Beszállítói Magatartás Kódex

1. Előszó

A Hilti vállalati kultúrájának az alapjai a tisztesség, bátorság, csapatmunka és az elkötelezettség a személyes fejlődés és vállalati növekedés mellett. A Hilti számára elválaszthatatlan kapocs van üzleti siker és a munkavállalók, az üzleti partnerek, a társadalom és a környezet iránti vállalati felelősségvállalás között. Ezért, a Hilti elvárja az üzleti partnereitől, hogy a Hilti Magatartási Kódex- el összhangban cselekedjenek, és kiálljanak ezen értékek mellett. 

2. Elvárások

Beszállítóink elvárhatják a Hiltitől, hogy a Magatartás Kódexben megfogalmazottakat kivétel nélkül betartsa, és ezen értékek szerint éljen. A Magatartás Kódex megtalálható a honlapunkon: www.hilti.hu.

Az egyenlő bánásmód elvén, a Hilti elvárja a beszállóitól, hogy betartsák az ide vonatkozó helyi és nemzetközi törvényeket és szabályokat, illetve a Beszállítói Magatartás Kódexben meghatározott minimum követelményeket. Ez magában foglalja az exportra vagy újra-exportra vonatkozó korlátozásokat, a beszállító által nyújtott termék, adat, szoftver és informatika esetében.

A Hilti nem fogja azonnal megszakítani az üzleti kapcsolatot a Kódex egyszeri megszegése esetén, feltéve, ha a beszállító felmutat egy tervet, arra vonatkozóan, hogy szándékában áll a helyzet megoldása. Ha nincs jelentős változás többszöri szabálysértés után sem, a Hilti megszakítja az üzleti kapcsolatot. 

2.1 Korrupció elleni elkötelezettség

A Hilti aláírta a Világgazdasági Fórum Társulás a Korrupció Ellen kezdeményezését (PACI) és az ENSZ Globális Megállapodás anti-korrupciós tételeit. A korrupció minden formája tiltott.

A korrupció előny/haszon/juttatás ajánlása, adása vagy elfogadása, közvetlen vagy közvetett módon, egy üzleti vagy hatósági döntés befolyásolása céljából.

A Hilti elvárása a beszállítóival szemben:

 • Zéró tolerancia a korrupcióval szemben
 • Tisztességes magatartás versenyhelyzetben és az üzleti kapcsolatokban

A beszállítóknak tilos: 

 • Megvesztegetni és megvesztegetést elfogadni
 • Helytelen juttatást ajánlani, adni és kapni
 • Pénzmosásban részt venni

2.2 Társadalmi felelősségvállalás

A Hilti aktívan részt vesz nemzetközi szinten olyan programokban, amelyeknek célja az üzleti élet etikai és társadalmi standardjainak javítása. Mint az ENSZ Globális Megállapodás aláírója, a Hilti elvárja a beszállítóitól, hogy hozzá hasonlóan, ők is betartsák a nemzetközi szabályokat, például az ENSZ Egyetemes Emberi Jogok Nyilatkozatát és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Egyezményét (ILO).

A Hilti elvárásai a beszállítóival szemben:

 • Egészséges és biztonságos munkakörülmények biztosítása
 • Veszélyes helyzetek megelőzése és vészhelyzetek hatékony kezelése, valamint termékbiztonság biztosítása
 • Legalább a minimálbér fizetése, és túlóra kompenzáció az ide vonatkozó törvények és szabályok betartásával

Ami a beszállítóknak tilos:

 • Gyermekmunka és kényszermunka igénybevétele (ILO Egyezmény 138 és 182 valamint 29 és 105)
 • Etnikai, nemzetiségi hovatartozás, nem alapján, kulturális háttér, faj, életkor, fogyatékosság, vallási hovatartozás és szexuális beállítottság alapján diszkriminálni.
 • Nagymértékben és hosszabb időtartamig túllépni a maximálisan meghatározott munkaórák számát (ILO Egyezmény 1 és 30)
 • Korlátozni a munkavállalókat a szabad gyülekezési, együttműködési és kollektív alkudozás/lobbizás jogukban
 • Mentális vagy bármilyen fizikai fegyelmezés és rendszeres bántalmazás

2.3 Környezetvédelmi felelősség

Mint az ENSZ Caring for Climate Egyezmény partnere, a Hiltinél a környezetvédelem és klímavédelem a mindennapi üzleti folyamatokban is jelen van.

A Hilti elvárásai a beszállítóival szemben:

 • Törekvés szemét, levegő, talaj és víz kibocsátás minimalizálására
 • Részvétel az anyagok és termékek újrahasznosításában
 • Folyamatos fejlesztés a jobb energiafelhasználás érdekében a termékgyártás, termékkezelés, és szállítás területén
 • Megfelelni a Hilti Vegyi Anyagok Kezelési Lista előírásainak

Ami a beszállítóknak tilos:

 • A veszélyes hulladék kezelésére, tárolására és megsemmisítésére vonatkozó nemzetközi és helyi törvények és szabályok figyelmen kívül hagyása.
 • Vegyi anyagok helytelen, környezetre ártalmas kezelése

3. Monitoring

A Hilti fenntartja a jogot arra, hogy ellenőrizze a meglévő és az új beszállítókat a tekintetben, hogy megfelelnek-e a Magatartás Kódexben meghatározottaknak. 
Az ellenőrzést a Hilti és a beszállító közötti megállapodás alapján végezheti egy speciális, független szervezet. A Hilti és a beszállító közösen megegyezhetnek egy megfelelő szervezeten és időtartamon.
A Hilti tájékoztatja a beszállítót az ellenőrzés eredményéről.