Megfelelőség és üzleti etika

Megvesztegetés- és a korrupcióellenesség

Hilti compliance and business ethics

A törvényes, etikus viselkedés és a tisztességes verseny tevékenységünk szerves részét képezi. Üzleti tevékenységeink az őszinteségen, megbízhatóságon, következetességen és kiszámíthatóságon alapulnak - mindenkor és mindenhol.

Ez a legfontosabb alapja a bizalmi kapcsolatot minden érintettel, az ügyfelekkel, beszállítókkal és partnerekkel.

NEMZETKÖZI PARTNERSÉG A KORRUPCIÓ ELLEN

Kulcsfontosságú korrupció ellenes nemzetközi kezdeményezésekben veszünk részt. De ezen is túlmutatnak azon törekvéseink, melyek célja felszámolni a korrupciót és a megvesztegetést és fenntartani a társadalmi és környezeti normákat.

  • Korrupció Elleni Partnerség - 2004-ben aláírtuk a korrupció ellenes partnerségi kezdeményezést a Világgazdasági Fórumon Davosban, Svájcban. Ennek az a célja , hogy bemutassuk a korrupcióellenes intézkedéseket az építőiparban világszerte. Ezzel azt hangsúlyozzuk, hogy a Hilti a zéró toleranciát képvisel a megvesztegetés terén.
  • UN Globális Megállapodás - 2006-ban csatlakoztunk az ENSZ Globalis Megállapodásához, melynek célja szintén egyértelműen a korrupció ellenesség. Ez a globális megállapodás az Egyesült Nemzetek védnöksége alatt kötelezi a vállalatokat a társadalmi és ökológiai normák betartására.

ETIKAI KÓDEX MUNKAVÁLLALÓKNAK

Elvárjuk minden csapattagunktól, hogy mindig a jog szerint járjanak el, és a saját vállalati irányelveinket kövessék. A Magatartási Kódexünk előírja, hogy hogyan dolgozunk, és hogyan kössünk üzletet. Az összes csapattagunk arra van kiképezve, hogy megértse a megfelelőséget.

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

ETIKAI KÓDEX BESZÁLLÍTÓKNAK

Szerződésszerűen követeljük beszállítóinktól, hogy alapvető előfeltételeket tartsanak fenn az emberi jog, munkajog, munkavédelem, környezetvédelem területén, valamint megígértetjük velük, hogy tartózkodjanak a korrupciótól. Ezek a szabványok akkor is kötelezőek, ha az alkalmazandó nemzeti vagy nemzetközi törvények enyhébb előírásokat alkalmaznak. Figyelemmel kísérjük a beszállítóinkat különböző ellenőrző eszközök révén, mint például auditok.

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

További információ a Hiltiről

Hilti csapattagok

Csapattagjaink

További információ
Hilti alapvető céljai és értékei

ALAPVETŐ CÉLJAINK ÉS ÉRTÉKEINK

További információ
Hilti vállalati információk

Vállalati információk

További információ

Megosztás