Nyelv

SI‑AT‑A22

Eredeti használati utasítás

A dokumentáció adatai

A dokumentumról

 • Üzembe helyezés előtt olvassa el ezt a dokumentumot. Ez a biztonságos munkavégzés és a hibamentes kezelés előfeltétele.
 • Vegye figyelembe a dokumentumban és a terméken található biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket.
 • Ezt a használati utasítást mindig tárolja a termék közelében, és a gépet csak ezzel az utasítással együtt adja tovább harmadik személynek.

Jelmagyarázat

Figyelmeztetések

A figyelmeztetések a termék használata során előforduló veszélyekre hívják fel a figyelmet. A következő figyelmeztetéseket használjuk:
VESZÉLY
VESZÉLY !
 • Súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezető közvetlen veszély esetén.
FIGYELMEZTETÉS
FIGYELMEZTETÉS !
 • Ezzel a szóval hívjuk fel a figyelmet egy olyan lehetséges veszélyre, amely súlyos személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.
VIGYÁZAT
VIGYÁZAT !
 • Ezzel a szóval hívjuk fel a figyelmet az olyan lehetséges veszélyhelyzetre, amely könnyebb személyi sérüléshez, vagy dologi kárhoz vezethet.

A dokumentációban használt szimbólumok

A következő szimbólumokat használjuk a jelen dokumentációban:
Image alternative Használat előtt olvassa el a használati utasítást
Image alternative Alkalmazási útmutatók és más hasznos tudnivalók
Image alternative Újrahasznosítható anyagokkal való bánásmód
Image alternative Az elektromos gépeket és akkukat ne dobja a háztartási szemétbe

Az ábrákon használt szimbólumok

Az ábrákon a következő szimbólumokat használjuk:
Image alternative Ezek a számok a jelen utasítás elején található ábrákra vonatkoznak
Image alternative A számozás a munkalépések sorrendjét mutatja képekben, és eltérhet a szövegben található munkalépések számozásától
Image alternative Az áttekintő ábrában használt pozíciószámok a termék áttekintésére szolgáló szakasz jelmagyarázatában lévő számokra utalnak
Image alternative Ez a jel hívja fel a figyelmét arra, hogy a termék használata során különös odafigyeléssel kell eljárnia.

Termékhez kötődő szimbólumok

Szimbólumok a terméken

A következő szimbólumokat használjuk a terméken:
Image alternative Egyenáram

Termékinformációk

A Image alternative termékeket kizárólag szakember általi használatra szánták és a gépet csak engedéllyel rendelkező, szakképzett személy használhatja, javíthatja. Ezt a személyt minden lehetséges kockázati tényezőről tájékoztatni kell. A termék és tartozékai könnyen veszélyt okozhatnak, ha nem képzett személy dolgozik velük, vagy nem rendeltetésszerűen használják őket.
A típusjelölés és a sorozatszám a típustáblán található.
 • Jegyezze fel a sorozatszámot a következő táblázatba. Amennyiben kérdéssel fordul a képviseletünkhöz vagy a szervizhez, szüksége lesz ezekre a termékadatokra.
  Termékadatok
  Típus
  SI‑AT‑A22
  Generáció
  01
  Sorozatszám

Biztonság

Biztonsági tudnivalók

 • Mindig tartsa be az ütvecsavarozó használati utasításában szereplő biztonsági utasításokat.

Leírás

Intelligens meghúzásinyomaték-modul

Image alternative
 1. Kezelőgombok
 2. LCD kijelző
 3. Ellenőrző lámpák
 4. Vonalkód-leolvasó
 5. Kioldógomb
 6. USB-csatlakozóaljzat
 7. Az USB-aljzat fedele (az ábrán felhúzott állapotban)

Kezelőgombok

Image alternative
 1. OK gomb
 2. Bal nyílgomb
 3. Jobb nyílgomb
 4. Zárológomb
 5. Szkennelés gomb

Rendeltetésszerű géphasználat

Az itt ismertetett termék egy elektronikus modul, amely a Hilti SI… …AT‑A22 ("…" = tetszőleges karakter) modelljelölésű ütvecsavarozó esetén használható, a csavarkötések ellenőrzött nyomatékkal történő meghúzásához és így a csavarkötések minőségének biztosításához. A munkavégzést a forgatónyomaték-modul naplózza és az AT Documentation Software számítógépes szoftver segítségével dokumentációs célból ezek később kiolvashatók.

Ezen a modulon nem állítható be a forgatónyomaték!
 • Ehhez a termékhez csak Hilti B 22 típussorozatú Li-ion akkumulátorokat használjon.

 • Ezekhez az akkukhoz csak a Hilti által jóváhagyott töltőkészülékeket használjon. További információkat a Hilti Store helyeken vagy a www.hilti.group weboldalon talál.

 • A Hlti rögzítések meghúzásához csak olyan ütvecsavarozó-betéteket használjon, amelyeket az adott termék használati utasításában megadtunk.

Lehetséges hibás használat

A termék nem alkalmas Hilti rögzítések végzésére atomerőművekben!

Ellenőrző lámpák

Az ellenőrző lámpák különböző állapotai a modul két oldalán a következő üzeneteket, ill. állapotokat jelzik:
Állapot
Jelentés
Az ellenőrző lámpák zölden világítanak.
 • Szkennelés során: A vonalkódot, ill. QR-kódot felismerte.
 • Csavarozáskor az automatikus ütvecsavarozó automatikus kikapcsolása után: A meghúzási eljárást eredményesen befejezte.
Az ellenőrző lámpák pirosan villognak.
 • Szkennelés során: A vonalkódot, ill. QR-kódot nem ismerte fel.
 • Csavarozáskor az automatikus ütvecsavarozó kikapcsolása után: A csavarkötést nem lehetett a kiválasztott beállításoknak megfelelően meghúzni. Ennek oka lehet például az ütvecsavarozó idő előtti manuális kikapcsolása.
Az ellenőrző lámpa sárgán villognak.
A gép felismerte, hogy a csavarkötés már meg volt húzva, majd újra kioldották. A csavarkötést ezért speciális, az újbóli meghúzáshoz definiált paraméterekkel húzta meg a gép, a meghúzási eljárás befejeződött.

Hangjelzés

Az intelligens meghúzásinyomaték-modulba beépített hangjelzés a következő ellenőrző hangjelzéseket generálja:
 • Hosszú hang: Jóváhagyó hang (OK / eljárás sikeresen befejezve)
 • 2 rövid hang, a LED-ek sárgán villognak: 1. figyelmeztető hangjelzés (OK, ill. nem OK / ismételt beütés)
 • 4 rövid hang, a LED-ek pirosan villognak: 2. figyelmeztető hangjelzés (nem OK / eljárás megszakítva)

USB-csatlakozó

Az USB-csatlakozóaljzaton keresztül az intelligens meghúzásinyomaték-modul csatlakoztatható számítógépre. Az AT Documentation Software többek között a következő funkciók végezhetőek el:
 • adatrekordok hozzáadása új csavarkötések számára
 • Meglévő adatrekordok módosítása / frissítése
 • A dokumentálási funkció deaktiválása / aktiválása
 • A dokumentálási funkció naplójának betöltése
 • Az óra beállítása a meghúzásinyomaték-modulban
További információkat az AT Documentation Software dokumentációjában olvashat.
A szoftver a következő webhelyről tölthető le:
http://www.hilti.com/adaptive_torque_documentation_software

Szállítási terjedelem

intelligens meghúzásinyomaték-modul, használati utasítás, rövid útmutató, USB-kábel.
A termékéhez jóváhagyott további rendszertartozékokat a Hilti Store helyen vagy a következő oldalon talál: www.hilti.group

Műszaki adatok

A 01 EPTA-eljárásnak megfelelő tömeg
0,26 kg
Vonalkód-leolvasó
Kameraszkenner (Imager)

Üzemeltetés

Intelligens meghúzásinyomaték-modul behelyezése

FIGYELMEZTETÉS
Rövidzárlat miatti veszély !
 • A meghúzásinyomaték-modul gépbe történő behelyezése előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a forgatónyomaték-modul érintkezőihez és az ütvecsavarozó érintkezőihez nem ér hozzá idegen tárgy.
Image alternative
FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély a leeső meghúzásinyomaték-modul miatt !
 • Ellenőrizze a meghúzásinyomaték-modul biztos illeszkedését az ütvecsavarozóhoz.
 • Tolja hátulról a meghúzásinyomaték-modult az ütvecsavarozóra, míg az hallhatóan nem rögzül az ütközőnél.

Az akku behelyezése

FIGYELMEZTETÉS
Rövidzárlat miatti veszély !
 • Az akku gépbe történő behelyezése előtt bizonyosodjon meg arról, hogy az akku érintkezőihez és a meghúzásinyomaték-modul érintkezőihez nem ér hozzá idegen tárgy.
Image alternative
FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély leeső akku miatt !
 • Ellenőrizze az akku biztos illeszkedését a meghúzásinyomaték-modulhoz.
 • Tolja be hátulról az akkut a meghúzásinyomaték-modulba, míg az hallhatóan nem rögzül az ütközőnél.

Ki-/bekapcsolás

Meghúzásinyomaték-modul bekapcsolása

Feltételek : A meghúzásinyomaték-modul ki van kapcsolva, a kijelzőn nem látható semmi.
 1. Állítsa az ütvefúró jobb/bal forgásirányváltó kapcsolóját jobbra forgásra.
 2. Röviden nyomja meg az ütvecsavarozó indítókapcsolóját.
  • A kijelzővilágítás bekapcsol, a kijelzőn rövid időre a kezdőképernyő Image alternative jelenik meg.
  • A működés ellenőrzéshez rövid időre világítanak a piros, sárga, majd zöld ellenőrző lámpák. Megszólal az ellenőrző hangjelzés.
  • A kijelzőn a legutóbb kiválasztott üzemmód jelenik meg a kiválasztásra szolgáló keretben.
  • Ha megjelenik a kijelzőn az üzemzavar:
   • Szükség esetén nézzen utána a „Hibakeresés” c. fejezetben, mi a kijelzőn megjelenő szimbólum jelentése, milyen oka lehet az üzenet megjelenésének, és milyen módjai vannak a hibaelhárításnak.
 3. Nyomja meg a zárolásra szolgáló gombot.
  • A meghúzásinyomaték-modul zárolva van, az ütvecsavarozó alkalmazásra kész.

Meghúzásinyomaték-modul kikapcsolása

Az intelligens meghúzásinyomaték-modul automatikusan kikapcsol:
 • ha az ütvecsavarozó hosszabb használaton kívüli állapot után automatikusan kikapcsol,
 • ha az akkut kiveszik,
 • ha a meghúzásinyomaték-modul és a PC közötti USB-kapcsolatot a pendrive kihúzásával megszakítják.

Alapvető kezelés

Ebben a szakaszban a gyakran használatos alapfunkciókat mutatjuk be, a kezelés rendszerének bemutatása céljából. A meghatározott munkákhoz tartozó kezelési módok részletes leírását az adott munkáról szóló fejezetben találja meg.
A modul zárolásának feloldásaA beállítások elvégzéséhez az intelligens meghúzásinyomaték-modult zárolni kell.
 • Ha szeretné feloldani az intelligens meghúzásinyomaték-modul zárolását, akkor nyomja meg a Image alternative zárolásra szolgáló gombot és tartsa lenyomva legalább 1 másodpercig.
 • A kijelzőn megjelenik a kiválasztásra szolgáló keretben a legutóbb megjelenített rögzítőelem, ill. a legutóbb megjelenített üzemmód.
 • Feloldotta a meghúzásinyomaték-modul zárolását és az beállító üzemmódban van. Az ütvecsavarozó nem aktív.
NavigációHa a kijelzőn megjelenik a kiválasztásra szolgáló keret és több elem (opciók, paraméterek), akkor a kiválasztásra szolgáló keret a nyíl gombokkal ( Image alternative és Image alternative) mozgatható.
Opció kiválasztása / paraméterek módosításaKireteszelt meghúzásinyomaték-modul esetén az opciók és a paraméterek a lentebb ismertetett módon módosíthatóak.
 • A kiválasztásra szolgáló keretet mozgassa a kijelzőn a módosítandó elemre (opció / paraméter).
 • Nyomja meg az OK gombot.
 • A rögzítőelem fekete háttérrel jelenik meg.
 • Végezze el a nyíl gombokkal a kívánt beállítást.
 • Nyomja meg az OK gombot a megjelenített beállítások átvételéhez.
 • Az elem ekkor újra a kiválasztásra szolgáló kerettel jelenik meg.
Modul zárolásaAz összes beállítás elvégzése után az intelligens meghúzásinyomaték-modult újra zárolni kell.
 • Nyomja meg a Image alternative zárolásra szolgáló gombot.
 • A kijelzőről eltűnik a kiválasztásra szolgáló keret. A beállított megmunkálási paraméterek mentve vannak, véletlenszerűen nem lehet őket megváltoztatni.
 • Az intelligens meghúzásinyomaték-modul zárolva van, az ütvecsavarozó újra aktiválódik.

Alapbeállítások

Alapbeállítási menü megnyitása

 1. Ha a meghúzásinyomaték-modul zárolva van, akkor a zárolás feloldásához nyomja meg a zárolásra szolgáló gombot, és tartsa legalább 1 másodpercig lenyomva.
 2. Nyomja meg az OK gombot, és tartsa legalább 1 másodpercig lenyomva.
  • Az alapbeállítási menü jelenik meg.

Funkció kiválasztása az alapbeállítási menüben

 1. A kiválasztásra szolgáló keretet mozgassa a nyílgombokkal a kívánt funkció szimbólumára.
  Az alapbeállítási menü funkciói
  Szimbólum
  Funkció
  Image alternative A dátum és a pontos idő megjelenítése a meghúzásinyomaték-modul órájában.
  Az óra állítása csak az AT Documentation Software használatával végezhető el.
  Image alternative Az ütvecsavarozó következő esedékes karbantartásig hátralévő / használati idő megjelenítése
  Image alternative A meghúzásinyomaték-modul memória foglaltságának megjelenítése
  Ha a kijelzett érték eléri a 100%-ot, a korábbi adatok felülíródnak.
  Az AT Documentation Software használatával kiolvashatók a mentett adatok és törölhetők a meghúzásinyomaték-modul memóriájából.
  Image alternative A meghúzásinyomaték-modul szoftververziójának megjelenítése
  Image alternative Kilépés az alapbeállítási menüből
 2. Nyomja meg az OK gombot.

Karbantartási állapot/hátralévő használati idő kijelzései

Image alternative alapbeállítási menüben történt aktiválása után az ütvecsavarozó következő esedékes karbantartásig hátralévő használati idejét a következő kijelzések jelenítik meg.
A kijelzésektől függetlenül a használt ütvecsavarozót legalább évente egyszer karban kell tartani, hogy a segítségével létrehozott csavarkötések minősége biztosított legyen.
Az ütvecsavarozó karbantartási állapotára vonatkozó kijelzések
Kijelző
Jelentés
Image alternative Az ütvecsavarozó megfelelő állapotban van, belátható időn belül nincs szükség karbantartásra.
Image alternative Az ütvecsavarozó karbantartása a közeljövőben esedékes.
A szegmensek a téglalapban jobbra a kijelzőn azt jelzik, mennyi a hátralévő használati idő.
Image alternative Az ütvecsavarozó karbantartása azonnal szükséges.
A figyelmeztető üzenet a hátralévő használati idő letelte után automatikusan megjelenik. Az „intelligens üzem” és „csavarozás” üzemmódok már nem választhatók ki.

Kilépés az alapbeállítási menüből

 1. Helyezze át a kiválasztásra szolgáló keretet a Image alternative szimbólumra.
 2. Nyomja meg az OK gombot.
  • A kijelzőn a legutóbb kiválasztott üzemmód jelenik meg.

Üzemmódok

Az egyes üzemmódok következő leírásai csak az ütvecsavarozó jobbra forgására érvényesek. Balra forgáskor az ütvecsavarozó ellenőrizetlenül működik.

Intelligens üzem

Az „intelligens üzem” üzemmódban az intelligens meghúzásinyomaték-modul szabályozza és felügyeli a választott rögzítőelem meghúzását. Ennek során a legutóbbi szoftverfrissítés paramétereit alkalmazza. Mivel mind a termékmegnevezések, mind a megmunkálási paraméterek módosulhatnak, a meghúzásinyomaték-modulon mindig a legújabb szoftververzió legyen telepítve.
 • Az intelligens üzemmód kiválasztása esetén az ütvecsavarozón világít az „AT” nyomatékkijelzés.
 • Az üzemfokozat-váltókapcsolónak most nincs funkciója. Az indítókapcsolóval be- és kikapcsolható az ütvecsavarozó.
  Kérjük, vegye figyelembe az ütvecsavarozó használati utasítását.
Megmunkálási paraméterek az intelligens üzemben
Image alternative
 1. A rögzítőelem típusa (a rögzítőelem rövid elnevezése)
 2. Anyag / anyagminőség / termékkivitel
 3. Átmérő (opcionális)
Az ábrán a megmunkálási paraméterek rendje látható a kijelzőn.
A rögzítőelem típusaA különböző típusú rögzítőelemekhez gyárilag elmentett megmunkálási paraméterek tartoznak a meghúzásinyomaték-modulban.
A kijelzett rögzítőelemnek meg kell felelnie az alkalmazott rögzítőelemnek.
További tudnivalók a SI-AT-A22 rövid útmutatójában és az adott termék használati utasításában találhatók.

„Csavarozás” üzemmód

Ebben az üzemmódban összesen 30 fokozat áll rendelkezésre. A valamely meghatározott rögzítőelem-típushoz kiválasztandó fokozat a rögzítőelem átmérőjétől és a specifikált forgatónyomatéktól függ. A fokozatot ezen adatok alapján fokozatosan kell meghatározni.
A „csavarozás” üzemmódban a kijelző a következőképpen néz ki:
Image alternative
A csavar szimbólum mellett jobbra látható szám a választott fokozatot jelzi.

A „csavarozás” üzemmódhoz szükséges fokozat megállapítása

 1. Image alternative FIGYELEM! A csavarozás megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy az összekapcsolandó részegységek érintkezőfelületei teljes felületükkel felfekszenek egymáson és az anyát ütközésig lecsavarták a részegységen.
 2. A rögzítőelemet alacsonyabb fokozattal húzza meg.
  • A fokozatos folyamatot alacsony fokozaton kezdje, hogy elkerülhető legyen a rögzítőelem sérülése egy esetlegesen túl erős meghúzás miatt.
 3. Ellenőrizze a rögzítőelem elért forgatónyomatékát egy kalibrált nyomatékkulccsal.
  Több rögzítőelem megismételhető meghúzása előtt győződjön meg arról, hogy az összes csavarozási feltétel változatlan. A csavarozási feltételek módosítása más fokozat alkalmazását teheti szükségessé.
  Eredmény 1 / 3Nem teljesül a meghúzandó rögzítőelem specifikált forgatónyomatéka.
  • Oldja a rögzítőelemet és állítson be egy magasabb fokozatot a meghúzásinyomaték-modulon.
  • Húzza meg szorosan a rögzítőelemet az új fokozattal, és végezze el ismételten ezt az ellenőrző lépést.
  Eredmény 2 / 3A meghúzandó rögzítőelem specifikált forgatónyomatékát túllépték.
  • Oldja a rögzítőelemet és állítson be egy alacsonyabb fokozatot a meghúzásinyomaték-modulon.
  • Húzza meg szorosan a rögzítőelemet az új fokozattal, és végezze el ismételten ezt az ellenőrző lépést.
  Eredmény 3 / 3A rögzítőelemet a specifikált forgatónyomatékkal húzták meg.
  A helyes fokozatot állapította meg a rögzítőelemhez.

„Nem szabályozott üzem” üzemmód

Ebben az üzemmódban az intelligens meghúzásinyomaték-modul ki van kapcsolva. Az ütvecsavarozó úgy működik, mintha a meghúzásinyomaték-modul nem állna rendelkezésre. Az intelligens meghúzásinyomaték-modul nélkül végzett rövid ideig tartó munkához ezért nem kell kivenni.
A nem szabályozott üzem a kijelzőn a következőképpen jelenik meg:
Image alternative
Nem szabályozott üzemben nem világít az ütvecsavarozó forgatónyomaték-kijelzőjének „AT” visszajelző lámpája, azonban az ütvecsavarozó különböző üzemmód-fokozatainak beállítására szolgáló gomb működőképes.

Üzemmód beállítása

Az üzemmód 2 különböző módon állítható be a kívánt rögzítőelemre:
 • A hozzátartozó vonal-, ill. QR-kód beolvasása a rögzítendő Hilti termék csomagolásáról.
 • Manuális beállítás meghúzásinyomaték-modul kezelőgombjaival
A vonal-, ill. QR-kód beolvasásaAmennyiben a csavarozandó Hilti termékhez van vonal- vagy QR-kód, akkor az üzemmód ennek a kódnak a gyors és egyszerű szkennelésével beállítható a termékhez.
Manuális beállításHa nincs vonal- vagy QR-kód a csavarozandó termékhez, akkor az üzemmód a meghúzásinyomaték-modul kezelőgombjaival állítható be.
A „nem szabályozott üzem” üzemmód csak manuálisan állítható be.

Az üzemmód beállítása a kezelőgombokkal

 1. Oldja ki a meghúzásinyomaték-modul rögzítését.
 2. Mozgassa a kiválasztásra szolgáló keretet szükség esetén a nyíl gombokkal egy másik, módosítandó opcióra.
 3. Nyomja meg az OK gombot.
  • A kiválasztott opció ekkor fekete háttérrel jelenik meg.
 4. Válassza ki a nyíl gombokkal a kívánt beállítást.
 5. Nyomja meg az OK gombot.
  • A kiválasztott beállítás újra megjelenik a kiválasztásra szolgáló kerettel.
 6. Szükség esetén ismételje meg az utolsó 3 munkalépést a további beállítások elvégzéséhez.
 7. Zárolja a meghúzásinyomaték-modult.

Üzemmód beállítása a vonalkód, ill. QR-kód szkennelésével

 1. Oldja ki a meghúzásinyomaték-modul rögzítését.
 2. Nyomja meg a szkennelés gombot.
  • A szkenner aktiválódik, a beolvasásra való készenlétet a Image alternative szimbólum jelzi.
Image alternative
 1. Tartsa a modult kb. 15 centiméter (6″) távolságban úgy a vonalkód, ill. QR-kód irányába, hogy a kód a szkenner által megjelenített keretbe kerüljön.
  • Az ellenőrző lámpák zölden világítanak.
  • A jóváhagyó gomb megszólal.
  • A kijelzőn megjelenik a meghúzandó termékhez szükséges megmunkálási üzemmód.
  • Az ellenőrző lámpák pirosan villognak.
  • A figyelmeztető hang megszólal.
  • A Image alternative Image alternative jelenik meg a kijelzőn (a kód beolvasása sikertelen, vagy a kód nem ismert).
   • Nyomja meg a szkennelés gombot, és végezze el a szkennelést újra.
    Lehetséges, hogy a meghúzásinyomaték-modul memóriájában még nem adtak meg megmunkálási paramétert a becsavarozandó termékhez. Ha a termék SI-AT-kompatibilis, akkor a megfelelő termék QR-kódja beolvasható a SI-AT-A22 kezelési útmutatójából. A megmunkálási paraméterek betölthetők az SI-AT modul memóriájába. A termék megmunkálási paraméterei pendrivon keresztül az AT Documentation Software szoftverrel is betölthetőek a meghúzásinyomaték-modulba. A meghúzásinyomaték-modul szoftverét rendszeresen frissíteni kell, hogy mindig az aktuális megmunkálási paramétereket használja.
 1. Zárolja a meghúzásinyomaték-modult.

Termék meghúzása intelligens üzemmódban

A meghúzásinyomaték-modul használata előtt győződjön meg arról, hogy a becsavarozandó terméket megfelelően behelyezték-e. Vegye figyelembe a becsavarozandó termék használati utasításában szereplő utasításokat és a rögzítőelemek ellenőrzésének előírásait.
 1. Állítsa be az „intelligens üzemmód”-ot.
 2. Állítsa a jobb/bal forgásirányváltó kapcsolót jobbra forgásra.
 3. Helyezze az ütvecsavarozót megfelelő betétszerszámmal a csavarozandó termékre.
 4. Nyomja meg az indítókapcsolót és tartsa nyomva, míg a meghúzásinyomaték-modul a következő visszajelzések egyikét ki nem adja:
Image alternative
Eredmény 1 / 4
 • A „csavarozás sikeresen befejezve” üzenet megjelenítése.
 • Az ellenőrző lámpák zölden világítanak.
 • A jóváhagyó gomb megszólal.
A rögzítőelemet előírásszerűen meghúzták. Folytathatja a munkát az azonos típusba tartozó következő rögzítőelemmel.
Image alternative
Eredmény 2 / 4
 • Megjelenik az „Újbóli meghúzás sikeresen befejezve” üzenet.
 • Az ellenőrző lámpa sárgán villognak.
 • A figyelmeztető hang megszólal.
Egy már meghúzott, majd újra kilazított csavarkötés ismételt meghúzása megtörtént. INFO:  ha előzőleg a rögzítőelemet nem előírásszerűen húzták meg, akkor azt egy kalibrált nyomatékkulccsal ellenőrizni kell, ill. meg kell húzni.
Image alternative
Eredmény 3 / 4
 • Az „akkufeszültség túl alacsony” üzenet megjelenítése.
 • Az ellenőrző lámpák pirosan villognak.
Az akkumulátor maradék kapacitása nem elegendő a rögzítőelem meghúzásához.
 • Az üzenet nyugtázásához nyomja meg az OK gombot.
 • Helyezzen be egy jobban feltöltött akkut.
Image alternative
Eredmény 4 / 4
 • A „csavarozás befejezése sikertelen” üzenet megjelenítése.
 • Az ellenőrző lámpák pirosan villognak.
 • A figyelmeztető hang megszólal.
 • Kalibrált nyomatékkulccsal húzza meg a rögzítőelemet.

Termék meghúzása „csavarozás” üzemmódban

 1. Állítsa be a „csavarozás” üzemmódot.
 2. Állapítsa meg a meghúzandó termékhez a beállítandó meghúzási fokozatot, majd állítsa be azt.
 3. Állítsa a jobb/bal forgásirányváltó kapcsolót jobbra forgásra.
 4. Helyezze az ütvecsavarozót megfelelő betétszerszámmal a csavarozandó termékre.
 5. Nyomja meg az indítókapcsolót és tartsa nyomva, míg a meghúzásinyomaték-modul a következő visszajelzések egyikét ki nem adja:
Image alternative
Eredmény 1 / 2
 • A „csavarozás sikeresen befejezve” üzenet megjelenítése.
 • Az ellenőrző lámpák zölden világítanak.
 • A jóváhagyó gomb megszólal.
A rögzítőelemet előírásszerűen meghúzták. Folytathatja a következő, ugyanilyen típusú rögzítőelemmel.
Image alternative
Eredmény 2 / 2
 • A „csavarozás befejezése sikertelen” üzenet megjelenítése.
 • Az ellenőrző lámpák pirosan villognak.
 • A figyelmeztető hang megszólal.
 • Húzza után a rögzítőelemet egy kalibrált nyomatékkulccsal.

Rögzítőelem ellenőrzése

A Hilti termékeket folyamatosan frissítjük, így a dokumentációban nem említett termékek is használhatók a SI-AT modullal. Frissítse folyamatosan a szoftvert és a használati utasítást.
A termékéhez jóváhagyott rendszertartozékokat, az aktuális használati utasítást és a bevizsgálással kapcsolatos utasításokat a következő webhelyen találja: www.hilti.group | USA: www.hilti.com .

Feszítődübel rögzítőelemének ellenőrzése

Győződjön meg arról, hogy a feszítődübel intelligens üzemmódban történő meghúzása során sikerült-e elérni az engedélyezés / használati utasítás által előírt szerelési nyomatékot. Ehhez ellenőrizze az első és utolsó feszítődübelt egy erre alkalmas, kalibrált nyomatékkulccsal. Az alkalmazott szerelési nyomaték ellenőrzését közvetlenül a feszítődübel meghúzását (szerelését) követően kell elvégezni.
A vizsgálati forgatónyomaték megfelel a vonatkozó feszítődübel szerelési nyomatékának és kiolvasható a dübel használati utasításából.
 • Húzza meg a feszítődübel-anyát egy kalibrált nyomatékkulccsal. Eközben figyelje meg a szöget, amellyel a rögzítőelem tovább forgatható.
  Eredmény 1 / 2A feszítődübel-anyát nem fordították tovább a megadott maximális elfordulási szögnél (< 360°).
  A rögzítőelemet előírásszerűen csavarozták.
  Eredmény 2 / 2A feszítődübel-anyát a megadott maximális elfordulási szögnél (> 360°) nagyobb mértékben fordították el.
  A rögzítőelem csavarozása hibás. Az eggyel korábbi ellenőrzés óta meghúzott csavarkötéseket hibásnak kell tekinteni, és ellenőrizni kell. Ellenőriztesse az ütvecsavarozót a Hilti Szervizzel.

Szerelőrendszerek rögzítőelemei biztonságának ellenőrzése

Győződjön meg arról, hogy az összekötő gombok intelligens üzemmódban történő meghúzása során sikerült-e elérni az engedélyezés / használati utasítás által előírt meghúzónyomatékot. Ehhez ellenőrizze az első és utolsó összekötő gombot egy erre alkalmas, kalibrált nyomatékkulccsal. Az alkalmazott meghúzónyomaték ellenőrzését közvetlenül az összekötő gomb meghúzását (behelyezését) követően kell elvégezni.
A vizsgálati forgatónyomaték megfelel a vonatkozó összekötő gomb meghúzónyomatékának, és kiolvasható a gomb használati utasításából.
Győződjön meg arról, hogy az előírásszerű paramétereket használja a megfelelő rögzítőelemekhez. További tudnivalókat a forgatónyomaték-modul használati utasítása és az adott termék használati utasítása tartalmaz. Image alternative
 • Kalibrált nyomatékkulccsal húzza után a rögzítőelemet. Eközben figyelje meg a szöget, amellyel a rögzítőelem tovább forgatható.
  Eredmény 1 / 2A rögzítőelem nem fordították tovább a megadott maximális elfordulási szögnél (< 180°).
  A rögzítőelem csavarozása előírásszerű.
  Eredmény 2 / 2A rögzítőelemet a megadott maximális elfordulási szögnél (> 180°) nagyobb mértékben fordították el.
  Az elvégzett csavarozás hibás. Az eggyel korábbi ellenőrzés óta meghúzott csavarkötéseket hibásnak kell tekinteni, és ellenőrizni kell. Ellenőriztesse az ütvecsavarozót a Hilti Szervizzel.

A „csavarozás” üzemmódban meghúzott csavarkötések ellenőrzése

 • A vállalat saját előírásai vagy a minőségi előírások szerint a kalibrált nyomatékkulccsal rendszeres időközönként ellenőrizze, hogy elérték-e az előírt meghúzási nyomatékot.

Meghúzásinyomaték-modul kivétele

Image alternative
 1. Vegye ki az akkut.
 2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a meghúzásinyomaték-modul kioldógombját.
 3. A meghúzásinyomaték-modult hátrafelé húzza le az ütvecsavarozóról.

Meghúzásinyomaték-modul csatlakoztatása számítógéphez

Image alternative
 1. Vegye ki a meghúzásinyomaték-modult.
 2. Tolja rá a fedelet a meghúzásinyomaték-modul alsó részére.
  • Így már hozzáférhet az USB-csatlakozóaljzathoz.
 3. Dugja be az USB-kábel csatlakozódugóját (B típus, USB 2.0) a meghúzásinyomaték-modul USB-aljzatába.
 1. Az USB-kábel másik csatlakozóját (A típus) pedig csatlakoztassa a számítógéphez.
  • A meghúzásinyomaték-modult ekkor a számítógép látja el árammal. A modul kijelzőjén megjelenik az USB logó (Image alternative).
  Ha kihúzza az USB-kábelt a meghúzásinyomaték-modulból, akkor tolja vissza az USB-aljzat fedelét, hogy ezzel védje az USB-aljzatot a szennyeződésektől.

Ápolás és karbantartás

A biztonságos üzemelés érdekében csak eredeti pótalkatrészeket és fogyóanyagokat használjon. Az általunk engedélyezett pótalkatrészeket, fogyóanyagokat és tartozékokat termékéhez megtalálja a Hilti Központban és az alábbi címen: www.hilti.com
 • A termék, különösen a markolat, legyen mindig száraz, tiszta, olaj- és zsírmentes. Ne használjon szilikontartalmú ápolószereket.
 • Rendszeres időközönként tisztítsa meg enyhén benedvesített törlőronggyal a gép külső felületét.

Szállítás és tárolás

 • Az intelligens meghúzásinyomaték-modul szállításához és tárolásához a mellékelt tárolódobozt vagy az ütvecsavarozó kofferét használja a sérülések elkerülése érdekében.

Hibakeresés

Az ebben a táblázatban fel nem sorolt, illetve olyan hibák esetén, amelyeket saját maga nem tud megjavítani, kérjük, forduljon a Hilti Szervizhez.
Mindig tartsa be az ütvecsavarozó használati utasításában szereplő hibaelhárítási utasításokat is.
Üzemzavar
Lehetséges ok
Megoldás
Image alternative
A „modul zárolása” üzenet megjelenítése.
A meghúzásinyomaték-modul zárolását feloldották.
 • Nyomja meg a zárolásra szolgáló gombot a meghúzásinyomaték-modul zárolásához és az ütvecsavarozó aktiválásához.
Image alternative
Az „akkuhőmérséklet túl magas” üzenet megjelenítése.
Az akku túlhevült.
 • Cserélje ki az akkut, vagy hagyja lehűlni az akkut.
Image alternative
Az „akkuhőmérséklet túl alacsony” üzenet megjelenítése.
Az akkuhőmérséklet túl alacsony.
 • Olyan akkut helyezzen be, amelynek hőmérséklete az akku üzemi hőmérsékletén belül van (lásd az akku használati útmutatóját).
Image alternative
Az „ütvecsavarozó hőmérséklete túl magas” üzenet megjelenítése.
Az ütvecsavarozó túlmelegedett.
 • Hagyja lehűlni az ütvecsavarozót, és tisztítsa meg a szellőzőnyílásokat.
Image alternative
Az „akkutöltés túl alacsony” üzenet megjelenítése.
Az akku töltése nem elegendő a rögzítőelem előírásszerű felcsavarozásához.
 • Helyezzen be egy jobban feltöltött akkut.
Image alternative
A „túl nagy áramfelvétel” üzenet megjelenítése.
Az áramfelvétel rövid időre túl nagy.
 • Az üzenet nyugtázásához nyomja meg az OK gombot.
 • Ismételje meg a csavarozási eljárást.
 • Ha az üzenet újból megjelenik, lépjen kapcsolatba a Hilti Szervizzel.
Image alternative
A „gombelem lemerült” üzenet megjelenítése.
A meghúzásinyomaték-modul órájának gombeleme lemerült.
  A dokumentációs napló dátuma és pontos ideje nem garantálható.
 • Forduljon a Hilti Szervizhez, és cseréltesse ki az elemet.
Image alternative
A „géphiba” üzenet megjelenítése.
A rendszer géphibát észlelt.
 • Csatlakoztassa a meghúzásinyomaték-modult egy számítógéphez.
 • Az AT Documentation Software használatával olvassa ki a hibatárolót, és kövesse a szoftver utasításait a hibaelhárításhoz.
Image alternative
A „dokumentálási funkció kikapcsolva” üzenet megjelenítése.
A dokumentálási funkció ki van kapcsolva (csak figyelmeztetés).
 • Ha a dokumentálási funkcióra van szüksége, akkor csatlakoztassa a meghúzásinyomaték-modult a számítógéphez és aktiválja a dokumentálási funkciót az AT Documentation Software -ben.
 • Az üzenet elrejtéséhez és a meghúzásinyomaték-modul indítási eljárásának folytatásához nyomja meg az OK gombot.
Image alternative
A „memória ...%-a foglalt” üzenet megjelenítése. (Az üzenet ≥ 90% értékek esetén jelenik meg.)
A meghúzásinyomaték-modul adatmemóriája a megjelenített százalék arányában megtelt. Figyelem: A 100% elérésekor a legkorábbi adatok felülíródnak!
 • Csatlakoztassa a meghúzásinyomaték-modult egy számítógéphez.
 • Az AT Documentation Software használatával olvassa ki az adatokat és dokumentálja azokat egy jelentésben.
 • Ezután törölje az adatokat a meghúzásinyomaték-modul memóriájából, hogy tárhely szabaduljon fel.

Ártalmatlanítás

A Image alternative Hilti gépek nagyrészt újrahasznosítható anyagokból készülnek. Az újrahasznosítás előtt az anyagokat gondosan szét kell válogatni. A Hilti sok országban már visszaveszi használt gépét újrahasznosítás céljára. Kérdezze meg a Hilti ügyfélszolgálatot vagy kereskedelmi tanácsadóját.
Image alternative
 • Az elektromos kéziszerszámokat, elektromos készülékeket és akkukat ne dobja a háztartási szemétbe!

RoHS (Veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozásáról szóló irányelv)

A következő linken elérhető a veszélyes anyagok táblázata: qr.hilti.com/r4838537.
A dokumentáció végén található QR-kódon keresztül elérhető a RoHS táblázat.

Gyártói garancia

 • Kérjük, a garancia feltételeire vonatkozó kérdéseivel forduljon helyi Hilti partneréhez.

Megfelelőségi nyilatkozat

Kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy ez a termék megfelel az alkalmazott irányelveknek és szabványoknak. A hozzá való termékekkel együtt ellenőrizték és engedélyezték.
Image alternative