Nyelv

POL 10 ⁄ POL 15

Eredeti használati utasítás

A dokumentáció adatai

A dokumentumról

 • Üzembe helyezés előtt olvassa el ezt a dokumentumot. Ez a biztonságos munkavégzés és a hibamentes kezelés előfeltétele.
 • Vegye figyelembe a dokumentumban és a terméken található biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket.
 • Ezt a használati utasítást mindig tárolja a termék közelében, és a gépet csak ezzel az utasítással együtt adja tovább harmadik személynek.

Jelmagyarázat

Figyelmeztetések

A figyelmeztetések a termék használata során előforduló veszélyekre hívják fel a figyelmet. A következő jelzőszavakat alkalmazzuk szimbólummal együtt:
Image alternative VESZÉLY! Ezzel a szóval hívjuk fel a figyelmet egy közvetlenül fenyegető veszélyre, amely súlyos személyi sérülést vagy halált okoz.
Image alternative FIGYELMEZTETÉS! Ezzel a szóval hívjuk fel a figyelmet egy olyan lehetséges veszélyre, amely súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.
Image alternative VIGYÁZAT! Ezzel a szóval hívjuk fel a figyelmet egy lehetséges veszélyhelyzetre, amely könnyebb személyi sérüléshez vagy anyagi kárhoz vezethet.

A dokumentációban használt szimbólumok

A következő szimbólumokat használjuk a jelen dokumentációban:
Image alternative Használat előtt olvassa el a használati utasítást
Image alternative Alkalmazási útmutatók és más hasznos tudnivalók

Az ábrákon használt szimbólumok

Az ábrákon a következő szimbólumokat használjuk:
Image alternative Ezek a számok a jelen utasítás elején található ábrákra vonatkoznak
Image alternative A számozás a munkalépések sorrendjét mutatja képekben, és eltérhet a szövegben található munkalépések számozásától
Image alternative Az áttekintő ábrában használt pozíciószámok a termék áttekintésére szolgáló szakasz jelmagyarázatában lévő számokra utalnak
Image alternative Ez a jel hívja fel a figyelmét arra, hogy a termék használata során különös odafigyeléssel kell eljárnia.

Termékinformációk

A Hilti termékeket kizárólag szakember általi használatra szánták és a gépet csak engedéllyel rendelkező, szakképzett személy használhatja, javíthatja. Ezt a személyt minden lehetséges kockázati tényezőről tájékoztatni kell. A termék és tartozékai könnyen veszélyt okozhatnak, ha nem képzett személy dolgozik velük, vagy nem rendeltetésszerűen használják őket.
A típusjelölés és a sorozatszám a típustáblán található.
 • Jegyezze fel a sorozatszámot a következő táblázatba. Amennyiben kérdéssel fordul a képviseletünkhöz vagy a szervizhez, szüksége lesz ezekre a termékadatokra.
  Termékadatok
  Szintező
  POL 10 ⁄ 15
  Generáció
  01
  Sorozatszám

Biztonság

Általános biztonsági utasítások

Az egyes fejezetek biztonsági tudnivalói mellett nagyon fontos, hogy a következő utasításokat is betartsa. A termék és tartozékai könnyen veszélyt okozhatnak, ha nem képzett személy dolgozik velük, vagy nem rendeltetésszerűen használják őket.
 • Őrizzen meg minden biztonsági tudnivalót és utasítást a jövőbeni használathoz.
 • Munka közben mindig figyeljen, ügyeljen arra, amit csinál, és meggondoltan dolgozzon a készülékkel. Ha fáradt, ha kábítószerek vagy alkohol hatása alatt áll, vagy ha orvosságokat vett be, ne használja a terméket. Egy pillanatnyi figyelmetlenség a termék használata során komoly sérülésekhez vezethet.
 • Használat előtt ellenőrizze a terméket, hogy esetleg nem sérült-e. Az esetleges sérüléseket a Hilti Szervizben javíttassa meg.
 • Ne hatástalanítsa a biztonsági berendezéseket, és ne távolítsa el a tájékoztató és figyelmeztető feliratokat.
 • A készüléket tartsa távol a gyermekektől.
 • Soha ne végezzen módosításokat vagy változtatásokat a terméken.
 • Ha a készüléket leejtették vagy más mechanikai behatásnak tették ki, akkor a pontosságát ellenőrizni kell.
 • Jóllehet a készüléket építkezéseken folyó, nehéz körülmények közötti használatra tervezték, mint bármely más optikai vagy elektronikai berendezést (távcső, szemüveg, fényképezőgép stb.), ezt is odafigyeléssel kell kezelni.
 • Jóllehet a készülék a nedvesség behatolása ellen védett, mindig törölje szárazra, mielőtt a szállítótáskába helyezi.
 • Amikor alacsony hőmérsékletű helyről egy melegebb hőmérsékletű helyre viszi a készüléket – vagy fordítva –, akkor bekapcsolás előtt hagyja a készüléket a környezet hőmérsékletéhez igazodni.
 • Tartsa be az Ön országában érvényes nemzeti munkavédelmi követelményeket.
 • Minden üzembe helyezés előtt ellenőrizze a termék helyes működését.
 • Ne irányítsa a terméket a nap vagy egyéb erős fényforrás felé.
 • Vegye figyelembe a környezeti viszonyokat. Ne használja a készüléket olyan helyen, ahol tűz­ és robbanásveszély áll fenn.

A munkahelyen történő szakszerű felállítás

 • A létrán végzett munkáknál kerülje az abnormális testtartást. Mindig biztonságos, stabil helyzetben dolgozzon, ügyeljen az egyensúlyára.
 • Fényvisszaverő tárgyak, ill. felületek közelében, üvegtáblán vagy más tárgyon keresztül végzett mérések meghamisíthatják a mérés eredményét.
 • Az objektívet és szemlencsét tartsa tisztán a hibás mérések megakadályozása érdekében.
 • Csak a meghatározott alkalmazási korlátokon belül használja a készüléket.
 • A készüléket, a tartozékokat, betétszerszámokat stb. csak ezen előírásoknak és az adott készüléktípusra vonatkozó kezelési utasításoknak megfelelően használja. Vegye figyelembe a munkafeltételeket és a kivitelezendő munka sajátosságait. A készülék eredeti rendeltetésétől eltérő célokra való alkalmazása veszélyes helyzetekhez vezethet.
 • A mérőléceket tilos magasfeszültségű vezetékek közelében használni.

Elektromágneses összeférhetőség

Jóllehet a készülék eleget tesz a vonatkozó irányelvek szigorú követelményeinek, a Hilti nem zárhatja ki teljesen, hogy a készülék erős sugárzás zavaró hatására tévesen működjön. Ebben az esetben, illetve más bizonytalanság esetén, ellenőrző méréseket kell végezni.

Leírás

Termékáttekintés

POL 10 ⁄ 15 optikai szintezőkészülék

Image alternative
 1. Oldalhajtás
 2. Szelencés libella
 3. Vízszintes kör
 4. Talpcsavarok
 5. Alaplemez
 6. Objektív
 7. Durva célzószerkezet
 8. Fókuszáló gomb
 9. Szemlencse
 10. Libellatükör

A készülék rendeltetésszerű használata

A termék egy optikai szintezőkészülék. Nagy távolságról is nagy pontossággal képes vízszintes szinteken referenciapontok felismerésére, használható átjelöléshez és ellenőrzéshez.

Szállítási terjedelem

POL 10 ⁄ 15 optikai szintezőkészülék, imbuszkulcs, beállítókulcs, függőólom, használati utasítás, koffer.
A termékéhez jóváhagyott további rendszertartozékokat a Hilti Store helyeken vagy a következő oldalon talál: www.hilti.group .

Műszaki adatok

Műszaki adatok


POL 10
POL 15
Standard eltérés 1 km-re vonatkozóan, kettős szintezés
2,5 mm
1,5 mm
Magassági pontosság 30 méteren, egyszeres mérésnél
±2,0 mm
±1,5 mm
Legrövidebb távolság a célhoz
65 cm
65 cm
Kompenzátor típusa
X alakú, fémfelfüggesztés, légcsillapítású
X alakú, fémfelfüggesztés, légcsillapítású
Kompenzátor működési tartomány
±15'
±15'
Kompenzátor beállítási pontosság
0,5″
0,5″
Szelencés libella érzékenysége
8' : 2 mm
8' : 2 mm
Tömeg
1,8 kg
1,8 kg
Állvány menete
5⁄8 inch
5⁄8 inch
Üzemi hőmérséklet
−20 ℃ … 50 ℃
−20 ℃ … 50 ℃
Tárolási hőmérséklet
−30 ℃ … 60 ℃
−30 ℃ … 60 ℃

Üzemeltetés

A munkahely előkészítése

A POL 10 ⁄ 15 használatakor alkalmazzon állványt a stabil állás biztosítására.

Állvány felállítása

Image alternative
 1. Nyomja be az állvány lábait szilárdan a talajba.
 2. Győződjön meg arról, hogy az állványfej megközelítőleg vízszintesen áll.
 3. Állítsa a POL 10 ⁄ 15 készüléket az állványfejre, és húzza meg a rögzítőcsavart az állványon.

Szintezés

Image alternative
 1. Központozza a szelencés libella buborékját a talpcsavarok elfordításával.
 2. Egyidejűleg forgassa az (A) és (B) talpcsavarokat ellentétes irányba, míg a buborék az (A) és (B) közötti központosító vonalra nem esik.
 3. Forgassa a (C) talpcsavart addig, míg a buborék teljesen középre nem kerül.
 4. Fordítsa el a POL 10 ⁄ 15 készüléket 180°-kal, és ellenőrizze, hogy a buborék központosítva marad-e.
  • Ha a buborék a középpontban marad, akkor folytathatja a munkát.

Távcső élesre állítása

Image alternative
 1. Irányítsa a távcsövet világos háttérre.
 2. Forgassa addig a szemlencsét, míg a szálkereszt éles nem lesz.
 3. Irányítsa a távcsövet a szintezőlécre.
 4. Fordítsa el a fókuszáló gombot, míg a szintezőlécen éles nem lesz a skála.

Munkavégzés

Mérés előkészítése

 1. Állítsa a szintezőlécet a mérési pontra.
 2. A durva célzószerkezettel célozza meg a szintezőlécet.
 3. A fókuszáló gombbal állítsa élesre.
 4. Az oldalhajtással célozza be a szintezőlécet finoman.

Magasság mérése

Image alternative
 1. Készítse elő a mérést.
 2. Olvassa le a magasságértéket ((H) ) a szálkereszt középső szálán.

A magasságkülönbség mérése

Image alternative
 1. A nagyobb pontosság érdekében állítsa a POL 10 ⁄ 15 készüléket a két mérési ponttól egyenlő távolságba.
 2. A szintezőléc segítségével olvassa le az (A) pont magasságértékét.
 3. A szintezőléc segítségével olvassa le a (B) pont magasságértékét.
 4. A magasságkülönbséget a (B) pont értékét az (A) pont értékéből kivonva kapja meg.

Távolság mérése

Image alternative
 1. Készítse elő a mérést.
 2. Olvassa le a szálkereszt felső és alsó szálán a magasságértéket, és számítsa ki a két érték közötti különbséget.
 3. A távolság számításánál a kiszámított különbséget százzal kell szorozni.

Szög mérése

 1. Készítse elő a mérést.
 2. Fordítsa el a vízszintes kört 0 -ra.
 3. Irányítsa a POL 10 ⁄ 15 készüléket a B pontra.
 4. Olvassa le a vízszintes körön a szögértéket.

Ápolás és karbantartás

Tisztítás és szárítás

Ápolás
 • Fújja le a port a lencséről.
 • Ne érjen az ujjával a lencsékhez.
 • Csak tiszta és puha kendővel tisztítsa. Ha szükséges, tiszta alkohollal vagy kevés vízzel nedvesítse meg a kendőt. Ne használjon szilikontartalmú ápolószert, mivel az károsíthatja a műanyag alkatrészeket.

Hilti méréstechnikai szerviz

A Hilti méréstechnikai szerviz elvégzi a készülék ellenőrzését, eltérés esetén visszaállítja az értékeket, majd ismét bevizsgálja, hogy a készülék megfelel-e a specifikációnak. Azt, hogy a készülék a vizsgálat időpontjában megfelel-e a specifikációnak, a szerviz írásban igazolja a szerviztanúsítvánnyal. A következőket javasoljuk:
 • A használatnak megfelelő ellenőrzési intervallumot válasszon.
 • A készülék rendkívüli igénybevétele után, fontosabb munkák előtt, de legalább évente végeztessen ellenőrzést a Hilti méréstechnikai szervizzel.
A Hilti méréstechnikai szerviz általi bevizsgálás nem mentesíti a felhasználót a készülék használat előtti és utáni ellenőrzése alól.

Ellenőrzés és beállítás

A műszaki specifikációk betarthatósága érdekében a készüléket rendszeresen (de legalább minden jelentősebb/lényeges mérés előtt) ellenőrizni kell.

Szelencés libella beállítása

Image alternative
 1. Állítsa fel az állványt.
 2. Szintezze be a POL 10 ⁄ 15 készüléket.
 3. Fordítsa el 180°-kal a POL 10 ⁄ 15 készüléket, és ellenőrizze, hogy a szelencés libella buborékja továbbra is középen áll-e.
  Eredmény 1 / 2Ha a buborék nem középen áll, akkor be kell állítani a szelencés libellát.
  • Forgassa a csavarokat a szelencés libellán egy imbuszkulccsal addig, míg a hiba korrigálása meg nem történik.
  • Addig folytassa a szintezést a talpcsavarokkal, míg a buborék a szelencés libella középére nem kerül.
  • Ismét fordítsa el a POL 10 ⁄ 15 készüléket 180°-kal.
  • Az elállítódás mértékétől függően ismételje a lépéseket, ha szükséges.
  Eredmény 2 / 2A szelencés libella buborékja középen marad, ha elfordítja a POL 10 ⁄ 15 készüléket.
  A szelencés libella beállítása helyes.

A célvonal ellenőrzése

Először ellenőrizze, hogy a szelencés libella beállítása helyes-e.
Image alternative
 1. Állítsa fel az állványt.
 2. Szintezze be a POL 10 ⁄ 15 készüléket.
 3. Válasszon ki két mérési pontot, (A) -t és (B) -t, majd a POL 10 ⁄ 15 készüléket állítsa pontosan középre a két pont közé. A két mérési pont közötti távolság legyen kb. 30 m (98 láb).
 4. Állítsa a szintezőléceket a mérési pontokra.
 5. A két mérési ponton olvassa le a magasságot, és számítsa ki a magasságkülönbséget.
 6. Állítsa a POL 10 ⁄ 15 készüléket 1 m (3,3 láb) távolságba az (A) mérési ponttól.
 7. A két mérési ponton olvassa le a magasságot, és számítsa ki a magasságkülönbséget.
 8. Számítsa ki a két magasságkülönbség közötti eltérést.
  • Az eltérés kisebb mint 3 mm (0,12 in).

Célvonal beállítása

Image alternative
 1. Vegye le a fedelet a szemlencséről.
 2. Célozzon a POL 10 ⁄ 15 készülékkel a (B) szintezőlécre, és addig állítsa a szálkeresztet az állítókerékkel, míg a magasságkülönbségek közötti eltérés kisebb mint 3 mm (0,12 in).

Szállítás és tárolás

 • Ne tárolja a készüléket nedves állapotban. Szárítsa meg, mielőtt elcsomagolja és tárolja.
 • A felszerelés tárolásához vegye figyelembe a műszaki adatoknál megadott hőmérsékleti határértékeket.
 • Hosszabb szállítás vagy hosszabb raktározás utáni használat előtt a felszerelésével hajtson végre ellenőrző mérést.
 • A felszerelés szállítása vagy küldése kizárólag Hilti kofferben vagy azzal egyenértékű csomagolásban történhet.

Ártalmatlanítás

A Image alternative Hilti gépek nagyrészt újrahasznosítható anyagokból készülnek. Az újrahasznosítás előtt az anyagokat gondosan szét kell válogatni. A Hilti sok országban már visszaveszi használt gépét újrahasznosítás céljára. Kérdezze meg a Hilti ügyfélszolgálatot vagy kereskedelmi tanácsadóját.
Image alternative
 • Az elektromos kéziszerszámokat, elektromos készülékeket és akkukat ne dobja a háztartási szemétbe!

Gyártói garancia

 • Kérjük, a garancia feltételeire vonatkozó kérdéseivel forduljon helyi Hilti partneréhez.