Nyelv

TE 70-AVR
TE 70-ATC/AVR
TE 80-ATC/AVR

Eredeti használati utasítás

A dokumentáció adatai

A dokumentumról

 • Üzembe helyezés előtt olvassa el ezt a dokumentumot. Ez a biztonságos munkavégzés és a hibamentes kezelés előfeltétele.
 • Vegye figyelembe a dokumentumban és a terméken található biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket.
 • Ezt a használati utasítást mindig tárolja a termék közelében, és a gépet csak ezzel az utasítással együtt adja tovább harmadik személynek.

Jelmagyarázat

Figyelmeztetések

A figyelmeztetések a termék használata során előforduló veszélyekre hívják fel a figyelmet. A következő figyelmeztetéseket használjuk:
VESZÉLY
VESZÉLY !
 • Súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezető közvetlen veszély esetén.
FIGYELMEZTETÉS
FIGYELMEZTETÉS !
 • Ezzel a szóval hívjuk fel a figyelmet egy olyan lehetséges veszélyre, amely súlyos személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.
VIGYÁZAT
VIGYÁZAT !
 • Ezzel a szóval hívjuk fel a figyelmet az olyan lehetséges veszélyhelyzetre, amely könnyebb személyi sérüléshez, vagy dologi kárhoz vezethet.

A dokumentációban használt szimbólumok

A következő szimbólumokat használjuk a jelen dokumentációban:
Image alternative Használat előtt olvassa el a használati utasítást
Image alternative Alkalmazási útmutatók és más hasznos tudnivalók
Image alternative Újrahasznosítható anyagokkal való bánásmód
Image alternative Az elektromos gépeket és akkukat ne dobja a háztartási szemétbe

Az ábrákon használt szimbólumok

Az ábrákon a következő szimbólumokat használjuk:
Image alternative Ezek a számok a jelen utasítás elején található ábrákra vonatkoznak
Image alternative A számozás a munkalépések sorrendjét mutatja képekben, és eltérhet a szövegben található munkalépések számozásától
Image alternative Az áttekintő ábrában használt pozíciószámok a termék áttekintésére szolgáló szakasz jelmagyarázatában lévő számokra utalnak
Image alternative Ez a jel hívja fel a figyelmét arra, hogy a termék használata során különös odafigyeléssel kell eljárnia.

Termékhez kötődő szimbólumok

Szimbólumok a terméken

A következő szimbólumokat használjuk a terméken:
Image alternative Ütvefúrás (kalapácsfúrás)
Image alternative Vésés
Image alternative Véső pozicionálása
Image alternative II. érintésvédelmi osztály (kettős szigetelés)
Image alternative Névleges üresjárati fordulatszám
Image alternative Fordulat percenként
Image alternative Fordulat percenként
Image alternative Átmérő
Image alternative Váltóáram
Image alternative A termék az iOS és Android platformokkal kompatibilis vezeték nélküli adatátvitelhez használható.

Termékinformációk

A Image alternative termékeket kizárólag szakember általi használatra szánták és a gépet csak engedéllyel rendelkező, szakképzett személy használhatja, javíthatja. Ezt a személyt minden lehetséges kockázati tényezőről tájékoztatni kell. A termék és tartozékai könnyen veszélyt okozhatnak, ha nem képzett személy dolgozik velük, vagy nem rendeltetésszerűen használják őket.
A típusjelölés és a sorozatszám a típustáblán található.
 • Jegyezze fel a sorozatszámot a következő táblázatba. Amennyiben kérdéssel fordul a képviseletünkhöz vagy a szervizhez, szüksége lesz ezekre a termékadatokra.
  Termékadatok
  Kombikalapács
  TE 70‑AVR | TE 70‑ATC/AVR | TE 80‑ATC/AVR
  Generáció
  03
  Sorozatszám

Megfelelőségi nyilatkozat

Kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy ez a termék megfelel az érvényben lévő irányelveknek és szabványoknak. A megfelelőségi nyilatkozat másolatát a dokumentáció végén találja.
A műszaki dokumentáció helye:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Biztonság

Általános biztonsági tudnivalók az elektromos kéziszerszámokhoz

Image alternative FIGYELMEZTETÉS Olvasson el minden biztonsági tudnivalót és utasítást, illusztrált anyagot és műszaki adatot, amelyet ehhez az elektromos kéziszerszámhoz mellékeltek. Az alábbi biztonsági tudnivalók és utasítások betartásának elmulasztása áramütéshez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérüléshez vezethet.
Őrizzen meg minden biztonsági tudnivalót és utasítást a jövőbeni használathoz.
A biztonsági utasításokban használt „elektromos kéziszerszám” fogalom hálózatról üzemelő elektromos kéziszerszámokra (tápkábellel együtt értve) és akkumulátoros elektromos kéziszerszámokra (tápkábel nélkül) vonatkozik.
Munkahelyi biztonság
 • Tartsa tisztán a munkahelyét és jól világítsa meg. Rendetlen munkahelyek és megvilágítatlan munkaterületek balesetekhez vezethetnek.
 • Ne dolgozzon az elektromos kéziszerszámmal olyan robbanásveszélyes környezetben, ahol éghető folyadékok, gázok vagy porok vannak. Az elektromos kéziszerszámok szikrákat bocsáthatnak ki, amelyek meggyújthatják a port vagy a gyúlékony gőzöket.
 • Tartsa távol a gyerekeket és az idegen személyeket a munkahelytől, ha az elektromos kéziszerszámot használja. Ha elvonják a figyelmét a munkáról, könnyen elvesztheti az uralmát a berendezés felett.
Elektromos biztonsági előírások
 • Az elektromos kéziszerszám csatlakozódugójának illeszkednie kell a dugaszolóaljzatba. A csatlakozódugót semmilyen módon sem szabad megváltoztatni. Védőföldeléssel ellátott elektromos kéziszerszámokhoz ne használjon csatlakozóadaptert. Az eredeti csatlakozódugó és a hozzá illeszkedő csatlakozóaljzat csökkenti az áramütés kockázatát.
 • Ne érjen hozzá földelt felületekhez, például csövekhez, fűtőtestekhez, tűzhelyekhez és hűtőszekrényekhez. Az áramütés veszélye megnövekszik, ha a teste le van földelve.
 • Tartsa távol az elektromos kéziszerszámokat az esőtől és a nedvesség hatásaitól. Ha víz hatol be az elektromos kéziszerszámba, az növeli az áramütés kockázatát.
 • Ne használja a csatlakozókábelt a rendeltetésétől eltérő célokra, vagyis az elektromos kéziszerszámot soha ne hordozza vagy akassza fel a kábelnél fogva, és soha ne húzza ki a hálózati csatlakozódugót a kábelnél fogva. Tartsa távol a csatlakozókábelt hőforrásoktól, olajtól, éles élektől és sarkaktól, mozgó alkatrészektől. A sérült vagy összetekert csatlakozókábel növeli az áramütés kockázatát.
 • Ha az elektromos kéziszerszámmal szabadban dolgozik, akkor csak a szabadban való használatra engedélyezett hosszabbítókábelt használjon. A kültérre is alkalmas hosszabbítókábel használata csökkenti az áramütés kockázatát.
 • Használjon hibaáram-védőkapcsolót, ha az elektromos kéziszerszám nedves környezetben történő üzemeltetése nem kerülhető el. A hibaáram-védőkapcsoló használata csökkenti az áramütés kockázatát.
Személyi biztonsági előírások
 • Munka közben mindig figyeljen, ügyeljen arra, amit csinál, és meggondoltan dolgozzon az elektromos kéziszerszámmal. Ne használja az elektromos kéziszerszámot, ha fáradt, illetve ha kábítószer, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt áll. Az elektromos kéziszerszámmal végzett munka közben már egy pillanatnyi figyelmetlenség is komoly sérülésekhez vezethet.
 • Viseljen személyi védőfelszerelést, és mindig viseljen védőszemüveget. Az elektromos kéziszerszám alkalmazásának megfelelő személyi védőfelszerelések, úgymint porvédő álarc, csúszásbiztos védőcipő, védősapka és fülvédő használata csökkenti a személyi sérülések kockázatát.
 • Kerülje az elektromos kéziszerszám akaratlan üzembe helyezését. Mielőtt az elektromos kéziszerszámot az elektromos hálózatra és/vagy az akkumulátorra csatlakoztatja, vagy felveszi, ill. szállítja, győződjön meg arról, hogy a gép ki van kapcsolva. Ha az elektromos kéziszerszám felemelése közben az ujját a kapcsolón tartja, vagy ha a gépet bekapcsolt állapotban csatlakoztatja az áramforráshoz, az balesethez vezethet.
 • Az elektromos kéziszerszám bekapcsolása előtt feltétlenül távolítsa el a beállító szerszámokat vagy csavarkulcsokat. Az elektromos kéziszerszám forgó részeiben felejtett beállító szerszám vagy csavarkulcs sérüléseket okozhat.
 • Kerülje el a normálistól eltérő testtartást. Ügyeljen arra, hogy mindig biztosan álljon és megtartsa az egyensúlyát. Így az elektromos kéziszerszám felett váratlan helyzetekben is jobban tud uralkodni.
 • Viseljen megfelelő munkaruhát. Ne viseljen bő ruhát vagy ékszereket. Tartsa távol a haját, a ruháját és a kesztyűjét a mozgó részektől. A bő ruhát, az ékszereket és a hosszú hajat a mozgó alkatrészek magukkal ránthatják.
 • Ha az elektromos kéziszerszámra fel lehet szerelni a por elszívásához és összegyűjtéséhez szükséges berendezéseket, ellenőrizze, hogy azok megfelelő módon hozzá vannak kapcsolva a szerszámhoz, és rendeltetésüknek megfelelően működnek. Porelszívó egység használata csökkenti a munka során keletkező por veszélyes hatását.
 • Ne ringassa magát hamis biztonságérzetbe, és ne hagyja figyelmen kívül az elektromos kéziszerszám biztonsági előírásait, akkor sem, ha az elektromos kéziszerszámot hosszú ideje használja, és ezáltal jól ismeri. A figyelmetlen kezelés a másodperc tört része alatt súlyos sérülésekhez vezethet.
Az elektromos kéziszerszám használata és kezelése
 • Ne terhelje túl a gépet. Munkájához csak az arra szolgáló elektromos kéziszerszámot használja. A megfelelő elektromos kéziszerszámmal a megadott teljesítménytartományon belül jobban és biztonságosabban lehet dolgozni.
 • Ne használjon olyan elektromos kéziszerszámot, amelynek a kapcsolója elromlott. Egy olyan elektromos kéziszerszám, amelyet nem lehet sem be-, sem kikapcsolni, veszélyes, és meg kell javíttatni.
 • A gép beállítása, a tartozékok cseréje vagy a gép lehelyezése előtt húzza ki a csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból és/vagy vegye ki a kivehető akkut a gépből. Ez az elővigyázatossági intézkedés meggátolja a gép szándékolatlan üzembe helyezését.
 • A használaton kívüli elektromos kéziszerszámokat olyan helyen tárolja, ahol azokhoz gyerekek nem férhetnek hozzá. Ne hagyja, hogy olyan személyek használják az elektromos kéziszerszámot, akik nem ismerik a szerszámot, vagy nem olvasták el ezt az útmutatót. Az elektromos kéziszerszámok veszélyesek, ha azokat gyakorlatlan személyek használják.
 • Mindig gondosan tartsa karban az elektromos kéziszerszámot és a tartozékokat. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek kifogástalanul működnek-e, nincsenek-e beszorulva, és nincsenek-e eltörve vagy megrongálódva olyan alkatrészek, amelyek hátrányosan befolyásolhatják az elektromos kéziszerszám működését. Használat előtt javíttassa meg a gép megrongálódott alkatrészeit. Sok balesetnek a rosszul karbantartott elektromos kéziszerszám az oka.
 • Tartsa tisztán és élesen a vágószerszámokat. Az éles vágóélekkel rendelkező és gondosan ápolt vágószerszámok ritkábban ékelődnek be, és azokat könnyebben lehet vezetni és irányítani.
 • Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat, betétszerszámokat stb. a jelen utasítások figyelembevételével használja. Vegye figyelembe a munkafeltételeket és a kivitelezendő munka sajátosságait. Az elektromos kéziszerszám eredeti rendeltetésétől eltérő célokra való alkalmazása veszélyes helyzetekhez vezethet.
 • A markolatot és fogófelületeket tartsa száraz, tiszta, olaj- és zsírmentes állapotban. A csúszós markolatok és fogófelületek nem teszik lehetővé az elektromos kéziszerszám biztonságos üzemeltetését és ellenőrzését az előre nem látható helyzetekben.
Szerviz
 • Az elektromos kéziszerszámot csak szakképzett személyzet javíthatja, kizárólag eredeti pótalkatrészek felhasználásával. Ez biztosítja, hogy az elektromos kéziszerszám biztonságos marad.

Fúrógépekre vonatkozó biztonsági tudnivalók

Biztonsági tudnivalók minden munkához
 • Viseljen fülvédőt, ha az ütvefúrót használja. A zaj halláskárosodáshoz vezethet.
 • Használja a pótfogantyút. A gép feletti ellenőrzés elvesztése sérülést okozhat.
 • Az elektromos kéziszerszámot a markolat szigetelt felületénél fogja meg, ha olyan munkát végez, amelynek során a betétszerszám vagy a csavarok rejtett elektromos vezetéket vagy a saját elektromos csatlakozókábelét találhatja el. Ha a gép elektromos feszültséget vezető vezetékhez ér, akkor a gép fém részei feszültség alá kerülhetnek és ez áramütéshez vezethet.
Biztonsági tudnivalók hosszú fúrószár használata esetén
 • Soha ne haladja meg a fúróhoz maximálisan engedélyezett fordulatszámot. Ha a fúrószár magasabb fordulatszámon nem érintkezik a munkadarabbal, hanem szabadon forog, akkor enyhén elhajolhat, és balesetet okozhat.
 • Mindig alacsony fordulatszámon kezdjen fúrni, a fúrószár pedig legyen érintkezésben a munkadarabbal. Ha a fúrószár magasabb fordulatszámon nem érintkezik a munkadarabbal, hanem szabadon forog, akkor enyhén elhajolhat, és balesetet okozhat.
 • A gépet csak a fúrószárhoz képest hosszanti irányban nyomja a munkadarabhoz, de soha ne túlzott mértékben. A fúrószár meghajolhat, ami a fúrószár töréséhez vagy a szerszám feletti felügyelet elvesztéséhez vezethet, és sérülést okozhat.
Biztonsági tudnivalók keverőkosarak és keverőszárak használatához
 • Csak akkor kapcsolja be, illetve ki az elektromos kéziszerszámot, ha a keverőkosár a keverendő anyagban van. Ellenkező esetben elveszítheti a szerszám feletti felügyeletet, és fennáll a sérülés veszélye.

Kiegészítő biztonsági tudnivalók fúrókalapácshoz

Személyi biztonsági előírások
 • A terméket csak kifogástalan műszaki állapotban használja.
 • Soha ne végezzen módosításokat vagy változtatásokat a gépen.
 • Használja a géppel együtt szállított kiegészítő fogantyút. A gép feletti ellenőrzés elvesztése sérülést okozhat.
 • Áttörési munkáknál biztosítsa a munkavégzés helyszínével szemközti területet. A letöredező darabok ki- és/vagy leeshetnek, és személyi sérüléseket okozhatnak.
 • A gépet mindig két kézzel tartsa az erre szolgáló markolatoknál. A markolatot tartsa mindig szárazon és tisztán.
 • A gépet mindig a fogantyú szigetelt felületénél fogja meg, ha olyan munkát végez, amelynek során a betétszerszám rejtett elektromos vezetéket találhat el. Ha a gép elektromos feszültséget vezető vezetékhez ér, akkor a gép fémrészei feszültség alá kerülhetnek és ez elektromos áramütéshez vezethet.
 • Kerülje a forgó részekkel való érintkezést – sérülésveszély!
 • A gép használata során mindig viseljen megfelelő védőszemüveget, védősisakot, fülvédőt, védőkesztyűt és könnyű légzőmaszkot.
 • A szerszámcsere közben is viseljen védőkesztyűt. A betétszerszám érintése vágási és égési sérüléseket okozhat.
 • Viseljen védőszemüveget. A szilánkok a szem és egyéb testrészek sérüléseit okozhatják.
 • A munka megkezdése előtt tisztázza a munka során keletkező por veszélyességi besorolását. Használjon hivatalosan engedélyezett védelmi osztályú ipari porszívót, amely megfelel a helyi porvédelmi előírásoknak. Ólomtartalmú festékek, ásványok és a fém, néhány fafajta, beton / téglafalazat / kvarctartamú kövezet, valamint ásványok és fémek pora káros lehet az egészségre.
 • Gondoskodjon a munkaterület jó szellőzéséről és szükség esetén viseljen az adott porhoz megfelelő légzőmaszkot. Ezen porok belélegzése vagy érintése a gép kezelőjénél vagy a közelében tartózkodóknál allergiás reakciót válthat ki, és/vagy légzési nehézséget okozhat. Bizonyos porok, mint például a tölgyfa vagy a bükkfa pora rákkeltő, különösen fakezelési adalékanyagokkal (kromát, favédő anyagok) együtt. Az azbeszttartalmú anyagokat csak szakemberek munkálhatják meg.
 • Tartson munkaszüneteket és végezzen gyakorlatokat ujjainak jobb vérellátása érdekében. Hosszabb idejű munkavégzés esetén a rezgések zavart okozhatnak az ujjak, a kéz és a csukló véredényeiben vagy idegrendszerében.
Elektromos biztonsági előírások
 • A munka megkezdése előtt ellenőrizze a munkaterületet, hogy nincsenek-e rejtett elektromos vezetékek, ill. gáz- és vízcsövek. A külső fémrészek áramütést okozhatnak, ha munka közben véletlenül megsért egy elektromos vezetéket.
Az elektromos kéziszerszámok gondos kezelése és használata
 • Azonnal kapcsolja ki az elektromos kéziszerszámot, ha a szerszám blokkolt. A gép oldalra kitérhet.
 • Lehelyezés előtt várja meg, hogy az elektromos kéziszerszám leálljon.

Leírás

Termékáttekintés

Image alternative
 1. Porvédő sapka
 2. Tokmány
 3. Szerszám kireteszelése
 4. Funkcióválasztó kapcsoló
 5. Indítókapcsoló reteszelése
 6. Indítókapcsoló
 7. Markolat
 8. Szervizkijelző
 9. „Fél teljesítmény” kijelző (csak az ATC változatnál)
 10. „Fél teljesítmény” gomb (csak az ATC változatnál)
 11. Elektromos csatlakozókábel
 12. Oldalsó markolat

Rendeltetésszerű géphasználat

Az ismertetett termék egy elektromos kombikalapács pneumatikus ütőművel. Betonban, falazatban, fában és fémben történő fúrási munkákhoz tervezték. A termék kiegészítőleg használható könnyű és közepes vésési munkákhoz falazatban, valamint utólagos megmunkáláshoz betonban.

Meghatározott feltételek mellett a termék keverésre is alkalmas.
 • Csak a típustáblán feltüntetett feszültségen és frekvencián szabad a gépet üzemeltetni.

AVR opció

A termék felszerelhető Active Vibration Reduction (AVR) rendszerrel, amely jelentősen csökkenti a vibrációt.

ATC

A gép az elektronikus gyorslekapcsoló ATC (Active Torque Control) funkcióval van felszerelve.
Ha a betétszerszám blokkol vagy elakad, akkor a gép hirtelen kontrollálatlanul az ellenkező irányba fordul. Az ATC funkció ezt a hirtelen forgást felismeri, és a gépet azonnal leállítja.
A rendeltetésszerű működéshez a gépnek képesnek kell lennie forogni.
A végrehajtott gyorslekapcsolás után a gépet az indítókapcsoló rövid elengedésével, majd újbóli megnyomásával indíthatja újra.

Szervizkijelző

A termék világító jelzéssel ellátott szervizkijelzővel van felszerelve.

A szervizkijelző állapota

Állapot
Jelentés
A szervizkijelző pirosan világít.
A gép elérte azt az üzemidőt, amikor szervizelést igényel.
A szervizkijelző pirosan villog.
Javíttassa meg a kombikalapácsot a Hilti Szervizben.

Szállítási terjedelem

Kombinált kalapács, oldalmarkolat, használati utasítás.
A termékéhez jóváhagyott további rendszertartozékokat a Hilti Store helyeken vagy a következő oldalon talál: www.hilti.group | USA: www.hilti.com

Műszaki adatok

A gép névleges feszültségét, névleges áramfelvételét, frekvenciáját és/vagy névleges teljesítményfelvételét az adott országra vonatkozó típustáblán találja.
Generátorral vagy transzformátorral való működtetés esetén annak leadott teljesítménye legyen legalább a duplája a gép típustábláján megadott névleges teljesítményfelvételi értékeknek. A transzformátor vagy a generátor üzemi feszültsége mindig essen a gép névleges feszültségfelvételi értékeinek +5%-os és -15%-os határa közé.

TE 70‌‑AVR
TE 70-ATC/AVR
TE 80-ATC/AVR
A 01 EPTA-eljárásnak megfelelő tömeg
8,3 kg
9,5 kg
9,7 kg
Egy ütés energiája az EPTA 05 eljárás szerint
11,5 J
11,5 J
11,5 J
Ø kalapácsfúrás esetén
12 mm … 55 mm
12 mm … 55 mm
12 mm … 55 mm
Ø fa fúrása esetén
10 mm … 32 mm
10 mm … 32 mm
10 mm … 32 mm
Ø fém fúrása esetén
0 mm … 20 mm
0 mm … 20 mm
0 mm … 20 mm

Zajinformációk és rezgési értékek az EN 60745 szabvány szerint

A jelen útmutatókban megadott hangnyomás- és rezgésértékeket egy szabványosított mérési eljárás keretében mértük meg, és alkalmasak elektromos kéziszerszámok egymással történő összehasonlítására. Az értékek emellett alkalmasak az expozíció előzetes megbecsülésére. A megadott adatok az elektromos kéziszerszám fő alkalmazási területeire vonatkoznak. Ha az elektromos kéziszerszámot más célra, eltérő betétszerszámokkal használják, vagy nem megfelelően tartják karban, akkor az adatok eltérőek lehetnek. Ez jelentősen megnövelheti az expozíciókat a munkaidő teljes időtartama alatt. Az expozíció pontos megbecsüléséhez azokat az időszakokat is figyelembe kell venni, amikor a gépet lekapcsolták, vagy a gép ugyan működik, de ténylegesen nincs használatban. Ez jelentősen csökkentheti az expozíciókat a munkaidő teljes időtartama alatt. Hozzon kiegészítő intézkedéseket a kezelő védelme érdekében a hang és/vagy a rezgés hatásai ellen, mint például: az elektromos kéziszerszámok és betétszerszámok karbantartása, a gépkezelő kezének melegen tartása, a munkafolyamatok megszervezése.
Zajkibocsátási értékek

TE 70‌‑AVR
TE 70-ATC/AVR
TE 80-ATC/AVR
Hangteljesítmény (LWA)
113 dB(A)
113 dB(A)
113 dB(A)
Hangteljesítményszint bizonytalanság (KWA)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
Kibocsátási hangnyomásszint (LpA)
102 dB(A)
102 dB(A)
102 dB(A)
Hangnyomásszint bizonytalanság (KpA)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
Rezgési összértékek

TE 70‌‑AVR
TE 70-ATC/AVR
TE 80-ATC/AVR
Kalapácsfúrás betonban (ah, HD)
10 m/s²
10 m/s²
7,5 m/s²
Vésés (ah,Cheq)
9 m/s²
9 m/s²
7 m/s²
Bizonytalanság (K)
1,5 m/s²
1,5 m/s²
1,5 m/s²

Üzemeltetés

Oldalmarkolat felszerelése

VIGYÁZAT
Sérülésveszély A kombikalapács feletti uralom elvesztése.
 • Győződjön meg arról, hogy az oldalmarkolat megfelelően van felszerelve és előírásszerűen van rögzítve. Ügyeljen arra, hogy a szorítópánt a gép megfelelő vezetővájatában feküdjön.
Image alternative
 • Szerelje fel az oldalmarkolatot.

Betétszerszám behelyezése/kivétele

Nem megfelelő gépzsír használata a gép károsodásához vezethet. Csak eredeti Hilti gépzsírt használjon.
Használat előtt ellenőrizze a szerszámot, hogy nem sérült-e, illetve található-e rajta egyenetlen kopás. Szükség esetén cserélje ki.
Image alternative
 • Helyezze be a szerszámot / vegye ki a szerszámot.

Fúrás ütés nélkül

Az ütés nélküli fúráshoz speciális befogószárú szerszámokra van szükség. A Hilti szerszámprogramjában ezek a szerszámok rendelkezésre állnak.
A gyorsbefogó tokmánnyal például hengeres szárú fafúró vagy acélfúró fogható be és ezekkel ütés nélkül lehet fúrni.
Image alternative
 • Állítsa a funkcióválasztó kapcsolót „Kalapácsfúrás” Image alternative állásba.

Keverés

A keverőszerszámot csak a gyorsbefogó tokmányban használja.
Image alternative
 • Állítsa a funkcióválasztó kapcsolót a „kalapácsfúrás” (Image alternative) állásba, és helyezze a keverőszerszámot a gyorsbefogó tokmányba.

Teljesítmény beállítása

TE 70-ATC/AVR
TE 80-ATC/AVR
A teljesítmény beállítása csak bekapcsolt üzemállapotban lehetséges.
A fél teljesítmény beállításához nyomja meg a „fél teljesítmény” gombot. A csökkent teljesítményt a teljesítménykijelző lámpa világítása jelzi. A "fél teljesítmény" gomb újbóli megnyomásával a gép visszakapcsol teljes fúrásteljesítményre, ekkor a teljesítménykijelző kialszik.
A kombikalapács újraindítása esetén ismét rendelkezésre áll a teljes teljesítmény.
 • Állítsa be a teljesítményt.

Ütvefúrás (Kalapácsfúrás)

Image alternative
 • Állítsa a funkcióválasztó kapcsolót „Kalapácsfúrás” Image alternative állásba.

Véső pozicionálása

VIGYÁZAT
Sérülésveszély! A vésés iránya feletti ellenőrzés elvesztése.
 • A „véső pozicionálása” állásban ne dolgozzon a géppel. Állítsa a funkcióválasztó kapcsolót „vésés” állásba kattanásig.
A vésőt (15°-os lépésközökkel) 24 különböző helyzetbe lehet beállítani. Ezáltal a lapos-, ill. profilvésőkkel mindig optimális munkahelyzetben lehet dolgozni.
Image alternative
 • Állítsa a funkcióválasztó kapcsolót „Véső pozicionálása” Image alternative állásba.

Vésés

Image alternative
 • Állítsa a funkcióválasztó kapcsolót „Vésés” Image alternative állásba.

Indítókapcsoló reteszelése

Véső üzemmódban, bekapcsolt állapotban az indítókapcsoló reteszelhető.
 • Működtesse az indítókapcsoló reteszelését.

Ápolás és karbantartás

FIGYELMEZTETÉS
Elektromos áramütés veszélye! A csatlakoztatott hálózati kábellel végzett ápolás és karbantartás súlyos sérüléseket és égési sérülést okozhat.
 • Minden ápolási és karbantartási munka előtt húzza ki a hálózati csatlakozót!
Ápolás
 • Óvatosan távolítsa el a szilárdan tapadó szennyeződést.
 • Száraz kefével tisztítsa meg óvatosan a szellőzőnyílásokat.
 • A házat csak enyhén nedves kendővel tisztítsa. Ne használjon szilikontartalmú ápolószert, mivel az károsíthatja a műanyag alkatrészeket.
Karbantartás
FIGYELMEZTETÉS
Áramütés veszélye! Az elektromos alkatrészek nem szakszerű javítása súlyos sérülésekhez és égési sérülésekhez vezethet.
 • A gép elektromos részeit csak szakképzett villamossági szakember javíthatja.
 • Rendszeresen ellenőrizze a látható részeket sérülés, illetve a kezelőelemeket kifogástalan működés szempontjából.
 • Sérülések és/vagy funkciózavar esetén ne működtesse a terméket. Azonnal javíttassa meg a Hilti Szervizben.
 • Az ápolási és karbantartási munkák után minden védőfelszerelést szereljen fel, és ellenőrizze a gép működését.
A biztonságos üzemelés érdekében csak eredeti pótalkatrészeket és fogyóanyagokat használjon. Az általunk engedélyezett pótalkatrészeket, fogyóanyagokat és tartozékokat termékéhez megtalálja a Hilti Store helyeken vagy az alábbi címen: www.hilti.group .

Szállítás és tárolás

 • Az elektromos gépet ne szállítsa behelyezett szerszámmal.
 • Az elektromos gépet mindig kihúzott hálózati csatlakozóval tárolja.
 • A gépet száraz helyen, gyermekek, valamint illetéktelen személyek számára nem hozzáférhető módon tárolja.
 • Hosszabb szállítást vagy raktározást követően ellenőrizze az elektromos gép sértetlenségét a használatba vétel előtt.

Segítség zavarok esetén

Az ebben a táblázatban fel nem sorolt zavarok, illetve olyan zavarok esetén, amelyeket saját maga nem tud megjavítani, kérjük, forduljon a Hilti Szervizhez.

Hibakeresés

Üzemzavar
Lehetséges ok
Megoldás
A kombikalapács nem indul.
A hálózati áramellátás megszakadt.
 • Csatlakoztasson egy másik elektromos készüléket és ellenőrizze a működést.
A generátor készenléti üzemmódban van.
 • Terhelje a generátort egy második fogyasztóval (pl. építési munkaterület lámpájával). Ezután kapcsolja ki, majd újra be a gépet.
Áramkimaradás után az elektronikus indításgátló aktív.
 • Kapcsolja ki, majd újra be a gépet.
A szén elkopott.
 • Ellenőriztesse elektromos szakemberrel, és adott esetben cseréltesse ki.
Nincs ütés.
A gép túl hideg.
 • Állítsa a kombikalapácsot a padlóra, és hagyja üresjáratban járni. Szükség esetén ismételje addig, amíg a kalapácsmű működni nem kezd.
A kombikalapács nem teljes teljesítménnyel működik.
A hosszabbítóvezeték túl hosszú és/vagy túl kicsi a keresztmetszete.
 • Megengedett hosszúságú és/vagy elegendő keresztmetszetű hosszabbítóvezetéket használjon.
Az indítókapcsoló nincs teljesen lenyomva.
 • Nyomja be ütközésig az indítókapcsolót.
Az áramellátás feszültsége túl kicsi.
 • Csatlakoztassa a gépet egy másik áramforrásra.
TE 70-ATC/AVR
TE 80-ATC/AVR
A „fél teljesítmény” gomb be van kapcsolva.
 • Nyomja meg a „fél teljesítmény” gombot.
A fúró nem forog.
A funkcióválasztó kapcsoló nem pattant be, vagy a „Vésés” Image alternative, ill. a „Véső pozicionálása” Image alternative állásban van.
 • A gép nyugalmi helyzetében állítsa a funkcióválasztó kapcsolót az „ütvefúrás” Image alternative állásba.
A fúró reteszelését nem lehet kioldani.
Nincs teljesen hátrahúzva a tokmány.
 • Ütközésig húzza vissza a szerszámreteszelést, és vegye ki a szerszámot.
Az oldalmarkolat nem megfelelően van felszerelve.
 • Oldja le az oldalmarkolatot és szerelje fel helyesen, úgy, hogy a szorítópánt és az oldalmarkolat bepattanjon a mélyedésbe.
A szervizkijelző pirosan villog.
A gép sérült.
 • Javíttassa meg a terméket a Hilti Szervizben.
A szervizkijelző pirosan világít.
A szén elkopott.
 • Ellenőriztesse elektromos szakemberrel, és adott esetben cseréltesse ki.

Ártalmatlanítás

A Image alternative Hilti gépek nagyrészt újrahasznosítható anyagokból készülnek. Az újrahasznosítás előtt az anyagokat gondosan szét kell válogatni. A Hilti sok országban már visszaveszi használt gépét újrahasznosítás céljára. Kérdezze meg a Hilti ügyfélszolgálatot vagy kereskedelmi tanácsadóját.
Image alternative
 • Az elektromos kéziszerszámokat, elektromos készülékeket és akkukat ne dobja a háztartási szemétbe!

RoHS (Veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozásáról szóló irányelv)

A következő linkeken elérhető a veszélyes anyagok táblázata: qr.hilti.com/r1021413 (TE70-AVR), qr.hilti.com/r1021424 (TE70-ATC/AVR) és qr.hilti.com/r1021505 (TE80-ATC/AVR).
A dokumentáció végén található QR-kódon keresztül elérhető a RoHS táblázat.

Gyártói garancia

 • Kérjük, a garancia feltételeire vonatkozó kérdéseivel forduljon helyi Hilti partneréhez.
Image alternative
Image alternative
Image alternative
Image alternative