Nyelv

RT 6–A22

Eredeti használati utasítás

A dokumentáció adatai

A dokumentumról

 • Üzembe helyezés előtt olvassa el ezt a dokumentumot. Ez a biztonságos munkavégzés és a hibamentes kezelés előfeltétele.
 • Vegye figyelembe a dokumentumban és a terméken található biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket.
 • Ezt a használati utasítást mindig tárolja a termék közelében, és a gépet csak ezzel az utasítással együtt adja tovább harmadik személynek.

Jelmagyarázat

Figyelmeztetések

A figyelmeztetések a termék használata során előforduló veszélyekre hívják fel a figyelmet. A következő figyelmeztetéseket használjuk:
VESZÉLY
VESZÉLY !
 • Súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezető közvetlen veszély esetén.
FIGYELMEZTETÉS
FIGYELMEZTETÉS !
 • Ezzel a szóval hívjuk fel a figyelmet egy olyan lehetséges veszélyre, amely súlyos személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.
VIGYÁZAT
VIGYÁZAT !
 • Ezzel a szóval hívjuk fel a figyelmet az olyan lehetséges veszélyhelyzetre, amely könnyebb személyi sérüléshez, vagy dologi kárhoz vezethet.

A dokumentációban használt szimbólumok

A következő szimbólumokat használjuk a jelen dokumentációban:
Image alternative Használat előtt olvassa el a használati utasítást
Image alternative Alkalmazási útmutatók és más hasznos tudnivalók
Image alternative Újrahasznosítható anyagokkal való bánásmód
Image alternative Az elektromos gépeket és akkukat ne dobja a háztartási szemétbe

Az ábrákon használt szimbólumok

Az ábrákon a következő szimbólumokat használjuk:
Image alternative Ezek a számok a jelen utasítás elején található ábrákra vonatkoznak
Image alternative A számozás a munkalépések sorrendjét mutatja képekben, és eltérhet a szövegben található munkalépések számozásától
Image alternative Az áttekintő ábrában használt pozíciószámok a termék áttekintésére szolgáló szakasz jelmagyarázatában lévő számokra utalnak
Image alternative Ez a jel hívja fel a figyelmét arra, hogy a termék használata során különös odafigyeléssel kell eljárnia.

Termékhez kötődő szimbólumok

Szimbólumok a terméken

A terméken a következő szimbólumokat használhatjuk:
Image alternative Viseljen védőszemüveget
Image alternative Viseljen hallásvédőt
Image alternative Viseljen védősisakot
Image alternative Egyenáram
Image alternative A termék az iOS és Android platformokkal kompatibilis vezeték nélküli adatátvitelhez használható.
Image alternative Li-ion akku
Image alternative A használt Hilti Li-ion akku típussorozata. Vegye figyelembe a Rendeltetésszerű használat fejezetben közölt adatokat.
Image alternative Az akkut soha ne használja ütőszerszámként.
Image alternative Ügyeljen arra, hogy ne ejtse le az akkut. Ne használjon olyan akkut, amelyet ütés ért vagy egyéb módon sérült.

Termékinformációk

A Image alternative termékeket kizárólag szakember általi használatra szánták és a gépet csak engedéllyel rendelkező, szakképzett személy használhatja, javíthatja. Ezt a személyt minden lehetséges kockázati tényezőről tájékoztatni kell. A termék és tartozékai könnyen veszélyt okozhatnak, ha nem képzett személy dolgozik velük, vagy nem rendeltetésszerűen használják őket.
A típusjelölés és a sorozatszám a típustáblán található.
 • Jegyezze fel a sorozatszámot a következő táblázatba. Amennyiben kérdéssel fordul a képviseletünkhöz vagy a szervizhez, szüksége lesz ezekre a termékadatokra.
  Termékadatok
  Popszegecs-beültető készülék, akkus
  RT 6–A22
  Generáció:
  01
  Sorozatszám:

Megfelelőségi nyilatkozat

Kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy ez a termék megfelel az érvényben lévő irányelveknek és szabványoknak. A megfelelőségi nyilatkozat másolatát a dokumentáció végén találja.
A műszaki dokumentáció helye:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Biztonság

Biztonsági előírások

Általános biztonsági tudnivalók az elektromos kéziszerszámokhoz

Image alternative FIGYELMEZTETÉS Olvasson el minden biztonsági tudnivalót és utasítást, illusztrált anyagot és műszaki adatot, amelyet ehhez az elektromos kéziszerszámhoz mellékeltek. Az alábbi biztonsági tudnivalók és utasítások betartásának elmulasztása áramütéshez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérüléshez vezethet.
Őrizzen meg minden biztonsági tudnivalót és utasítást a jövőbeni használathoz.
A biztonsági utasításokban használt „elektromos kéziszerszám” fogalom hálózatról üzemelő elektromos kéziszerszámokra (tápkábellel együtt értve) és akkumulátoros elektromos kéziszerszámokra (tápkábel nélkül) vonatkozik.
Munkahelyi biztonság
 • Tartsa tisztán a munkahelyét és jól világítsa meg. Rendetlen munkahelyek és megvilágítatlan munkaterületek balesetekhez vezethetnek.
 • Ne dolgozzon az elektromos kéziszerszámmal olyan robbanásveszélyes környezetben, ahol éghető folyadékok, gázok vagy porok vannak. Az elektromos kéziszerszámok szikrákat bocsáthatnak ki, amelyek meggyújthatják a port vagy a gyúlékony gőzöket.
 • Tartsa távol a gyerekeket és az idegen személyeket a munkahelytől, ha az elektromos kéziszerszámot használja. Ha elvonják a figyelmét a munkáról, könnyen elvesztheti az uralmát a berendezés felett.
Elektromos biztonsági előírások
 • Az elektromos kéziszerszám csatlakozódugójának illeszkednie kell a dugaszolóaljzatba. A csatlakozódugót semmilyen módon sem szabad megváltoztatni. Védőföldeléssel ellátott elektromos kéziszerszámokhoz ne használjon csatlakozóadaptert. Az eredeti csatlakozódugó és a hozzá illeszkedő csatlakozóaljzat csökkenti az áramütés kockázatát.
 • Ne érjen hozzá földelt felületekhez, például csövekhez, fűtőtestekhez, tűzhelyekhez és hűtőszekrényekhez. Az áramütés veszélye megnövekszik, ha a teste le van földelve.
 • Tartsa távol az elektromos kéziszerszámokat az esőtől és a nedvesség hatásaitól. Ha víz hatol be az elektromos kéziszerszámba, az növeli az áramütés kockázatát.
 • Ne használja a csatlakozókábelt a rendeltetésétől eltérő célokra, vagyis az elektromos kéziszerszámot soha ne hordozza vagy akassza fel a kábelnél fogva, és soha ne húzza ki a hálózati csatlakozódugót a kábelnél fogva. Tartsa távol a csatlakozókábelt hőforrásoktól, olajtól, éles élektől és sarkaktól, mozgó alkatrészektől. A sérült vagy összetekert csatlakozókábel növeli az áramütés kockázatát.
 • Ha az elektromos kéziszerszámmal szabadban dolgozik, akkor csak a szabadban való használatra engedélyezett hosszabbítókábelt használjon. A kültérre is alkalmas hosszabbítókábel használata csökkenti az áramütés kockázatát.
 • Használjon hibaáram-védőkapcsolót, ha az elektromos kéziszerszám nedves környezetben történő üzemeltetése nem kerülhető el. A hibaáram-védőkapcsoló használata csökkenti az áramütés kockázatát.
Személyi biztonsági előírások
 • Munka közben mindig figyeljen, ügyeljen arra, amit csinál, és meggondoltan dolgozzon az elektromos kéziszerszámmal. Ne használja az elektromos kéziszerszámot, ha fáradt, illetve ha kábítószer, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt áll. Az elektromos kéziszerszámmal végzett munka közben már egy pillanatnyi figyelmetlenség is komoly sérülésekhez vezethet.
 • Viseljen személyi védőfelszerelést, és mindig viseljen védőszemüveget. Az elektromos kéziszerszám alkalmazásának megfelelő személyi védőfelszerelések, úgymint porvédő álarc, csúszásbiztos védőcipő, védősapka és fülvédő használata csökkenti a személyi sérülések kockázatát.
 • Kerülje az elektromos kéziszerszám akaratlan üzembe helyezését. Mielőtt az elektromos kéziszerszámot az elektromos hálózatra és/vagy az akkumulátorra csatlakoztatja, vagy felveszi, ill. szállítja, győződjön meg arról, hogy a gép ki van kapcsolva. Ha az elektromos kéziszerszám felemelése közben az ujját a kapcsolón tartja, vagy ha a gépet bekapcsolt állapotban csatlakoztatja az áramforráshoz, az balesethez vezethet.
 • Az elektromos kéziszerszám bekapcsolása előtt feltétlenül távolítsa el a beállító szerszámokat vagy csavarkulcsokat. Az elektromos kéziszerszám forgó részeiben felejtett beállító szerszám vagy csavarkulcs sérüléseket okozhat.
 • Kerülje el a normálistól eltérő testtartást. Ügyeljen arra, hogy mindig biztosan álljon és megtartsa az egyensúlyát. Így az elektromos kéziszerszám felett váratlan helyzetekben is jobban tud uralkodni.
 • Viseljen megfelelő munkaruhát. Ne viseljen bő ruhát vagy ékszereket. Tartsa távol a haját, a ruháját és a kesztyűjét a mozgó részektől. A bő ruhát, az ékszereket és a hosszú hajat a mozgó alkatrészek magukkal ránthatják.
 • Ha az elektromos kéziszerszámra fel lehet szerelni a por elszívásához és összegyűjtéséhez szükséges berendezéseket, ellenőrizze, hogy azok megfelelő módon hozzá vannak kapcsolva a szerszámhoz, és rendeltetésüknek megfelelően működnek. Porelszívó egység használata csökkenti a munka során keletkező por veszélyes hatását.
 • Ne ringassa magát hamis biztonságérzetbe, és ne hagyja figyelmen kívül az elektromos kéziszerszám biztonsági előírásait, akkor sem, ha az elektromos kéziszerszámot hosszú ideje használja, és ezáltal jól ismeri. A figyelmetlen kezelés a másodperc tört része alatt súlyos sérülésekhez vezethet.
Az elektromos kéziszerszám használata és kezelése
 • Ne terhelje túl a gépet. Munkájához csak az arra szolgáló elektromos kéziszerszámot használja. A megfelelő elektromos kéziszerszámmal a megadott teljesítménytartományon belül jobban és biztonságosabban lehet dolgozni.
 • Ne használjon olyan elektromos kéziszerszámot, amelynek a kapcsolója elromlott. Egy olyan elektromos kéziszerszám, amelyet nem lehet sem be-, sem kikapcsolni, veszélyes, és meg kell javíttatni.
 • A gép beállítása, a tartozékok cseréje vagy a gép lehelyezése előtt húzza ki a csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból és/vagy vegye ki a kivehető akkut a gépből. Ez az elővigyázatossági intézkedés meggátolja a gép szándékolatlan üzembe helyezését.
 • A használaton kívüli elektromos kéziszerszámokat olyan helyen tárolja, ahol azokhoz gyerekek nem férhetnek hozzá. Ne hagyja, hogy olyan személyek használják az elektromos kéziszerszámot, akik nem ismerik a szerszámot, vagy nem olvasták el ezt az útmutatót. Az elektromos kéziszerszámok veszélyesek, ha azokat gyakorlatlan személyek használják.
 • Mindig gondosan tartsa karban az elektromos kéziszerszámot és a tartozékokat. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek kifogástalanul működnek-e, nincsenek-e beszorulva, és nincsenek-e eltörve vagy megrongálódva olyan alkatrészek, amelyek hátrányosan befolyásolhatják az elektromos kéziszerszám működését. Használat előtt javíttassa meg a gép megrongálódott alkatrészeit. Sok balesetnek a rosszul karbantartott elektromos kéziszerszám az oka.
 • Tartsa tisztán és élesen a vágószerszámokat. Az éles vágóélekkel rendelkező és gondosan ápolt vágószerszámok ritkábban ékelődnek be, és azokat könnyebben lehet vezetni és irányítani.
 • Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat, betétszerszámokat stb. a jelen utasítások figyelembevételével használja. Vegye figyelembe a munkafeltételeket és a kivitelezendő munka sajátosságait. Az elektromos kéziszerszám eredeti rendeltetésétől eltérő célokra való alkalmazása veszélyes helyzetekhez vezethet.
 • A markolatot és fogófelületeket tartsa száraz, tiszta, olaj- és zsírmentes állapotban. A csúszós markolatok és fogófelületek nem teszik lehetővé az elektromos kéziszerszám biztonságos üzemeltetését és ellenőrzését az előre nem látható helyzetekben.
Akkumulátoros szerszám használata és kezelése
 • Az akkumulátort csak a gyártó által ajánlott töltőberendezésben töltse fel. Ha egy bizonyos akkumulátortípus feltöltésére szolgáló töltőberendezésben egy másik akkumulátort próbál feltölteni, tűz keletkezhet.
 • Az elektromos kéziszerszámban csak az ahhoz tartozó akkumulátort használja. Más akkumulátorok használata személyi sérüléseket és tüzet okozhat.
 • Tartsa távol a használaton kívüli akkumulátort irodai kapcsoktól, pénzérméktől, kulcsoktól, szögektől, csavaroktól és más kisméretű fémtárgyaktól, amelyek áthidalhatják az érintkezőket. Az akkumulátor érintkezői közötti rövidzárlat égési sérüléseket vagy tüzet okozhat.
 • Hibás alkalmazás esetén az akkumulátorból folyadék léphet ki. Kerülje el az érintkezést a folyadékkal. Ha véletlenül mégis érintkezésbe került az akkumulátorfolyadékkal, azonnal öblítse le vízzel az érintett felületet. Ha a folyadék a szemébe jutott, keressen fel egy orvost. A kilépő akkumulátorfolyadék irritációkat vagy égéses bőrsérüléseket okozhat.
 • Ne használjon sérült vagy módosított akkut. A sérült vagy módosított akkuk előre nem látható módon viselkedhetnek és tüzet, robbanást vagy sérülésveszélyt okozhatnak.
 • Az akkut ne tegye ki tűz és magas hőmérséklet hatásának. A tűz és a 130 °C (265 °F) feletti hőmérséklet robbanást okozhat.
 • Kövesse a töltésre vonatkozó összes utasítást, és az akkut vagy akkus szerszámot soha ne töltse a használati utasításban megadott hőmérséklet-tartományon kívül. A nem megfelelő vagy a megengedett hőmérséklet-tartományon kívül történő töltés az akku meghibásodásához és tűzveszélyhez vezethet.
Szerviz
 • Az elektromos kéziszerszámot csak szakképzett személyzet javíthatja, kizárólag eredeti pótalkatrészek felhasználásával. Ez biztosítja, hogy az elektromos kéziszerszám biztonságos marad.
 • Soha ne javítsa a sérült akkut. Az akkuk javítását csak a gyártó által felhatalmazott ügyfélszolgálatok végezhetik.

Alapvető biztonsági utasítások

A használati utasítás egyes fejezeteiben található biztonsági utasításain kívül a következő rendelkezéseket is szigorúan be kell tartani.
Személyi biztonsági előírások
 • Soha ne végezzen módosításokat vagy változtatásokat a készüléken.
 • Használja a megfelelő készüléket. Ne használja a gépet olyan célra, melyre az nem alkalmas; kizárólag rendeltetésszerűen és műszakilag kifogástalan állapotban használja a gépet.
 • A készülék kizárólag popszegecsek feldolgozására alkalmas.
 • Munka közben mindig figyeljen, ügyeljen arra, amit csinál, és meggondoltan dolgozzon a készülékkel. Ne használja a készüléket, ha Ön éppen nem tud összpontosítani.
 • A sérülés veszélyének elkerülése érdekében csak eredeti Hilti tartozékokat és pótalkatrészeket, vagy azokkal azonos minőségű termékeket használjon.
 • Csak a készülékhez tervezett és engedélyezett rögzítőelemet használjon.
 • Tartsa be a használati utasítás használatra, ápolásra és karbantartásra vonatkozó tanácsait.
 • Ne irányítsa a készüléket maga felé vagy más személyek irányába.
 • Ne nyomja a készüléket a kezéhez vagy más testrészéhez (illetve más személy testrészéhez).
 • A szegecseket csak fém hordozófelületbe üsse be. Ne kísérelje meg a szegecseket más aljzatba beütni.
 • Az elsütőbillentyűt csak akkor működtesse, ha a készülék érintkezik a hordozófelülettel, és a készüléket teljesen a felületnek nyomta.
 • Beütés során a szegbeverő készüléket mindig tartsa merőlegesen a felületre, hogy megakadályozza a rögzítőelem alaptól való eltérését.
 • Soha ne üssön be egy szegecs után egy másikat, mivel az a szegecs töréséhez vezethet.
 • A markolatokat tartsa száraz, tiszta, olaj- és zsírmentes állapotban.
 • Sose hagyja a feltöltött készüléket felügyelet nélkül.
 • Tisztítási, szerviz- és karbantartási munkák előtt mindig távolítsa el a popszegecset.
 • Sose hagyja a gépet felügyelet nélkül.
 • A használaton kívüli készüléket tárazza ki (távolítsa el belőle a szegecset), majd száraz, zárt és gyerekektől elzárt helyen tárolja.
 • Ne szedje szét a készüléket, ha az forró; ha ez mégis elkerülhetetlen, akkor viseljen közben védőkesztyűt.
 • Ne használja a készüléket, ha sérült része(i) van(nak), vagy ha bármelyik kezelőegység hibásan működik. Ha szükséges, javíttassa meg a készüléket a Hilti Szervizben.
 • Ne működtesse a kapcsolót, ha a készülékben szegecs található.
 • Ne nézzen közvetlenül a világításba (LED), és ne is világítson vele más személyek arcába. Megvakulás veszélye áll fenn.
Biztonság a munkahelyen
 • Biztosítsa a munkahely jó megvilágítását.
 • Tartson rendet a munkaterületen. A munkaterületről el kell távolítani azokat a tárgyakat, amelyek sérülést okozhatnak.
 • Viseljen csúszásbiztos cipőt.
 • Önnek és a közvetlen közelében tartózkodóknak a készülék használata közben megfelelő védőszemüveget, védősisakot, fülvédőt és védőkesztyűt kell viselnie.
 • Ha nem használja a készüléket, akkor mindig zárja el a szegecsekkel együtt és gyerekek számára nem hozzáférhető módon tárolja.
 • Tartsa távol a gyerekeket és az idegeneket a munkaterülettől.
 • Kerülje az abnormális testtartást. Ügyeljen arra, hogy mindig biztosan álljon és feltétlenül tartsa meg az egyensúlyát.
 • A szegecsek beütése előtt győződjön meg arról, hogy senki nem tartózkodik a rögzíteni kívánt lemezek másik oldalán.
 • Vegye figyelembe a környezeti viszonyokat. Ne használja a készüléket olyan helyen, ahol tűz­ és robbanásveszély áll fenn.

Akkumulátoros készülékek gondos használata és kezelése

 • Vegye figyelembe a Li-ion akkumulátorok szállítására, tárolására és üzemeltetésére vonatkozó különleges irányelveket.
 • Tartsa távol az akkut a magas hőmérséklettől és a tűztől.
 • Az akkut tilos szétszedni, összepréselni, 80 °C fölé hevíteni vagy elégetni.
 • Ne használjon vagy töltsön olyan akkut, amelyet ütés ért, egy méternél magasabbról leeset, vagy más módon sérült. Ilyen esetben feltétlenül forduljon a Hilti  Szervizhez .
 • Ha érintésre túl forró az akku, akkor lehet, hogy meghibásodott. Állítsa a terméket egy nem gyúlékony helyre, éghető anyagoktól elegendő távolságba, ahol megfigyelhető, és hagyja lehűlni. Ilyen esetben feltétlenül forduljon a Hilti  Szervizhez .

Leírás

Termékáttekintés

Image alternative
 1. Fúvóka
 2. Acélhüvely
 3. Tokmányház
 4. Tokmány
 5. Nyomópersely
 6. Nyomórugó
 7. Adapteridom
 8. Gyűjtőtartály
 9. Akku töltöttségi állapota és hibakijelzés
 10. Kioldógomb az akkuhoz a töltésállapot-kijelzőt aktiváló kiegészítő funkcióval
 11. Akku
 12. Világítás / túlterhelést jelző LED
 13. Kapcsoló

Szállítási terjedelem

Popszegecs-beültető készülék, 4 fúvóka, kulcs, levehető gyűjtőtartály, használati utasítás.
A termékéhez jóváhagyott további rendszertartozékokat a Hilti Store helyeken vagy a következő oldalon talál: www.hilti.group .

Rendeltetésszerű használat

Az itt ismertetett termék egy kézzel vezetett, akkumulátorral üzemeltetett popszegecs-beültető készülék.

 • Ehhez a termékhez kizárólag Hilti B22 típussorozatú Li-ion akkumulátorokat használjon.

 • Ehhez az akkuhoz kizárólag a C4/36 sorozatba tartozó Hilti töltőkészüléket használjon.

A Li-ion akku töltöttségi állapotának kijelzője

A Li-ion akku töltöttségi állapotát és a gépen jelentkező hibákat a Li-ion akku kijelzője jelzi ki. A Li-ion akku töltöttségi állapota a két akkumulátor-kireteszelő gomb egyikének megkoppintásakor megjelenik a kijelzőn.
Állapot
Jelentés
4 LED világít.
Töltöttségi állapot: 75% és 100% között
3 LED világít.
Töltöttségi állapot: 50% és 75% között
2 LED világít.
Töltöttségi állapot: 25% és 50% között
1 LED világít.
Töltöttségi állapot: 10% és 25% között
1 LED villog.
Töltöttségi állapot: < 10%
1 LED villog, a gép nem üzemkész.
Az akku túlmelegedett vagy teljesen lemerült.
4 LED villog, a gép nem üzemkész.
A gép túlterhelt vagy túlhevült.
Működtetett indítókapcsoló esetén és az indítókapcsoló elengedése után 5 másodperccel a töltöttségi állapot kijelzése nem lehetséges.
Az akkumulátor töltöttségi állapotát kijelző LED-ek villogása esetén vegye figyelembe a Hibakeresés című fejezetben leírt tudnivalókat.

Túlterhelés elleni védelem

Túlterhelés esetén a gép automatikusan kikapcsol és a túlterhelést jelző LED a következő 10 másodpercig villog.
Ez alatt az idő alatt a készülék nem használható. A túlterhelést általában a tokmány mechanikájában maradt anyagmaradványok okozzák, ezért a tokmányt meg kell tisztítani. Ehhez kövesse az Ápolás és karbantartás c. fejezetben található utasításokat az anyagmaradványok eltávolítására. Ha a blokkolást sikeresen megszüntették, akkor a készülék újra üzemkész.

Műszaki adatok


RT 6-A22
Névleges feszültség
21,6 V
Az EPTA Procedure 01 szerinti tömeg B22⁄8.0 akkuval
2,7 kg
Lökethossz
25 mm

Akku

Akku üzemi feszültsége
21,6 V
Környezeti hőmérséklet működés közben
−17 ℃ … 60 ℃
Tárolási hőmérséklet
−20 ℃ … 40 ℃
Akkuhőmérséklet a töltés kezdetekor
−10 ℃ … 45 ℃

Zajinformációk és rezgési értékek az EN 62841 szabvány szerint

A jelen útmutatókban megadott hangnyomás- és rezgésértékeket egy szabványosított mérési eljárás keretében mértük meg, és alkalmasak elektromos kéziszerszámok egymással történő összehasonlítására. Az értékek emellett alkalmasak az expozíció előzetes megbecsülésére.
A megadott adatok az elektromos szerszám fő alkalmazási területeire vonatkoznak. Ha az elektromos kéziszerszámot más célra, eltérő betétszerszámokkal használják, vagy nem megfelelően tartják karban, akkor az adatok eltérőek lehetnek. Ez jelentősen megnövelheti az expozíciókat a munkaidő teljes időtartama alatt.
Az expozíció pontos megbecsüléséhez azokat az időszakokat is figyelembe kell venni, amikor a gépet lekapcsolták, vagy a gép ugyan működik, de ténylegesen nincs használatban. Ez jelentősen csökkentheti az expozíciókat a munkaidő teljes időtartama alatt.
Hozzon kiegészítő intézkedéseket a kezelő védelme érdekében a hang és/vagy a rezgés hatásai ellen, mint például: Elektromos kéziszerszámok és betétszerszámok karbantartása, a gépkezelő kezének melegen tartása, a munkafolyamatok megszervezése.
Zajinformációk

RT 6-A22
Hangteljesítményszint LWA
98,9 dB(A)
Hangteljesítményszint bizonytalanság KWA
3 dB(A)
Zajkibocsátás LpA
85,9 dB(A)
Hangnyomásszint bizonytalanság KpA
3 dB(A)
Vibrációs értékek

RT 6-A22
Rezgésgyorsulási érték ah,D
0,94 m/s²
A megadott K rezgésérték bizonytalansága
0,033 m/s²

Fúvóka hozzárendelése a használandó popszegecsekhez

Fúvóka megnevezése
Popszegecs átmérő minden kereskedelmi forgalomban kapható anyaghoz
RTN 2.4
2,4 mm
RTN 3.2
3,2 mm
RTN 4.0
4,0 mm
RTN 4.8
4,8 mm
5,0 mm (kizárólag alumínium popszegecsek)

A munkahely előkészítése

A munkahely előkészítése

VIGYÁZAT
Sérülésveszély szándékolatlan elindulás miatt!
 • Az akku behelyezése előtt győződjön meg arról, hogy a vonatkozó termék ki van kapcsolva.
 • A gép beállítása vagy az alkatrészek cseréje előtt vegye ki az akkut.
Vegye figyelembe a dokumentumban és a terméken található biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket.

Az akku töltése

 1. A töltés előtt olvassa el a töltőkészülék használati utasítását.
 2. Ügyeljen arra, hogy az akku és a töltőkészülék érintkezői tiszták és szárazak.
 3. Az akkut a megengedett töltőberendezésben töltse fel.

Az akku behelyezése

VIGYÁZAT
Sérülésveszély rövidzárlat vagy leeső akku miatt!
 • Az akku behelyezése előtt győződjön meg arról, hogy az akkuhoz és a termék érintkezőihez nem ér hozzá idegen tárgy.
 • Győződjön meg arról, hogy az akku mindig megfelelően rögzül.
 1. Az első üzembe helyezés előtt töltse fel teljesen az akkut.
 2. Helyezze az akkut a készüléktartóba, hogy az hallhatóan bereteszeljen.
 3. Ellenőrizze az akku biztos illeszkedését.

Az akku eltávolítása

 1. Nyomja meg az akku kioldógombjait.
 2. Húzza ki az akkut a gépből.

Fúvóka cseréje

VIGYÁZAT
Sérülésveszély A szegecs sérülést okozhat.
 • Győződjön meg arról, hogy a szegecsbeverő készülékben nincs popszegecs.
 1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a kapcsolót.
 2. Megfelelő csillagkulccsal (SW 12) nyissa ki a fúvókát, majd csavarja le.
 3. Csavarja fel az új fúvókát.
 4. Megfelelő csillagkulccsal húzza meg a fúvókát.

Munkavégzés

Popszegecs beütése

 1. Helyezze be a használt szegecsátmérőnek megfelelő fúvókát.
 2. Vezesse be a popszegecset a fúvókába.
 3. Helyezze a terméket színelve a munkadarabra.
  Csak előre fúrt munkadarabok rögzíthetők.
 4. Nyomja meg a kapcsolót.
 5. A szegecs beütéséhez nyomja meg röviden a kioldógombot.
 6. Döntse hátra a terméket, és ürítse ki a leszakadt szegecstüskét a gyűjtőtartályba.

Gyűjtőtartály kiürítése

 1. Csavarja le a gyűjtőtartályt az óramutató járásával ellentétesen.
 2. Ürítse ki a gyűjtőtartályt.
 3. Csavarja vissza a gyűjtőtartályt a termékre.

A termék ápolása és karbantartása

Fémmaradványok eltávolítsa

 1. Használjon megfelelő (SW 24) villáskulcsot, és oldja meg az acélhüvelyt.
 2. Óvatosan csavarozza le az acélhüvelyt.
 3. Majd óvatosan kopogtassa ki.
 4. Csavarja le a fúvókát és egy kendővel tisztítsa meg az acélhüvelyt, amíg el nem távolította az összes fémmaradványt.
 5. Csavarja vissza a fúvókát.
 6. Megfelelő csillagkulccsal (SW 17) nyissa ki a tokmányházat és csavarozza le teljesen.
 7. Vegye ki a három részből álló tokmányt.
 8. Óvatosan kopogtassa ki a tokmányházat.
 9. Törlőkendővel tisztítsa meg a tokmányházat és a tokmányt, míg minden fémmaradványt el nem távolít.
 10. Vegye ki a nyomóperselyt és a nyomórugót.
 11. Törlőkendővel tisztítsa meg a nyomóperselyt és a nyomórugót.
 12. Törlőkendővel tisztítsa meg az adapteridomot.
 13. Most a kiszereléssel ellentétes sorrendben helyezzen vissza minden alkatrészt.
  Hilti zsírral kenje meg a nyomóperselyt és tokmányházat kívülről.
  Fújjon egy csepp olajat a tokmányházba.
 14. Megfelelő villáskulccsal (SW 24) húzza meg az acélhüvelyt.

Fémdarabok eltávolítása a tokmányházból

 1. Használjon megfelelő (SW 24) villáskulcsot, és oldja meg az acélhüvelyt.
 2. Óvatosan csavarozza le az acélhüvelyt.
 3. Majd óvatosan kopogtassa ki.
 4. Megfelelő csillagkulccsal (SW 17) nyissa ki a tokmányházat és csavarozza le teljesen.
 5. Óvatosan kopogtassa ki a tokmányházat.
  • Közben kiesik a három részes tokmány és a fémdarabok.
 6. Most a kiszereléssel ellentétes sorrendben helyezzen vissza minden alkatrészt.
  Fújjon egy csepp olajat a tokmányházba.
 7. Megfelelő villáskulccsal (SW 24) húzza meg az acélhüvelyt.

A tokmányház előírásszerű helyzetének ellenőrzése

 1. Megfelelő villáskulccsal oldja meg az acélhüvelyt.
 2. Óvatosan csavarozza le az acélhüvelyt.
 3. Ellenőrizze a tokmányház előírásszerű helyzetét.
 4. Szükség esetén csavarozza fel újra a tokmányházat az adapteridomra.
 5. Csavarozza vissza az acélhüvelyt.
 6. Megfelelő villáskulccsal húzza meg az acélhüvelyt.

Ápolás és karbantartás

FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély behelyezett akku esetén !
 • Minden ápolási és karbantartási munka előtt vegye ki az akkut!
A gép ápolása
 • Óvatosan távolítsa el a szilárdan tapadó szennyeződést.
 • Száraz kefével tisztítsa meg óvatosan a szellőzőnyílásokat.
 • A házat csak enyhén nedves kendővel tisztítsa. Ne használjon szilikontartalmú ápolószert, mivel az károsíthatja a műanyag alkatrészeket.
A Li‑ion akkuk ápolása
 • Az akkut tartsa száraz, olaj- és zsírmentes állapotban.
 • A házat csak enyhén nedves kendővel tisztítsa. Ne használjon szilikontartalmú ápolószert, mivel az károsíthatja a műanyag alkatrészeket.
 • Kerülje a nedvesség behatolását.
Karbantartás
 • Rendszeresen ellenőrizze a látható részeket sérülés, illetve a kezelőelemeket kifogástalan működés szempontjából.
 • Sérülések és/vagy funkciózavar esetén ne működtesse a terméket. Azonnal javíttassa meg a Hilti Szervizben.
 • Az ápolási és karbantartási munkák után minden védőfelszerelést szereljen fel, és ellenőrizze a gép működését.
A biztonságos üzemelés érdekében csak eredeti pótalkatrészeket és fogyóanyagokat használjon. Az általunk engedélyezett pótalkatrészeket, fogyóanyagokat és tartozékokat termékéhez megtalálja a Hilti Store helyeken vagy az alábbi címen: www.hilti.group .

Akkumulátoros gépek szállítása és tárolása

Szállítás
  VIGYÁZAT
  Nem szándékos indítás szállításkor !
 • A terméket mindig behelyezett akku nélkül szállítsa.
 • Vegye ki az akkukat.
 • Az akkukat soha ne szállítsa ömlesztve.
 • Hosszabb szállítást követően ellenőrizze az akkumulátor és a gép sértetlenségét a használatba vétel előtt.
Tárolás
  VIGYÁZAT
  Véletlen károsodás hibás vagy kifolyó akkuk miatt. !
 • A terméket mindig behelyezett akku nélkül tárolja.
 • Lehetőleg hűvös, száraz helyen tárolja a gépet és az akkut.
 • Soha ne tárolja az akkut tűző napon, fűtőtesten vagy üveglap mögött.
 • A gépet és az akkut száraz helyen, gyermekek, valamint illetéktelen személyek számára nem hozzáférhető módon tárolja.
 • Hosszabb tárolást követően ellenőrizze az akkumulátor és a gép sértetlenségét a használatba vétel előtt.

Segítség zavarok esetén

Az ebben a táblázatban fel nem sorolt zavarok, illetve olyan zavarok esetén, amelyeket saját maga nem tud megjavítani, kérjük, forduljon a Hilti Szervizhez.

A popszegecs-beültető készülék nem működőképes

Üzemzavar
Lehetséges ok
Megoldás
A LED-ek nem jeleznek semmit.
Az akku nincs teljesen betolva.
 • Az akkut hallható kattanással reteszelje be.
Lemerült az akku.
 • Cserélje ki az akkut, és töltse fel a lemerült akkut.
Az akku túl forró vagy túl hideg.
 • Hozza az akkut az ajánlott munkahőmérsékletre.
1 LED villog.
Lemerült az akku.
 • Cserélje ki az akkut, és töltse fel a lemerült akkut.
Az akku túl forró vagy túl hideg.
 • Hozza az akkut az ajánlott munkahőmérsékletre.
4 LED villog.
A terméket rövid ideig túlterhelték.
 • Engedje el az indítókapcsolót, majd nyomja meg ismét.
Túlmelegedés elleni védelem.
 • Hagyja lehűlni a terméket, és tisztítsa meg a szellőzőnyílásokat.
A túlterhelést jelző LED 10 másodpercig villog.
Túlterhelés elleni védelem.
 • Távolítsa el a fémmaradványokat .
A készülék nem üti be a popszegecset.
Lemerült az akku.
 • Cserélje ki az akkut, és töltse fel a lemerült akkut.
A tokmánypofák elszennyeződtek vagy elhasználódtak.
 • Tisztítsa meg a tokmánypofákat, ill. cserélje ki azokat.
A tokmányház nincs helyesen felcsavarozva.
 • Csavarozza fel helyesen a tokmányházat .
A nyomórugó elfáradt vagy meghibásodott.
 • Cserélje ki a nyomórugót .
Nincs szegecstüske-eltávolítás.
Rossz fúvókát használ.
 • Cserélje ki a fúvókát .
A fúvóka elkopott.
 • Cserélje ki a fúvókát .
A szegecstüske beékelődött a tokmánypofába.
 • Távolítsa el a szegecstüske-maradványokat a tokmányházból .
Az acélhüvely elszennyeződött.
 • Tisztítsa meg az acélhüvelyt .
A gyűjtőtartály megtelt.
 • Ürítse ki a gyűjtőtartályt .

Ártalmatlanítás

A Image alternative Hilti gépek nagyrészt újrahasznosítható anyagokból készülnek. Az újrahasznosítás előtt az anyagokat gondosan szét kell válogatni. A Hilti sok országban már visszaveszi használt gépét újrahasznosítás céljára. Kérdezze meg a Hilti ügyfélszolgálatot vagy kereskedelmi tanácsadóját.
Image alternative
 • Az elektromos kéziszerszámokat, elektromos készülékeket és akkukat ne dobja a háztartási szemétbe!

RoHS (Veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozásáról szóló irányelv)

A következő linken elérhető a veszélyes anyagok táblázata: qr.hilti.com/r9615527.
A dokumentáció végén található QR-kódon keresztül elérhető a RoHS táblázat.

Gyártói garancia

 • Kérjük, a garancia feltételeire vonatkozó kérdéseivel forduljon helyi Hilti partneréhez.
Image alternative
Image alternative