ
Hilti társadalmi felelősségvállalás

VÁLLALATI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

További információ

Megosztás