Nyelv

Hilti Li-Ion Akku

Biztonsági és használati utasítások

Biztonsági és használati utasítások

Ebben a dokumentumban az akku alatt újratölthető Hilti Li-ion akkukat értünk, amelyekben több Li-ion cella van összezárva. Hilti elektromos kéziszerszámokhoz készültek, és csak ezekkel használhatók. Csak eredeti Hilti akkut használjon!
A Hilti akkuk a technika legújabb állása szerint készülnek, cellakezelő és cellavédő rendszerekkel vannak ellátva.

Leírás

Az akkuk lítium-ion töltéstároló anyagot tartalmazó cellákból épülnek fel, amelyek nagy specifikus energiasűrűséget tesznek lehetővé. A NiMH és NiCd akkumulátorokkal szemben a Li-ion akkukban igen csekély a memóriaeffektus, de erőszakos behatásokra, mélykisülésre vagy magas hőmérsékletre igen érzékenyek. Lásd: Biztonság
Az akkumulátorainkhoz engedélyezett termékeket a Hilti Store helyeken, illetve a következő weboldalon találja meg:
www.hilti.group | USA: www.hilti.com

Biztonság

FIGYELMEZTETÉS
Szakszerűtlen használat miatti veszély! Az akku megsérülhet.
 • Az akkukat gondosan kezelje, előzze meg a sérüléseket és a folyadékszivárgást, ami egészségét súlyosan károsíthatja! Vegye figyelembe a Li-ion akkuk biztonságos kezelésére és használatára vonatkozó biztonsági óvintézkedéseket. Ezek figyelmen kívül hagyása bőrirritációt, súlyos korrozív sérülést, kémiai égési sérülést, tüzet és robbanást okozhat.
 • Az akkuk semmi esetre sem módosíthatók vagy manipulálhatók!
 • Soha ne használjon újrafelhasznált vagy javított akkumulátort, ha azt a Hilti Szerviz nem engedélyezte.
 • Ne használjon vagy töltsön olyan akkut, amelyet ütés ért, egy méternél magasabbról leeset, vagy más módon sérült. Rendszeresen ellenőrizze az akkukat sérülés, pl. zúzódások, vágások, beszúrások szempontjából.
 • Az akkut vagy akkumulátoros elektromos kéziszerszámot soha ne használja ütőszerszámként.
 • Kerülje el, hogy a szivárgó akkumulátorfolyadék a bőréhez vagy szeméhez érjen!
 • Lásd: Tennivalók sérült akkuk esetén
 • A meghibásodott akkukból folyadék léphet ki és eláztathatja a szomszédos tárgyakat. Az érintett részeket meleg szappanos vízzel tisztítsa meg, és cserélje ki a sérült akkut.
 • Lásd: Tennivalók sérült akkuk esetén
 • Az akkukat soha ne tegye ki magas hőmérséklet, szikraképződés vagy nyílt láng hatásának. Ez robbanást okozhat.
 • Az akkumulátor pólusait ne érintse ujjal, szerszámmal, ékszerrel vagy más fémtárggyal. Ez rövidzárlatot, elektromos áramütést, égési sérülést és robbanást okozhat.
 • Tartsa távol az akkumulátort az esőtől és a nedvességtől. A behatoló folyadék rövidzárlatot, áramütést, égési sérülést és robbanást okozhat.
 • Csak az ehhez az akkumulátortípushoz készült töltőkészülékeket és elektromos kéziszerszámokat használja. Ehhez vegye figyelembe a használati utasítás előírásait.
 • Soha ne tárolja vagy használja az akkut robbanásveszélyes környezetben, éghető folyadékok és gázok közelében. Ilyen körülmények között egy váratlan akkumulátorhiba robbanást okozhat.

Tennivalók sérült akkuk esetén

 • Mindig vegye fel a kapcsolatot Hilti szervizpartnerével, ha egy akku megsérül.
 • Kilépő folyadék esetén kerülje a bőr és szem közvetlen érintkezését a folyadékkal védőszemüveg és védőkesztyű használatával.
 • A sérült akkut helyezze nem éghető tartályba, fedje el száraz homokkal, mészkőporral (CaCO3) vagy szilikáttal (vermikulit). Ezután a fedelet zárja le légmentesen, és a tartályt tartsa távol éghető gázoktól, folyadékoktól és tárgyaktól.
 • A konténert Hilti Store -ban ártalmatlanítsa, vagy forduljon az illetékes hulladéklerakóhoz. Sérült akkut ne küldjön csomagküldő szolgálattal!
 • A kifolyt akkumulátorfolyadék eltávolításához használjon ehhez engedélyezett tisztítószert.

Teendők működésképtelen akku esetén

FIGYELMEZTETÉS
Szakszerűtlen használat miatti veszély! Az akku megsérülhet.
 • Az akkukat gondosan kezelje, előzze meg a sérüléseket és a folyadékszivárgást, ami egészségét súlyosan károsíthatja! Vegye figyelembe a Li-ion akkuk biztonságos kezelésére és használatára vonatkozó biztonsági óvintézkedéseket. Ezek figyelmen kívül hagyása bőrirritációt, súlyos korrozív sérülést, kémiai égési sérülést, tüzet és robbanást okozhat.
 • Figyelje az akkuk normálistól eltérő működését, a hibás töltést vagy a szokatlanul hosszú töltési időt, az érezhető teljesítménycsökkenést, szokatlan LED működést és a kilépő folyadékokat. Ezek mind belső problémára utalnak.
 • Ha belső akkuproblémára gyanakszik, lépjen kapcsolatba a Hilti Szervizzel.
 • Ha az akku már nem működik, nem tölthető, vagy folyadék szivárog belőle, akkor a fentieknek megfelelően ártalmatlanítani kell.
 • Lásd: Tennivalók sérült akkuk esetén .

Intézkedések akkumulátortűz esetén

FIGYELMEZTETÉS
Akkumulátorégés miatti veszély! Az égő akkumulátor veszélyes és robbanásveszélyes folyadékokat és gőzöket bocsát ki, ami korróziós sérülést, égési sérülést és robbanást okozhat.
 • Akkumulátortűz oltásakor viseljen személyi védőfelszerelést.
 • Gondoskodjon a megfelelő szellőztetésről, hogy a veszélyes és robbanásveszélyes gőzök elillanhassanak.
 • Intenzív füstképződés esetén azonnal hagyja el a helyiséget.
 • A légutak irritációja esetén keressen fel orvost.
 • Az akkumulátortüzet csak vízzel oltsa. A porral oltók és oltókendők Li-ion akkuk esetén hatástalanok. A környezeti tüzek normál oltóanyaggal leküzdhetők.
 • Ne próbáljon meg nagy mennyiségű sérült, égő vagy folyó akkumulátort mozgatni. A nem érintett anyagokat távolítsa el a közvetlen környezetből és így szigetelje el az érintett akkukat. Ha a tüzet a rendelkezésre álló anyagokkal nem tudja eloltani, hívja a tűzoltóságot.
Egyetlen égő akku esetén:
 • Tegye lapátra, és dobja egy vízzel teli vödörbe. A hűtő hatás megakadályozza a tűz átterjedését azokra a cellákra, amelyek hőmérséklete még nem érte el a gyulladást eredményező kritikus hőmérsékletet.
 • Várja meg, míg az akku teljesen lehűl.
 • Lásd: Tennivalók sérült akkuk esetén .

Szállításra és tárolásra vonatkozó adatok

 • Környezeti hőmérséklet: -17 °C és +60 °C / 1 °F és 140 °F között.
 • Tárolási hőmérséklet: -20 °C és +40 °C / -4 °F és 104 °F között.
 • Az akkukat ne a töltőkészüléken tárolja. Az akkut és töltőkészüléket használat után mindig válassza szét.
 • Az akkukat lehetőleg hűvös és száraz helyen tárolja. A hűvös helyen történő tárolás növeli az akkumulátor üzemidejét.
 • Az akkukat tilos postával küldeni. Forduljon szállítmányozóhoz, ha sértetlen akkukat akar küldeni.
 • Az akkukat soha ne szállítsa ömlesztve. A szállítás során az akkukat a túl nagy ütődéstől és rezgéstől védeni kell, minden vezetőképes anyagtól és a többi akkumulátortól el kell választani, hogy más akkumulátorpólussal ne kerülhessenek érintkezésbe, és ne okozhassanak rövidzárlatot.

Karbantartás és ártalmatlanítás

 • Az akkut tartsa száraz, tiszta, olaj- és zsírmentes állapotban. Az ilyen szennyeződést tiszta, száraz ronggyal távolítsa el.
 • Soha ne üzemeltesse az akkumulátort eldugult szellőzőnyílásokkal. Óvatosan tisztítsa meg a szellőzőnyílásokat puha kefével.
 • Idegen tárgyakkal ne nyúljon az akkumulátor belső részeihez.
 • Kerülje a por és szennyeződés szükségtelen lerakódását az akkumulátorra. Az akkut száraz ecsettel vagy tiszta, száraz, ronggyal tisztítsa meg.
 • Ne hagyja, hogy nedvesség kerüljön az akkuba. Ha nedvesség hatolt az akkuba, akkor kezelje sérült akkuként, és szigetelje el nem éghető tartályban.
 • Lásd: Tennivalók sérült akkuk esetén
 • Szakszerűtlen ártalmatlanítás esetén a kilépő gázok és folyadékok miatt egészségkárosító hatás jöhet létre. Az akkut Hilti Store -ban ártalmatlanítsa, vagy forduljon az illetékes hulladéklerakóhoz. Sérült akkut ne küldjön csomagküldő szolgálattal!
 • Az akkukat ne dobja a háztartási szemétbe.
 • Az akkukat úgy ártalmatlanítsa, hogy azok ne kerülhessenek gyermekek kezébe. A csatlakozókat nem vezető anyaggal fedje le a rövidzárlat elkerülése érdekében.