Nyelv

TE 6-A36

Eredeti használati utasítás

A dokumentáció adatai

A dokumentumról

 • Üzembe helyezés előtt olvassa el ezt a dokumentumot. Ez a biztonságos munkavégzés és a hibamentes kezelés előfeltétele.
 • Vegye figyelembe a dokumentumban és a terméken található biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket.
 • Ezt a használati utasítást mindig tárolja a termék közelében, és a gépet csak ezzel az utasítással együtt adja tovább harmadik személynek.

Jelmagyarázat

Figyelmeztetések

A figyelmeztetések a termék használata során előforduló veszélyekre hívják fel a figyelmet. A következő figyelmeztetéseket használjuk:
VESZÉLY
VESZÉLY !
 • Súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezető közvetlen veszély esetén.
FIGYELMEZTETÉS
FIGYELMEZTETÉS !
 • Ezzel a szóval hívjuk fel a figyelmet egy olyan lehetséges veszélyre, amely súlyos személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.
VIGYÁZAT
VIGYÁZAT !
 • Ezzel a szóval hívjuk fel a figyelmet egy lehetséges veszélyhelyzetre, amely személyi sérüléshez vagy anyagi kárhoz vezethet.

Szimbólumok a használati utasításban

A jelen használati utasítás a következő szimbólumokat használja:
Image alternative Tartsa be a használati utasítást
Image alternative Alkalmazási útmutatók és más hasznos információk
Image alternative Újrahasznosítható anyagokkal való bánásmód
Image alternative Az elektromos gépeket és akkukat ne dobja a háztartási szemétbe
Image alternative Hilti lítium‑ion akku
Image alternative Hilti töltőkészülék

Az ábrákon használt szimbólumok

Az ábrákon a következő szimbólumokat használjuk:
Image alternative Ezek a számok a jelen használati utasítás elején található ábrákra vonatkoznak.
Image alternative A számozás a munkalépések sorrendjét mutatja képekben, és eltérhet a szövegben található munkalépések számozásától.
Image alternative Az áttekintő ábrában használt pozíciószámok a termék áttekintésére szolgáló szakasz jelmagyarázatában lévő számokra utalnak.
Image alternative Ez a jel hívja fel a figyelmét arra, hogy a termék használata során különös odafigyeléssel kell eljárnia.

Termékhez kötődő szimbólumok

Szimbólumok a terméken

A terméken a következő szimbólumokat használhatjuk:
Image alternative Fúrás ütés nélkül
Image alternative Ütvefúrás (kalapácsfúrás)
Image alternative Vésés
Image alternative Véső pozicionálása
Image alternative Jobbra/balra forgás
Image alternative Névleges üresjárati fordulatszám
Image alternative A termék az iOS és Android platformokkal kompatibilis vezeték nélküli adatátvitelhez használható.
Image alternative A használt Hilti Li-ion akku típussorozata. Vegye figyelembe a Rendeltetésszerű használat fejezetben közölt adatokat.
Image alternative Li-ion akku
Image alternative Az akkut soha ne használja ütőszerszámként.
Image alternative Ügyeljen arra, hogy ne ejtse le az akkut. Ne használjon olyan akkut, amelyet ütés ért vagy egyéb módon sérült.

Termékinformációk

A Hilti termékeket kizárólag szakember általi használatra szánták és a gépet csak engedéllyel rendelkező, szakképzett személy használhatja, javíthatja. Ezt a személyt minden lehetséges kockázati tényezőről tájékoztatni kell. A termék és tartozékai könnyen veszélyt okozhatnak, ha nem képzett személy dolgozik velük, vagy nem rendeltetésszerűen használják őket.
A típusjelölés és a sorozatszám a típustáblán található.
 • Jegyezze fel a sorozatszámot a következő táblázatba. Amennyiben kérdéssel fordul a képviseletünkhöz vagy a szervizhez, szüksége lesz ezekre a termékadatokra.
  Termékadatok
  Fúrókalapács
  TE 6‑A36
  Generáció:
  04
  Sorozatszám:

Megfelelőségi nyilatkozat

Image alternative
Kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy ez a termék megfelel az érvényben lévő irányelveknek és szabványoknak. A megfelelőségi nyilatkozat másolatát a dokumentáció végén találja.
A műszaki dokumentáció helye:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Biztonság

Általános biztonsági tudnivalók az elektromos kéziszerszámokhoz

Image alternative FIGYELMEZTETÉS! Olvasson el minden biztonsági tudnivalót és utasítást. A biztonsági tudnivalók és utasítások betartásának elmulasztása áramütéshez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérüléshez vezethet.
Őrizzen meg minden biztonsági utasítást és útmutatást a jövőbeni használathoz.
Munkahelyi biztonság
 • Tartsa tisztán a munkahelyét és jól világítsa meg. Rendetlen munkahelyek és megvilágítatlan munkaterületek balesetekhez vezethetnek.
 • Ne dolgozzon az elektromos kéziszerszámmal olyan robbanásveszélyes környezetben, ahol éghető folyadékok, gázok vagy porok vannak. Az elektromos kéziszerszámok szikrákat bocsáthatnak ki, amelyek meggyújthatják a port vagy a gyúlékony gőzöket.
 • Tartsa távol a gyerekeket és az idegen személyeket a munkahelytől, ha az elektromos kéziszerszámot használja. Ha elvonják a figyelmét a munkától, könnyen elvesztheti az uralmát a berendezés felett.
Elektromos biztonsági előírások
 • Ne érjen hozzá földelt felületekhez, például csövekhez, fűtőtestekhez, tűzhelyekhez és hűtőszekrényekhez. Az áramütés veszélye megnövekszik, ha a teste le van földelve.
 • Tartsa távol az elektromos kéziszerszámokat az esőtől és a nedvesség hatásaitól. Ha víz hatol be az elektromos kéziszerszámba, az növeli az áramütés kockázatát.
Személyi biztonsági előírások
 • Mindig figyelmesen dolgozzon, ügyeljen arra, amit csinál, és meggondoltan kezelje az elektromos kéziszerszámot. Ne használja az elektromos kéziszerszámot, ha fáradt, illetve ha kábítószer, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt áll. Az elektromos kéziszerszámmal végzett munka közben már egy pillanatnyi figyelmetlenség is komoly sérülésekhez vezethet.
 • Viseljen személyi védőfelszerelést, és mindig viseljen védőszemüveget. Az elektromos kéziszerszám alkalmazásának megfelelő személyi védőfelszerelések, úgymint porvédő álarc, csúszásbiztos védőcipő, védősapka és fülvédő használata csökkenti a személyi sérülések kockázatát.
 • Kerülje el az elektromos kéziszerszám akaratlan üzembe helyezését. Mielőtt az elektromos kéziszerszámot az akkumulátorra csatlakoztatja, felveszi, ill. szállítja, győződjön meg arról, hogy a gép ki van kapcsolva. Ha az elektromos kéziszerszám felemelése közben az ujját a kapcsolón tartja, vagy ha a készüléket bekapcsolt állapotban csatlakoztatja az áramforráshoz, az balesetekhez vezethet.
 • Az elektromos kéziszerszám bekapcsolása előtt feltétlenül távolítsa el a beállító szerszámokat vagy csavarkulcsokat. Az elektromos kéziszerszám forgó részeiben felejtett beállító szerszám vagy csavarkulcs sérüléseket okozhat.
 • Kerülje el a normálistól eltérő testtartást. Ügyeljen arra, hogy mindig biztosan álljon és megtartsa az egyensúlyát. Így az elektromos kéziszerszám felett váratlan helyzetekben is jobban tud uralkodni.
 • Viseljen megfelelő munkaruhát. Ne viseljen bő ruhát vagy ékszereket. Tartsa távol a haját, a ruháját és a kesztyűjét a mozgó részektől. A bő ruhát, az ékszereket és a hosszú hajat a mozgó alkatrészek magukkal ránthatják.
 • Ha az elektromos kéziszerszámra fel lehet szerelni a por elszívásához és összegyűjtéséhez szükséges berendezéseket, ellenőrizze, hogy azok megfelelő módon hozzá vannak kapcsolva a szerszámhoz, és rendeltetésüknek megfelelően működnek. Porelszívó egység használata csökkenti a munka során keletkező por veszélyes hatását.
Az elektromos kéziszerszám használata és kezelése
 • Ne terhelje túl a gépet. Munkájához csak az arra szolgáló elektromos kéziszerszámot használja. A megfelelő elektromos kéziszerszámmal a megadott teljesítménytartományon belül jobban és biztonságosabban lehet dolgozni.
 • Ne használjon olyan elektromos kéziszerszámot, amelynek a kapcsolója elromlott. Egy olyan elektromos kéziszerszám, amelyet nem lehet sem be-, sem kikapcsolni, veszélyes, és meg kell javíttatni.
 • A gép beállítása, az alkatrészek cseréje vagy a gép lehelyezése előtt vegye ki az akkut. Ez az elővigyázatossági intézkedés meggátolja a gép szándékolatlan üzembe helyezését.
 • A használaton kívüli elektromos kéziszerszámokat olyan helyen tárolja, ahol azokhoz gyerekek nem férhetnek hozzá. Ne hagyja, hogy olyan személyek használják az elektromos kéziszerszámot, akik nem ismerik a szerszámot, vagy nem olvasták el ezt az útmutatót . Az elektromos kéziszerszámok veszélyesek, ha azokat gyakorlatlan személyek használják.
 • Mindig gondosan tartsa karban az elektromos kéziszerszámot. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek kifogástalanul működnek-e, nincsenek-e beszorulva, és nincsenek-e eltörve vagy megrongálódva olyan alkatrészek, amelyek hátrányosan befolyásolhatják az elektromos kéziszerszám működését. Használat előtt javíttassa meg a gép megrongálódott alkatrészeit. Sok balesetnek a rosszul karbantartott elektromos kéziszerszám az oka.
 • Tartsa tisztán és élesen a vágószerszámokat. Az éles vágóélekkel rendelkező és gondosan ápolt vágószerszámok ritkábban ékelődnek be, és azokat könnyebben lehet vezetni és irányítani.
 • Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat, betétszerszámokat stb. a jelen utasítások figyelembevételével használja. Vegye figyelembe a munkafeltételeket és a kivitelezendő munka sajátosságait. Az elektromos kéziszerszám eredeti rendeltetésétől eltérő célokra való alkalmazása veszélyes helyzetekhez vezethet.
Akkumulátoros szerszám használata és kezelése
 • Az akkumulátort csak a gyártó által ajánlott töltőberendezésben töltse fel. Ha egy bizonyos akkumulátortípus feltöltésére szolgáló töltőberendezésben egy másik akkumulátort próbál feltölteni, tűz keletkezhet.
 • Az elektromos kéziszerszámban csak az ahhoz tartozó akkumulátort használja. Más akkumulátorok használata személyi sérüléseket és tüzet okozhat.
 • Tartsa távol a használaton kívüli akkumulátort irodai kapcsoktól, pénzérméktől, kulcsoktól, szögektől, csavaroktól és más kisméretű fémtárgyaktól, amelyek áthidalhatják az érintkezőket. Az akkumulátor érintkezői közötti rövidzárlat égési sérüléseket vagy tüzet okozhat.
 • Hibás alkalmazás esetén az akkumulátorból folyadék léphet ki. Kerülje el az érintkezést a folyadékkal. A kilépő akkumulátorfolyadék irritációkat vagy égéses bőrsérüléseket okozhat. Ha véletlenül mégis hozzáér, azonnal öblítse le vízzel az érintett felületet. Ha a folyadék a szemébe jutott, keressen fel egy orvost.
Szerviz
 • Az elektromos kéziszerszámot csak szakképzett szerelő javíthatja, kizárólag eredeti pótalkatrészek felhasználásával. Ez biztosítja, hogy az elektromos kéziszerszám biztonságos marad.

Biztonsági tudnivalók kalapácsokhoz

 • Viseljen fülvédőt. A zaj halláskárosodáshoz vezethet.
 • Használja a géppel együtt szállított kiegészítő fogantyút. A gép feletti ellenőrzés elvesztése sérülést okozhat.
 • A gépet mindig a fogantyú szigetelt felületénél fogja meg, ha olyan munkát végez, amelynek során a betétszerszám rejtett elektromos vezetéket találhat el . Ha a gép elektromos feszültséget vezető vezetékhez ér, akkor a gép fémrészei feszültség alá kerülhetnek és ez elektromos áramütéshez vezethet.

Kiegészítő biztonsági tudnivalók fúrókalapácshoz

Személyi biztonsági előírások
 • A terméket és tartozékok csak kifogástalan műszaki állapotban használja.
 • Soha ne végezzen módosításokat vagy változtatásokat a terméken vagy a tartozékokon.
 • Használja a termékkel együtt szállított kiegészítő fogantyúkat. A gép feletti ellenőrzés elvesztése sérülést okozhat.
 • Áttörési munkáknál biztosítsa a munkavégzés helyszínével szemközti területet. A letöredező darabok ki- és/vagy leeshetnek, és személyi sérüléseket okozhatnak.
 • A terméket mindig két kézzel fogja az erre szolgáló markolatoknál. A markolatot tartsa mindig szárazon és tisztán.
 • A terméket mindig a fogantyú szigetelt felületénél fogja meg, ha olyan munkát végez, amelynek során a betétszerszám rejtett elektromos vezetéket találhat el. Ha a gép elektromos feszültséget vezető vezetékhez ér, akkor a gép fém részei feszültség alá kerülhetnek és ez áramütéshez vezethet.
 • Kerülje a forgó részekkel való érintkezést – sérülésveszély!
 • A termék használata közben viseljen védőszemüveget, védősisakot, hallásvédőt és egy megfelelő légzőmaszkot.
 • A szerszámcsere során viseljen védőkesztyűt. A betétszerszám megérintése vágási és égési sérüléseket okozhat.
 • Viseljen védőszemüveget. A szilánkok a szem és egyéb testrészek sérüléseit okozhatják.
 • A csiszolás, smirglizés, vágás és fúrás során keletkező por ártalmas vegyi anyagokat tartalmazhat. Néhány példa: ólom vagy ólombázisú festékek; tégla, beton és egyéb falazati termékek, terméskő és egyéb szilikáttartalmú termékek; Bizonyos fafajták, például tölgy, bükk és vegyszerrel kezelt fa; Azbeszt vagy azbeszttartalmú anyagok. Határozza meg a gépkezelő és a környezetében tartózkodó személyek kitettségét azon anyagok veszélyességi osztálya révén, amelyeken munkát végeznek. Tegye meg a szükséges óvintézkedéseket az expozíció biztonságos szinten tartása érdekében, például: porgyűjtő rendszer használata vagy megfelelő légzésvédő viselése. A kitettség a következő általános intézkedésekkel csökkenthető:
 • Munkavégzés jól szellőző területen
 • Porral való hosszabb érintkezés elkerülése,
 • Vezesse el a port a testtől és a fejtől,
 • Viseljen védőruhát és a szennyeződésnek kitett területeket tisztítsa meg vízzel és szappannal.
 • Tartson gyakran szünetet és végezzen gyakorlatokat ujjainak jobb vérellátása érdekében. Hosszabb idejű munkavégzés esetén az erős rezgések zavart okozhatnak az ujjak, a kéz és a csukló véredényeiben vagy idegrendszerében.
Elektromos biztonsági előírások
 • A munka megkezdése előtt ellenőrizze a munkaterületet, hogy nincsenek-e rejtett elektromos vezetékek, ill. gáz- és vízcsövek. A termék külső részén található fém alkatrészek áramütést vagy robbanást okozhatnak, ha a termék használata közben megsért egy elektromos vezetéket, illetve gáz- vagy vízcsövet.
Az elektromos kéziszerszámok gondos kezelése és használata
 • Azonnal kapcsolja ki a terméket, ha a betétszerszám blokkolt. A termék oldalra kitérhet.
 • Lehelyezés előtt várjon, míg a termék leáll.

Biztonsági tudnivalók

 • Vegye figyelembe a dokumentumban és a gépen található biztonsági utasításokat.
 • Használjon olyan légzőmaszkot, amely távol tartja az arctól és a légutaktól a fúrás és a szervizmunka során keletkező maradék port.
 • Felszerelt porelszívó modul esetén is mindig a Hilti fúrókalapács oldalsó markolatát használja.

Akkumulátoros gépek gondos használata és kezelése

 • Vegye figyelembe a Li-ion akkumulátorok szállítására, tárolására és üzemeltetésére vonatkozó különleges irányelveket.
 • Tartsa távol az akkut a magas hőmérséklettől és a tűztől.
 • Az akkut tilos szétszedni, összepréselni, 80 °C (176 °F) fölé hevíteni vagy elégetni.
 • Ne használjon vagy töltsön olyan akkut, amelyet ütés ért, egy méternél magasabbról leeset, vagy más módon sérült. Ilyen esetben feltétlenül forduljon a Hilti  Szervizhez .
 • Ha érintésre túl forró az akku, akkor lehet, hogy meghibásodott. Állítsa az akkut egy látható, nem gyúlékony helyre, éghető anyagoktól elegendő távolságra. Hagyja lehűlni az akkut. Amennyiben egy óra elteltével még mindig túl forró az akku érintésre, akkor meghibásodott. Lépjen kapcsolatba a Hilti  Szervizzel .

Leírás

Termékáttekintés

Image alternative
 1. Porvédő sapka
 2. Tokmány
 3. Szerszám kireteszelése
 4. Mélységütköző
 5. Funkcióválasztó kapcsoló
 6. Jobb/bal forgásirányváltó kapcsoló bekapcsolásgátlóval
 7. Indítókapcsoló
 8. Markolat
 9. Akku kireteszelő gombjai
 10. Töltésállapot-kijelző és hibajelző (Li-ion akku)
 11. Akku
 12. TE DRS-6-A(02) porelszívó modul csatlakozója
 13. Oldalsó markolat
 14. Munkaterületet megvilágító lámpa

Rendeltetésszerű géphasználat

Az ismertetett termék egy akkumulátorról üzemeltetett fúrókalapács. A termék rendeltetésszerűen acél, fa és falazat fúrására, beton és falazat kalapácsfúrására, valamint csavarok behajtására és kioldására alkalmas. A termék kiegészítőleg használható könnyű vésési munkákhoz falazatban és utólagos megmunkáláshoz betonban.

 • Ehhez a termékhez csak a Hilti B 36 típussorozatú Li-ion akkumulátorokat használja.

 • Ehhez az akkuhoz kizárólag a C4/36 sorozatba tartozó Hilti töltőkészüléket használjon.

A Li-ion akku töltési állapotának kijelzője

A Li-ion akku töltési állapotát és a gépen jelentkező hibákat a Li-ion akku kijelzője jelzi ki. A Li-ion akku töltési állapota a két akkumulátor-kireteszelő gomb egyikének megkoppintásakor megjelenik a kijelzőn.
Állapot
Jelentés
4 LED világít.
Töltöttségi állapot: 75% és 100% között
3 LED világít.
Töltöttségi állapot: 50% és 75% között
2 LED világít.
Töltöttségi állapot: 25% és 50% között
1 LED világít.
Töltöttségi állapot: 10% és 25% között
1 LED villog.
Töltöttségi állapot: < 10%
Működtetett indítókapcsoló esetén és az indítókapcsoló elengedése után 5 másodperccel a töltöttségi állapot kijelzése nem lehetséges. Az akkumulátor töltési állapotát kijelző LED-ek villogása esetén vegye figyelembe a Hibakeresés című fejezetben leírt tudnivalókat.

Szállítási terjedelem

Fúrókalapács, oldalmarkolat, mélységütköző, használati utasítás.
A termékéhez jóváhagyott további rendszertartozékokat a Hilti Store helyen vagy a következő oldalon talál: www.hilti.group

Műszaki adatok

Fúrókalapács


TE 6‑A36
Névleges feszültség
36 V
A 01/2003 EPTA-eljárásnak megfelelő tömeg
3,7 kg
Névleges üresjárati fordulatszám
1 050 ford./perc
Egy ütés energiája a 05/2009 EPTA-eljárás szerint
2,5 J
Fúrási tartomány betonban/téglafalban (kalapácsfúrás)
4 mm … 28 mm
Fúrási tartomány fában (telibefúró)
3 mm … 20 mm
Fúrási tartomány fémben (telibefúró)
3 mm … 13 mm

Zajinformációk és rezgési értékek az EN 62841 szabvány szerint

A jelen útmutatókban megadott hangnyomás- és rezgésértékeket egy szabványosított mérési eljárás keretében mértük meg, és alkalmasak elektromos kéziszerszámok egymással történő összehasonlítására. Az értékek emellett alkalmasak az expozíció előzetes megbecsülésére.
A megadott adatok az elektromos szerszám fő alkalmazási területeire vonatkoznak. Ha az elektromos kéziszerszámot más célra, eltérő betétszerszámokkal használják, vagy nem megfelelően tartják karban, akkor az adatok eltérőek lehetnek. Ez jelentősen megnövelheti az expozíciókat a munkaidő teljes időtartama alatt.
Az expozíció pontos megbecsüléséhez azokat az időszakokat is figyelembe kell venni, amikor a gépet lekapcsolták, vagy a gép ugyan működik, de ténylegesen nincs használatban. Ez jelentősen csökkentheti az expozíciókat a munkaidő teljes időtartama alatt.
Hozzon kiegészítő intézkedéseket a kezelő védelme érdekében a hang és/vagy a rezgés hatásai ellen, mint például: Elektromos kéziszerszámok és betétszerszámok karbantartása, a gépkezelő kezének melegen tartása, a munkafolyamatok megszervezése.
Zajszintértékek
Hangteljesítmény (L WA)
102 dB(A)
Hangteljesítményszint bizonytalanság (K WA)
3 dB(A)
Kibocsátási hangnyomásszint (L pA)
91 dB(A)
Hangnyomásszint bizonytalanság (K pA)
3 dB(A)
Rezgésértékek
Kalapácsfúrás betonban (a h, HD)
13 m/s²
Fúrás fémben (a h, D)
2,5 m/s²
Bizonytalanság (K)
1,5 m/s²

Üzemeltetés

A munkahely előkészítése

FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély szándékolatlan elindulás miatt!
 • Az akku behelyezése előtt győződjön meg arról, hogy a vonatkozó termék ki van kapcsolva.
 • A gép beállítása vagy az alkatrészek cseréje előtt vegye ki az akkut.
Vegye figyelembe a dokumentumban és a terméken található biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket.

Az akku behelyezése

VIGYÁZAT
Sérülésveszély! A fúrókalapács véletlen elindulása.
 • Az akku behelyezése előtt győződjön meg arról, hogy a fúrókalapács ki van-e kapcsolva, és a jobb/bal forgásirányváltó kapcsoló középállásban (bekapcsolásgátló) van-e.
Image alternative
 1. Helyezze az akkut a készüléktartóba, hogy hallhatóan bereteszeljen.
 2. Ellenőrizze az akku biztos illeszkedését.

Az akku eltávolítása

Image alternative
 1. Nyomja meg az akku kioldógombját.
 2. Hátrafelé húzza ki az akkut.

Oldalmarkolat felszerelése

VIGYÁZAT
Sérülésveszély! A termék fölötti irányítás elvesztése.
 • Győződjön meg arról, hogy az oldalsó markolat megfelelően van felszerelve és előírásszerűen van rögzítve. Ügyeljen arra, hogy a szorítópánt a termék megfelelő vezetővájatában feküdjön.
Image alternative
 1. Lazítsa ki az oldalmarkolatot szorító bilincset a markolat elfordításával.
 2. Tolja a mélységütközőt elölről az erre a célra szolgáló 2 vezetőfuratba.
 3. Szorítsa meg az oldalmarkolatot szorító bilincset a markolat elfordításával.

Mélységütköző felszerelése és beállítása

Image alternative
 • Igény esetén szerelje fel a mélységütközőt, és állítsa be.

Tokmány felszerelése/leszerelése

VIGYÁZAT
Sérülésveszély! Vigyázat: a felszerelt, de nem használt mélységütköző a felhasználót hátráltatja.
 • Távolítsa el a gépről a mélységütközőt!
Image alternative
 • Szerelje fel/szerelje le a tokmányt.

Szerszám behelyezése

Image alternative
 1. Enyhén zsírozza be a betétszerszám befogószárát.
  • Csak eredeti Hilti gépzsírt használjon. Nem megfelelő zsír használata a gép károsodásához vezethet.
 2. Helyezze be a betétszerszámot ütközésig a tokmányba és pattintsa be.
 3. A szerszám meghúzásával ellenőrizze, hogy biztonságos-e a reteszelés.
  • A termék üzemkész.

Szerszám kivétele

Image alternative
 • Húzza vissza ütközésig a szerszám reteszelését, és vegye ki a betétszerszámot.

Fej feletti munkálatok

Image alternative
 • Szerelje fel a DCD porgyűjtő gyűrűt fej feletti munkákhoz.

Véső pozicionálása

Image alternative
 • Állítsa a funkcióválasztó kapcsolót Image alternative állásba.

Munkavégzés

Funkcióválasztó kapcsoló

Image alternative
 • Állítsa be a funkcióválasztó kapcsolót a mindenkori kívánt munkavégzési pozícióra.
  • A gép működése közben tilos használni a funkcióválasztó kapcsolót. Sérülésveszély!

Jobbra/balra forgás

Image alternative
 • Állítsa be a jobb/bal forgásirányváltó kapcsolót a kívánt forgásirányra.

Fúrás ütés nélkül

 • Állítsa a funkcióválasztó kapcsolót Image alternative állásba.

Kalapácsfúrás

 • Állítsa a funkcióválasztó kapcsolót Image alternative állásba.

Vésés

 • Állítsa a funkcióválasztó kapcsolót Image alternative állásba.
  • Az optimális motorhűtés érdekében válassza a jobbra forgást (fúrás forgásiránya).

Ápolás és karbantartás

Ápolás és karbantartás

FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély behelyezett akku esetén !
 • Minden ápolási és karbantartási munka előtt vegye ki az akkut!
A termék ápolása
 • Óvatosan távolítsa el a makacs szennyeződést.
 • Ha van, óvatosan tisztítsa meg a szellőzőnyílásokat száraz, puha kefével.
 • Csak nedves törlőkendővel tisztítsa a burkolatot. Ne használjon szilikontartalmú ápolószert, mivel az károsíthatja a műanyag alkatrészeket.
 • A termék érintkezőinek tisztításához tiszta, száraz törlőkendőt használjon.
A Li‑ion akkuk ápolása
 • Soha ne használja az akkut eltömődött szellőzőnyílásokkal. Óvatosan tisztítsa meg a szellőzőnyílásokat száraz, puha kefével.
 • Ne tegye ki az akkut szükségtelenül pornak és szennyeződésnek. Soha ne tegye ki az akkumulátort erős nedvességnek (pl. ne merítse vízbe és ne hagyja kint az esőn).
  Ha egy akku átnedvesedett, akkor úgy kezelje, mintha megsérült volna. Különítse el egy nem gyúlékony tartóba, és forduljon a Hilti Szervizhez.
 • Az akkut tartsa idegen olajoktól és zsíroktól mentes állapotban. Ne hagyja, hogy az akkun felesleges por és szennyeződés gyűljön össze. Tisztítsa meg az akkut száraz, puha kefével vagy száraz, tiszta törlőkendővel. Ne használjon szilikontartalmú ápolószert, mivel az károsíthatja a műanyag alkatrészeket.
  Ne érintse meg az akku érintkezőit, és ne távolítsa el az érintkezőre gyárilag felvitt zsírt.
 • Csak nedves törlőkendővel tisztítsa a burkolatot. Ne használjon szilikontartalmú ápolószert, mivel az károsíthatja a műanyag alkatrészeket.
Karbantartás
 • Rendszeresen ellenőrizze a látható részeket sérülés, illetve a kezelőelemeket kifogástalan működés szempontjából.
 • Sérülések és/vagy funkciózavar esetén ne működtesse a terméket. Haladéktalanul javíttassa meg a terméket egy Hilti Szervizben.
 • Ápolási és karbantartási munkák után állítson vissza minden védőfelszerelést, és ellenőrizze azok kifogástalan működését.
A biztonságos üzemelés érdekében csak eredeti pótalkatrészeket és fogyóanyagokat használjon. A Hilti által engedélyezett pótalkatrészeket, fogyóanyagokat és tartozékokat termékéhez megtalálja a Hilti Store helyeken vagy az alábbi címen: www.hilti.group

A porvédő sapka tisztítása

 • Száraz, tiszta törlőkendő segítségével rendszeresen tisztítsa meg a tokmányon található porvédő sapkát.
 • Óvatosan törölje tisztára a porvédő gyűrűt, majd kenje be egy kevés Hilti zsírral.
 • Feltétlenül cserélje ki a porvédő sapkát, ha a gyűrű sérült.

Szállítás és tárolás

Az akkus szerszámok és az akkuk szállítása és tárolása

Szállítás
  VIGYÁZAT
  Nem szándékos indítás szállításkor !
 • A terméket mindig behelyezett akku nélkül szállítsa.
 • Vegye ki az akkukat.
 • Az akkukat soha ne szállítsa ömlesztve. A szállítás során az akkukat a túl nagy ütődéstől és rezgéstől védeni kell, minden vezetőképes anyagtól és a többi akkumulátortól el kell választani, hogy más akkumulátorpólussal ne kerülhessenek érintkezésbe, és ne okozhassanak rövidzárlatot. Vegye figyelembe az akkukra vonatkozó helyi szállítási előírásokat.
 • Az akkukat tilos postával küldeni. Forduljon szállítmányozóhoz, ha sértetlen akkukat szeretne küldeni.
 • Minden használat előtt, illetve hosszabb szállítás előtt és után ellenőrizze az akkumulátor és a termék sértetlenségét.
Tárolás
  FIGYELMEZTETÉS
  Véletlen károsodás hibás vagy kifolyó akkuk miatt. !
 • A terméket mindig behelyezett akku nélkül tárolja.
 • A terméket és az akkukat száraz, hűvös helyen tárolja. Vegye figyelembe a műszaki adatok alatt megadott hőmérsékleti határértékeket.
 • Az akkukat ne a töltőkészüléken tárolja. A töltési folyamatot követően az akkumulátort mindig vegye le a töltőkészülékről.
 • Soha ne tárolja az akkut tűző napon, hőforráson vagy üveglap mögött.
 • A terméket és az akkut úgy tárolja, hogy azokhoz gyermekek, valamint illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá.
 • Minden használat előtt, illetve hosszabb idejű tárolás előtt és után ellenőrizze az akkumulátor és a termék sértetlenségét.

Segítség zavarok esetén

Az ebben a táblázatban fel nem sorolt zavarok, illetve olyan zavarok esetén, amelyeket saját maga nem tud megjavítani, kérjük, forduljon a Hilti Szervizhez.

A fúrókalapács nem működőképes

Üzemzavar
Lehetséges ok
Megoldás
Az akku LED-jei nem jeleznek semmit.
Az akku nincs teljesen betolva.
 • Tolja be az akkut, míg dupla kattanással nem rögzül.
Lemerült az akkumulátor.
 • Cserélje ki az akkut, és töltse fel a lemerült akkut.
Az akku túl forró vagy túl hideg.
 • Várja meg, míg az akku lehűl, vagy hűtse le az akkut szobahőmérsékletre.
1 LED villog az akkun.
Lemerült az akkumulátor.
 • Cserélje ki az akkut, és töltse fel a lemerült akkut.
Az akku túl forró vagy túl hideg.
 • Várja meg, míg az akku lehűl, vagy hűtse le az akkut szobahőmérsékletre.
4 LED villog az akkun.
A fúrókalapács rövid időre túl van terhelve.
 • Engedje el az indítókapcsolót, majd nyomja meg ismét.

A fúrókalapács működőképes

Üzemzavar
Lehetséges ok
Megoldás
Nincs ütés.
A fúrókalapács túl hideg.
 • Állítsa a fúrókalapácsot a padlóra, és hagyja üresjáratban járni. Szükség esetén ismételje addig, amíg a kalapácsmű működni nem kezd.
Funkcióválasztó kapcsoló a „Fúrás ütés nélkül” Image alternative állásban.
 • Állítsa a funkcióválasztó kapcsolót „Kalapácsfúrás” Image alternative állásba.
Az indítókapcsoló nem nyomható be, ill. blokkolva van.
A jobb/bal forgásirányváltó kapcsoló középállásban van.
 • Nyomja jobbra vagy balra a jobb/bal forgásirányváltó kapcsolót.
Az orsó nem forog.
A fúrókalapács elektronikájának megengedett üzemi hőmérséklete túllépve.
 • Hagyja a gépet lehűlni.
Lemerült az akkumulátor.
 • Cserélje ki az akkut, és töltse fel a lemerült akkut.
A funkcióválasztó kapcsoló nem pattant be, vagy a „Vésés” Image alternative, ill. a „Véső pozicionálása” Image alternative állásban van.
 • Állítsa a funkcióválasztó kapcsolót „Fúrás ütés nélkül” Image alternative vagy „Kalapácsfúrás” Image alternative állásba.
A fúrókalapács automatikusan kikapcsol.
A túlterhelés elleni védelem elindul.
 • Engedje el az indítókapcsolót. Hagyja lehűlni a fúrókalapácsot. Nyomja be újra az indítókapcsolót. Csökkentse a gép terhelését.
Az akku a megszokottnál gyorsabban merül le.
Nagyon alacsony környezeti hőmérséklet.
 • Hagyja az akkut lassan szobahőmérsékletre felmelegedni.
Az akku nem rögzül hallható „dupla kattanással”.
Az akkumulátor reteszei szennyezettek.
 • Tisztítsa meg a reteszeket, és helyezze be újra az akkut.
Erős hőfejlődés a fúrókalapácson vagy az akkumulátoron.
Elektromos hiba
 • Azonnal kapcsolja ki a fúrókalapácsot. Vegye ki és vizsgálja meg az akkut. Hagyja lehűlni. Lépjen kapcsolatba a Hilti Szervizzel.
A fúrókalapács túl van terhelve.
 • Válasszon egy nagyobb teljesítményű gépet.
A szerszám reteszelését nem lehet oldani.
Nincs teljesen hátrahúzva a tokmány.
 • Húzza vissza ütközésig a szerszám reteszelését, és vegye ki a betétszerszámot.
A szerszám nem végez anyagleválasztást.
A fúrókalapács balra forgatásra van kapcsolva.
 • Kapcsolja a jobb/bal forgásirányváltó kapcsolót jobbra forgásra.
Funkcióválasztó kapcsoló a „Fúrás ütés nélkül” Image alternative állásban.
 • Állítsa a funkcióválasztó kapcsolót „Kalapácsfúrás” Image alternative állásba.

Opcionális tartozék

DCD porgyűjtő gyűrű

A DCD porgyűjtő gyűrű a Hilti fúrókalapács tartozékaként használható. A fej feletti munkálatok során összegyűjti a keletkező por nagy százalékát, gyorsan és egyszerűen rögzíthető a fúrókalapácsra.

TE DRS-6-A / TE DRS-6-A OSHA porelszívó modul

A TE DRS‑6‑A porelszívó modul a Hilti TE 6‑A36 fúrókalapács tartozéka. A keletkező por nagy százalékát összegyűjti, gyorsan és egyszerűen rögzíthető a fúrókalapácsra. A porelszívó modul beépített szívóventilátorral rendelkezik. Ezt saját motor hajtja meg. A fúrókalapács bekapcsolásakor a modul a fúrókalapács akkujától kap áramot.
A porelszívó modul nem alkalmas fém- és faanyagokban végzett munkákhoz.
Feltételek : TE DRS-6-A OSHA
A TE DRS-6-A OSHA teljesíti az OSHA 1926.1153 Table 1 irányelv előírásait. A készülék szűrőtisztító mechanizmussal van felszerelve.

Porelszívó modul felszerelése

Felszerelés előtt ügyeljen arra, hogy a fúrókalapács és a porelszívó modul rögzítési pontjai és elektromos interfészei pormentesek legyenek és könnyen járjanak.
Image alternative
 1. Ellenőrizze, hogy a porelszívó modul nem sérült-e.
 2. Ellenőrizze a teleszkóp könnyű járását.
 3. Kapcsolja középállásba a fúrókalapács jobb/bal forgásirányváltó kapcsolóját.
 4. Vegye le a mélységütközőt az oldalmarkolatról.
 5. Tolja be elölről a porelszívó modult a gépbe, míg be nem reteszel.
 6. Felszerelés után ellenőrizze, hogy a porelszívó modul megfelelően bereteszelt.

Fúrás porelszívó modullal

 1. A porelszívó modul elindításához nyomja meg a fúrókalapács vezérlőgombját.
 2. Tartsa lenyomva a vezérlőgombot, míg el nem éri a teljes szívóteljesítményt.
 3. Helyezze fel a szívófejet függőlegesen az aljzatra.
 4. Fúrja ki a furatot, majd húzza ki lassan a terméket a furatból, hogy lehetőleg sok port fogjon fel.

Porgyűjtő tartály ürítése

A megtelt porgyűjtő tartály vagy az eltömődött szűrő túlzott mértékű porképződéshez vezethet, ezért rendszeresen ki kell üríteni.
A porgyűjtő tartályt 8-10 furat (16 mm x 50 mm) (5/8 in x 2 in) elkészítése után ürítse ki.
Annak érdekében, hogy minimalizálja a porképződést, a port egy zárt tartályban tárolja.
Image alternative
 1. Tartsa a gépet függőleges helyzetben és rövid ideig működtesse azt.
  • Ezáltal a porelszívó modulban lerakódott pormaradványokat a porgyűjtő tartályba szívja fel.
 2. Nyomja meg a kioldógombot a porgyűjtő tartályon és tartsa lenyomva.
 3. Húzza ki a porgyűjtő tartályt lefelé a porelszívó modulból.
 4. Ürítse ki a porgyűjtő tartályt.
  • A szűrő elszennyeződött.
   • Cserélje ki a szűrőt.
  • A szűrő szennyeződésektől mentes.
 5. Tolja vissza alulról a porgyűjtő tartályt a porelszívó modulba, míg az be nem pattan.

TE-DRS-OSHA szűrő tisztítása

Tisztítsa meg a szűrőt 5 furat (16 mm x 50 mm) (1/2 in x 3 in) elkészítése után.
Image alternative
 • Ha a szívóteljesítmény csökken, akkor nyomja ötször előre és hátra a szűrőtisztító mechanizmust addig, míg az jól hallhatóan be nem pattan.

A porelszívó modul leszerelése

Image alternative
 1. Kapcsolja középállásba a fúrókalapács jobb/bal forgásirányváltó kapcsolóját.
 2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a DRS kireteszelőjét.
 3. Előrefelé húzza le a porelszívó modult a gépről.

Ártalmatlanítás

FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély a szakszerűtlen ártalmatlanítás miatt! Egészségkárosodás veszélye a kilépő gázok és folyadékok miatt.
 • Sérült akkut ne küldjön csomagküldő szolgálattal!
 • A csatlakozókat nem vezető anyaggal fedje le a rövidzárlat elkerülése érdekében.
 • Az akkukat úgy ártalmatlanítsa, hogy azok ne kerülhessenek gyermekek kezébe.
 • Az akkut Hilti Store -ban ártalmatlanítsa, vagy forduljon az illetékes hulladéklerakóhoz.
Image alternative A Hilti termékek nagyrészt újrahasznosítható anyagokból készülnek. Az újrahasznosítás előtt az anyagokat gondosan szét kell válogatni. A Hilti sok országban már visszaveszi használt gépét újrahasznosítás céljára. Kérdezze meg a Hilti ügyfélszolgálatot vagy kereskedelmi tanácsadóját.
Image alternative
 • Az elektromos kéziszerszámokat, elektromos készülékeket és akkukat ne dobja a háztartási szemétbe!

RoHS (Veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozásáról szóló irányelv)

Image alternative
A következő linken elérhető a veszélyes anyagok táblázata: qr.hilti.com/r4694033.
A dokumentáció végén található QR-kódon keresztül elérhető a RoHS táblázat.

Gyártói garancia

 • A jótállás feltételeire vonatkozó kérdéseivel forduljon a helyi Hilti partneréhez.