Nyelv

VC 5-A22

Eredeti használati utasítás

A dokumentáció adatai

A dokumentumról

 • Üzembe helyezés előtt olvassa el ezt a dokumentumot. Ez a biztonságos munkavégzés és a hibamentes kezelés előfeltétele.
 • Vegye figyelembe a dokumentumban és a terméken található biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket.
 • Ezt a használati utasítást mindig tárolja a termék közelében, és a gépet csak ezzel az utasítással együtt adja tovább harmadik személynek.

Jelmagyarázat

Figyelmeztetések

A figyelmeztetések a termék használata során előforduló veszélyekre hívják fel a figyelmet. A következő figyelmeztetéseket használjuk:
VESZÉLY
VESZÉLY !
 • Súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezető közvetlen veszély esetén.
FIGYELMEZTETÉS
FIGYELMEZTETÉS !
 • Ezzel a szóval hívjuk fel a figyelmet egy olyan lehetséges veszélyre, amely súlyos személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.
VIGYÁZAT
VIGYÁZAT !
 • Ezzel a szóval hívjuk fel a figyelmet az olyan lehetséges veszélyhelyzetre, amely könnyebb személyi sérüléshez, vagy dologi kárhoz vezethet.

A dokumentációban használt szimbólumok

A következő szimbólumokat használjuk a jelen dokumentációban:
Image alternative Használat előtt olvassa el a használati utasítást
Image alternative Alkalmazási útmutatók és más hasznos tudnivalók
Image alternative Újrahasznosítható anyagokkal való bánásmód
Image alternative Az elektromos gépeket ne dobja a háztartási szemétbe

Az ábrákon használt szimbólumok

Az ábrákon a következő szimbólumokat használjuk:
Image alternative Ezek a számok a jelen utasítás elején található ábrákra vonatkoznak
Image alternative A számozás a munkalépések sorrendjét mutatja képekben, és eltérhet a szövegben található munkalépések számozásától
Image alternative Az áttekintő ábrában használt pozíciószámok a termék áttekintésére szolgáló szakasz jelmagyarázatában lévő számokra utalnak
Image alternative Ez a jel hívja fel a figyelmét arra, hogy a termék használata során különös odafigyeléssel kell eljárnia.
Image alternative Vezeték nélküli adatátvitel

Szimbólumok a terméken

Termékhez kötődő szimbólumok

A következő szimbólumokat használjuk a terméken:
Image alternative Egyenáram
Image alternative Tilos folyadék elszívására használni

Termékinformációk

A Hilti termékeket kizárólag szakember általi használatra szánták és a készüléket csak engedéllyel rendelkező, szakképzett személy használhatja, javíthatja. Ezt a személyt minden lehetséges kockázati tényezőről tájékoztatni kell. A termék és tartozékai könnyen veszélyt okozhatnak, ha nem képzett személy dolgozik velük, vagy nem rendeltetésszerűen használják őket.
A típusjelölés és a sorozatszám a típustáblán található.
 • Jegyezze fel a sorozatszámot a következő táblázatba. Amennyiben kérdéssel fordul a képviseletünkhöz vagy a szervizhez, szüksége lesz ezekre a termékadatokra.
  Termékadatok
Termékadatok
Száraz porszívó
VC 5-A22
Generáció
01
Sorozatszám

Megfelelőségi nyilatkozat

Kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy ez a termék megfelel az érvényben lévő irányelveknek és szabványoknak. A megfelelőségi nyilatkozat másolatát a dokumentáció végén találja.
A műszaki dokumentáció helye:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Biztonság

Általános biztonsági előírások az elektromos készülékekhez

Image alternative FIGYELMEZTETÉS! Olvasson el minden biztonsági tudnivalót és utasítást. A biztonsági tudnivalók és utasítások betartásának elmulasztása áramütéshez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérüléshez vezethet.
Őrizzen meg minden biztonsági utasítást és útmutatást a jövőbeni használathoz.
 • A terméket nem használhatják korlátozott testi, motorikus vagy szellemi képességgel rendelkező személyek, beleértve a gyerekeket is, valamint tapasztalatlan és/vagy hiányos ismeretekkel rendelkező személyek.
 • A készüléket csak olyan személyek használhatják, akik ismerik a készüléket, tájékoztatást kaptak a használatukat illetően és tisztában vannak a használatból esetlegesen következő veszélyekkel. Gyermekek nem használhatják a készüléket.
 • Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készülék tisztítását és felhasználó általi karbantartását nem hajthatják végre gyermekek felügyelet nélkül.
 • Soha ne szívjon fel egészségre ártalmas, gyúlékony és/vagy robbanékony porokat (magnézium-alumíniumpor stb.). 60 °C-nál forróbb anyagok nem szívhatók fel (pl. izzó cigaretta, forró hamu).
 • Ne használjon vizet, olajat, zsírt és tisztítószert.
 • Tisztítási munkákhoz ne használjon benzint vagy más gyúlékony folyadékot.

Akkumulátoros készülékek gondos használata és kezelése

 • Vegye figyelembe a Li-ion akkumulátorok szállítására, tárolására és üzemeltetésére vonatkozó különleges irányelveket.
 • Tartsa távol az akkut a magas hőmérséklettől és a tűztől.
 • Az akkut tilos szétszedni, összepréselni, 80 °C fölé hevíteni vagy elégetni.
 • Ne használjon vagy töltsön olyan akkut, amelyet ütés ért, egy méternél magasabbról leeset, vagy más módon sérült. Ilyen esetben feltétlenül forduljon a Hilti  Szervizhez .
 • Ha érintésre túl forró az akku, akkor lehet, hogy meghibásodott. Állítsa a terméket egy nem gyúlékony helyre, éghető anyagoktól elegendő távolságba, ahol megfigyelhető, és hagyja lehűlni. Ilyen esetben feltétlenül forduljon a Hilti  Szervizhez .

Kiegészítő biztonsági tudnivalók porszívókhoz

Munkahelyi biztonság
 • Tartsa távol a gyerekeket és az idegen személyeket a munkahelytől, ha az elektromos kéziszerszámot használja. Ha elvonják a figyelmét a munkáról, könnyen elvesztheti az uralmát a berendezés felett.
Elektromos biztonsági előírások
 • Ne érjen hozzá földelt felületekhez, például csövekhez, fűtőtestekhez, tűzhelyekhez és hűtőszekrényekhez. Az áramütés veszélye megnövekszik, ha a teste le van földelve.
 • Tartsa távol a porszívót az esőtől és a nedvesség hatásaitól. Ha víz hatol be a porszívóba, az növeli az áramütés kockázatát.
Személyi biztonsági előírások
 • Munka közben mindig figyeljen, ügyeljen arra, amit csinál, és meggondoltan dolgozzon az elektromos kéziszerszámmal. Ne használja az elektromos kéziszerszámot, ha fáradt, illetve ha kábítószer, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt áll. Az elektromos kéziszerszámmal végzett munka közben már egy pillanatnyi figyelmetlenség is komoly sérülésekhez vezethet.
 • Viseljen személyi védőfelszerelést, és mindig viseljen védőszemüveget. Az elektromos kéziszerszám alkalmazásának megfelelő személyi védőfelszerelések, úgymint porvédő álarc, csúszásbiztos védőcipő, védősapka és fülvédő használata csökkenti a személyi sérülések kockázatát.
 • A porszívót erősen szennyezett környezetben ne használja.
 • Hibás alkalmazás esetén az akkumulátorból folyadék léphet ki. Kerülje el az érintkezést a folyadékkal. A kilépő akkumulátorfolyadék irritációkat vagy égéses bőrsérüléseket okozhat. Érintkezés esetén vízzel öblítse le. Ha a folyadék a szemébe jutott, mossa ki bő vízzel és keressen fel egy orvost.
Az elektromos kéziszerszám használata és kezelése
 • A használaton kívüli elektromos kéziszerszámokat olyan helyen tárolja, ahol azokhoz gyerekek nem férhetnek hozzá. Ne hagyja, hogy olyan személyek használják az elektromos kéziszerszámot, akik nem ismerik a szerszámot, vagy nem olvasták el ezt az útmutatót. Az elektromos kéziszerszámok veszélyesek, ha azokat gyakorlatlan személyek használják.
 • Mindig gondosan tartsa karban az elektromos kéziszerszámot. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek kifogástalanul működnek-e, nincsenek-e beszorulva, és nincsenek-e eltörve vagy megrongálódva olyan alkatrészek, amelyek hátrányosan befolyásolhatják az elektromos kéziszerszám működését. Használat előtt javíttassa meg a készülék megrongálódott alkatrészeit. Sok balesetnek a rosszul karbantartott elektromos kéziszerszám az oka.
 • Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat, betétszerszámokat stb. a jelen utasítások figyelembevételével használja. Vegye figyelembe a munkafeltételeket és a kivitelezendő munka sajátosságait. Az elektromos kéziszerszám eredeti rendeltetésétől eltérő célokra való alkalmazása veszélyes helyzetekhez vezethet.
 • Használja a megfelelő készüléket. Ne használja a készüléket olyan célra, melyre az nem alkalmas; kizárólag rendeltetésszerűen és kifogástalan állapotban használja a készüléket.
 • A porszívót ne használja porelszívóként elektromos kéziszerszámokkal.
 • A porelszívót kizárólag beépített szűrővel használja.
 • Kerülje el az akaratlan beindítást. Az akku behelyezése, a készülék megemelése és szállítása előtt kapcsolja ki a készüléket. Sose vigye a gépet úgy, hogy az ujja a gép ki-/bekapcsoló gombján van. Ha a gépet munkaszünet alatt nem használja, valamint karbantartás előtt, szerszámcsere és szállítás idejére távolítsa el az akkut a gépből.
 • Ne üljön és ne álljon a készülékre.
Szerviz
 • Az elektromos kéziszerszámot csak szakképzett szerelő javíthatja, kizárólag eredeti pótalkatrészek felhasználásával. Ez biztosítja, hogy az elektromos kéziszerszám biztonságos marad.

Leírás

Rendeltetésszerű használat

A leírt termék egy porszívó ipari célú használatra, például hotelekben, iskolákban, kórházakban, gyárakban, boltokban, irodákban, valamint bérelt üzletekben. Csak száraz alkalmazásoknál használható.

A Hilti termékeket kizárólag szakember általi használatra szánták és a készüléket csak engedéllyel rendelkező, szakképzett személy használhatja, javíthatja. A termék és tartozékai könnyen veszélyt okozhatnak, ha nem képzett személy dolgozik velük, vagy nem rendeltetésszerűen használják őket.
 • Ehhez a termékhez csak Hilti B 22 típussorozatú Li-ion akkumulátorokat használjon.

 • Ehhez az akkuhoz kizárólag a C4/36 sorozatba tartozó Hilti töltőkészüléket használjon.

Termékáttekintés

Image alternative
 1. EJECT (kilökés) gomb a tömlőhöz
 2. Markolat
 3. A készülék kapcsolója
 4. Vállszíjtartó
 5. Kézi szívófej
 6. Tömlő
 7. Résszívófej
 8. Zárókapocs
 9. Szennyfogó tartály
 10. Szívófej
 11. CLEAN szűrőtisztítás gomb
 12. Elemtartó rekesz
 13. Távozó levegő szűrője

A készülék kapcsolója

Állapot
Jelentés
ECO
Energiatakarékos üzemmód
MAX
Bekapcsolás
OFF
Kikapcsolás

Szállítási terjedelem

Száraz porszívó, szűrőelem, teljes elszívótömlő, kézi szívófej, résszívófej, vállszíj és használati utasítás.
A termékéhez jóváhagyott további rendszertartozékokat a Hilti Store helyeken vagy a következő oldalon talál: www.hilti.group | USA: www.hilti.com

A Li-ion akku kijelzője

A Li-ion akku töltöttségi állapotát és a készüléken jelentkező hibákat a Li-ion akku kijelzője jelzi ki. A Li-ion akku töltöttségi állapota a két akkumulátor-kireteszelő gomb egyikének megkoppintásakor megjelenik a kijelzőn.
Állapot
Jelentés
4 LED világít.
Töltöttségi állapot: 75% és 100% között
3 LED világít.
Töltöttségi állapot: 50% és 75% között
2 LED világít.
Töltöttségi állapot: 25% és 50% között
1 LED világít.
Töltöttségi állapot: 10% és 25% között
1 LED villog, a készülék üzemkész.
Töltöttségi állapot: < 10%
1 LED villog, a készülék nem üzemkész.
Az akku túlhevült.
4 LED villog, a készülék nem üzemkész.
A készülék túlterhelt vagy túlhevült.
A készülék kapcsolójának lenyomásakor és az elengedését követő 5 másodpercben az akku töltési állapotának a lekérdezése nem lehetséges.
Az akkumulátor töltési állapotát kijelző LED-ek villogása esetén vegye figyelembe a Hibakeresés című fejezetben leírt tudnivalókat.

Túlterhelés- és túlmelegedéskijelző

A készülék elektronikus túlterhelés és túlhevülés elleni védelemmel rendelkezik. Túlterhelés vagy túlhevülés esetén a készülék automatikusan lekapcsol. Ha elengedi, majd újra lenyomja az indítókapcsolót, az bekapcsolási késleltetést (a készülék lehűlési fázisa) okozhat.

Műszaki adatok


VC 5-A22
Névleges feszültség (DC)
21,6 V
Névleges áramfelvétel
16 A
Tömeg az EPTA-Procedure 01 szerint (a B22⁄5.2 termékkel együtt)
5,2 kg
Környezeti hőmérséklet
−17 ℃ … 60 ℃
Tárolási hőmérséklet
−20 ℃ … 70 ℃

Zaj és vibrációs értékek az EN 60335-2-69 szabvány szerint


VC 5-A22
Hangnyomásszint (LpA)
70,9 dB(A)
Hangteljesítményszint (LWA)
85,2 dB(A)
Bizonytalanság
2,4 dB(A)
Kibocsátott rezgési érték (ah)
< 2,5 m/s²
Bizonytalanság (K)
Az értéknél figyelembe véve

Üzemeltetés

A munkahely előkészítése

Vegye figyelembe a dokumentumban és a terméken található biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket.
FIGYELMEZTETÉS A készüléket csak engedéllyel rendelkező, szakképzett személy használhatja.

Az akku töltése

 1. A töltés előtt olvassa el a töltőkészülék használati utasítását.
 2. Ügyeljen arra, hogy az akku és a töltőkészülék érintkezői tiszták és szárazak.
 3. Az akkut a megengedett töltőberendezésben töltse fel.

Az akku behelyezése

VIGYÁZAT
Sérülésveszély rövidzárlat vagy leeső akku miatt!
 • Az akku behelyezése előtt győződjön meg arról, hogy az akkuhoz és a termék érintkezőihez nem ér hozzá idegen tárgy.
 • Győződjön meg arról, hogy az akku mindig megfelelően rögzül.
 1. Az első üzembe helyezés előtt töltse fel teljesen az akkut.
 2. Helyezze az akkut a készüléktartóba, hogy az hallhatóan bereteszeljen.
 3. Ellenőrizze az akku biztos illeszkedését.

Az akku eltávolítása

 1. Nyomja meg az akku kioldógombját.
 2. Húzza ki az akkut a készüléktartóból.

Szűrőtasak cseréje

Image alternative
 1. Kapcsolja ki a készüléket.
 2. Nyissa ki a két zárókapcsot.
 3. Emelje el a szívófejet a szennyfogó tartályról.
 4. Vegye ki a szűrőtasakot, majd távolítsa el a szűrőtasak tartóját.
 5. Tolja a szűrőtasak tartóját egy új szűrőtasakra.
 6. Rögzítse a tartót a szűrőtasakkal a szennyfogó tartály bordájára.
 7. Helyezze fel a szívófejet a szennyfogó tartályra és zárja a két zárókapcsot.

Szívótömlő felszerelése / eltávolítása

 1. Csatlakoztassa a szívótömlőt a szívótömlő légbeszívó csonkjára.
  • A szívótömlő hallhatóan bereteszel.
 2. A szívótömlő eltávolításához tartsa az EJECT gombot lenyomva.
 3. Távolítsa el a szívótömlőt a légbeszívó szívótömlő-csonkról.

Munkavégzés

FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély !
 • Ezzel a termékkel veszélyes porok nem szívhatók el.
 • A terméket kizárólag száraz alkalmazásokhoz használja.

A készülék be‑/kikapcsolása

 1. A készülék bekapcsolásához fordítsa el a készülék kapcsolóját MAX állásba.
  Hosszabb működési idő esetén csökkentett szívásteljesítmény a készülék kapcsolójának ECO állásba kapcsolásával állítható be.
 2. A készülék kikapcsolásához a készülék kapcsolóját állítsa OFF állásba.

A szűrő tisztítása

 1. Kapcsolja be a készüléket.
 2. Zárja le a tömlővéget kézzel.
 3. Várjon, míg a maximális vákuum felépül.
 4. Nyomja meg a CLEAN gombot 4-5 alkalommal.
 5. Kapcsolja ki a készüléket.

Az elszívást követően

 1. Forgassa a készülék kapcsolóját ebbe az állásba: OFF .
 2. Ürítse ki a tartályt, majd tisztítsa meg a készüléket, az áttörléshez használjon egy nedves törlőkendőt.
 3. Rögzítse a tömlőt a tömlőtartón.
 4. Tegye el a szívófejeket.
 5. Jogosulatlan használat ellen védett módon helyezze el a porelszívót egy száraz helyiségben.
  • FIGYELEM Ez a porszívó csak zárt helyiségben tárolható.

Ápolás és karbantartás

FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély behelyezett akku esetén !
 • Minden ápolási és karbantartási munka előtt vegye ki az akkut!
A gép ápolása
 • Óvatosan távolítsa el a szilárdan tapadó szennyeződést.
 • Száraz kefével tisztítsa meg óvatosan a szellőzőnyílásokat.
 • A házat csak enyhén nedves kendővel tisztítsa. Ne használjon szilikontartalmú ápolószert, mivel az károsíthatja a műanyag alkatrészeket.
A Li‑ion akkuk ápolása
 • Az akkut tartsa száraz, olaj- és zsírmentes állapotban.
 • A házat csak enyhén nedves kendővel tisztítsa. Ne használjon szilikontartalmú ápolószert, mivel az károsíthatja a műanyag alkatrészeket.
 • Kerülje a nedvesség behatolását.
Karbantartás
 • Rendszeresen ellenőrizze a látható részeket sérülés, illetve a kezelőelemeket kifogástalan működés szempontjából.
 • Sérülések és/vagy funkciózavar esetén ne működtesse a terméket. Azonnal javíttassa meg a Hilti Szervizben.
 • Az ápolási és karbantartási munkák után minden védőfelszerelést szereljen fel, és ellenőrizze a gép működését.
A biztonságos üzemelés érdekében csak eredeti pótalkatrészeket és fogyóanyagokat használjon. Az általunk engedélyezett pótalkatrészeket, fogyóanyagokat és tartozékokat termékéhez megtalálja a Hilti Store helyeken vagy az alábbi címen: www.hilti.group .

Szűrő cseréje

Image alternative
 1. Kapcsolja ki a készüléket.
 2. Nyissa ki a két zárókapcsot.
 3. Emelje el a szívófejet a szennyfogó tartályról.
 4. A szűrőkeret kivételéhez a szűrő rögzítését forgassa el 180°-kal.
 5. Vegye ki a szűrőt a szűrőkerettel.
 6. Tisztítsa meg a tömítést és a szűrőkeret rögzítési helyét a portól.
 7. Helyezze a szűrőkeretet egy új szűrőre.
 8. Helyezze a szűrőkeretet a szűrőkeret tartójába.
 9. Reteszelje a szűrőkeretet a szűrőrögzítőkkel.
 10. Helyezze fel a szívófejet a szennyfogó tartályra és zárja a két zárókapcsot.

Szűrőbetét cseréje

Image alternative
 1. Nyomja meg a távozó levegő szűrőjének kireteszelő gombját, és vegye ki a szűrőtartót.
 2. Távolítsa el a szűrőbetétet a szűrőtartóból.
 3. Rögzítsen egy új szűrőbetétet a szűrőtartóra.
 4. Rögzítse a szűrőtartót a készülékre.

Akkumulátoros gépek szállítása és tárolása

Szállítás
  VIGYÁZAT
  Nem szándékos indítás szállításkor !
 • A terméket mindig behelyezett akku nélkül szállítsa.
 • Vegye ki az akkukat.
 • Az akkukat soha ne szállítsa ömlesztve.
 • Hosszabb szállítást követően ellenőrizze az akkumulátor és a gép sértetlenségét a használatba vétel előtt.
Tárolás
  VIGYÁZAT
  Véletlen károsodás hibás vagy kifolyó akkuk miatt. !
 • A terméket mindig behelyezett akku nélkül tárolja.
 • Lehetőleg hűvös, száraz helyen tárolja a gépet és az akkut.
 • Soha ne tárolja az akkut tűző napon, fűtőtesten vagy üveglap mögött.
 • A gépet és az akkut száraz helyen, gyermekek, valamint illetéktelen személyek számára nem hozzáférhető módon tárolja.
 • Hosszabb tárolást követően ellenőrizze az akkumulátor és a gép sértetlenségét a használatba vétel előtt.

Segítség zavarok esetén

Az ebben a táblázatban fel nem sorolt zavarok, illetve olyan zavarok esetén, amelyeket saját maga nem tud megjavítani, kérjük, forduljon a Hilti Szervizhez.

Hibakeresés

Üzemzavar
Lehetséges ok
Megoldás
Az akku nem kattan be hallható kattanással.
Az akku patentfüle elkoszolódott.
 • Tisztítsa meg a patentfüleket, majd pattintsa be az akkut.
1 LED villog.
A készülék nem működik.
Lemerült az akku.
 • Cserélje ki az akkut, és töltse fel a lemerült akkut.
Az akku túl hideg vagy túl forró.
 • Hagyja az akkut lassan szobahőmérsékletre felmelegedni vagy lehűlni.
4 LED villog.
A motor túlmelegedett.
 • Kapcsolja ki a készüléket.
 • Várjon 10 percet.
 • Távolítsa el a szűrő, légbeszívó csonk, tömlő és kimeneti szűrő eltömődéseit.
 • Kapcsolja be a készüléket.
Csökkent szívóteljesítmény.
A szennyfogó tartály megtelt.
 • Ürítse ki a szennyfogó tartályt.
A szívótömlő vagy a szívófej eltömődött.
 • Tisztítsa meg a szívótömlőt és a szívófejet.
A szűrő eltömődött
 • Ellenőrizze a szűrő megfelelő helyzetét.
A szívótömlő vagy a szívófej sérült.
 • Cserélje ki a szívótömlőt vagy a szívófejet.
Az elszívótömlő nincs bereteszelve.
Kisebb áramütések.
Elektrosztatikus töltés.
 • Növelje a levegő páratartalmát.
 • Porszívózzon ECO üzemmódban.

Ártalmatlanítás

A Image alternative Hilti készülékek nagyrészt újrahasznosítható anyagokból készülnek. Az újrahasznosítás előtt az anyagokat gondosan szét kell válogatni. A Hilti sok országban már visszaveszi használt készülékét újrahasznosítás céljára. Kérdezze meg a Hilti ügyfélszolgálatot vagy kereskedelmi tanácsadóját.
Az akku ártalmatlanításaAz akku szakszerűtlen ártalmatlanítás esetén a kilépő gázok és folyadékok miatt egészségkárosító hatás jöhet létre.
 • Sérült akkut ne küldjön csomagküldő szolgálattal!
 • A csatlakozókat nem vezető anyaggal fedje le a rövidzárlat elkerülése érdekében.
 • Az akkukat úgy ártalmatlanítsa, hogy azok ne kerülhessenek gyermekek kezébe.
 • Az akkut Hilti Store -ban ártalmatlanítsa, vagy forduljon az illetékes hulladéklerakóhoz.
Image alternative
 • Az elektromos kéziszerszámokat, elektromos készülékeket és akkukat ne dobja a háztartási szemétbe!

Gyártói garancia

 • Kérjük, a garancia feltételeire vonatkozó kérdéseivel forduljon helyi Hilti partneréhez.
Image alternative