Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés

Kérjük, olvassa el ezt a szerződést, mielőtt belép a Hilti honlapjára. Ez megállapodás szabályozza a Hillti honlapjára történő belépés és annak használatának szabályait. Amennyiben belép az internetes oldalra, egyben jelzi, hogy Ön elfogadta ezt a szerződést és egyetért annak Önt terhelő kötelezettségeivel.

A felelősségtől való elállás

A jelen internetes oldalt használatával és ajánlatkéréssel Ön az alábbi feltételeket kifejezetten elfogadja:

Jelen internetes oldalon felsorolt minden adat és számítás (beleértve a rajzokat is) a Hilti műszaki utasításaiban, használati utasításaiban, beállítási utasításaiban és beszerelési/telepítési utasításaiban közzétett alapelveken, képleteken és biztonsági tényezőkön alapul. Az ezekben foglalt bármilyen feltüntetett érték a termék tesztelési fázisaiban nyert megfelelő átlagértékein alapul és kizárólag tájékoztatás célját szolgálja. Az anyagok eltérősége miatt helyszínen történő tesztelést kell végezni ahhoz, hogy meghatározzák a bármely specifikus helyen nyújtott teljesítményt.
Ezen adatok vagy számítások felhasználó általi bármilyen módosítása - amennyiben ez lehetséges - (beleértve a rajzokat is), olyan alkalmazást eredményezhet, amely nem felel meg a Hilti vagy a hatályos törvényi előírások nyújtotta biztonsági előírásoknak. Ezért a felhasználó tudomásul veszi, hogy a Hilti nem felel az ilyen adatok módosításokból származó károkért, valamint azok nem tesztkörülmények közötti megfelelőségéért. Az internetes oldalt úgy tervezték meg, hogy a beléptetett adatokból specifikus eredményt nyújtson. Az ügyfél és/vagy a projekt végrehajtásával megbízott mérnök felelősségére lesz bízva az, hogy leellenőrizze ezeket az adatokat még a felhasználás előtt, és meggyőződjön arról, hogy a szolgáltatott adatok megfelelnek-e az ügyfél speciális igényeinek.
Az internetes oldalon nyújtott minden információ és felhasználói program csupán segítség, bármilyen garancia nélkül arra vonatkozóan, hogy azok hibátlanok, vagy hogy a számítások - egy speciális alkalmazást illetően - hitelesen pontosak. Az esetleges pontatlanságokból, számítási hibákból eredő károkért fennálló felelősségét a Hilti kizárja. 

A Hiltit nem terheli semminemű felelősség az internetes oldalon nyújtott, elérhető adatokkal, tájékozatókkal, felhasználói programokkal és bármely információ felhasználhatatlanságával, felhasználásával kapcsolatos közvetlen vagy közvetett károkért, költségekért és/vagy veszteségekért.

AZ INTERNETES OLDALON KÖZZÉTETT MINDEN ADAT, INFORMÁCIÓ, LEÍRÁS KIZÁRÓLAG A PONTOSSÁG IGÉNYE NÉLKÜL KÖZÖLT TÁJÉKOZTATÁS. A HILTI NEM FELEL AZOK PONTOSSÁGÁÉRT, MEGFELELŐSÉGÉÉRT, HIBAMENTESSÉGÉÉRT. HILTI SZINTÉN NEM FELEL AZ ESETLEGES FÉLREÉRTÉSEKBŐL, ADATOK FELHASZNÁLÁSÁBÓL EREDŐ KÁROKÉRT ÉS KÖLTSÉGEKÉRT, AZ INTERNETES OLDAL HASZNÁLATÁÉRT, ADATVESZTÉSÉRT ÉS A FELHASZNÁLÓNAK AZ INTERNET VAGY AZ INTERBETES OLDAL HASZNÁLATA KAPCSÁN FELMERÜLT KÖLTSÉGEIÉRT. AZ INTERNTES OLDAL TARTALMA NEM KELETKEZTET AJÁNLATI KÖTÖTTSÉGET, JÓTÁLLÁSI, VAGY SZAVATOSSÁGVÁLLALÁST A HILTI SZÁMÁRA. AZ INTERNETES OLDAL HASZNÁLATA SORÁN VAGY AZZAL ÖSSZEFŐGGŐ SPAM, VÍRUSOK ÉS EGYÉB TÁMADÁSOK KÁRVESZÉLYÉT A FELHASZNÁLÓ VISELI.

Hozzáférés és információ
A Hilti az Ön által megadott adatokat, információkat kizárólag jogszerűen, az adatkezelési tájékoztató szerinti célokból és tartalommal kezeli. A cookie rögzítéséből származó azonosítás is kizárólag az előbbi célból történik és azzal a Hilti nem él vissza. Ön a jelen oldal használatával és ajánlat kérésével kifejezetten, önkéntesen, megfelelő tájékoztatás birtokában elfogadja az adatkezelési és cokkia rögzítési feltételeket, egyben hozzájárul azok Hilti általi felhasználáshoz.

Védjegyek és szerzői jogvédelem
Ez az internetes oldal tartalmazza a Hilti védjegyét és szolgáltatói jelzéseit, műszaki leírásait. Az oldalon lévő szellemi tulajdon minden jogát, beleértve a szerzői jogot, a védjegyet, az üzleti titkot és a szabadalmi jogokat, fenntartjuk. Ezen oldalhoz való hozzáférés nem biztosítja azt a jogot, hogy a Hilti bármely szellemi tulajdonát lemásolják, többszörözzék, átdolgozzák, vagy bármely módon azokat felhasználják. Ezen az internetes oldalon található minden anyag a Hilti tulajdonát képezi. Az anyagok nyomtatása, másolása, továbbadása, nyilvános bemutatása tiltott.

Kommunikáció
Ezen az internetes oldalon át történő minden információ, ami a Hiltihez eljut, a továbbiakban véglegesen a Hilti tulajdonát képezi, amely alól kivételt képez a személyes adatok felhasználására vonatkozó hozzájárulások, amelyek visszavonhatóak, megtilthatóak. Amennyiben nem történik külön előzetes megállapodás, a Hilti nem kötelezett ezen információ(k) titokban tartására, és az adott információ(k) kizárólagos tulajdonosává válik, az információ(kat) nyújtó személy irányába történő bármilyen ellenszolgáltatás nélkül.

Felhasználói azonosító és jelszó védelem
A Hilti által biztosított felhasználói azonosítót és jelszót személyesként és titkosként kezeljük. A már engedélyezett felhasználói azonosító és jelszó, mint információ, megosztása és továbbadása a felhasználó által szigorúan tilos. Ezen tilalom bármilyen megszegése a Hilti internetes oldalához történő hozzáférés azonnali megszüntetését vonja maga után, valamint az azt átengedő fél felel a Hilti felé az azzal okozott közvetlen és közvetett károkért. Az Ön kizárólagos felelőssége vigyázni a jelszavára, hogy az ne kerülhessen illetéktelen felhasználásra. A felhasználó vállalja a felelősséget azonosítója és jelszava miatti minden eseményért és károkért.

Az ügyfél felelőssége
ÖN VISEL MINDEN FELELŐSSÉGET ÉS KÖTELEZETTSÉGET A HILTIRE ESŐ VÁLASZTÁSÁVAL KAPCSOLATBAN, MELYNEK CÉLJA, HOGY ELÉRJE A KÍVÁNT EREDMÉNYEKET. ÖN VISEL MINDEN FELELŐSSÉGET ÉS KÖTELEZETTSÉGET BÁRMILYEN DÖNTÉSÉRT VAGY TANÁCSÉRT, A TARTALOMÉRT, A PONTOSSÁGÉRT ÉS AZ OLYAN KÖVETKEZMÉNYEK FELÜLVIZSGÁLATÁÉRT, AMIT A HILTI VAGY BÁRMELYIK, EZEN AZ OLDALON VISSZAKERESETT TARTALMI INFORMÁCIÓ FELHASZNÁLÁSÁNAK AZ EREDMÉNYEKÉNT HOZOTT VAGY ADOTT HARMADIK SZEMÉLYNEK.
A HILTI NEM FOGLALKOZIK MŰSZAKI VAGY MÁS SZAKMAI JELLEGŰ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁVAL, TANÁCSADÁSSAL. AMENNYIBEN MŰSZAKI VAGY EGYÉB SZAKÉRTŐI SEGÍTSÉG SZÜKSÉGES, AKKOR EGY SZAKMAILAG HOZZÁÉRTŐ SZEMÉLY SZOLGÁLATAIT KELL IGÉNYBE VENNI.