Nyelv

BX 3
BX 3-L

Eredeti használati utasítás

A dokumentáció adatai

A dokumentumról

 • Üzembe helyezés előtt olvassa el ezt a dokumentumot. Ez a biztonságos munkavégzés és a hibamentes kezelés előfeltétele.
 • Vegye figyelembe a dokumentumban és a terméken található biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket.
 • Ezt a használati utasítást mindig tárolja a termék közelében, és a gépet csak ezzel az utasítással együtt adja tovább harmadik személynek.

Jelmagyarázat

Figyelmeztetések

A figyelmeztetések a termék használata során előforduló veszélyekre hívják fel a figyelmet. A következő figyelmeztetéseket használjuk:
VESZÉLY
VESZÉLY !
 • Súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezető közvetlen veszély esetén.
FIGYELMEZTETÉS
FIGYELMEZTETÉS !
 • Ezzel a szóval hívjuk fel a figyelmet egy olyan lehetséges veszélyre, amely súlyos személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.
VIGYÁZAT
VIGYÁZAT !
 • Ezzel a szóval hívjuk fel a figyelmet az olyan lehetséges veszélyhelyzetre, amely könnyebb személyi sérüléshez, vagy dologi kárhoz vezethet.

A dokumentációban használt szimbólumok

A következő szimbólumokat használjuk a jelen dokumentációban:
Image alternative Használat előtt olvassa el a használati utasítást
Image alternative Alkalmazási útmutatók és más hasznos tudnivalók
Image alternative Újrahasznosítható anyagokkal való bánásmód
Image alternative Az elektromos gépeket és akkukat ne dobja a háztartási szemétbe

Az ábrákon használt szimbólumok

Az ábrákon a következő szimbólumokat használjuk:
Image alternative Ezek a számok a jelen utasítás elején található ábrákra vonatkoznak
Image alternative A számozás a munkalépések sorrendjét mutatja képekben, és eltérhet a szövegben található munkalépések számozásától
Image alternative Az áttekintő ábrában használt pozíciószámok a termék áttekintésére szolgáló szakasz jelmagyarázatában lévő számokra utalnak
Image alternative Ez a jel hívja fel a figyelmét arra, hogy a termék használata során különös odafigyeléssel kell eljárnia.

Termékhez kötődő szimbólumok

Szimbólumok a terméken

A következő szimbólumokat használjuk a terméken:
Image alternative Általános figyelemfelhívó jelek
Image alternative Viseljen védőszemüveget
Image alternative Viseljen hallásvédőt
Image alternative Viseljen védősisakot
Image alternative Egyenáram

Termékinformációk

A Image alternative termékeket kizárólag szakember általi használatra szánták és a gépet csak engedéllyel rendelkező, szakképzett személy használhatja, javíthatja. Ezt a személyt minden lehetséges kockázati tényezőről tájékoztatni kell. A termék és tartozékai könnyen veszélyt okozhatnak, ha nem képzett személy dolgozik velük, vagy nem rendeltetésszerűen használják őket.
A típusjelölés és a sorozatszám a típustáblán található.
 • Jegyezze fel a sorozatszámot a következő táblázatba. Amennyiben kérdéssel fordul a képviseletünkhöz vagy a szervizhez, szüksége lesz ezekre a termékadatokra.
  Termékadatok
  Szegbeverő készülék
  BX 3 | BX 3-L
  Generáció:
  2.
  Sorozatszám

Megfelelőségi nyilatkozat

Kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy ez a termék megfelel az érvényben lévő irányelveknek és szabványoknak. A megfelelőségi nyilatkozat másolatát a dokumentáció végén találja.
A műszaki dokumentáció helye:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Biztonság

Általános biztonsági tudnivalók az elektromos kéziszerszámokhoz

Image alternative FIGYELMEZTETÉS! Olvasson el minden biztonsági tudnivalót és utasítást. A biztonsági tudnivalók és utasítások betartásának elmulasztása áramütéshez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérüléshez vezethet.
Őrizzen meg minden biztonsági utasítást és útmutatást a jövőbeni használathoz.
Munkahelyi biztonság
 • Tartsa tisztán a munkahelyét és jól világítsa meg. Rendetlen munkahelyek és megvilágítatlan munkaterületek balesetekhez vezethetnek.
 • Ne dolgozzon az elektromos kéziszerszámmal olyan robbanásveszélyes környezetben, ahol éghető folyadékok, gázok vagy porok vannak. Az elektromos kéziszerszámok szikrákat bocsáthatnak ki, amelyek meggyújthatják a port vagy a gyúlékony gőzöket.
 • Tartsa távol a gyerekeket és az idegen személyeket a munkahelytől, ha az elektromos kéziszerszámot használja. Ha elvonják a figyelmét a munkától, könnyen elvesztheti az uralmát a berendezés felett.
Elektromos biztonsági előírások
 • Ne érjen hozzá földelt felületekhez, például csövekhez, fűtőtestekhez, tűzhelyekhez és hűtőszekrényekhez. Az áramütés veszélye megnövekszik, ha a teste le van földelve.
 • Tartsa távol az elektromos kéziszerszámokat az esőtől és a nedvesség hatásaitól. Ha víz hatol be az elektromos kéziszerszámba, az növeli az áramütés kockázatát.
Személyi biztonsági előírások
 • Mindig figyelmesen dolgozzon, ügyeljen arra, amit csinál, és meggondoltan kezelje az elektromos kéziszerszámot. Ne használja az elektromos kéziszerszámot, ha fáradt, illetve ha kábítószer, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt áll. Az elektromos kéziszerszámmal végzett munka közben már egy pillanatnyi figyelmetlenség is komoly sérülésekhez vezethet.
 • Viseljen személyi védőfelszerelést, és mindig viseljen védőszemüveget. Az elektromos kéziszerszám alkalmazásának megfelelő személyi védőfelszerelések, úgymint porvédő álarc, csúszásbiztos védőcipő, védősapka és fülvédő használata csökkenti a személyi sérülések kockázatát.
 • Kerülje el az elektromos kéziszerszám akaratlan üzembe helyezését. Mielőtt az elektromos kéziszerszámot az akkumulátorra csatlakoztatja, felveszi, ill. szállítja, győződjön meg arról, hogy a gép ki van kapcsolva. Ha az elektromos kéziszerszám felemelése közben az ujját a kapcsolón tartja, vagy ha a készüléket bekapcsolt állapotban csatlakoztatja az áramforráshoz, az balesetekhez vezethet.
 • Az elektromos kéziszerszám bekapcsolása előtt feltétlenül távolítsa el a beállító szerszámokat vagy csavarkulcsokat. Az elektromos kéziszerszám forgó részeiben felejtett beállító szerszám vagy csavarkulcs sérüléseket okozhat.
 • Kerülje el a normálistól eltérő testtartást. Ügyeljen arra, hogy mindig biztosan álljon és megtartsa az egyensúlyát. Így az elektromos kéziszerszám felett váratlan helyzetekben is jobban tud uralkodni.
 • Viseljen megfelelő munkaruhát. Ne viseljen bő ruhát vagy ékszereket. Tartsa távol a haját, a ruháját és a kesztyűjét a mozgó részektől. A bő ruhát, az ékszereket és a hosszú hajat a mozgó alkatrészek magukkal ránthatják.
 • Ha az elektromos kéziszerszámra fel lehet szerelni a por elszívásához és összegyűjtéséhez szükséges berendezéseket, ellenőrizze, hogy azok megfelelő módon hozzá vannak kapcsolva a szerszámhoz, és rendeltetésüknek megfelelően működnek. Porelszívó egység használata csökkenti a munka során keletkező por veszélyes hatását.
Az elektromos kéziszerszám használata és kezelése
 • Ne terhelje túl a gépet. Munkájához csak az arra szolgáló elektromos kéziszerszámot használja. A megfelelő elektromos kéziszerszámmal a megadott teljesítménytartományon belül jobban és biztonságosabban lehet dolgozni.
 • Ne használjon olyan elektromos kéziszerszámot, amelynek a kapcsolója elromlott. Egy olyan elektromos kéziszerszám, amelyet nem lehet sem be-, sem kikapcsolni, veszélyes, és meg kell javíttatni.
 • A gép beállítása, az alkatrészek cseréje vagy a gép lehelyezése előtt vegye ki az akkut. Ez az elővigyázatossági intézkedés meggátolja a gép szándékolatlan üzembe helyezését.
 • A használaton kívüli elektromos kéziszerszámokat olyan helyen tárolja, ahol azokhoz gyerekek nem férhetnek hozzá. Ne hagyja, hogy olyan személyek használják az elektromos kéziszerszámot, akik nem ismerik a szerszámot, vagy nem olvasták el ezt az útmutatót . Az elektromos kéziszerszámok veszélyesek, ha azokat gyakorlatlan személyek használják.
 • Mindig gondosan tartsa karban az elektromos kéziszerszámot. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek kifogástalanul működnek-e, nincsenek-e beszorulva, és nincsenek-e eltörve vagy megrongálódva olyan alkatrészek, amelyek hátrányosan befolyásolhatják az elektromos kéziszerszám működését. Használat előtt javíttassa meg a gép megrongálódott alkatrészeit. Sok balesetnek a rosszul karbantartott elektromos kéziszerszám az oka.
 • Tartsa tisztán és élesen a vágószerszámokat. Az éles vágóélekkel rendelkező és gondosan ápolt vágószerszámok ritkábban ékelődnek be, és azokat könnyebben lehet vezetni és irányítani.
 • Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat, betétszerszámokat stb. a jelen utasítások figyelembevételével használja. Vegye figyelembe a munkafeltételeket és a kivitelezendő munka sajátosságait. Az elektromos kéziszerszám eredeti rendeltetésétől eltérő célokra való alkalmazása veszélyes helyzetekhez vezethet.
Akkumulátoros szerszám használata és kezelése
 • Az akkumulátort csak a gyártó által ajánlott töltőberendezésben töltse fel. Ha egy bizonyos akkumulátortípus feltöltésére szolgáló töltőberendezésben egy másik akkumulátort próbál feltölteni, tűz keletkezhet.
 • Az elektromos kéziszerszámban csak az ahhoz tartozó akkumulátort használja. Más akkumulátorok használata személyi sérüléseket és tüzet okozhat.
 • Tartsa távol a használaton kívüli akkumulátort irodai kapcsoktól, pénzérméktől, kulcsoktól, szögektől, csavaroktól és más kisméretű fémtárgyaktól, amelyek áthidalhatják az érintkezőket. Az akkumulátor érintkezői közötti rövidzárlat égési sérüléseket vagy tüzet okozhat.
 • Hibás alkalmazás esetén az akkumulátorból folyadék léphet ki. Kerülje el az érintkezést a folyadékkal. A kilépő akkumulátorfolyadék irritációkat vagy égéses bőrsérüléseket okozhat. Ha véletlenül mégis hozzáér, azonnal öblítse le vízzel az érintett felületet. Ha a folyadék a szemébe jutott, keressen fel egy orvost.
Szerviz
 • Az elektromos kéziszerszámot csak szakképzett szerelő javíthatja, kizárólag eredeti pótalkatrészek felhasználásával. Ez biztosítja, hogy az elektromos kéziszerszám biztonságos marad.

Biztonsági előírások rögzítőkészülékekhez

 • Mindig feltételezze, hogy az elektromos kéziszerszám szeget tartalmaz. A rögzítőkészülék gondatlan kezelése a szegek váratlan kilövését eredményezheti, és sérülést okozhat.
 • Az elektromos kéziszerszámmal ne célozzon magára, vagy más, a közelben tartózkodó személyre. Váratlan kioldás miatt egy szeg kilökődik, ami sérülést okozhat.
 • Addig ne működtesse az elektromos kéziszerszámot, míg az nincs szilárdan a munkadarabra helyezve. Ha az elektromos kéziszerszám nem érintkezik a munkadarabbal, a szeg a rögzítési helyről lepattanhat.
 • Válassza le az elektromos kéziszerszámot a villamos hálózatról vagy az akkuról, ha beszorult egy szeg az elektromos kéziszerszámba. Ha a rögzítőkészülék csatlakoztatva van, a beszorult szeg eltávolítása közben a készüléket véletlenül működésbe hozhatja.
 • Legyen óvatos a beszorult szeg eltávolításakor. A rendszer felajzott állapotban lehet, és nagy erővel kilökheti a szeget, miközben Ön a beszorult szeget igyekszik eltávolítani.
 • Elektromos vezetékek rögzítése során győződjön meg arról, hogy azok nem vezetnek elektromos feszültséget. A rögzítőkészüléket csak a szigetelt markolatfelületeknél fogja meg. Csak olyan szeget használjon, amely elektromos vezetékek felszerelésére alkalmas. Ellenőrizze, hogy a szeg nem sértette-e fel az elektromos vezeték szigetelését. Az elektromos vezeték szigetelését felsértő szeg áramütést és tűzveszélyt okozhat.

Biztonsági tudnivalók

Alapvető biztonsági szempontok Image alternative FIGYELMEZTETÉS! Olvasson el minden biztonsági tudnivalót és utasítást. A biztonsági tudnivalók és utasítások betartásának elmulasztása áramütéshez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérüléshez vezethet.
Őrizzen meg minden biztonsági utasítást és útmutatást a jövőbeni használathoz.
A készülék használójával szembeni elvárások
 • Csak felhatalmazott és szakképzett személy kezelheti és tarthatja karban a készüléket.
Egyéni védőfelszerelés
 • A használat során ön és a közelében tartózkodó személyek viseljenek megfelelő védőszemüveget és védősisakot.
 • Viseljen fülvédőt.
 • A túl erős zaj halláskárosodást okozhat.
Személyi biztonsági előírások
 • Tartsa be a használatra, ápolásra és karbantartásra vonatkozó tanácsainkat.
 • Munka közben mindig figyeljen, ügyeljen arra, amit csinál, és meggondoltan dolgozzon a direktrögzítő készülékkel. Ha fáradt, ha kábítószerek vagy alkohol hatása alatt áll, vagy orvosságokat vett be, ne használja a készüléket. Ha fájdalmat érez vagy rosszul érzi magát, akkor szakítsa meg a munkát. A készülékkel végzett munka közben már egy pillanatnyi figyelmetlenség is komoly sérülésekhez vezethet.
 • Kerülje a kényelmetlen testhelyzetben való munkavégzést. Mindig biztonságos, stabil helyzetben dolgozzon, ügyeljen az egyensúlyára.
 • Viseljen csúszásbiztos cipőt.
 • Soha ne húzza vissza a szegvezetőt vagy a rögzítőelemeket kézzel.
 • Ha a szegvezetőt vagy a rögzítőelemet kézzel húzza vissza, a készülék adott esetben üzemkész állapotba kerülhet. Az üzemkész állapot lehetővé teszi, hogy akár a testébe szeget üssön.
 • A készülék működtetésekor karját tartsa behajlítva (ne nyújtsa ki).
 • Az idegeneket, különösen a gyerekeket, tartsa távol a munkaterülettől.
A direktrögzítő készülékek gondos kezelése és használata Image alternative FIGYELMEZTETÉS! Átütést előidéző rögzítőelemek okozta veszély! Rögzítőelemek beütése előtt győződjön meg arról, hogy senki nem tartózkodik a munkadarab mögött vagy alatt, amelybe a rögzítőelemet beveri.
 • A munka megkezdése előtt próbaképpen helyezzen két rögzítőelemet a talajra.
 • Használja a megfelelő készüléket a munkához. Ne használja a készüléket olyan célra, melyre az nem alkalmas; kizárólag rendeltetésszerűen és kifogástalan állapotban használja a készüléket.
 • Sose hagyja a feltöltött készüléket felügyelet nélkül.
 • A készüléket lehetőleg biztonságos kofferban tárolja és szállítsa.
 • Minden tisztítás, szervizelés, karbantartás előtt, a szegvezető cseréjekor, a munkavégzés megszakításakor, ill. tárolás előtt merítse le a készüléket (rögzítőelem).
 • A használaton kívüli készülékeket lemerített állapotban, száraz és gyermekektől elzárt helyen kell tárolni.
 • Ellenőrizze, hogy esetleg nem sérült-e a készülék vagy a tartozék. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek kifogástalanul működnek-e, nem akadnak-e és sértetlenek-e.
 • Az összes alkatrész legyen megfelelően felszerelve, és teljesítse valamennyi feltételt, csak így biztosítható a készülék kifogástalan üzemeltetése. A sérült alkatrészeket, amennyiben a használati utasítás másképp nem rendelkezik, szakszerűen meg kell javíttatni a Hilti Szervizzel vagy ki kell cseréltetni.
 • Beütés előtt ellenőrizze, nincs-e elektromos vezeték a felület alatt.
 • Ne üssön be rögzítőelemeket az arra alkalmatlan anyagból álló felületbe.
 • Nem megfelelő anyagok a hegesztett és öntött acél, az öntöttvas, az üveg, a márvány, a műanyag, a bronz, a sárgaréz, a vörösréz, a szigetelőanyag, az üreges tégla, a kerámia tégla, a vékony fémlemezek ( < 4 mm) és a gázbeton. Ha ilyen anyagokba üt szeget, az a rögzítőelem törését, az anyag lepattogzását vagy átlövést okozhat.
 • Az elsütőbillentyűt csak akkor működtesse, ha a készülék teljesen merőlegesen nyomódik az alapfelületre.
 • Beütés során a szegbeverő készüléket mindig tartsa merőlegesen a felületre, hogy a rögzítőelem az alaptól el ne térülhessen.
 • A markolatot tartsa száraz, tiszta, olaj- és zsírmentes állapotban.
 • Sose hagyja a készüléket leesni.
 • A szegtárat ne használja markolatként.
 • Ne használja a készüléket égés- és robbanásveszélyes környezetben, kivéve, ha kifejezetten erre a felhasználásra engedélyezték.
 • A rögzítőelemet ne helyezze már meglévő nyílásba, kivéve, ha ezt a Hilti javasolja (pl. DX-Kwik).
Munkahely
 • Tartson rendet a munkaterületen. A munkaterületről el kell távolítani azokat a tárgyakat, amelyek sérülést okozhatnak.
 • A munkaterületen uralkodó rendetlenség balesetet okozhat.
 • Biztosítsa a munkahely jó megvilágítását és szellőzését.
Mechanikai biztonsági utasítások
 • Ne alakítsa át a készüléket, különösen a dugattyút.
 • Csak a készülékhez tervezett és engedélyezett rögzítőelemet használjon.
Hővel kapcsolatos biztonsági utasítások
 • Ne lépje túl a javasolt maximális beütési gyakoriságot.
 • Ha a készülék túlhevül, várja meg, míg lehűl.
 • Ne szerelje szét a készüléket, ha az forró. Hagyja a készüléket lehűlni.

Akkumulátoros készülékek gondos használata és kezelése

 • Vegye figyelembe a Li-ion akkumulátorok szállítására, tárolására és üzemeltetésére vonatkozó különleges irányelveket.
 • Tartsa távol az akkut a magas hőmérséklettől és a tűztől.
 • Az akkut tilos szétszedni, összepréselni, 80 °C fölé hevíteni vagy elégetni.
 • Ne használjon vagy töltsön olyan akkut, amelyet ütés ért, egy méternél magasabbról leeset, vagy más módon sérült. Ilyen esetben feltétlenül forduljon a Hilti  Szervizhez .
 • Ha érintésre túl forró az akku, akkor lehet, hogy meghibásodott. Állítsa a terméket egy nem gyúlékony helyre, éghető anyagoktól elegendő távolságba, ahol megfigyelhető, és hagyja lehűlni. Ilyen esetben feltétlenül forduljon a Hilti  Szervizhez .

Leírás

Termékáttekintés

Image alternative
 1. Készülék orra
 2. Szegvezető X-FG B3-ME 02
 3. Szegvezető X-FG B3-IF 02
 4. Szegvezető reteszelőgombja
 5. Szellőzőnyílások
 6. Biztonsági kioldó
 7. Fogantyú
 8. Kioldógombok
 9. Övkampó/Állványkampó
 10. Töltésállapot-kijelző
 11. Li‑ion akku
 12. Szegtoló, reteszelt pozíció
 13. Szegtoló kireteszelő
 14. Támaszték
 15. Szegtár
 16. Állapotjelző
 17. Be-/kikapcsoló gomb
 18. Szegtoló, kireteszelt helyzet

Rendeltetésszerű használat

A termék egy kézzel vezetett, akkumulátorral üzemeltetett szegbeverő készülék beltéri alkalmazásokhoz. Rendeltetése szerint speciális gyártású rögzítőelemek betonba, acélba, falazatba, mészkőbe és más, direktrögzítésre alkalmas aljzatba történő beütésére szolgál. A termék elektromos vezetékek csipeszekkel történő rögzítésére is alkalmas, ha ehhez a megfelelő rögzítőelemeket használják. Csak engedélyezett rögzítőelemeket használjon, az azoknak megfelelő szegvezetővel (lásd a „Műszaki adatok” c. fejezetet).

A szegbeverő készülék, az akku és a rögzítőelemek egy műszaki egységet képeznek. Ez azt jelenti, hogy a szegbeverő készülékkel a problémamentes rögzítés csak akkor biztosítható, ha a kifejezetten a készülékhez gyártott Hilti rögzítőelemeket és a Hilti által ajánlott töltőkészüléket és akkut használ. Csak ezeknek a feltételeknek a figyelembevételével érvényesek a Hilti által megadott rögzítési és alkalmazási javaslatok.
 • A szegbeverő készüléket csak kézzel tartva szabad használni.
 • A hibás alkalmazásokat ki kell zárni. Hibás felhasználásnak számít a nagyon puha aljzatba (pl. fába), illetve a nagyon kemény aljzatba (pl. nagy szilárdságú acélba vagy nagyon kemény terméskőbe) történő beverés.
 • Ehhez a termékhez csak a Hilti B 22 típussorozatú Li-ion akkumulátorokat használja.
 • Ehhez az akkuhoz kizárólag a C 4/36 sorozatba tartozó Hilti töltőkészüléket használjon.

Biztonsági funkciók

A szegtáras üzemmódban a szegfelismerés célja, hogy megakadályozza a hibás szegbeütéseket, amelyek a szegbeverő készülék sérülését okozhatják.
A rászorításbiztosító célja, hogy megakadályozza a szegek szabadon történő beütését. A szegbeverő készülék a szegtáras üzemmódban csak behelyezett szeggel szorítható a felületre és oldható ki.

Felszereltségi jellemzők

A szegbeverő készülék ergonomikus, csúszásmentes, rezgéscsillapított markolattal, öv- és állványkampóval, illetve támasztékkal van felszerelve. A készüléket a túlterhelés ellen elektronikus túlterhelés elleni védelem, a túlmelegedés ellen hőmérséklet-felügyelet védi.

Bluetooth

A termék Bluetooth-csatlakozóval rendelkezik. Amint behelyezte az akkut, és bekapcsolta a szegbeverő készüléket a be-/kikapcsoló gombbal, lehetővé válik a vezeték nélküli Bluetooth-kapcsolat.
Amint készenlét üzemmódra állította a készüléket, illetve amint kikapcsolta a szegbeverő készüléket a be-/kikapcsoló használatával, három órán át még lehetséges az adatátvitel.
Az aktív Bluetooth-kapcsolat bontásához legalább 5 másodpercen át lenyomva kell tartani a be-/kikapcsoló gombot, amíg a LED kék fénnyel kétszer felvillan.
Az akku kivétele esetén az adatátvitel megszakad.
Nem minden piacon áll rendelkezésre a Bluetooth-kapcsolat.

Állapotjelző

Az állapotjelző tájékoztat a szegbeverő készülék állapotáról.
Állapot
Jelentés
Ki
A szegbeverő készülék ki van kapcsolva
A LED zölden világít.
A szegbeverő készülék be van kapcsolva és készen áll a szegbeverésre
A LED 3 másodpercenként zölden villog.
A szegbeverő készülék készenlét üzemmódban van, a készülék a készülékorr megnyomásával beindítható
A LED kék színnel világít.
A szegbeverő készülék be van kapcsolva, a szeghevedereket után kell tölteni
A LED kék színnel villog.
A szegbeverő készülék be van kapcsolva, a tár teljesen üres
A LED zölden villog.
A szegbeverő készülék túl forró, vagy túl gyenge az akku, lásd a hibák táblázatát
A LED pirosan villog.
Készülékhiba, lásd a hibák táblázatát
A LED pirosan világít.
Készülékhiba, lásd a hibák táblázatát

Akkumulátor töltöttségi szintjének kijelzése

Az akkumulátor kireteszelő gombjának működtetésekor a kijelzőn megjelenik az akku töltöttségi állapotának kijelzése.
A beütési művelet alatt és azt közvetlenül megelőzően a töltési állapot megbízható lekérdezése nem lehetséges.
Állapot
Jelentés
Mind a négy LED zölden világít.
A töltési állapot 75% és 100% között van.
Három LED zölden világít.
A töltési állapot 50% és 75% között van.
Két LED zölden világít.
A töltési állapot 25% és 50% között van.
Egy LED zölden világít.
A töltési állapot 10% és 25% között van.
Egy LED zölden villog.
A töltési állapot 10% alá csökkent. Az akku túl gyenge.

Szállítási terjedelem

BX 3 vagy BX 3-L szegbeverő készülék, használati utasítás.
A termékéhez jóváhagyott további rendszertartozékokat a Hilti Központban vagy a www.hilti.com oldalon talál

Műszaki adatok

Szegbeverő készülék


BX 3
BX 3-L
A 01/2003 EPTA-eljárásnak megfelelő tömeg
B 22/2.6 Li‑Ion (02)
4,0 kg
4,0 kg
B 22/3.0 Li‑Ion (01)
4,1 kg
4,1 kg
B 22/‌5.2 Li-Ion (01)
4,3 kg
4,3 kg
Szegek hossza tárazva
14 mm … 30 mm
14 mm … 36 mm
Hozzáférhetőség
52 mm
46 mm
Szegátmérő
3 mm
2,75 mm … 3,0 mm
Tár befogadóképessége
30 db szeg
30 db szeg
Rászorítási út
12 mm
12 mm
Rászorítóerő
50 N … 70 N
50 N … 70 N
Alkalmazási hőmérséklet (környezeti hőmérséklet)
−15 ℃ … 50 ℃
−15 ℃ … 50 ℃
Javasolt maximális beütési frekvencia
650/h
650/h
Névleges feszültség
21,6 V
21,6 V
Maximális kisugárzott adóteljesítmény
−11,9 dBm
−11,9 dBm
Frekvencia
2 400 MHz … 2 483,5 MHz
2 400 MHz … 2 483,5 MHz

Zajinformációk és rezgési értékek az EN 60745 szabvány szerint

A jelen útmutatókban megadott hangnyomás- és rezgésértékeket egy szabványosított mérési eljárás keretében mértük meg, és alkalmasak elektromos kéziszerszámok egymással történő összehasonlítására. Az értékek emellett alkalmasak az expozíció előzetes megbecsülésére. A megadott adatok az elektromos kéziszerszám fő alkalmazási területeire vonatkoznak. Ha az elektromos kéziszerszámot más célra, eltérő betétszerszámokkal használják, vagy nem megfelelően tartják karban, akkor az adatok eltérőek lehetnek. Ezáltal a munkaidő teljes időtartama alatt jelentősen megnőhet az expozíció. Az expozíció pontos megbecsüléséhez azokat az időszakokat is figyelembe kell venni, amikor a készüléket lekapcsolták, vagy a készülék ugyan működik, de ténylegesen nincs használatban. Ezáltal a munkaidő teljes időtartama alatt jelentősen csökkenhet az expozíció. Hozzon kiegészítő intézkedéseket a kezelő védelme érdekében a hang és/vagy a rezgés hatásai ellen, mint például: elektromos szerszámok és betétszerszámok karbantartása, a készülékkezelő kezének melegen tartása, a munkafolyamatok megszervezése.
Zaj- és vibrációs értékek
Jellemző A osztályú hangteljesítményszint (szögbeütéskor) (LWA)
Beton
101 dB
Acél
105 dB
Jellemző A osztályú zajkibocsátás (szögbeütéskor) (LpA)
Beton
90 dB
Acél
94 dB
A megadott hangnyomásértékek bizonytalansága (K)
3 dB
Egy tengelyen mért teljes rezgésértékek (z irányban)
Rezgéskibocsátási érték (szögbeütéskor) (ah)
Beton
2,3 m/s²
Acél
2,2 m/s²
Bizonytalanság (K)
1,5 m/s²

Akku

Akku üzemi feszültsége
21,6 V
Környezeti hőmérséklet működés közben
−17 ℃ … 60 ℃
Tárolási hőmérséklet
−20 ℃ … 40 ℃
Akkuhőmérséklet a töltés kezdetekor
−10 ℃ … 45 ℃

A munkahely előkészítése

VIGYÁZAT
Sérülésveszély szándékolatlan elindulás miatt!
 • Az akku behelyezése előtt győződjön meg arról, hogy a vonatkozó termék ki van kapcsolva.
 • A gép beállítása vagy az alkatrészek cseréje előtt vegye ki az akkut.
Vegye figyelembe a dokumentumban és a terméken található biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket.

Az akku behelyezése

Az akkuk maximális élettartamának megőrzése érdekében a behelyezett akkut cserélje teljesen feltöltött akkura, mihelyt az akku teljesítménye észrevehetően csökken.
Image alternative
 1. Győződjön meg arról, hogy az akku és a készülék érintkezői idegen anyagtól mentesek.
 2. Helyezze be az akkut és hallható kattanással reteszelje be.
  • Ha az akkut behelyezték, akkor a töltésállapot-jelző LED-ek rövid időre felvillannak.
VIGYÁZAT
A kieső akku okozta veszély. Ha az akku nincs előírásszerűen reteszelve, akkor munkavégzés közben leeshet.
 • Mindig gondoskodjon az akku biztos rögzítéséről.
 1. Ellenőrizze, hogy az akku biztosan illeszkedik-e a szegbeverő készülékbe.

Az akku kivétele

Image alternative
 1. Kapcsolja ki a szegbeverő készüléket.
 2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a két kireteszelő gombot.
 3. Húzza ki az akkut a készülékből hátrafelé.

Szegvezető levétele

 1. Kapcsolja ki a szegbeverő készüléket.
 2. Vegye ki az akkut.
 3. Húzza lefelé a szegtolót, amíg az be nem reteszel.
 4. Ürítse ki a szegtárat.
 5. Tolja a szegvezető reteszelőgombját a nyíl irányába ütközésig.
  • A szegvezető kilazul.
 6. Vegye ki a szegvezetőt.

Szegvezető behelyezése

 1. Kapcsolja ki a szegbeverő készüléket.
 2. Vegye ki az akkut.
 3. Húzza lefelé a szegtolót, amíg az be nem reteszel.
 4. Ürítse ki a szegtárat.
 5. Tolja a szegvezető reteszelőgombját a nyíl irányába ütközésig, és tartsa meg ebben a helyzetben.
 6. Tolja a szegvezetőt hallható bereteszelésig a készülék orrába.
 7. Engedje el a szegvezető reteszelőgombját.
  • A szegvezető reteszelőgombja középállásba ugrik.
 8. A szegvezetőt meghúzva ellenőrizze annak biztos rögzülését.

Biztonságos munkavégzés övkampó és állványkampó használatával

  Image alternative
 • A munka megkezdése előtt bizonyosodjon meg arról, hogy az öv-/állványkampó biztosan rögzül a készüléken.
 • Csak a szükséges ideig használja az öv-/állványkampót. Biztonságosan tegye le a készüléket, ha hosszabb ideig nem használja.

Feltöltés szegtáras üzemhez

Image alternative
FIGYELMEZTETÉS
Zúzódás veszélye! A szegtoló visszaütése az ujjak zúzódását, valamint a szegbeverő készülék károsodását okozhatja.
 • A szegtoló lehúzása során ügyeljen arra, hogy az biztosan bereteszeljen. Ne hagyja, hogy a szegtoló visszaüssön.
 1. Húzza lefelé a szegtolót, amíg az be nem reteszel.
 2. Engedje a szeghevedert a tárba csúszni (legfeljebb 3 csík, egyenként 10 szeggel).
 3. Tartsa meg a szegtolót és nyomja meg a szegtoló kireteszelést.
 4. Vezesse vissza a szegtolót, amíg az hozzá nem ér egy szeghez.

Munkavégzés

A támaszték használata

Sík aljzaton a támaszték megkönnyíti a szegbeverő készülék derékszögű elhelyezését, mivel csak oldalirányban kell a derékszögű elhelyezésre ügyelni. Egyenetlen aljzaton szükség lehet a támaszték behajtására, hogy a szegvezetőt az aljzathoz képest derékszögben lehessen elhelyezni.

Támaszték behajtása

Image alternative
 1. Nyomja meg a támasztékot, ezzel kimozdítja bereteszelt állapotából.
 2. Hajtsa vissza a támasztékot kb. 230°-ban.
 3. Nyomja meg alulról a támasztékot, hogy az bereteszeljen a behajtott helyzetben.

Támaszték kihajtása

Image alternative
VIGYÁZAT
Zúzódás veszélye! A támasztóláb kifordításakor fennáll a veszélye, hogy az ujjak a támasztóláb és a ház közé szorulnak.
 • A támasztóláb kifordításakor a szegbeverő készüléket a markolatnál tartsa.
 1. Nyomja meg a támasztékot, ezzel kimozdítja bereteszelt állapotából.
 2. Hajtsa előre a támasztékot mintegy 230°-ban.
 3. Nyomja meg alulról a támasztékot, hogy az bereteszeljen a kihajtott helyzetben.

A szegbeverő készülék bekapcsolása / kikapcsolása

A szegbeverő készülék bekapcsolása

FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély! A szegbeverő készülék testhez vagy valamely testrészhez szorítása a szegbeütés akaratlan kioldása révén súlyos sérüléseket okozhat.
 • Soha ne szorítsa a szegbeverő készüléket a kezéhez vagy valamely más testrészéhez.
 • Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot.
  • A rugóelem hallhatóan megfeszül, az állapotjelző zölden világít.
  A rugóelem feszítése gyengülő akkuteljesítmény esetén lassabb, mint teljesen feltöltött akkuval.
  Alacsony hőmérsékleten az akku teljesítménye csökken.
  Csökkent akkuteljesítmény melletti üzem esetén a szegbeverő készülék lekapcsol, mielőtt az akkucellák károsodása bekövetkezhetne.

A szegbeverő készülék kikapcsolása

 • Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot.
  • A rugóelem hallhatóan kilazul, az állapotjelző kialszik.

Beütés végrehajtása

Image alternative
FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély repkedő részek miatt! A beütési művelet során az aljzatból letörő anyagdarabok és a kirepülő szeghevederdarabkák a szem és más testrészek sérülését okozhatják.
 • Viseljen személyi védőfelszerelést, és mindig viseljen védőszemüveget és védőkesztyűt. A közelben tartózkodó munkatársaknak is védőszemüveget és védősisakot kell viselniük.
FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély! A szegbeverő készülék testhez vagy valamely testrészhez szorítása a szegbeütés akaratlan kioldása révén súlyos sérüléseket okozhat.
 • Soha ne szorítsa a szegbeverő készüléket a kezéhez vagy valamely más testrészéhez.
 1. Kapcsolja be a szegbeverő készüléket.
 2. Helyezze a szegbeverő készüléket merőlegesen az aljzatra és szorítsa rá a szegvezetőt ütközésig.
 3. A biztonsági kioldógomb megnyomásával indítsa el a beütést.
 4. Beütés után teljesen emelje fel a szegbeverő készüléket az aljzatról.
  Ha a szegvezetőt 6 másodpercnél hosszabb ideig az aljzathoz nyomja anélkül, hogy a beütést elindítaná, a szegbeverő készülék automatikusan kikapcsol. A szegbeverő készülék a be-/kikapcsoló gomb megnyomásával kapcsolható be újra.
  Ha 6 percen át nem használta a szegbeverő készüléket, a rugóelemek kilazulnak és a készülék automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol. A szegbeverő készülék megnyomására a rugóelemek automatikusan megfeszülnek, és a szegbeverő készülék használatra kész.
  Ha a szegbeverő készüléket több mint 3 óráig készenléti üzemmódban van, kikapcsol. A rögzítőkészülék a be-/kikapcsoló gomb megnyomásával kapcsolható be újra.

A Bluetooth kikapcsolása

 • Nyomja meg legalább 5 másodperc hosszan a be-/kikapcsoló gombot, míg a kék LED kétszer fel nem villan.
  • Az adatátvitel már nem lehetséges.
  • Nem minden piacon áll rendelkezésre a Bluetooth-kapcsolat.
  Ha érzékeny környezetben dolgozik (pl. kórházban), ahol nem megengedett a Bluetooth használata, kikapcsolhatja a Bluetooth-t.

Szeg kivétele szegtáras üzemmód esetén

 1. Húzza lefelé a szegtolót, amíg az be nem reteszel.
 2. Tolja ki a szegeket lefelé a tárból.
 3. Tartsa meg a szegtolót és nyomja meg a szegtoló kireteszelést.
 4. Vezesse vissza a szegtolót kiindulóhelyzetébe.

Beszorult szegek

Egyes szegek a szegvezetőbe szorulhatnak. Az X-NP áthajtókészlettel eltávolíthatók a szegvezetőből a beszorult szegek. Tartozékokat a Hilti Központban és a www.hilti.com weboldalon talál.
FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély és a szegbeverő készülék károsodása. Ha a Hilti által ajánlott eredeti tartozék helyett alkalmatlan tárgyakat használ, az sérüléshez vezethet és károsíthatja a szegbeverő készüléket.
 • Beragadt szeg kilazításához kizárólag az ajánlott áthajtókészletet használja.
VIGYÁZAT
Sérülésveszély repkedő részek miatt! A beütés sérülésveszélyes lehet a repkedő részek miatt, ha a szegvezető környékén idegen test található, vagy ha rögzítőelem a szegvezetőbe szorul.
 • Soha ne próbálja meg a hibát újabb szeg beverésével orvosolni!

Beszorult szeg kilazítása

 1. Vegye ki a szegvezetőt (lásd:).
 2. Dugja a szegvezetőt az áthajtókészlet befogóhüvelyébe.
 3. Az áthajtó és kalapács segítségével üsse ki a beszorult szeget a szegvezetőből.
 4. Helyezze be a szegvezetőt (lásd:).

Ápolás és karbantartás

Akkumulátoros gépek ápolása és karbantartása

FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély behelyezett akku esetén !
 • Minden ápolási és karbantartási munka előtt vegye ki az akkut!
A gép ápolása
 • Óvatosan távolítsa el a szilárdan tapadó szennyeződést.
 • Száraz kefével tisztítsa meg óvatosan a szellőzőnyílásokat.
 • A házat csak enyhén nedves kendővel tisztítsa. Ne használjon szilikontartalmú ápolószert, mivel az károsíthatja a műanyag alkatrészeket.
A Li‑ion akkuk ápolása
 • Az akkut tartsa száraz, olaj- és zsírmentes állapotban.
 • A házat csak enyhén nedves kendővel tisztítsa. Ne használjon szilikontartalmú ápolószert, mivel az károsíthatja a műanyag alkatrészeket.
 • Kerülje a nedvesség behatolását.
Karbantartás
 • Rendszeresen ellenőrizze a látható részeket sérülés, illetve a kezelőelemeket kifogástalan működés szempontjából.
 • Sérülések és/vagy funkciózavar esetén ne működtesse az akkus készüléket. Azonnal javíttassa meg a Hilti Szervizben.
 • Az ápolási és karbantartási munkák után minden védőfelszerelést szereljen fel, és ellenőrizze a készülék működését.
A biztonságos üzemelés érdekében csak eredeti pótalkatrészeket és fogyóanyagokat használjon. Az általunk engedélyezett pótalkatrészeket, fogyóanyagokat és tartozékokat termékéhez megtalálja a Hilti Store helyeken vagy az alábbi címen: www.hilti.group | USA: www.hilti.com

A készülékorr belső oldalának tisztítása

 1. Vegye le a szegvezetőt.
 2. Tisztítsa meg a készülékorr belső oldalát.
 3. Helyezze be a szegvezetőt.

Akkumulátoros gépek szállítása és tárolása

Szállítás
  VIGYÁZAT
  Nem szándékos indítás szállításkor !
 • A terméket mindig behelyezett akku nélkül szállítsa.
 • Vegye ki az akkukat.
 • Az akkukat soha ne szállítsa ömlesztve.
 • Hosszabb szállítást követően ellenőrizze az akkumulátor és a gép sértetlenségét a használatba vétel előtt.
Tárolás
  VIGYÁZAT
  Véletlen károsodás hibás vagy kifolyó akkuk miatt. !
 • A terméket mindig behelyezett akku nélkül tárolja.
 • Lehetőleg hűvös, száraz helyen tárolja a gépet és az akkut.
 • Soha ne tárolja az akkut tűző napon, fűtőtesten vagy üveglap mögött.
 • A gépet és az akkut száraz helyen, gyermekek, valamint illetéktelen személyek számára nem hozzáférhető módon tárolja.
 • Hosszabb tárolást követően ellenőrizze az akkumulátor és a gép sértetlenségét a használatba vétel előtt.

Hibakeresés

Az ebben a táblázatban fel nem sorolt zavarok, illetve olyan hibák esetén, amelyeket saját maga nem tud elhárítani, kérjük, forduljon a Hilti Szervizhez.
Üzemzavar
Lehetséges ok
Megoldás
A rugóelem nem feszül meg; nincs töltésállapot-kijelzés.
Az akku lemerült.
 • Cserélje ki az akkut.
Az akku nincs megfelelően behelyezve.
A rugóelem késleltetve feszül meg, az állapotjelző kék színnel villog, ezzel egyidejűleg megszólal a hangjelzés; ezt követően az állapotjelző 6 percen át kék színnel világít.
Kiürült a szegtár.
A rugóelem nem feszül meg, az állapotjelző zölden villog, és a töltésállapot-kijelzőn 1 LED villog.
Az akku lemerült.
 • Cserélje ki az akkut.
Az akkuhőmérséklet túl alacsony.
 • Hagyja az akkut lassan szobahőmérsékletre felmelegedni.
A rugóelem nem feszül meg, az állapotjelző zölden villog, és a töltésállapot-kijelzőn 4 LED villog.
Túlmelegedett a szegbeverő készülék
 • Hagyja lehűlni a szegbeverő készüléket.
A rugóelem nem feszül meg és az állapotjelző pirosan villog.
A szegvezető nincs megfelelően behelyezve.
A rugóelem nem feszül meg és az állapotjelző pirosan világít.
A szegvezető nem szorítható le, és az állapotjelző zölden világít.
Kiürült a szegtár.
Beszorult a szegtoló.
 • Vegye ki a szeghevedert a szegtárból, és tisztítsa meg a szegtárat.
Szeg szorult a szegvezetőbe.
A szegvezető leszorított állapotban megszorult.
Szennyeződés a szegvezető és a készülék orra között.

Ártalmatlanítás

A Image alternative Hilti készülékek nagyrészt újrahasznosítható anyagokból készülnek. Az újrahasznosítás előtt az anyagokat gondosan szét kell válogatni. A Hilti sok országban már visszaveszi használt készülékét újrahasznosítás céljára. Kérdezze meg a Hilti ügyfélszolgálatot vagy kereskedelmi tanácsadóját.
Az akku ártalmatlanításaAz akku szakszerűtlen ártalmatlanítás esetén a kilépő gázok és folyadékok miatt egészségkárosító hatás jöhet létre.
 • Sérült akkut ne küldjön csomagküldő szolgálattal!
 • A csatlakozókat nem vezető anyaggal fedje le a rövidzárlat elkerülése érdekében.
 • Az akkukat úgy ártalmatlanítsa, hogy azok ne kerülhessenek gyermekek kezébe.
 • Az akkut Hilti Store -ban ártalmatlanítsa, vagy forduljon az illetékes hulladéklerakóhoz.
Image alternative
 • Az elektromos kéziszerszámokat, elektromos készülékeket és akkukat ne dobja a háztartási szemétbe!

RoHS (Veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozásáról szóló irányelv)

A következő linken elérhető a veszélyes anyagok táblázata: BX3 qr.hilti.com/r7775899 BX3-L qr.hilti.com/r7775857.
A dokumentáció végén található QR-kódon keresztül elérhető a RoHS táblázat.

Gyártói garancia

 • Kérjük, a garancia feltételeire vonatkozó kérdéseivel forduljon helyi Hilti partneréhez.
Image alternative
Image alternative
Image alternative