Nyelv

PMD 200

Eredeti használati utasítás

A dokumentáció adatai

A dokumentumról

 • Üzembe helyezés előtt olvassa el ezt a dokumentumot. Ez a biztonságos munkavégzés és a hibamentes kezelés előfeltétele.
 • Vegye figyelembe a dokumentumban és a terméken található biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket.
 • Ezt a használati utasítást mindig tárolja a termék közelében, és a gépet csak ezzel az utasítással együtt adja tovább harmadik személynek.

Jelmagyarázat

Figyelmeztetések

A figyelmeztetések a termék használata során előforduló veszélyekre hívják fel a figyelmet. A következő figyelmeztetéseket használjuk:
VESZÉLY
VESZÉLY !
 • Súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezető közvetlen veszély esetén.
FIGYELMEZTETÉS
FIGYELMEZTETÉS !
 • Ezzel a szóval hívjuk fel a figyelmet egy olyan lehetséges veszélyre, amely súlyos személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.
VIGYÁZAT
VIGYÁZAT !
 • Ezzel a szóval hívjuk fel a figyelmet egy lehetséges veszélyhelyzetre, amely személyi sérüléshez vagy anyagi kárhoz vezethet.

A dokumentációban használt szimbólumok

A következő szimbólumokat használjuk a jelen dokumentációban:
Image alternative Használat előtt olvassa el a használati utasítást
Image alternative Alkalmazási útmutatók és más hasznos tudnivalók
Image alternative Újrahasznosítható anyagokkal való bánásmód
Image alternative Az elektromos gépeket és akkukat ne dobja a háztartási szemétbe

Az ábrákon használt szimbólumok

Az ábrákon a következő szimbólumokat használjuk:
Image alternative Ezek a számok a jelen utasítás elején található ábrákra vonatkoznak
Image alternative A számozás a munkalépések sorrendjét mutatja képekben, és eltérhet a szövegben található munkalépések számozásától
Image alternative Az áttekintő ábrában használt pozíciószámok a termék áttekintésére szolgáló szakasz jelmagyarázatában lévő számokra utalnak
Image alternative Ez a jel hívja fel a figyelmét arra, hogy a termék használata során különös odafigyeléssel kell eljárnia.

Termékhez kötődő szimbólumok

Szimbólumok a terméken

A terméken a következő szimbólumokat használhatjuk:
Image alternative A készülék támogatja az NFC-technológiát, amely kompatibilis az Android platformokkal.
Image alternative A használt Hilti Li-ion akku típussorozata. Vegye figyelembe a Rendeltetésszerű használat fejezetben közölt adatokat.
Image alternative Li-ion akku
Image alternative Akkumulátor töltési állapotának kijelzése
Image alternative Be/ki gomb
Image alternative Az akkut soha ne használja ütőszerszámként.
Image alternative Ügyeljen arra, hogy ne ejtse le az akkut. Ne használjon olyan akkut, amelyet ütés ért vagy egyéb módon sérült.

Címke a terméken

Lézerinformáció
Image alternative 2. lézerosztály, az IEC/EN 60825-1:2014 és a CFR 21 § 1040 szerint.
Ne nézzen a sugárba.

Termékinformációk

A Image alternative termékeket kizárólag szakember általi használatra szánták és a gépet csak engedéllyel rendelkező, szakképzett személy használhatja, javíthatja. Ezt a személyt minden lehetséges kockázati tényezőről tájékoztatni kell. A termék és tartozékai könnyen veszélyt okozhatnak, ha nem képzett személy dolgozik velük, vagy nem rendeltetésszerűen használják őket.
A típusjelölés és a sorozatszám a típustáblán található.
 • Jegyezze fel a sorozatszámot a következő táblázatba. Amennyiben kérdéssel fordul a képviseletünkhöz vagy a szervizhez, szüksége lesz ezekre a termékadatokra.
  Termékadatok
  Mérőeszköz
  PMD 200
  Generáció
  01
  Sorozatszám

Biztonság

Általános biztonsági utasítások

Image alternative FIGYELMEZTETÉS! Olvasson el minden biztonsági tudnivalót és utasítást. A biztonsági tudnivalók és utasítások betartásának elmulasztása áramütéshez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérüléshez vezethet.
Őrizzen meg minden biztonsági utasítást és útmutatást a jövőbeni használathoz.
Személyi biztonsági előírások
 • Munkavégzés közben legyen figyelmes, ügyeljen arra, amit végez, megfontoltan végezze a mérőeszközzel a munkátt. Ne használja a mérőeszközt , ha fáradt vagy drog, alkohol és gyógyszer hatása alatt áll. A mérőeszköz használata során már a pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos sérülésekhez vezethet.
 • Ne ringassa magát hiú biztonságtudatba és ne hagyja figyelmen kívül a készülékek biztonsági szabályait akkor sem, ha a készüléket már többször használta és ezért ismeri azt. A figyelmetlen kezelés a másodperc tört része alatt súlyos sérülésekhez vezethet.
 • Tartsa távol a gyerekeket és az idegeneket a munkaterülettől.
Elektromos biztonsági előírások
 • Tartsa távol a terméket az esőtől és a nedvesség hatásaitól. Ha víz hatol be egy elektromos kéziszerszámba, az megnöveli az áramütés veszélyét.
A mérőeszköz használata és kezelése
 • A mérési elvből kifolyólag bizonyos környezeti feltételek ronthatják a mérési eredményeket. Ide tartoznak pl. az erős mágneses vagy elektromágneses mezőt gerjesztő termékek, a nem megfelelő aljzatokon végzett mérések és a nem megfelelő reflektorok használata.
 • Amikor alacsony hőmérsékletű helyről egy melegebb hőmérsékletű helyre viszi a terméket – vagy fordítva –, akkor bekapcsolás előtt hagyja a terméket a környezet hőmérsékletéhez igazodni.
 • Ha a terméket leejtették vagy más mechanikai behatásnak tették ki, akkor a pontosságát ellenőrizni kell.
 • Ne használja a terméket olyan célra, melyre az nem alkalmas; kizárólag rendeltetésszerűen és kifogástalan állapotban használja a készüléket.
Akkumulátoros szerszám használata és kezelése
 • A mérőeszközöket csak az azokhoz tervezett akkukkal használja. Más akkumulátorok használata sérüléshez vezethet és tűzveszélyt idézhet elő.
 • Az akkumulátort csak a gyártó által ajánlott töltőberendezésben töltse fel. Ha egy bizonyos akkumulátortípus feltöltésére szolgáló töltőberendezésben egy másik akkumulátort próbál feltölteni, tűz keletkezhet.
 • A használaton kívüli akkukat és töltőkészülékeket tartsa távol a gémkapcsoktól, érméktől, kulcsoktól, szegektől, csavaroktól és más apró fémtárgyaktól, melyek az érintkezőket rövidre zárhatják. Az akku vagy a töltőkészülék érintkezőinek rövidre zárása égési sérüléseket és tüzet okozhat.
 • Hibás alkalmazás esetén az akkumulátorból folyadék léphet ki. Kerülje el az érintkezést a folyadékkal. A kilépő akkumulátorfolyadék irritációkat vagy égéses bőrsérüléseket okozhat.
 • A gép beállítása, a tartozékok cseréje vagy a gép lehelyezése előtt húzza ki a csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból és/vagy vegye ki az akkut a gépből. Ez az elővigyázatossági intézkedés meggátolja a gép szándékolatlan üzembe helyezését.
 • A gép szállítása vagy tárolása közben vegye ki a gépből az akkut. A terméket száraz helyen, gyermekek, valamint illetéktelen személyek számára nem hozzáférhető módon tárolja.

A termékre jellemző biztonságtechnikai utasítások

A mérőeszköz használata és kezelése
 • A gyorsan változó mérési feltételek meghamisíthatják a mérési eredményt.
 • A készüléket tartsa mindig tisztán és szárazon.
 • Használat előtt ellenőrizze a készülék beállításait.
 • Csak a meghatározott alkalmazási korlátokon belül használja a terméket.

Kiegészítő biztonsági tudnivalók

Munkahelyi biztonság
 • Tartsa tisztán, tárgyaktól mentesen a munkavégzési területet és ügyeljen a munkavégzési tartományban elhelyezett elektromos csatlakozókábelre. A figyelmetlenül fektetett elektromos csatlakozókábel botlásveszélyt jelent, sérüléseket okozhat és az állványra helyezett mérőeszközt a felborulás révén károsíthatja. Ha a távvezérlőt menet közben használja, akkor figyeljen mindig a környezetre.
Személyi biztonsági előírások
 • A termék megfelel a 2. lézerosztálynak az IEC/EN 60825-1:2014 és a CFR 21 § 1040 (FDA) szerint. Ezeket a termékeket további óvintézkedések nélkül lehet használni. Mindazonáltal gondosan ügyelni kell arra, hogy ne nézzen közvetlenül a fényforrásba. Közvetlen szemkontaktus esetén csukja be a szemét és mozdítsa el a fejét a sugárból. Ne irányítsa a lézersugarat emberekre.
 • Ha a termék egy magasabb pozícióból leesik, akkor az személyi sérüléseket okozhat. Csak a Hilti által ajánlott állványokat használja.
 • Viseljen személyi védőfelszerelést, és mindig viseljen védőszemüveget. A termék alkalmazásának megfelelő személyi védőfelszerelések, úgymint porvédő álarc, csúszásbiztos védőcipő, védősisak és fülvédő használata csökkenti a személyi sérülések kockázatát.
A mérőeszköz használata és kezelése
 • Gondosan ápolja a mérőeszközt. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek kifogástalanul működnek-e, nincsenek-e beszorulva, és nincsenek-e eltörve vagy megrongálódva olyan alkatrészek, amelyek hatással lehetnek a mérőeszköz működésére. A sérült alkatrészeket a készülék használata előtt javíttassa meg.A rosszul karbantartott mérőeszközök már számos balesetet okoztak .
 • Győződjön meg arról, hogy a készülék stabilan áll a talajon, mindhárom felfekvési pontban felfekszik, illetve a Hilti által ajánlott állványra van tisztán rögzítve.
 • A mérési pontatlanságok elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy a céllemez a pontok kijelölése során mindig tökéletesen függőlegesen álljon. Használja ehhez a beállítócsavart és a felszerelt vízmércét.
 • Soha ne használjon sérült céllemezt. Fennáll a mérési pontatlanság veszélye.
 • Mérések/alkalmazás előtt, illetve az alkalmazás során többször is ellenőrizze a termék pontosságát.
 • Jóllehet a mérőeszköz eleget tesz a vonatkozó irányelvek szigorú követelményeinek, a Hilti nem zárhatja ki teljesen, hogy a készülék erős sugárzás zavaró hatására tévesen működjön.

Akkumulátoros gépek gondos használata és kezelése

 • Vegye figyelembe a Li-ion akkumulátorok szállítására, tárolására és üzemeltetésére vonatkozó különleges irányelveket.
 • Tartsa távol az akkut a magas hőmérséklettől és a tűztől.
 • Az akkut tilos szétszedni, összepréselni, 80 °C (176 °F) fölé hevíteni vagy elégetni.
 • Ne használjon vagy töltsön olyan akkut, amelyet ütés ért, egy méternél magasabbról leeset, vagy más módon sérült. Ilyen esetben feltétlenül forduljon a Hilti  Szervizhez .
 • Ha érintésre túl forró az akku, akkor lehet, hogy meghibásodott. Állítsa az akkut egy látható, nem gyúlékony helyre, éghető anyagoktól elegendő távolságra. Hagyja lehűlni az akkut. Amennyiben egy óra elteltével még mindig túl forró az akku érintésre, akkor meghibásodott. Lépjen kapcsolatba a Hilti  Szervizzel .

Leírás

Termék áttekintése (PMD 200 mérőeszköz)

Image alternative
 1. Akku
 2. Markolat
 3. Lézer kilépési ablaka
 4. Be-/ kikapcsoló gomb

Termék áttekintése (PMDA 200 céllemez)

Image alternative
 1. Tartófogantyú
 2. Szintező
 3. Beállítócsavar
 4. iránybeállító céllemez

A készülék rendeltetésszerű használata

Az ismertetett termék egy mérőeszköz, amelyet egy előre telepített PMD 200 alkalmazással vezérelhet a (PMC 200 ) táblagépről. Arra tervezték, hogy használatával egy kezelő pontokat vigyen át a tervről az építkezésre. A mérőeszközegy zöld (függőleges) lézervonallal és beépített lézeres távolságmérő modullal (piros pont) rendelkezik.

 • A (PMC 200 ) táblagép dokumentációja: Lásd a beszállító mellékelt dokumentációját.

 • Ehhez a termékhez kizárólag a dokumentáció végén megnevezett Hilti B 12 típussorozatú Li‑ion akkumulátorokat használja.

 • Ezekhez az akkukhoz csak a Hilti által jóváhagyott töltőkészülékeket használjon. További információkat a Hilti Store helyeken vagy a www.hilti.group weboldalon talál.

Bluetooth®

A mérőeszköz beépített Bluetooth funkcióval rendelkezik.
A Bluetooth egy vezeték nélküli adatátviteli technológia, amelyen keresztül két bluetooth-képes készülék egy meghatározott távolságon belül képes egymással kommunikálni. A mérőeszköz táblagéppel való összekapcsolása az előre beállított PMD 200 alkalmazáson keresztül történik.
Image alternative A termékeket bekapcsolt Bluetooth funkcióval szállítjuk.

Harmadik fél szó- és ábrás védjegyei

A Bluetooth® szóvédjegy és a Image alternative logó a Bluetooth SIG, Inc. tulajdona és bejegyzett védjegye, ezek használatát a Hilti licenceli.
Google Play és az Android™ a Google LLC vállalat védjegyei.
Minden más márkajelzés és szóvédjegy a mindenkori birtokos tulajdona akkor is, ha ez nincs kifejezetten feltüntetve.

Szállítási terjedelem

mérőeszköz , 2 akku, töltőkészülék, táblagép töltőkészülékkel és védőfóliával, céllemez, gyártói tanúsítvány, használati utasítás és Hilti koffer
A termékéhez jóváhagyott további rendszertartozékokat a Hilti Store helyen vagy a www.hilti.group weboldalon talál.

Műszaki adatok

Feltételek (2 σ standard eltéréssel)
* kedvező feltételek: mérsékelt hőmérsékleti tartomány, nincsenek erős környezeti fényforrások (pl. a készülék nincs kitéve közvetlen napsugárzásnak), a céltárgy háttere világos és diffúz
** kedvezőtlen feltételek: Hőmérséklet a tűréstartomány alsó és felső értékeinél, erős, ill. közvetlen környezeti hőforrások, a céltárgy nagyon kis mértékben vagy nagyon erősen tükröződő háttere

PMD 200
Jellemző üzemelési idő B 12/4.0 akkuval 23 °C/73 °F esetén
8 h
A 01 EPTA-eljárásnak megfelelő tömeg
2,9 kg
(6,4 lb)
Önszintezési tartomány
±3,5°
Munkaterület (rádiusz) kedvező feltételek mellett*
25 m (85 ft)
Lézerosztály
Vonallézer (zöld)
2
Távolságmérő lézer (piros)
2
Kimeneti teljesítmény
Vonallézer (zöld)
< 1 mW
Távolságmérő lézer (piros)
< 1 mW
Impulzusszélesség
Távolságmérő lézer (piros)
< 2 ns
Frekvencia
Távolságmérő lézer (piros)
< 100 MHz
Sugárzási szög
Vonallézer (zöld)
90°
Hullámhossz
Vonallézer (zöld)
510 nm
Távolságmérő lézer (piros)
635 nm
Sugáreltérés
Vonallézer (zöld)
0,05 mrad … 0,08 mrad
Távolságmérő lézer (piros)
0,2 mrad … 0,45 mrad
Bluetooth verzió
Bluetooth Low Energy 5.0
Bluetooth teljesítmény
6,31 mW
Bluetooth frekvencia
2 400 MHz … 2 483,5 MHz
Érintésvédelmi osztály (IEC 60529) akku nélkül
IP 54
Állvány befogója (BSW)
5/8 in
Rendszer mérési pontossága kedvező feltételek mellett*
±3 mm
(±0,1 in)
Rendszer pontossága kedvezőtlen feltételek mellett**
±5 mm
(±0,2 in)
Tárolási hőmérséklet
−20 ℃ … 70 ℃
(−4 ℉ … 158 ℉)
Környezeti hőmérséklet működés közben
−10 ℃ … 40 ℃
(14 ℉ … 104 ℉)
Névleges feszültség
10,8 V
Névleges áram
350 mA
Max. alkalmazási magasság
2000 m a tszf. fölött / 6560 ft AMSL
Max. páratartalom
80%

Táblagép

A következő műszaki adatok a PMD 200 alkalmazás minimális követelményeit jelentik.

PMC 200
Operációs rendszer
Android 7.0
Bluetooth
BLE
Kijelző felbontása
1 920 x 1 200

Akku

Akku üzemi feszültsége
10,8 V
Környezeti hőmérséklet működés közben
−17 ℃ … 60 ℃
(1 ℉ … 140 ℉)
Tárolási hőmérséklet
−20 ℃ … 40 ℃
(−4 ℉ … 104 ℉)
Akkuhőmérséklet a töltés kezdetekor
−10 ℃ … 45 ℃
(14 ℉ … 113 ℉)

A munkahely előkészítése

Vegye figyelembe a dokumentumban és a terméken található biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket.

Az akku töltése

 1. A töltés előtt olvassa el a töltőkészülék használati utasítását.
 2. Ügyeljen arra, hogy az akku és a töltőkészülék érintkezői tiszták és szárazak.
 3. Az akkut a megengedett töltőberendezésben töltse fel.

Az akku behelyezése

FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély rövidzárlat vagy leeső akku miatt!
 • Az akku behelyezése előtt győződjön meg arról, hogy az akkuhoz és a termék érintkezőihez nem ér hozzá idegen tárgy.
 • Győződjön meg arról, hogy az akku mindig megfelelően rögzül.
 1. Az első üzembe helyezés előtt töltse fel teljesen az akkut.
 2. Tolja be az akkut a termékbe, amíg az hallhatóan be nem kattan.
 3. Ellenőrizze az akku biztos illeszkedését.

Az akku eltávolítása

 1. Nyomja meg az akku kioldógombját.
 2. Húzza ki az akkut a termékből.

Üzemeltetés

Vegye figyelembe a dokumentumban és a terméken található biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket.

Mérőeszköz és táblagép előkészítése és csatlakoztatása

Első használat előtt a táblagépet össze kell kötni a mérőeszközzel.
 1. Helyezze el a mérőeszközt a talajon egy olyan helyre, ahonnan legjobban látható a munkaterület.
 2. Kapcsolja be a mérőeszközt.
 3. Kapcsolja be a táblagépet és nyissa meg a PMD 200 alkalmazást.
 4. Elfogadom a végfelhasználói megállapodást.
 5. Elfogadom a telephelyi szolgáltatások használatát.
 6. Kösse össze a mérőeszközt a táblagéppel, ehhez válassza ki az alkalmazásban a megfelelő sorozatszámú mérőeszközt.
  • A termék sorozatszáma a készülékfej hátoldalán található, a típustáblán.
  • A beállításokat elmentette a mérőeszköz következő használatához. A táblagép és a mérőeszköz automatikusan kapcsolódnak.
 7. Várja meg, míg a mérőeszköz automatikusan elvégzi a szintezést.

Új kijelölés létrehozása

Ha új kijelölést indít el, akkor az utolsó kijelölés adatai visszavonhatatlanul törlődnek.
 1. Az alkalmazás kezdőképernyőjén válassza ki az Új kijelölés opciót.
 2. Ha a legutolsó kijelölésen szeretne továbbdolgozni, akkor válassza ki a kezdőképernyőn az Aktuális kijelölés opciót.

Referenciavonal meghatározása

Mielőtt megkezdené a kijelölést, először ki kell mérnie egy referenciavonalat.
Referenciavonal meghatározásához a következő lehetőségek állnak rendelkezésre:
 • Mérjen fel két pontot egy ellenőrzővonalon vagy az épület tengelyén.
 • Mérjen fel két pontot az épület falán vagy támasztóelemein.
A referenciavonal általános szabálya: A munkavégzési távolság rádiusza nagyjából a bemért referenciavonal kétszeres hosszának felel meg.
Image alternative
 1. Az alkalmazás kezdőképernyőjén válassza ki az Új kijelölés opciót.
 2. Határozza meg a referenciavonalat (pl. épület tengelye vagy fala) az építkezés helyszínén.
 3. Igazítsa be a céllemezt pontosan az első referenciapontra (0/0 kezdőpont).
 4. A jobb-bal képernyőgombbal mozgassa a lézervonalat pontosan a referenciapont közepe fölé.
 5. Az első referenciapont beméréséhez válassza ki a Mérés elemet.
 6. Helyezze a céllemezt pontosan a második referenciapontra (iránypont).
 7. A jobb-bal képernyőgombbal mozgassa a lézervonalat pontosan a referenciapont közepe fölé.
 8. A második referenciapont beméréséhez válassza a Mérés elemet.
 9. Ellenőrizze a referenciavonalat, majd nyugtázza.
  Ha a referenciavonal nem illeszkedik, akkor válassza a Vissza lehetőséget, majd mérje be újból a referenciapontokat.

Kitűzési pontok létrehozása

A kitűzési pontokat írja be kézzel az alkalmazásba az épületterv szerint.
 1. A kitűzési pont kék nyíl irányába történő mozgatásához írja be az értéket a kék beviteli mezőbe.
 2. A kitűzési pont sárga nyíl irányába történő mozgatásához írja be az értéket a sárga beviteli mezőbe.

Értékek megadása

 1. Az alkalmazásban válassza ki az Új pont opciót.
 2. Válassza ki a megfelelő beviteli mezőt (sárga/kék).
  • Az alkalmazásban megjelenik egy billentyűzet.
 3. Írja be a megfelelő értéket az épületterv szerint.
 4. Érték hozzáadásához vagy levonásához válassza ki a megfelelő képernyőgombot (+/-).
 5. Miután megadta az értékeket, válassza az OK gombot.
 6. Miután meghatározta a kitűzési pont pozícióját, válassza ki a Nyugtázás opciót.

A kitűzési pont irányának módosítása

 • A kitűzési pontok irányának 0/0-ponthoz történő módosításához használja az irányjelölő nyilakat (fent/lent vagy bal/jobb) a beviteli mező alatt.

Kitűzési pontok módosítása/törlése

 1. Válasszon ki egy kitűzési pontot, amelyet módosítani vagy törölni szeretne.
 2. Válassza ki a jobb felső Menü ikont.
 3. Egy kitűzési pont módosításához válassza ki a Módosítás opciót.
 4. Módosítsa az értéket a megfelelő beviteli mezőben.
 5. A módosítások mentéséhez válassza ki a Nyugtázás opciót.
  A menüből kilépéshez és a módosítások elvetéséhez válassza ki a Mégse opciót.
 6. A kiválasztott kitűzési pont törléséhez válassza a Törlés opciót.

Referenciapont (0/0) beigazítása

Az alapbeállításban új kitűzési pont létrehozásakor a referenciapont (0/0) mindig az utoljára létrehozott pontra vált.
 1. Válasszon ki egy kitűzési pontot, amelyet szeretne új referenciapontként (0/0) meghatározni.
 2. Válassza ki az Átmeneti 0/0 opcionális gombot.
  • A kiválasztott kitűzési pont lesz az új referenciapont (0/0).
  • A következő kitűzési pontot a készülék az új referenciaponthoz viszonyítva hozza létre.

Kitűzési pont átvitele az építkezés helyszínére

 1. A mérőeszköz a zöld lézert a kiválasztott kitűzési pont irányába fordítja.
 2. Annak érdekében, hogy a piros távolságmérő lézer megmérhesse a távolságot, mozgassa a PMDA 200 céllemezt a zöld lézer mentén.
  • A piros lézerpontnak a céllemezen kell lennie.
  • Az alkalmazás jelzi, hogy a céltáblát előre vagy hátra mozgassa.
  • Amint 50 cm-re (20 in) megközelítette a kitűzési pontot, megszólal a hangjelzés, amely segít Önnek a kitűzési pont megtalálásában.
 3. Ha az alkalmazás 0,0 értéket mutat, akkor Ön elérte a kitűzési pontot.
 4. Jelölje ki a kitűzési pontot a talajon azon a helyen, ahol a zöld lézervonal a céllemezre érkezik.
  A mérési hibák elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a céllemez mindig függőlegesen legyen szintezve. Ehhez használja a hozzátartozó beállítócsavart és szintezőt az iránybeállító céllemezen.

Szög kitűzése

Szög létrehozásához először hozzon létre vagy határozzon meg egy kitűzési pontot, amely a szög kezdőpontját jelenti.
 1. Válasszon ki egy kitűzési pontot, amelyen szeretné létrehozni a szöget.
 2. Válassza ki a jobb felső Menü ikont.
 3. Szög létrehozásához válassza ki a Szög opciót.
 4. Írja be a felső beviteli mezőbe a kitűzési pont távolságát.
 5. Írja be az alsó beviteli mezőbe a szöget.
 6. Válassza ki a szög irányát, ehhez adja meg azt a kitűzési pontot, amelyhez a szöget szeretné beigazítani.
 7. A kitűzési pont létrehozásához válassza a Nyugtázás opciót. A készülék megmutatja az új kitűzési pont irányát.

Rádiusz kijelölése

Pontok kijelöléséhez egy rádiuszon először hozzon létre vagy határozzon meg egy kitűzési pontot, amely megadja a rádiusz középpontját.
 1. Válasszon ki egy kitűzési pontot, amely a rádiusz középpontját adja meg.
 2. Válassza ki a jobb felső Menü ikont.
 3. Rádiusz elkészítéséhez válassza a Rádiusz opciót.
 4. A felső beviteli mezőbe írja be a rádiusz értékét.
 5. Az alsó beviteli mezőbe írja be a szegmensek hosszát a rádiuszon.
 6. Válassza ki a képernyőn az ív kezdő- és végpontját.
 7. Határozza meg a kívánt ívet az adott oldal kiválasztásával.
 8. A pontok létrehozásához válassza ki a Nyugtázás lehetőséget.
  • A mérőeszköz közvetlenül megmutatja az első kitűzési pont irányát a rádiuszon.

Két ponttal jelölje ki az ívet

Egy ív 2 ponttal történő kijelöléséhez először hozzon létre két kitűzési pontot vagy határozza meg az ív kezdő- és végpontját.
 1. Válassza ki azt a kitűzési pontot, amely megadja az ív kezdőpontját.
 2. Válassza ki a jobb felső Menü ikont.
 3. Egy ív 2 ponttal történő létrehozásához válasszon ki egy 2 pontos ívet .
  • A funkció először elkészít egy példát.
 4. A felső beviteli mezőbe írja be az ív sugarát vagy magasságát a kezdőpont-végpont közötti képzeletbeli tengely fölött.
 5. Az alsó beviteli mezőbe írja be a szegmens hosszát az íven.
 6. Válassza ki azt a kitűzési pontot, amely megadja az ív végpontját.
 7. Az opciók közül válassza ki a kívánt ívet.
 8. A pontok létrehozásához válassza ki a Nyugtázás lehetőséget.
  • A mérőeszköz közvetlenül megmutatja az első kitűzési pont irányát az íven.

Beállítások

Egységek
 • A mértékegységek meghatározásához átválthat a metrikus és az angolszász mértékegységek között.
Kapcsolódás a mérőeszközre
 • Itt jelenik meg, hogy melyik mérőeszköz csatlakozik a táblagépre. A hatótávolságon belül található további mérőeszközök itt kerülnek felsorolásra.
  Amint a mérőeszköz csatlakozik egy táblagépre, akkor az lekerül a listáról. A mérőeszköz másik táblagéppel történő összekötéséhez először bontsa a kapcsolatot.
Hangjelzés
 • A hangjelzést ki-, ill. bekapcsolhatja. Kiszállítási állapotban a jel be van kapcsolva.
Bevezető megjelenítése
 • Ezt a funkciót be-, ill. kikapcsolhatja. Ha ez a funkció be van kapcsolva, akkor a bevezető megjelenik az alkalmazás indításakor. Kiszállítási állapotban ez a funkció be van kapcsolva.
Pont nevének kijelzése
 • Ezt a funkciót be-, ill. kikapcsolhatja. Ha ez a funkció ki van kapcsolva, akkor a pont nevét a program elrejti. Kiszállítási állapotban ez a funkció be van kapcsolva.
Rólunk
 • Itt találja a szoftververzióval, a készülék firmware verziójával, a licencekkel és a jogi tudnivalókkal kapcsolatos információkat.

Ápolás és karbantartás

FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély behelyezett akku esetén !
 • Minden ápolási és karbantartási munka előtt vegye ki az akkut!
A gép ápolása
 • Óvatosan távolítsa el a szilárdan tapadó szennyeződést.
 • Száraz kefével vagy törlőkendővel távolítsa el óvatosan a port.
 • A házat csak enyhén nedves kendővel tisztítsa. Ne használjon szilikontartalmú ápolószert, mivel az károsíthatja a műanyag alkatrészeket.
A Li‑ion akkuk ápolása
 • Az akkut tartsa száraz, olaj- és zsírmentes állapotban.
 • A házat csak enyhén nedves kendővel tisztítsa. Ne használjon szilikontartalmú ápolószert, mivel az károsíthatja a műanyag alkatrészeket.
 • Kerülje a nedvesség behatolását.
Karbantartás
 • Rendszeresen ellenőrizze a látható részeket sérülés, illetve a kezelőelemeket kifogástalan működés szempontjából.
 • Sérülések és/vagy funkciózavar esetén ne működtesse az akkus készüléket. Azonnal javíttassa meg a Hilti Szervizben.
 • Az ápolási és karbantartási munkák után minden védőfelszerelést szereljen fel, és ellenőrizze a készülék működését.
Lézersugár kilépőablakának tisztítása
 • Fújja le a port a lézersugár kilépőablakáról.
 • Ne érintse meg az ujjaival a lézersugár kilépőablakát.
  A túlságosan érdes tisztítószer megkarcolhatja az üveget és ezáltal csökkentheti a készülék pontosságát. Ne használjon tiszta alkoholon és vízen kívül más folyadékot, mivel az károsíthatja a műanyag alkatrészeket.
  A felszerelést a hőmérsékleti korlátok betartásával szárítsa meg.

Akkumulátoros gépek szállítása és tárolása

Szállítás
 • Vegye ki az akkukat.
 • Az akkukat soha ne szállítsa ömlesztve.
 • Hosszabb szállítást követően ellenőrizze az akkumulátor és a gép sértetlenségét a használatba vétel előtt.
Tárolás
  FIGYELMEZTETÉS
  Véletlen károsodás hibás vagy kifolyó akkuk miatt. !
 • A terméket mindig behelyezett akku nélkül tárolja.
 • Lehetőleg hűvös, száraz helyen tárolja a gépet és az akkut.
 • Soha ne tárolja az akkut tűző napon, fűtőtesten vagy üveglap mögött.
 • A gépet és az akkut száraz helyen, gyermekek, valamint illetéktelen személyek számára nem hozzáférhető módon tárolja.
 • Hosszabb tárolást követően ellenőrizze az akku és a gép sértetlenségét a használatba vétel előtt.

Hibakeresés

Az ebben a táblázatban fel nem sorolt, illetve olyan hibák esetén, amelyeket saját maga nem tud megjavítani, kérjük, forduljon a Hilti Szervizhez.
Üzemzavar
Lehetséges ok
Megoldás
A mérőeszköz és/vagy a táblagép nem kapcsolható be.
Az akku lemerült.
 • Töltse fel az akkut.
A PMD 200 alkalmazás nem áll rendelkezésre.
Az alkalmazás a táblagép almenüjében található.
 • Keresse meg a táblagép almenüjében a PMD 200 alkalmazást.
Az alkalmazást eltávolították.
 • Töltse le újra a PMD 200 alkalmazást a Google Play webáruházból.
Az alkalmazás nyelve hibás
A táblagép nyelvének beállítása
 • Változtassa meg a nyelvet a táblagép-beállítások között. Ha a kiválasztott nyelv nem támogatott, akkor az alkalmazás automatikusan angol nyelven indul el.
Az alkalmazás nem működik.
Szoftverhiba
 • Zárja be az alkalmazást teljesen, és indítsa el újra.
A végfelhasználói megállapodást nem fogadták el
 • Fogadja el a végfelhasználói megállapodást.
Az alkalmazás váratlanul bezárul.
A táblagépen aktiválták az energiatakarékos módot
 • Kapcsolja ki az energiatakarékos módot a táblagép beállításaiban.
A mérőeszköz és a táblagép nem köthető össze.
A mérőeszközt kikapcsolták.
 • Kapcsolja be a mérőeszközt.
A mérőeszköz meghibásodott.
 • Kapcsolja ki, majd kapcsolja be újra a mérőeszközt. Ha a probléma nem hárítható így el, akkor forduljon a Hilti Szervizhez.
Túl nagy a távolság a mérőeszköztől
 • Menjen közelebb a mérőeszközhöz.
Nem megfelelő mérőeszközt választottak ki
A mérőeszköz nem képes szintezést végezni.
A felület egyenetlen vagy túl erősen döntötték meg.
 • Állítsa a mérőeszközt egyenes és vízszintes felületre.
A mérőeszköz nem végez mérést.
Az építkezési területen túl világosak a fényviszonyok.
 • Sötétítse vagy árnyékolja le a munkaterületet.
Nem megfelelő a mérési felület
 • Cserélje ki a mérési felületet (pl. fehér papírra).
A piros lézerpont vagy a zöld lézervonal nem látható.
Az építkezési területen túl világosak a fényviszonyok.
 • Sötétítse vagy árnyékolja le a munkaterületet.
A mérőeszköz és a táblagép nincs összekötve
A mérőeszköz meghibásodott.
 • Kapcsolja ki, majd kapcsolja be újra a mérőeszközt. Ha a probléma nem hárítható így el, akkor forduljon a Hilti Szervizhez.
Zöld lézervonal nem tökéletesen függőleges.
Szintezés meghibásodott
 • Kapcsolja ki, majd kapcsolja be újra a mérőeszközt. Ha a probléma nem hárítható így el, akkor forduljon a Hilti Szervizhez.
A mérőeszköz meghibásodott.
 • Kapcsolja ki, majd kapcsolja be újra a mérőeszközt. Ha a probléma nem hárítható így el, akkor forduljon a Hilti Szervizhez.
A zöld lézervonal és a piros lézerpont átfedése nem tökéletes. (A +/- 1-2 mm (0,04-0,08") eltérés normális.)
A mérőeszköz meghibásodott.
 • Kapcsolja ki, majd kapcsolja be újra a mérőeszközt. Ha a probléma nem hárítható így el, akkor forduljon a Hilti Szervizhez.
 • Végezze el rendszeresen a mérőeszköz ellenőrzését.
A kitűzési pontok nem megfelelőek / a meglévő kitűzési pontok újrapozicionálást követően nem megfelelőek
A céllemez nincs szintezve
A céllemez sérült
 • Ellenőrizze a céllemez esetleges deformációját és szükség esetén cserélje ki.
A referenciavonal túl rövid
A mérőeszközt elmozdították

Ártalmatlanítás

FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély a szakszerűtlen ártalmatlanítás miatt! Egészségkárosodás veszélye a kilépő gázok és folyadékok miatt.
 • Sérült akkut ne küldjön csomagküldő szolgálattal!
 • A csatlakozókat nem vezető anyaggal fedje le a rövidzárlat elkerülése érdekében.
 • Az akkukat úgy ártalmatlanítsa, hogy azok ne kerülhessenek gyermekek kezébe.
 • Az akkut Hilti Store -ban ártalmatlanítsa, vagy forduljon az illetékes hulladéklerakóhoz.
Image alternative A Hilti termékek nagyrészt újrahasznosítható anyagokból készülnek. Az újrahasznosítás előtt az anyagokat gondosan szét kell válogatni. A Hilti sok országban már visszaveszi használt gépét újrahasznosítás céljára. Kérdezze meg a Hilti ügyfélszolgálatot vagy kereskedelmi tanácsadóját.
Image alternative
 • Az elektromos kéziszerszámokat, elektromos készülékeket és akkukat ne dobja a háztartási szemétbe!

Megfelelőségi nyilatkozat

Feltételek : nem USA
Image alternative
Kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy ez a termék megfelel az érvényben lévő irányelveknek és szabványoknak.
A műszaki dokumentáció helye:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

FCC-tudnivalók (csak az USA esetén) / IC-tudnivalók (csak Kanada esetén)

Ez a készülék a tesztek során betartotta a 15. fejezetben, az A osztályú digitális készülékekre megadott FCC-rendelkezések határértékeit. Ezek a határértékek megfelelő védelmet biztosítanak az elektromágneses zavarokkal szemben ipari célú felhasználási területeken történő használat esetén. Az ilyen jellegű készülékek nagyfrekvenciát hoznak létre és használnak, és azt ki is sugározhatják. Amennyiben tehát nem az útmutatásnak megfelelően alkalmazzák és üzemeltetik azokat, zavarhatják a rádió- és televízióvételt. A készülék használata lakóterületen történő alkalmazáskor zavarokat okozhat, melyek elhárításáért a felhasználó felel.
Ez a berendezés megfelel az FCC-rendelkezés 15. paragrafusának és az ISED RSS‑210 specifikációjának.
Az üzembe helyezésre a következő két feltétel vonatkozik:
 • Ez a készülék nem hozhat létre káros sugárzást.
 • A készüléknek el kell viselnie minden sugárzást, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt műveleteket okoznak.
Azok a módosítások, melyeket a Hilti nem engedélyez kifejezetten, korlátozhatják a felhasználónak a készülék üzemeltetésére vonatkozó jogát.

Gyártói garancia

 • Kérjük, a garancia feltételeire vonatkozó kérdéseivel forduljon helyi Hilti partneréhez.

Hilti Li‑ion akkuk

Biztonsági és használati utasítások
Image alternative
Ebben a dokumentumban az akku alatt újratölthető Hilti Li-ion akkukat értünk, amelyekben több Li-ion cella van összezárva. Hilti elektromos kéziszerszámokhoz készültek, és csak ezekkel használhatók. Csak eredeti Hilti akkut használjon!
A Hilti akkuk a technika legújabb állása szerint készülnek, cellakezelő és cellavédő rendszerekkel vannak ellátva.
LeírásAz akkuk lítium-ion töltéstároló anyagot tartalmazó cellákból épülnek fel, amelyek nagy specifikus energiasűrűséget tesznek lehetővé. A NiMH és NiCd akkumulátorokkal szemben a Li-ion akkukban igen csekély a memóriaeffektus, de erőszakos behatásokra, mélykisülésre vagy magas hőmérsékletre igen érzékenyek. Lásd: Biztonság
Az akkumulátorainkhoz engedélyezett termékeket a Hilti Store helyeken, illetve a következő weboldalon találja meg:
www.hilti.group | USA: www.hilti.com
Biztonság
 • Az akkuk semmi esetre sem módosíthatók vagy manipulálhatók!
 • Soha ne használjon újrafelhasznált vagy javított akkumulátort, ha azt a Hilti Szerviz nem engedélyezte.
 • Ne használjon vagy töltsön olyan akkut, amelyet ütés ért, egy méternél magasabbról leeset, vagy más módon sérült. Rendszeresen ellenőrizze az akkukat sérülés, pl. zúzódások, vágások, beszúrások szempontjából.
 • Az akkut vagy akkumulátoros elektromos kéziszerszámot soha ne használja ütőszerszámként.
 • Kerülje el, hogy a szivárgó akkumulátorfolyadék a bőréhez vagy szeméhez érjen!
 • Lásd: Tennivalók sérült akkuk esetén
 • A meghibásodott akkukból folyadék léphet ki és eláztathatja a szomszédos tárgyakat. Az érintett részeket meleg szappanos vízzel tisztítsa meg, és cserélje ki a sérült akkut.
 • Lásd: Tennivalók sérült akkuk esetén
 • Az akkukat soha ne tegye ki magas hőmérséklet, szikraképződés vagy nyílt láng hatásának. Ez robbanást okozhat.
 • Az akkumulátor pólusait ne érintse ujjal, szerszámmal, ékszerrel vagy más fémtárggyal. Ez rövidzárlatot, elektromos áramütést, égési sérülést és robbanást okozhat.
 • Tartsa távol az akkumulátort az esőtől és a nedvességtől. A behatoló folyadék rövidzárlatot, áramütést, égési sérülést és robbanást okozhat.
 • Csak az ehhez az akkumulátortípushoz készült töltőkészülékeket és elektromos kéziszerszámokat használja. Ehhez vegye figyelembe a használati utasítás előírásait.
 • Soha ne tárolja vagy használja az akkut robbanásveszélyes környezetben, éghető folyadékok és gázok közelében. Ilyen körülmények között egy váratlan akkumulátorhiba robbanást okozhat.
Tennivalók sérült akkuk esetén
 • Mindig vegye fel a kapcsolatot Hilti szervizpartnerével, ha egy akku megsérül.
 • Kilépő folyadék esetén kerülje a bőr és szem közvetlen érintkezését a folyadékkal védőszemüveg és védőkesztyű használatával.
 • A sérült akkut helyezze nem éghető tartályba, fedje el száraz homokkal, mészkőporral (CaCO3) vagy szilikáttal (vermikulit). Ezután a fedelet zárja le légmentesen, és a tartályt tartsa távol éghető gázoktól, folyadékoktól és tárgyaktól.
 • A konténert Hilti Store -ban ártalmatlanítsa, vagy forduljon az illetékes hulladéklerakóhoz. Sérült akkut ne küldjön csomagküldő szolgálattal!
 • A kifolyt akkumulátorfolyadék eltávolításához használjon ehhez engedélyezett tisztítószert.
Teendők működésképtelen akku esetén
 • Figyelje az akkuk normálistól eltérő működését, a hibás töltést vagy a szokatlanul hosszú töltési időt, az érezhető teljesítménycsökkenést, szokatlan LED működést és a kilépő folyadékokat. Ezek mind belső problémára utalnak.
 • Ha belső akkuproblémára gyanakszik, lépjen kapcsolatba a Hilti Szervizzel.
 • Ha az akku már nem működik, nem tölthető, vagy folyadék szivárog belőle, akkor a fentieknek megfelelően ártalmatlanítani kell.
 • Lásd: Tennivalók sérült akkuk esetén .
Intézkedések akkumulátortűz esetén
  FIGYELMEZTETÉS
  Akkumulátorégés miatti veszély! Az égő akkumulátor veszélyes és robbanásveszélyes folyadékokat és gőzöket bocsát ki, ami korróziós sérülést, égési sérülést és robbanást okozhat.
 • Akkumulátortűz oltásakor viseljen személyi védőfelszerelést.
 • Gondoskodjon a megfelelő szellőztetésről, hogy a veszélyes és robbanásveszélyes gőzök elillanhassanak.
 • Intenzív füstképződés esetén azonnal hagyja el a helyiséget.
 • A légutak irritációja esetén keressen fel orvost.
 • Az akkumulátortüzet csak vízzel oltsa. A porral oltók és oltókendők Li-ion akkuk esetén hatástalanok. A környezeti tüzek normál oltóanyaggal leküzdhetők.
 • Ne próbáljon meg nagy mennyiségű sérült, égő vagy folyó akkumulátort mozgatni. A nem érintett anyagokat távolítsa el a közvetlen környezetből és így szigetelje el az érintett akkukat. Ha a tüzet a rendelkezésre álló anyagokkal nem tudja eloltani, hívja a tűzoltóságot.
Egyetlen égő akku esetén:
 • Tegye lapátra, és dobja egy vízzel teli vödörbe. A hűtő hatás megakadályozza a tűz átterjedését azokra a cellákra, amelyek hőmérséklete még nem érte el a gyulladást eredményező kritikus hőmérsékletet.
 • Várja meg, míg az akku teljesen lehűl.
 • Lásd: Tennivalók sérült akkuk esetén .
Szállításra és tárolásra vonatkozó adatok
 • Környezeti hőmérséklet: -17 °C és +60 °C / 1 °F és 140 °F között.
 • Tárolási hőmérséklet: -20 °C és +40 °C / -4 °F és 104 °F között.
 • Az akkukat ne a töltőkészüléken tárolja. Az akkut és töltőkészüléket használat után mindig válassza szét.
 • Az akkukat lehetőleg hűvös és száraz helyen tárolja. A hűvös helyen történő tárolás növeli az akkumulátor üzemidejét. Soha ne tárolja az akkumulátort tűző napon, fűtőtesten és üveglap mögött.
 • Az akkukat tilos postával küldeni. Forduljon szállítmányozóhoz, ha sértetlen akkukat akar küldeni.
 • Az akkukat soha ne szállítsa ömlesztve. A szállítás során az akkukat a túl nagy ütődéstől és rezgéstől védeni kell, minden vezetőképes anyagtól és a többi akkumulátortól el kell választani, hogy más akkumulátorpólussal ne kerülhessenek érintkezésbe, és ne okozhassanak rövidzárlatot.
Karbantartás és ártalmatlanítás
 • Az akkut tartsa száraz, tiszta, olaj- és zsírmentes állapotban. Az ilyen szennyeződést tiszta, száraz ronggyal távolítsa el.
 • Soha ne üzemeltesse az akkumulátort eldugult szellőzőnyílásokkal. Óvatosan tisztítsa meg a szellőzőnyílásokat puha kefével.
 • Idegen tárgyakkal ne nyúljon az akkumulátor belső részeihez.
 • Kerülje a por és szennyeződés szükségtelen lerakódását az akkumulátorra. Az akkut száraz ecsettel vagy tiszta, száraz, ronggyal tisztítsa meg.
 • Ne hagyja, hogy nedvesség kerüljön az akkuba. Ha nedvesség hatolt az akkuba, akkor kezelje sérült akkuként, és szigetelje el nem éghető tartályban.
 • Lásd: Tennivalók sérült akkuk esetén
 • Szakszerűtlen ártalmatlanítás esetén a kilépő gázok és folyadékok miatt egészségkárosító hatás jöhet létre. Az akkut Hilti Store -ban ártalmatlanítsa, vagy forduljon az illetékes hulladéklerakóhoz. Sérült akkut ne küldjön csomagküldő szolgálattal!
 • Az akkukat ne dobja a háztartási szemétbe.
 • Az akkukat úgy ártalmatlanítsa, hogy azok ne kerülhessenek gyermekek kezébe. A csatlakozókat nem vezető anyaggal fedje le a rövidzárlat elkerülése érdekében.