Nyelv

DX 5 GR

Eredeti használati utasítás

A dokumentáció adatai

A dokumentumról

 • Üzembe helyezés előtt olvassa el ezt a dokumentumot. Ez a biztonságos munkavégzés és a hibamentes kezelés előfeltétele.
 • Vegye figyelembe a dokumentumban és a terméken található biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket.
 • Ezt a használati utasítást mindig tárolja a termék közelében, és a gépet csak ezzel az utasítással együtt adja tovább harmadik személynek.

Jelmagyarázat

Figyelmeztetések

A figyelmeztetések a termék használata során előforduló veszélyekre hívják fel a figyelmet. A következő figyelmeztetéseket használjuk:
VESZÉLY
VESZÉLY !
 • Súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezető közvetlen veszély esetén.
FIGYELMEZTETÉS
FIGYELMEZTETÉS !
 • Ezzel a szóval hívjuk fel a figyelmet egy olyan lehetséges veszélyre, amely súlyos személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.
VIGYÁZAT
VIGYÁZAT !
 • Ezzel a szóval hívjuk fel a figyelmet az olyan lehetséges veszélyhelyzetre, amely könnyebb személyi sérüléshez, vagy dologi kárhoz vezethet.

A dokumentációban használt szimbólumok

A következő szimbólumokat használjuk a jelen dokumentációban:
Image alternative Használat előtt olvassa el a használati utasítást
Image alternative Alkalmazási útmutatók és más hasznos tudnivalók
Image alternative Újrahasznosítható anyagokkal való bánásmód
Image alternative Az elektromos gépeket és akkukat ne dobja a háztartási szemétbe

Az ábrákon használt szimbólumok

Az ábrákon a következő szimbólumokat használjuk:
Image alternative Ezek a számok a jelen utasítás elején található ábrákra vonatkoznak
Image alternative A számozás a munkalépések sorrendjét mutatja képekben, és eltérhet a szövegben található munkalépések számozásától
Image alternative Az áttekintő ábrában használt pozíciószámok a termék áttekintésére szolgáló szakasz jelmagyarázatában lévő számokra utalnak
Image alternative Ez a jel hívja fel a figyelmét arra, hogy a termék használata során különös odafigyeléssel kell eljárnia.

Termékhez kötődő szimbólumok

Szimbólumok

Kiegészítőleg a következő szimbólumokat használjuk:
Image alternative Figyelem! Vegye figyelembe az utasításokat.
Image alternative A készülék üzemeltetése során mindig viseljen védősisakot.
Image alternative A készülék üzemeltetése során mindig viseljen védőszemüveget.
Image alternative A készülék üzemeltetése során mindig viseljen fülvédőt.

Szimbólumok a terméken

A következő szimbólumokat használjuk a terméken:
Image alternative Fekete lakat vörös háttéren a burkolaton: A kezelőgombon a kioldáshoz, a lefúvatógáz-dugattyúvisszavezető egység szétszerelésekor.
Image alternative Fehér lakat fekete háttéren a szegvezetőn: A szegvezető kireteszelőgombján.

Kijelzőábrák

A kijelzőn a következő ábrák jelenhetnek meg:
Image alternative Ez a szimbólum az akkumulátor töltöttségének szintjét jelzi. Ha az akkumulátor lemerül, a karbantartás szimbóluma jelenik meg.
Image alternative Ez a szimbólum jelzi, hogy a Bluetooth be van-e kapcsolva. Ha nem jelenik meg a szimbólum a kijelzőn, a Bluetooth ki van kapcsolva.
Image alternative Ez a szimbólum jelzi, hogy mikor esedékes a következő tisztítás. Egy szegmens 500 beütést jelöl. Összesen 5 szegmens van, amely 2500 beütést jelent.
Image alternative Ez a szimbólum jelzi, ha karbantartás esedékes. Öt év, 30000 beütés után, vagy az akkumulátor lemerülésekor jelenik meg. Javaslat: forduljon a Hilti Szervizhez.

Termékinformációk

A Image alternative termékeket kizárólag szakember általi használatra szánták és a gépet csak engedéllyel rendelkező, szakképzett személy használhatja, javíthatja. Ezt a személyt minden lehetséges kockázati tényezőről tájékoztatni kell. A termék és tartozékai könnyen veszélyt okozhatnak, ha nem képzett személy dolgozik velük, vagy nem rendeltetésszerűen használják őket.
A típusjelölés és a sorozatszám a típustáblán található.
 • Jegyezze fel a sorozatszámot a következő táblázatba. Amennyiben kérdéssel fordul a képviseletünkhöz vagy a szervizhez, szüksége lesz ezekre a termékadatokra.
  Termékadatok
  Szegbeverő készülék
  DX 5 GR
  Generáció
  01
  Sorozatszám

Megfelelőségi nyilatkozat

Kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy ez a termék megfelel az érvényben lévő irányelveknek és szabványoknak. A megfelelőségi nyilatkozat másolatát a dokumentáció végén találja.
A műszaki dokumentáció helye:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Biztonság

Biztonsági tudnivalók

Alapvető biztonsági szempontok Image alternative FIGYELMEZTETÉS! Olvasson el minden biztonsági tudnivalót és utasítást. A biztonsági tudnivalók és utasítások betartásának elmulasztása áramütéshez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérüléshez vezethet.
Őrizzen meg minden biztonsági utasítást és útmutatást a jövőbeni használathoz.
Patronok használata
 • Csak Hilti patront vagy annak megfelelő minőségű patront használjon.
 • Ha gyenge minőségű patront használ Hilti szerszámokban, az el nem égett porból lerakódás képződhet, amely hirtelen felrobbanhat, és a felhasználó, valamint a környezetében tartózkodó személyek súlyos sérülését okozhatja. A patronokat vagy bizonyíthatóan a gyártónak kell az EN 16264 EU szabvány szerint ellenőriznie, vagy a CE megfelelőségi jelölésnek kell rajta megtalálhatónak lennie.
A készülék használójával szembeni elvárások
 • Csak felhatalmazott és szakképzett személy kezelheti és tarthatja karban a készüléket.
Egyéni védőfelszerelés
 • A használat során ön és a közelében tartózkodó személyek viseljenek megfelelő védőszemüveget és védősisakot.
 • Viseljen fülvédőt.
 • A rögzítőelem beütését a lökő töltet begyújtása váltja ki. A túl erős zaj halláskárosodást okozhat.
Személyi biztonsági előírások
 • Tartsa be a használatra, ápolásra és karbantartásra vonatkozó tanácsainkat.
 • Munka közben mindig figyeljen, ügyeljen arra, amit csinál, és meggondoltan dolgozzon a direktrögzítő készülékkel. Ha fáradt, ha kábítószerek vagy alkohol hatása alatt áll, vagy orvosságokat vett be, ne használja a készüléket. Ha fájdalmat érez vagy rosszul érzi magát, akkor szakítsa meg a munkát. A készülékkel végzett munka közben már egy pillanatnyi figyelmetlenség is komoly sérülésekhez vezethet.
 • Kerülje a kényelmetlen testhelyzetben való munkavégzést. Mindig biztonságos, stabil helyzetben dolgozzon, ügyeljen az egyensúlyára.
 • Viseljen csúszásbiztos cipőt.
 • Soha ne húzza vissza a szegvezetőt vagy a rögzítőelemeket kézzel.
 • Ha a szegvezetőt vagy a rögzítőelemet kézzel húzza vissza, a készülék adott esetben üzemkész állapotba kerülhet. Az üzemkész állapot lehetővé teszi, hogy akár a testébe szeget üssön.
 • A készülék működtetésekor karját tartsa behajlítva (ne nyújtsa ki).
 • Az idegeneket, különösen a gyerekeket, tartsa távol a munkaterülettől.
A direktrögzítő készülékek gondos kezelése és használata Image alternative FIGYELMEZTETÉS! Átütést előidéző rögzítőelemek okozta veszély! Rögzítőelemek beütése előtt győződjön meg arról, hogy senki nem tartózkodik a munkadarab mögött vagy alatt, amelybe a rögzítőelemet beveri.
 • A munkavégzés előtt ellenőrizze a patron és a teljesítmény-szabályozó tárcsa erősségét.
 • Próbaképpen helyezzen két rögzítőelemet a talajra.
 • Használja a megfelelő készüléket a munkához. Ne használja a készüléket olyan célra, melyre az nem alkalmas; kizárólag rendeltetésszerűen és kifogástalan állapotban használja a készüléket.
 • Ha azt a készülék alkalmazása megengedi, használjon kiegészítő állólapot/védősapkát.
 • Sose hagyja a feltöltött készüléket felügyelet nélkül.
 • A készüléket lehetőleg biztonságos kofferban tárolja és szállítsa.
 • Minden tisztítás, szervizelés, karbantartás előtt, a szegvezető cseréjekor, a munkavégzés megszakításakor, ill. tárolás előtt merítse le a készüléket (patron és rögzítőelem).
 • A használaton kívüli készülékeket lemerített állapotban, száraz és gyermekektől elzárt helyen kell tárolni.
 • Ellenőrizze, hogy esetleg nem sérült-e a készülék vagy a tartozék. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek kifogástalanul működnek-e, nem akadnak-e és sértetlenek-e.
 • Az összes alkatrész legyen megfelelően felszerelve, és teljesítse valamennyi feltételt, csak így biztosítható a készülék kifogástalan üzemeltetése. A sérült alkatrészeket, amennyiben a használati utasítás másképp nem rendelkezik, szakszerűen meg kell javíttatni a Hilti Szervizzel vagy ki kell cseréltetni.
 • Beütés előtt ellenőrizze, nincs-e elektromos vezeték a felület alatt.
 • Ne üssön be rögzítőelemeket az arra alkalmatlan anyagból álló felületbe.
 • Nem megfelelő anyagok a hegesztett és öntött acél, az öntöttvas, az üveg, a márvány, a műanyag, a bronz, a sárgaréz, a vörösréz, a szigetelőanyag, az üreges tégla, a kerámia tégla, a vékony fémlemezek (< 4 mm) és a gázbeton. Ha ilyen anyagokba üt szeget, az a rögzítőelem törését, az anyag lepattogzását vagy átlövést okozhat.
 • Az elsütőbillentyűt csak akkor működtesse, ha a készülék teljesen merőlegesen nyomódik az alapfelületre.
 • Beütés során a szegbeverő készüléket mindig tartsa merőlegesen a felületre, hogy megakadályozza a rögzítőelem alaptól való eltérését.
 • A markolatot tartsa száraz, tiszta, olaj- és zsírmentes állapotban.
 • Ne használja a készüléket, égés- és robbanásveszélyes környezetben, kivéve, ha kifejezetten erre a felhasználásra engedélyezték.
 • A rögzítőelemet ne helyezze már meglévő nyílásba, kivéve, ha ezt a Hilti javasolja (pl. DX-Kwik).
Munkahely
 • Tartson rendet a munkaterületen. A munkaterületről el kell távolítani azokat a tárgyakat, amelyek sérülést okozhatnak.
 • A munkaterületen uralkodó rendetlenség balesetet okozhat.
 • Biztosítsa a munkahely jó megvilágítását és szellőzését.
Mechanikai biztonsági utasítások
 • Ne alakítsa át a készüléket, különösen a dugattyút.
 • Csak a készülékhez tervezett és engedélyezett rögzítőelemet használjon.
Hővel kapcsolatos biztonsági utasítások
 • Ne lépje túl a javasolt maximális beütési gyakoriságot.
 • Ha a készülék túlhevül, várja meg, míg lehűl.
 • Ne szerelje szét a készüléket, ha az forró. Hagyja a készüléket lehűlni.
 • Hagyja a készüléket lehűlni, ha a patronszalagon olvadások keletkeznek.
Robbanásveszély a patronoknál
 • Csak a készülékhez engedélyezett patronokat használjon.
 • A munka befejeztével vagy szállítás előtt távolítsa el a patronszalagot.
 • Ne kísérelje meg erővel eltávolítani a patront a szegvezetőből vagy a készülékből.
 • A fel nem használt patronokat zárt helyen tárolja és védje a nedvességtől, valamint a túlzott mértékű hőhatástól.

Leírás

Termékáttekintés

Image alternative
 1. Lefúvatógáz-dugattyúvisszavezető egység
 2. Vezetőkarmantyú
 3. Burkolat
 4. Patronvezető
 5. Teljesítményszabályozó kioldógomb
 6. Teljesítményszabályozó tárcsa
 7. Kijelző
 8. Nyomógomb
 9. Markolat
 10. Elsütőbillentyű
 11. Kezelőgomb
 12. Szellőzőnyílások
 13. Dugattyúgyűrűk
 14. Dugattyú
 15. Szegvezető
 16. Szegvezető kireteszelőgomb
 17. Fékezőgyűrű
 18. Központozó hüvely
 19. Lapos kefe
 20. Nagy körkefe
 21. Kis körkefe

Rendeltetésszerű használat

A leírt termék egy szegbeütő készülék szegek, csapszegek és kombinált elemek acélba történő beütéséhez.

A készülék használatakor mindig ügyelni kell a megfelelő felszerelés használatára. A szegvezetőnek, dugattyúnak és a rögzítőelemeknek mindig egymáshoz valónak kell lenniük.

Minimális távolságok

Rögzítés acélra

Acélra történő rögzítéskor mindig vegye figyelembe a következő minimális távolságokat:
 • A rögzítőelemmel az alap peremétől legalább 15 mm-es távolságot kell tartani.
 • Két rögzítőelem között legalább 20 mm tengelytávolságot kell tartani.
 • A rögzítéshez használt alapnak legalább 6 mm-nek kell lennie.

Az alkalmazással kapcsolatos információk

Az alkalmazásról további információkat tudhat meg, ha az alkalmazás letöltése és elindítása után a szerszámkofferen található QR-kódot beolvassa.

Tudnivalók a felhasználási területtel kapcsolatosan

A felhasználási területtel kapcsolatosan tájékozódjon a Hilti termékbemutató oldalán.

Műszaki adatok

Szegbeverő készülék

Tömeg
DX 5 GR
3,43 kg
Készülék hossza
DX 5 GR
495 mm
Szeghosszúság
DX 5 GR
≤ 22 mm
Javasolt maximális beütési frekvencia
DX 5 GR
700 ford/óra
Alkalmazási hőmérséklet (környezeti hőmérséklet)
DX 5 GR
−20 ℃ … 50 ℃
Rászorítási út
DX 5 GR
32 mm
Szükséges rászorítóerő
DX 5 GR
≥ 50 N
Maximális kisugárzott adóteljesítmény
−27,2 dBm
Frekvencia
2 400 MHz … 2 483,5 MHz

Az EN 15895 szabvány szerint meghatározott zajkibocsátási érték

A jelen útmutatókban megadott hangnyomás- és rezgésértékeket egy szabványosított mérési eljárás keretében mértük meg, és alkalmasak szegbeverő készülékek egymással történő összehasonlítására. Az értékek emellett alkalmasak az expozíció előzetes megbecsülésére. A megadott adatok a szegbeverő készülék fő alkalmazási területeire vonatkoznak. Ha a szegbeverő készüléket más célra, eltérő felszereltséggel használják, vagy nem megfelelően tartják karban, akkor az adatok eltérőek lehetnek. Ez jelentősen megnövelheti az expozíciókat a munkaidő teljes időtartama alatt. Az expozíció pontos megbecsüléséhez azokat az időszakokat is figyelembe kell venni, amikor a készüléket ténylegesen nem használják. Ez jelentősen csökkentheti az expozíciókat a munkaidő teljes időtartama alatt. Hozzon kiegészítő intézkedéseket a kezelő védelme érdekében a hang és/vagy a rezgés hatásai ellen, mint például: elektromos szegbeverő készülékek és felszerelések karbantartása, a készüléket kezelő személy kezének melegen tartása, a munkafolyamatok megszervezése.
A felsorolt zajkibocsátási értékeket a következő keretfeltételek mellett mérték:
Zajinformáció keretfeltételek
Patron
6.8/11 kaliber, fekete
Teljesítménybeállítás
2
Alkalmazás
24 mm-es fa munkadarab rögzítése betonra (C40) X‑U47 P8 használatával
Zajinformációk az EN 15895 szabvány szerint
Hangteljesítmény (LWA)
105 ±2 dB
Kibocsátási hangnyomásszint (LpA)
101 ±2 dB
Kibocsátási hangnyomásszint (LpCpeak)
133 ±2 dB

Rezgés

A 2006/42/EC szerint megadandó rezgésérték nem haladja meg a 2,5 m/s² értéket.

Üzemeltetés

Védőberendezések

A munka megkezdése előtt ellenőrizze, hogy minden védőfelszerelés a helyén van-e és hibátlanul működik-e. Az összes alkatrész legyen megfelelően felszerelve, és teljesítse valamennyi feltételt, csak így biztosítható a készülék kifogástalan üzemeltetése.

Egyenkénti szegbeverést végző készülék feltöltése

Image alternative
 1. Tolja a rögzítőelemet elölről a készülékbe, amíg az elem rondellája nem rögzül a készülékben.
 2. Tolja be a patronszalagot alulról a készülék markolatába, úgy, hogy a vékony végével előre nézzen, míg a patronszalag teljesen el nem tűnik a készülékben. Ha egy megkezdett patronszalagot szeretne behelyezni, akkor húzza ki kézzel felfelé a patronszalagot a készülékből, míg egy meg nem kezdett patron nem kerül a patrontárba.

Teljesítmény beállítása

Image alternative
 1. Nyomja meg a teljesítményszabályozó kireteszelőgombját.
 2. A kívánt teljesítmény beállításához forgassa a teljesítményszabályozó tárcsát.
 3. Ellenőrizze, hogy megfelel-e a beütés minősége a Hilti szabványnak.
  Válassza az alkalmazásnak megfelelő erősségű patront és teljesítménybeállítást.
  Ha nem állnak rendelkezésre tapasztalati értékek a készülékhez, akkor mindig a legalacsonyabb teljesítménnyel kezdjen dolgozni.

Elemek beütése egyenkénti szegbeverést végző készülékkel

Image alternative
 1. Helyezze el a készüléket.
 2. Tartsa a készüléket egyenesen a munkafelülethez, és szorítsa rá merőlegesen.
 3. Az elem beveréséhez nyomja meg a kioldógombot.

Egyenkénti szegbeverést végző készülék kiürítése

Image alternative
 1. Húzza ki a patront a készülékből.
 2. Húzza ki a rögzítőelemet a készülékből.

Bluetooth be- és kikapcsolása

 • A Bluetooth bekapcsolásához tartsa nyomva a nyomógombot 1-2 másodpercig.
  A Bluetooth 2 perc elteltével automatikusan lekapcsol.

A tisztításjelző visszaállítása

 • Nyomja meg a nyomógombot 10-12 másodpercig a tisztításjelző visszaállításához.
  A tisztításjelző 5 szegmensből áll. Minden szegmens 500 beverést jelöl.

Az X-FCM rácsrostély rögzítése

Image alternative
 1. Helyezze a menetes csapot az acél tartóelemre. A központozó hüvely segítségével egyszerűen biztosíthatja a központos rögzítést. A csap túlnyúlásának (NVS) leméréséhez olvassa le a behatolási mélységet a mérőlécen.
 2. Helyezze el az X-FCM tartókarimát.
 3. Csavarozza fel a tartókarimát.
  • Nyomaték: 5-8 Nm

Az X-FCP bordáslemez rögzítése

Image alternative
 1. Fúrja elő vagy lyukassza ki a bordáslemezt.
  Ügyeljen a szükséges minimális távolság betartására:
  A = 18-20 mm (0,70''-0,7'')
  B ≥ 25 mm (≥ 0,98'')
 2. Helyezze a menetes csapot az előkészített lyukba. A csap túlnyúlásának (NVS) leméréséhez olvassa le a behatolási mélységet a mérőlécen.
 3. Helyezze el az X-FCP tartókarimát.
 4. Csavarozza fel a tartókarimát.
  • Nyomaték: 5-8 Nm

Az X-GR rácsrostély rögzítése

Image alternative
 1. Helyezze az elemet a szegvezetőbe.
 2. Helyezze az elemeket a rácson keresztül az acélba.
 3. Húzza meg az elemet.
  • Nyomaték: 3-5 Nm

Viselkedés a patron téves gyújtása esetén

 1. A készüléket 30 másodpercig szorítsa a munkafelületre.
 2. Ha a patron még mindig nem gyújt, vegye el a készüléket a munkafelületről. Ügyeljen arra, hogy ne irányítsa saját maga vagy más személyek felé.
 3. Kézzel egy patronnal húzza után a patronszalagot, és használja el a maradék patronszalagot.

Hibás beverés patrongyújtás nélkül

FIGYELMEZTETÉS
Hevülés A készülék használat közben felforrósodhat.
 • Viseljen védőkesztyűt.
 • Hagyja a készüléket lehűlni.
 1. Azonnal hagyja abba a munkát.
 2. Ürítse ki és szerelje szét a készüléket.
 3. Ellenőrizze, hogy a helyes dugattyú és rögzítőelem kombinációt választotta-e.
 4. Ellenőrizze a fékezőgyűrű és a dugattyú kopását, szükség esetén cserélje ki az elemeket.
 5. Tisztítsa meg a készüléket.
  • Ha a probléma a fenti intézkedések ellenére továbbra is fennáll, a készülék tovább nem használható.
  • Ellenőriztesse, ha szükséges, javíttassa meg a készüléket a Hilti Szervizben.
  Szabályos üzemeltetés közben, a készülék típusától függően a működés szempontjából fontos egységek elszennyeződhetnek és elkophatnak.
  Végezzen rendszeresen vizsgálatot és karbantartást. Karbantartást 30000 beütést követően kell végezni.
  Tisztítsa meg a készüléket 2500–3000 beütést követően. A beütésszámláló a tisztításjelző legutóbbi visszaállítása után elvégzett beverések számát mutatja. Egy csík 500 beütést jelöl.
  Intenzív használat esetén a dugattyút és a fékezőgyűrűt naponta ellenőrizze, de legkésőbb az ajánlott rendszeres tisztítási ciklus idején, 2500–3000 beütés után.
  A vizsgálatok, karbantartási ciklusok és tisztási ciklusok meghatározása tipikus készülékhasználat alapján történt. Ha azt észleli, hogy a készülék idő előtt nem megfelelően működik, végezze el azonnal a készülékszervizt.

Ápolás és karbantartás

A készülék ápolása

FIGYELMEZTETÉS
Tisztítás A készülék tisztításakor az alábbiakat vegye figyelembe:
 • A készülék tisztításához ne használjon permetezőkészüléket vagy gőzborotvát.
 • Idegen tárgyakkal ne nyúljon a készülék belső részeihez és ezt ne is engedje meg senkinek.
FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély durranás miatt! A készülékben maradt por meggyulladhat, és a készülék ellenőrizetlen kioldásához vagy szilánkos töréshez vezethet.
 • Rendszeresen tisztítsa meg a készüléket. Vegye figyelembe a jelen dokumentációban található összes karbantartási és tisztítási utasítást.
 • A készülék tisztítása gyenge minőségű patronok esetén nem csökkenti annak kockázatát, hogy a lefúvatógáz-dugattyúvisszavezető egység belsejében a lőpormaradék begyullad, és ez a készülék ellenőrizetlen kioldásához vagy szilánkos töréshez vezet. Ez a kockázat csak a Hilti Szerviz által elvégzett karbantartással csökkenthető.
 • Rendszeres időközönként tisztítsa meg enyhén benedvesített törlőronggyal a készülék külső felületét.

Karbantartás

FIGYELMEZTETÉS
Veszélyes anyagok A DX készülékekben található szennyeződés egészségkárosító anyagokat tartalmazhat.
 • Ne lélegezze be a tisztítás során keletkező port és szennyeződést.
 • A port és szennyeződést tartsa távol az élelmiszerektől.
 • A készülék megtisztítása után mosson kezet.
 • Soha ne használjon zsírt a készülék alkatrészeinek tisztításához és kenéséhez. Ez a készülék működési hibájához vezethet. A Hilti sprayt használja, így elkerülheti a nem megfelelő tisztítószerek használata miatti meghibásodást.
 1. Rendszeres időközönként ellenőrizze a készülék külső részeit, hogy esetleg nem sérültek-e.
 2. Rendszeresen ellenőrizze az összes kezelőelem kifogástalan működését.
 3. A készüléket csak az ajánlott patronnal és teljesítménybeállítással működtesse.
  • A nem megfelelő patron vagy túl nagy energiabeállítás a készülék idő előtti meghibásodását okozhatja.

Készülék szervizelése

 • Végezze el a készülék szervizelését, ha a következő helyzet fordul elő:
  • Ingadozik a teljesítmény.
  • A patron hibás gyújtása történik.
  • A kezelés érezhetően egyre kényelmetlenebb.
  • A szükséges rászorítónyomás érezhetően nő.
  • Az elsütési ellenállás nő.
  • A teljesítményszabályozás csak nehezen állítható be.
  • A patronszalag csak nehezen távolítható el.
  • A karbantartásjelző mutatja, hogy a készülék szervizelésére van szükség.

Egyenkénti szegbeverést végző készülék szétszerelése

Image alternative
 1. Győződjön meg arról, hogy a készülékben nincs patronszalag vagy rögzítőelem. Ha a készülékben van patronszalag vagy rögzítőelem, akkor felül húzza ki kézzel a patronszalagot a készülékből és távolítsa el a rögzítőelemet a szegvezetőből.
 2. Nyomja meg a szegvezető oldalán elhelyezett kireteszelőgombot a szegvezető kicsavarozásához.
 3. Csavarozza ki a szegvezetőt.
 4. Távolítsa el a fékezőgyűrűt a szegvezetőről történő lehajlításával. Vegye le a fékezőgyűrűt.
 5. Vegye ki a dugattyút.

A fékezőgyűrű és a dugattyú ellenőrzése

Image alternative
FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély hibás fékezőgyűrű vagy dugattyú miatt. Ellenőrizze a fékezőgyűrű és a dugattyú kopását, sérülés esetén végezze el azok pótlását.
 • Ne alakítsa át a dugattyút.
 1. A dugattyút a következő esetekben kell cserélni:
  • A dugattyú eltörött.
  • A dugattyú erősen elkopott (pl. 90°-os szegmenskitörés)
  • A dugattyúgyűrűk repedtek vagy hiányoznak.
  • A dugattyú elgörbült (ellenőrizze a gördülést sima felületen).
 2. A fékezőgyűrűt a következő esetekben kell cserélni:
  • A fékezőgyűrű fémgyűrűje eltörött vagy kilazult.
  • A fékezőgyűrű nincs a szegvezetőn.
  • A fémgyűrű alatt a gumin erős, pontszerű kopás felismerhető.

Szegvezető kopásának ellenőrzése

Image alternative
 1. Ellenőrizze a szegvezető kopását, és cserélje ki a szegvezetőt, ha egy szakasz sérült (pl. törött, meghajlott, kitágult, megrepedt).
 2. Szükség esetén lépjen kapcsolatba a Hilti Szervizzel.

Egyenkénti szegbeverést végző készülék tisztítása és kenése

Image alternative
 1. Enyhén permetezze be olajjal a dugattyúgyűrűket, és tisztítsa meg azokat a lapos kefével, míg azok szabadon nem mozognak.
 2. A lapos kefével tisztítsa meg a szegvezető menetét.
 3. Tisztítsa meg belülről a burkolatot a nagy körkefével.
 4. Szerelje le a lefúvatógáz-dugattyúvisszavezető egységet.
 5. Tisztítsa meg a lefúvatógáz-dugattyúvisszavezető egységet.
 6. Permetezze be a megtisztított részeket a mellékelt Hilti spray-vel.
  Kizárólag Hilti sprayt vagy ahhoz hasonló minőségű terméket használjon. Más kenőanyag használata a készülék sérülését okozhatja.
 7. Enyhén permetezze be a teljesítményszabályozót a mellékelt Hilti spray-vel.

Egyenkénti szegbeverést végző készülék összeszerelése

Image alternative
 1. Ellenőrizze, nem maradt-e patron a készülékben, és szükség esetén távolítsa el azt.
 2. Szerelje fel a lefúvatógáz-dugattyúvisszavezető egységet.
 3. Helyezze be a dugattyút.
 4. Helyezze a fékezőgyűrűt a szegvezetőre.
 5. Csavarozza fel a szegvezetőt.

A készülék végső ellenőrzése

 1. Minden ápolási és karbantartási eljárás után ellenőrizze, hogy minden biztonsági felszerelés a helyén van­e, és maga a készülék hibátlanul működik­e.
 2. A készülék ellenőrzése után 10-12 másodpercig nyomja a nyomógombbot a karbantartási számláló visszaállításához.

Segítség zavarok esetén

Probléma a készülékkel

Üzemzavar
Lehetséges ok
Megoldás
A szükséges szorítónyomás nő
Égésből származó maradékok felhalmozódása.
 • Végezze el a készülék szervizelését.
Az elsütési ellenállás nő
Égésből származó maradékok felhalmozódása.
 • Végezze el a készülék szervizelését.
A teljesítményszabályozót nehéz beállítani
Égésből származó maradékok felhalmozódása.
 • Végezze el a készülék szervizelését.
Image alternative
A dugattyú szorul a lefúvatógáz-dugattyúvisszavezető egységben
A dugattyú sérült.
 • Cserélje ki a dugattyút.
A fékezőgyűrű kopott a lefúvatógáz-dugattyúvisszavezető egység belsejében.
 • Ellenőrizze a dugattyút és a fékezőgyűrűt, ha szükséges, cserélje ki.
 • Keresse fel a Hilti Szervizt, ha a probléma továbbra is fennáll.
Égésből származó maradékok felhalmozódása.
 • Végezze el a készülék szervizelését.
Image alternative
Szorul a lefúvatógáz-dugattyúvisszavezető egység
Égésből származó maradékok felhalmozódása.
 • Végezze el a készülék szervizelését.
A készülék nem hozható működésbe
A készüléket nem nyomták teljesen a felületre.
 • Nyomja a készüléket teljesen a felületre.
Dugattyú téves állása.
 • Vegye ki a patronszalagot, majd tisztítsa meg a készüléket.
 • Ellenőrizze a dugattyút és a fékezőgyűrűt, ha szükséges, cserélje ki.

Probléma a beverendő rögzítőelemekkel acél esetén

Üzemzavar
Lehetséges ok
Megoldás
Az elem nem hatol be elég mélyen az aljzatba
Túl kicsi a teljesítmény.
 • Növelje a teljesítményt (teljesítményszabályozó).
 • Használjon erősebb patront.
Túllépte az alkalmazási határértéket (nagyon kemény aljzat).
 • Használjon erősebb, pl. DX 76 (PTR) rendszert.
Image alternative
Az elem nem tart az aljzatban
Vékony acélfelület (4-5 mm)
 • Használjon más teljesítménybeállítást vagy patront.
Image alternative
Elem törése
Túl kicsi a teljesítmény.
 • Növelje a teljesítményt (teljesítményszabályozó).
 • Használjon erősebb patront.
Túllépte az alkalmazási határértéket (nagyon kemény aljzat).
 • Használjon erősebb, pl. DX 76 (PTR) rendszert.
Túl nagy a teljesítmény.
 • Csökkentse a teljesítményt (teljesítményszabályozó).
 • Használjon gyengébb patront.
 • Használjon Top Hat (cilinder) fejű szeget.
 • Használjon köralátétes szeget.
A rögzítőelem beütése túl mély
Túl nagy a teljesítmény.
 • Csökkentse a teljesítményt (teljesítményszabályozó).
 • Használjon gyengébb patront.

Probléma a patronokkal

Üzemzavar
Lehetséges ok
Megoldás
Image alternative
A készülék nem továbbítja a patronszalagot
A patronszalag sérült.
 • Cserélje ki a patrontárat.
A készülék túl erősen szennyezett.
 • Készülék szervizelése.
 • Ha szükséges, vizsgáltassa be a készüléket a Hilti Szervizben.
A készülék megsérült.
 • Ha a probléma továbbra is fennáll: Lépjen kapcsolatba a Hilti Szervizzel.
Image alternative
A patronszalagot nem lehet kivenni
A készülék túlhevült.
 • Hűtse le a készüléket.
 • Ezután a patronszalagot óvatosan távolítsa el a készülékből.
 • Ha a probléma továbbra is fennáll: Lépjen kapcsolatba a Hilti Szervizzel.
Image alternative
A patron nem gyújt
Nem megfelelő patron.
 • Húzza tovább egy patronnal a patronszalagot.
A készülék elszennyeződött.
 • Készülék szervizelése.
Image alternative
A patronszalag megolvadt
Beütés közben túl hosszan nyomják a készüléket a felületre.
 • Nyomja rövidebb ideig a készüléket a felületre, mielőtt a készülék működésbe lép.
 • Vegye ki a patronszalagot.
Túl nagy a beütési frekvencia.
 • Azonnal hagyja abba a munkát.
 • Vegye ki a patronszalagot és várja meg, míg a készülék lehűl.
Image alternative
A patron kioldódik a patronszalagból
Túl nagy a beütési frekvencia.
 • Azonnal hagyja abba a munkát.
 • Vegye ki a patronszalagot és várja meg, míg a készülék lehűl.
Image alternative
A patronszalagot nem lehet kivenni
Égésből származó maradékok felhalmozódása.
 • Végezze el a készülék szervizelését.

Egyéb zavarok

Az ebben a táblázatban fel nem sorolt zavarok, illetve olyan zavarok esetén, amelyeket saját maga nem tud elhárítani, kérjük, forduljon a Hilti Szervizhez.

Ártalmatlanítás

A Image alternative Hilti készülékek nagyrészt újrahasznosítható anyagokból készülnek. Az újrahasznosítás előtt az anyagokat gondosan szét kell válogatni. A Hilti sok országban már visszaveszi használt készülékét újrahasznosítás céljára. Kérdezze meg a Hilti ügyfélszolgálatot vagy kereskedelmi tanácsadóját.

RoHS (Veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozásáról szóló irányelv)

A következő linkeken elérhető a veszélyes anyagok táblázata: qr.hilti.com/r6168208.
A dokumentáció végén található QR-kódon keresztül elérhető a RoHS táblázat.

Gyártói garancia

 • Kérjük, a garancia feltételeire vonatkozó kérdéseivel forduljon helyi Hilti partneréhez.

CIP vizsgálati tanúsítvány

A C.I.P. tagállamokra az EU- és az EFTA-térségen kívül a következő rendelkezés érvényes: A Hilti DX 5 típusengedéllyel rendelkező és ellenőrzött rendszer. Ez alapján a készülék rendelkezik a négyzet alakú, S 995 engedélyezési számú PTB-jellel. A Hilti ezzel garantálja, hogy a készülék összhangban van az engedélyezett típussal. A felhasználás során tapasztalt megengedhetetlen hibákat jelenteni kell az engedélyező hatóság (PTB) felelős vezetőjének, valamint az Állandó Nemzetközi Bizottság (C.I.P.) irodájának.
Image alternative
Image alternative