Nyelv

TE 60-A36

Eredeti használati utasítás

A dokumentáció adatai

A dokumentumról

 • Üzembe helyezés előtt olvassa el ezt a dokumentumot. Ez a biztonságos munkavégzés és a hibamentes kezelés előfeltétele.
 • Vegye figyelembe a dokumentumban és a terméken található biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket.
 • Ezt a használati utasítást mindig tárolja a termék közelében, és a gépet csak ezzel az utasítással együtt adja tovább harmadik személynek.

Jelmagyarázat

Figyelmeztetések

A figyelmeztetések a termék használata során előforduló veszélyekre hívják fel a figyelmet. A következő figyelmeztetéseket használjuk:
VESZÉLY
VESZÉLY !
 • Súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezető közvetlen veszély esetén.
FIGYELMEZTETÉS
FIGYELMEZTETÉS !
 • Ezzel a szóval hívjuk fel a figyelmet egy olyan lehetséges veszélyre, amely súlyos személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.
VIGYÁZAT
VIGYÁZAT !
 • Ezzel a szóval hívjuk fel a figyelmet egy lehetséges veszélyhelyzetre, amely személyi sérüléshez vagy anyagi kárhoz vezethet.

A dokumentációban használt szimbólumok

A következő szimbólumokat használjuk a jelen dokumentációban:
Image alternative Használat előtt olvassa el a használati utasítást
Image alternative Alkalmazási útmutatók és más hasznos tudnivalók
Image alternative Újrahasznosítható anyagokkal való bánásmód
Image alternative Az elektromos gépeket és akkukat ne dobja a háztartási szemétbe

Az ábrákon használt szimbólumok

Az ábrákon a következő szimbólumokat használjuk:
Image alternative Ezek a számok a jelen utasítás elején található ábrákra vonatkoznak
Image alternative A számozás a munkalépések sorrendjét mutatja képekben, és eltérhet a szövegben található munkalépések számozásától
Image alternative Az áttekintő ábrában használt pozíciószámok a termék áttekintésére szolgáló szakasz jelmagyarázatában lévő számokra utalnak
Image alternative Ez a jel hívja fel a figyelmét arra, hogy a termék használata során különös odafigyeléssel kell eljárnia.

Termékhez kötődő szimbólumok

Szimbólumok a terméken

A következő szimbólumokat használjuk a terméken:
Image alternative Ütvefúrás (kalapácsfúrás)
Image alternative Vésés
Image alternative Véső pozicionálása
Image alternative II. érintésvédelmi osztály (kettős szigetelés)
Image alternative Fordulat percenként
Image alternative Névleges üresjárati fordulatszám
Image alternative Átmérő
Image alternative Egyenáram
Image alternative Li-ion akku
Image alternative A használt Hilti Li-ion akku típussorozata. Vegye figyelembe a Rendeltetésszerű használat fejezetben közölt adatokat.
Image alternative A termék az iOS és Android platformokkal kompatibilis vezeték nélküli adatátvitelhez használható.
Image alternative Az akkut soha ne használja ütőszerszámként.
Image alternative Ügyeljen arra, hogy ne ejtse le az akkut. Ne használjon olyan akkut, amelyet ütés ért vagy egyéb módon sérült.

Ki-/bekapcsolás

Szimbólumok
Image alternative A termék be van kapcsolva
Image alternative A termék ki van kapcsolva

Termékinformációk

A Image alternative termékeket kizárólag szakember általi használatra szánták és a gépet csak engedéllyel rendelkező, szakképzett személy használhatja, javíthatja. Ezt a személyt minden lehetséges kockázati tényezőről tájékoztatni kell. A termék és tartozékai könnyen veszélyt okozhatnak, ha nem képzett személy dolgozik velük, vagy nem rendeltetésszerűen használják őket.
A típusjelölés és a sorozatszám a típustáblán található.
 • Jegyezze fel a sorozatszámot a következő táblázatba. Amennyiben kérdéssel fordul a képviseletünkhöz vagy a szervizhez, szüksége lesz ezekre a termékadatokra.
  Termékadatok
  Kombikalapács
  TE 60‑A36
  Generáció
  04
  Sorozatszám

Megfelelőségi nyilatkozat

Image alternative
Kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy ez a termék megfelel az érvényben lévő irányelveknek és szabványoknak. A megfelelőségi nyilatkozat másolatát a dokumentáció végén találja.
A műszaki dokumentáció helye:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Biztonság

Általános biztonsági tudnivalók az elektromos kéziszerszámokhoz

Image alternative FIGYELMEZTETÉS Olvasson el minden biztonsági tudnivalót és utasítást, illusztrált anyagot és műszaki adatot, amelyet ehhez az elektromos kéziszerszámhoz mellékeltek. Az alábbi biztonsági tudnivalók és utasítások betartásának elmulasztása áramütéshez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérüléshez vezethet.
Őrizzen meg minden biztonsági tudnivalót és utasítást a jövőbeni használathoz.
A biztonsági utasításokban használt „elektromos kéziszerszám” fogalom hálózatról üzemelő elektromos kéziszerszámokra (tápkábellel együtt értve) és akkumulátoros elektromos kéziszerszámokra (tápkábel nélkül) vonatkozik.
Munkahelyi biztonság
 • Tartsa tisztán a munkahelyét és jól világítsa meg. Rendetlen munkahelyek és megvilágítatlan munkaterületek balesetekhez vezethetnek.
 • Ne dolgozzon az elektromos kéziszerszámmal olyan robbanásveszélyes környezetben, ahol éghető folyadékok, gázok vagy porok vannak. Az elektromos kéziszerszámok szikrákat bocsáthatnak ki, amelyek meggyújthatják a port vagy a gyúlékony gőzöket.
 • Tartsa távol a gyerekeket és az idegen személyeket a munkahelytől, ha az elektromos kéziszerszámot használja. Ha elvonják a figyelmét a munkáról, könnyen elvesztheti az uralmát a berendezés felett.
Elektromos biztonsági előírások
 • Az elektromos kéziszerszám csatlakozódugójának illeszkednie kell a dugaszolóaljzatba. A csatlakozódugót semmilyen módon sem szabad megváltoztatni. Védőföldeléssel ellátott elektromos kéziszerszámokhoz ne használjon csatlakozóadaptert. Az eredeti csatlakozódugó és a hozzá illeszkedő csatlakozóaljzat csökkenti az áramütés kockázatát.
 • Ne érjen hozzá földelt felületekhez, például csövekhez, fűtőtestekhez, tűzhelyekhez és hűtőszekrényekhez. Az áramütés veszélye megnövekszik, ha a teste le van földelve.
 • Tartsa távol az elektromos kéziszerszámokat az esőtől és a nedvesség hatásaitól. Ha víz hatol be az elektromos kéziszerszámba, az növeli az áramütés kockázatát.
 • Ne használja a csatlakozókábelt a rendeltetésétől eltérő célokra, vagyis az elektromos kéziszerszámot soha ne hordozza vagy akassza fel a kábelnél fogva, és soha ne húzza ki a hálózati csatlakozódugót a kábelnél fogva. Tartsa távol a csatlakozókábelt hőforrásoktól, olajtól, éles élektől és sarkaktól, mozgó alkatrészektől. A sérült vagy összetekert csatlakozókábel növeli az áramütés kockázatát.
 • Ha az elektromos kéziszerszámmal szabadban dolgozik, akkor csak a szabadban való használatra engedélyezett hosszabbítókábelt használjon. A kültérre is alkalmas hosszabbítókábel használata csökkenti az áramütés kockázatát.
 • Használjon hibaáram-védőkapcsolót, ha az elektromos kéziszerszám nedves környezetben történő üzemeltetése nem kerülhető el. A hibaáram-védőkapcsoló használata csökkenti az áramütés kockázatát.
Személyi biztonsági előírások
 • Munka közben mindig figyeljen, ügyeljen arra, amit csinál, és meggondoltan dolgozzon az elektromos kéziszerszámmal. Ne használja az elektromos kéziszerszámot, ha fáradt, illetve ha kábítószer, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt áll. Az elektromos kéziszerszámmal végzett munka közben már egy pillanatnyi figyelmetlenség is komoly sérülésekhez vezethet.
 • Viseljen személyi védőfelszerelést, és mindig viseljen védőszemüveget. Az elektromos kéziszerszám alkalmazásának megfelelő személyi védőfelszerelések, úgymint porvédő álarc, csúszásbiztos védőcipő, védősapka és fülvédő használata csökkenti a személyi sérülések kockázatát.
 • Kerülje az elektromos kéziszerszám akaratlan üzembe helyezését. Mielőtt az elektromos kéziszerszámot az elektromos hálózatra és/vagy az akkumulátorra csatlakoztatja, vagy felveszi, ill. szállítja, győződjön meg arról, hogy a gép ki van kapcsolva. Ha az elektromos kéziszerszám felemelése közben az ujját a kapcsolón tartja, vagy ha a gépet bekapcsolt állapotban csatlakoztatja az áramforráshoz, az balesethez vezethet.
 • Az elektromos kéziszerszám bekapcsolása előtt feltétlenül távolítsa el a beállító szerszámokat vagy csavarkulcsokat. Az elektromos kéziszerszám forgó részeiben felejtett beállító szerszám vagy csavarkulcs sérüléseket okozhat.
 • Kerülje el a normálistól eltérő testtartást. Ügyeljen arra, hogy mindig biztosan álljon és megtartsa az egyensúlyát. Így az elektromos kéziszerszám felett váratlan helyzetekben is jobban tud uralkodni.
 • Viseljen megfelelő munkaruhát. Ne viseljen bő ruhát vagy ékszereket. Tartsa távol a haját, a ruháját és a kesztyűjét a mozgó részektől. A bő ruhát, az ékszereket és a hosszú hajat a mozgó alkatrészek magukkal ránthatják.
 • Ha az elektromos kéziszerszámra fel lehet szerelni a por elszívásához és összegyűjtéséhez szükséges berendezéseket, ellenőrizze, hogy azok megfelelő módon hozzá vannak kapcsolva a szerszámhoz, és rendeltetésüknek megfelelően működnek. Porelszívó egység használata csökkenti a munka során keletkező por veszélyes hatását.
 • Ne ringassa magát hamis biztonságérzetbe, és ne hagyja figyelmen kívül az elektromos kéziszerszám biztonsági előírásait, akkor sem, ha az elektromos kéziszerszámot hosszú ideje használja, és ezáltal jól ismeri. A figyelmetlen kezelés a másodperc tört része alatt súlyos sérülésekhez vezethet.
Az elektromos kéziszerszám használata és kezelése
 • Ne terhelje túl a gépet. Munkájához csak az arra szolgáló elektromos kéziszerszámot használja. A megfelelő elektromos kéziszerszámmal a megadott teljesítménytartományon belül jobban és biztonságosabban lehet dolgozni.
 • Ne használjon olyan elektromos kéziszerszámot, amelynek a kapcsolója elromlott. Egy olyan elektromos kéziszerszám, amelyet nem lehet sem be-, sem kikapcsolni, veszélyes, és meg kell javíttatni.
 • A gép beállítása, a tartozékok cseréje vagy a gép lehelyezése előtt húzza ki a csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból és/vagy vegye ki a kivehető akkut a gépből. Ez az elővigyázatossági intézkedés meggátolja a gép szándékolatlan üzembe helyezését.
 • A használaton kívüli elektromos kéziszerszámokat olyan helyen tárolja, ahol azokhoz gyerekek nem férhetnek hozzá. Ne hagyja, hogy olyan személyek használják az elektromos kéziszerszámot, akik nem ismerik a szerszámot, vagy nem olvasták el ezt az útmutatót. Az elektromos kéziszerszámok veszélyesek, ha azokat gyakorlatlan személyek használják.
 • Mindig gondosan tartsa karban az elektromos kéziszerszámot és a tartozékokat. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek kifogástalanul működnek-e, nincsenek-e beszorulva, és nincsenek-e eltörve vagy megrongálódva olyan alkatrészek, amelyek hátrányosan befolyásolhatják az elektromos kéziszerszám működését. Használat előtt javíttassa meg a gép megrongálódott alkatrészeit. Sok balesetnek a rosszul karbantartott elektromos kéziszerszám az oka.
 • Tartsa tisztán és élesen a vágószerszámokat. Az éles vágóélekkel rendelkező és gondosan ápolt vágószerszámok ritkábban ékelődnek be, és azokat könnyebben lehet vezetni és irányítani.
 • Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat, betétszerszámokat stb. a jelen utasítások figyelembevételével használja. Vegye figyelembe a munkafeltételeket és a kivitelezendő munka sajátosságait. Az elektromos kéziszerszám eredeti rendeltetésétől eltérő célokra való alkalmazása veszélyes helyzetekhez vezethet.
 • A markolatot és fogófelületeket tartsa száraz, tiszta, olaj- és zsírmentes állapotban. A csúszós markolatok és fogófelületek nem teszik lehetővé az elektromos kéziszerszám biztonságos üzemeltetését és ellenőrzését az előre nem látható helyzetekben.
Akkumulátoros szerszám használata és kezelése
 • Az akkumulátort csak a gyártó által ajánlott töltőberendezésben töltse fel. Ha egy bizonyos akkumulátortípus feltöltésére szolgáló töltőberendezésben egy másik akkumulátort próbál feltölteni, tűz keletkezhet.
 • Az elektromos kéziszerszámban csak az ahhoz tartozó akkumulátort használja. Más akkumulátorok használata személyi sérüléseket és tüzet okozhat.
 • Tartsa távol a használaton kívüli akkumulátort irodai kapcsoktól, pénzérméktől, kulcsoktól, szögektől, csavaroktól és más kisméretű fémtárgyaktól, amelyek áthidalhatják az érintkezőket. Az akkumulátor érintkezői közötti rövidzárlat égési sérüléseket vagy tüzet okozhat.
 • Hibás alkalmazás esetén az akkumulátorból folyadék léphet ki. Kerülje el az érintkezést a folyadékkal. Ha véletlenül mégis érintkezésbe került az akkumulátorfolyadékkal, azonnal öblítse le vízzel az érintett felületet. Ha a folyadék a szemébe jutott, keressen fel egy orvost. A kilépő akkumulátorfolyadék irritációkat vagy égéses bőrsérüléseket okozhat.
 • Ne használjon sérült vagy módosított akkut. A sérült vagy módosított akkuk előre nem látható módon viselkedhetnek és tüzet, robbanást vagy sérülésveszélyt okozhatnak.
 • Az akkut ne tegye ki tűz és magas hőmérséklet hatásának. A tűz és a 130 °C (265 °F) feletti hőmérséklet robbanást okozhat.
 • Kövesse a töltésre vonatkozó összes utasítást, és az akkut vagy akkus szerszámot soha ne töltse a használati utasításban megadott hőmérséklet-tartományon kívül. A nem megfelelő vagy a megengedett hőmérséklet-tartományon kívül történő töltés az akku meghibásodásához és tűzveszélyhez vezethet.
Szerviz
 • Az elektromos kéziszerszámot csak szakképzett személyzet javíthatja, kizárólag eredeti pótalkatrészek felhasználásával. Ez biztosítja, hogy az elektromos kéziszerszám biztonságos marad.
 • Soha ne javítsa a sérült akkut. Az akkuk javítását csak a gyártó által felhatalmazott ügyfélszolgálatok végezhetik.

Biztonsági tudnivalók kalapácsokhoz

 • Viseljen fülvédőt. A zaj halláskárosodáshoz vezethet.
 • Használja a géppel együtt szállított kiegészítő fogantyút. A gép feletti ellenőrzés elvesztése sérülést okozhat.
 • A gépet mindig a fogantyú szigetelt felületénél fogja meg, ha olyan munkát végez, amelynek során a betétszerszám rejtett elektromos vezetéket találhat el . Ha a gép elektromos feszültséget vezető vezetékhez ér, akkor a gép fémrészei feszültség alá kerülhetnek és ez elektromos áramütéshez vezethet.

Kiegészítő biztonsági tudnivalók fúrókalapácshoz

Személyi biztonsági előírások
 • A terméket csak kifogástalan műszaki állapotban használja.
 • Soha ne végezzen módosításokat vagy változtatásokat a gépen.
 • Használja a géppel együtt szállított kiegészítő fogantyút. A gép feletti ellenőrzés elvesztése sérülést okozhat.
 • Áttörési munkáknál biztosítsa a munkavégzés helyszínével szemközti területet. A letöredező darabok ki- és/vagy leeshetnek, és személyi sérüléseket okozhatnak.
 • A gépet mindig két kézzel tartsa az erre szolgáló markolatoknál. A markolatot tartsa mindig szárazon és tisztán.
 • A gépet mindig a fogantyú szigetelt felületénél fogja meg, ha olyan munkát végez, amelynek során a betétszerszám rejtett elektromos vezetéket találhat el. Ha a gép elektromos feszültséget vezető vezetékhez ér, akkor a gép fémrészei feszültség alá kerülhetnek és ez elektromos áramütéshez vezethet.
 • Kerülje a forgó részekkel való érintkezést – sérülésveszély!
 • A gép használata során mindig viseljen megfelelő védőszemüveget, védősisakot, fülvédőt, védőkesztyűt és könnyű légzőmaszkot.
 • A szerszámcsere közben is viseljen védőkesztyűt. A betétszerszám érintése vágási és égési sérüléseket okozhat.
 • Viseljen védőszemüveget. A szilánkok a szem és egyéb testrészek sérüléseit okozhatják.
 • A munka megkezdése előtt tisztázza a munka során keletkező por veszélyességi besorolását. Használjon hivatalosan engedélyezett védelmi osztályú ipari porszívót, amely megfelel a helyi porvédelmi előírásoknak. Ólomtartalmú festékek, ásványok és a fém, néhány fafajta, beton / téglafalazat / kvarctartamú kövezet, valamint ásványok és fémek pora káros lehet az egészségre.
 • Gondoskodjon a munkaterület jó szellőzéséről és szükség esetén viseljen az adott porhoz megfelelő légzőmaszkot. Ezen porok belélegzése vagy érintése a gép kezelőjénél vagy a közelében tartózkodóknál allergiás reakciót válthat ki, és/vagy légzési nehézséget okozhat. Bizonyos porok, mint például a tölgyfa vagy a bükkfa pora rákkeltő, különösen fakezelési adalékanyagokkal (kromát, favédő anyagok) együtt. Az azbeszttartalmú anyagokat csak szakemberek munkálhatják meg.
 • Tartson munkaszüneteket és végezzen gyakorlatokat ujjainak jobb vérellátása érdekében. Hosszabb idejű munkavégzés esetén a rezgések zavart okozhatnak az ujjak, a kéz és a csukló véredényeiben vagy idegrendszerében.
Elektromos biztonsági előírások
 • A munka megkezdése előtt ellenőrizze a munkaterületet, hogy nincsenek-e rejtett elektromos vezetékek, ill. gáz- és vízcsövek. A külső fémrészek áramütést okozhatnak, ha munka közben véletlenül megsért egy elektromos vezetéket.
Az elektromos kéziszerszámok gondos kezelése és használata
 • Azonnal kapcsolja ki az elektromos kéziszerszámot, ha a szerszám blokkolt. A gép oldalra kitérhet.
 • Lehelyezés előtt várja meg, hogy az elektromos kéziszerszám leálljon.

Leírás

Termékáttekintés

Image alternative
 1. Tokmány
 2. Mélységütköző - állító (tartozék)
 3. Mélységütköző (tartozék)
 4. Funkcióválasztó kapcsoló
 5. Rögzítőgomb folyamatos üzemeltetéshez (csak vésés)
 6. Indítókapcsoló
 7. Töltésállapot-kijelző és hibajelző (Li-ion akku)
 8. Kioldógomb a töltésállapot-kijelzőt aktiváló kiegészítő funkcióval
 9. Akku
 10. Oldalsó markolat
 11. Be/ki kapcsoló
 12. „Fél teljesítmény” nyomógomb
 13. „Fél teljesítmény” kijelző
 14. Szervizkijelző
 15. Be/Ki kijelző

Rendeltetésszerű használat

Az ismertetett termék egy elektromos kombikalapács pneumatikus ütőművel. Betonban, falazatban, fában és fémben történő fúrási munkákhoz tervezték. A termék kiegészítőleg használható könnyű és közepes vésési munkákhoz falazatban, valamint utólagos megmunkáláshoz betonban.

 • Ehhez a termékhez csak a Hilti B 36 típussorozatú Li-ion akkumulátorokat használja.
 • Ehhez az akkuhoz kizárólag a C4/36 sorozatba tartozó Hilti töltőkészüléket használjon.

Lehetséges hibás használat

 • Ez a termék egészségre veszélyes anyagok megmunkálására nem alkalmas.
 • Ez a termék nedves környezetben végzett munkához nem alkalmas.

Horgonycsap

A termék alkalmas horgonycsapok beütésére. Kizárólag alkalmas beütőszerszámot használjon!
Erről részletes információkat a Hilti központban kaphat.

ATC

A termék elektronikus gyorslekapcsoló ATC (Active Torque Control) rendszerrel van felszerelve.
Ha a betétszerszám blokkol vagy elakad, akkor a gép hirtelen és kontrollálatlanul az ellenkező irányba fordul. Az ATC funkció felismeri a termék hirtelen fordulását, és azonnal leállítja azt.
A rendeltetésszerű működéshez a terméknek el kell tudnia fordulni.
Sikeres gyorslekapcsolást követően először kapcsolja ki a terméket, majd ismételten kapcsolja be.

Active Vibration Reduction

A termék fel van szerelve Active Vibration Reduction (AVR) rendszerrel, amely jelentősen csökkenti a vibrációt.

Gyorsbefogó tokmány (tartozék)

A gyorsbefogó tokmány lehetővé teszi a gyors szerszámcserét kiegészítő szerszám használata nélkül. Hengeres szárú vagy hatszögű szerszámokhoz alkalmas, melyek „Ütéssel Image alternative” üzemmódban működtethetők.

Szervizkijelző

A termék világító jelzéssel ellátott szervizkijelzővel van felszerelve.

MMI

Állapot
Jelentés
A Szervizkijelző világít.
A gép elérte azt az üzemidőt, amikor szervizelést igényel.
A Szervizkijelző villog.
Javíttassa meg a terméket a Hilti Szervizben.
A Be/Ki kijelző világít.
A termék be van kapcsolva
A Be/Ki kijelző villog.
A termék átmeneti hiba miatt ki van kapcsolva.
A Be/Ki kijelző ki van kapcsolva.
A termék ki van kapcsolva.
A Fél teljesítmény kijelző világít.
A termék fél teljesítménnyel működik.
A Fél teljesítmény kijelző ki van kapcsolva.
A termék teljes teljesítménnyel működik.

A Li-ion akku töltöttségi állapotának kijelzője

A Li-ion akku töltöttségi állapotát és a gépen jelentkező hibákat a Li-ion akku kijelzője jelzi ki. A Li-ion akku töltöttségi állapota a két akkumulátor-kireteszelő gomb egyikének megkoppintásakor megjelenik a kijelzőn.
Állapot
Jelentés
4 LED világít.
Töltöttségi állapot: 75% és 100% között
3 LED világít.
Töltöttségi állapot: 50% és 75% között
2 LED világít.
Töltöttségi állapot: 25% és 50% között
1 LED világít.
Töltöttségi állapot: 10% és 25% között
1 LED villog.
Töltöttségi állapot: < 10%
1 LED villog, a termék nem üzemkész.
Az akku túlmelegedett vagy teljesen lemerült.
4 LED villog, a termék nem üzemkész.
A gép túlterhelt vagy túlhevült.
Működtetett indítókapcsoló esetén és az indítókapcsoló elengedése után 5 másodperccel a töltöttségi állapot kijelzése nem lehetséges.
Az akkumulátor töltöttségi állapotát kijelző LED-ek villogása esetén vegye figyelembe a Hibakeresés című fejezetben leírt tudnivalókat.

Szállítási terjedelem

Kombinált kalapács, oldalmarkolat, használati utasítás.
A termékéhez jóváhagyott további rendszertartozékokat a Hilti Store helyeken vagy a következő oldalon talál: www.hilti.group | USA: www.hilti.com

Műszaki adatok


TE 60-A36
Névleges feszültség
36 V
A 01 EPTA-eljárásnak megfelelő tömeg
8,1 kg
Egy ütés energiája az EPTA 05 eljárás szerint
8,1 J
Ø kalapácsfúrás esetén
12 mm … 40 mm
Ø faláttörő fúró
40 mm … 80 mm
Ø fúrószárkorona
45 mm … 100 mm
Ø PCM gyémánt fúrókorona
42 mm … 102 mm
Ø fém fúrása esetén
10 mm … 20 mm
Ø fa fúrása esetén
10 mm … 32 mm
Tokmány
TE‑Y

Zajinformációk és rezgési értékek az EN 62841 szabvány szerint

A jelen útmutatókban megadott hangnyomás- és rezgésértékeket egy szabványosított mérési eljárás keretében mértük meg, és alkalmasak elektromos kéziszerszámok egymással történő összehasonlítására. Az értékek emellett alkalmasak az expozíció előzetes megbecsülésére.
A megadott adatok az elektromos szerszám fő alkalmazási területeire vonatkoznak. Ha az elektromos kéziszerszámot más célra, eltérő betétszerszámokkal használják, vagy nem megfelelően tartják karban, akkor az adatok eltérőek lehetnek. Ez jelentősen megnövelheti az expozíciókat a munkaidő teljes időtartama alatt.
Az expozíció pontos megbecsüléséhez azokat az időszakokat is figyelembe kell venni, amikor a gépet lekapcsolták, vagy a gép ugyan működik, de ténylegesen nincs használatban. Ez jelentősen csökkentheti az expozíciókat a munkaidő teljes időtartama alatt.
Hozzon kiegészítő intézkedéseket a kezelő védelme érdekében a hang és/vagy a rezgés hatásai ellen, mint például: Elektromos kéziszerszámok és betétszerszámok karbantartása, a gépkezelő kezének melegen tartása, a munkafolyamatok megszervezése.
Az EN 60745 szerinti zajkibocsátási értékek

TE 60-A36
Hangnyomásszint (LpA)
98 dB
Hangnyomásszint bizonytalanság (KpA)
3 dB
Hangteljesítmény (LWA)
109 dB
Hangteljesítményszint bizonytalanság (KWA)
3 dB
Rezgési összértékek az EN 60745 szerint

TE 60-A36
Kalapácsfúrás betonban (ah, HD)
8,3 m/s²
Bizonytalanság (K)
1,5 m/s²
Vésés betonban (ah, Cheq)
6,7 m/s²
Bizonytalanság (K)
1,5 m/s²

Üzemeltetés

A munkahely előkészítése

A gép beállítása, illetve alkatrészek cseréje előtt kapcsolja ki a terméket vagy távolítsa el az akkut.
Vegye figyelembe a dokumentumban és a terméken található biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket.

Az akku eltávolítása

Image alternative
 1. Nyomja meg az akku kioldógombját.
 2. Hátrafelé húzza ki az akkut.

Oldalsó markolat felszerelése

VIGYÁZAT
Sérülésveszély A kombikalapács feletti uralom elvesztése.
 • Győződjön meg arról, hogy az oldalmarkolat megfelelően van felszerelve és előírásszerűen van rögzítve. Ügyeljen arra, hogy a szorítópánt a gép megfelelő vezetővájatában feküdjön.
VIGYÁZAT
Sérülésveszély! A felszerelt, de nem használt mélységütköző a felhasználót hátráltatja.
 • Távolítsa el a termékről a mélységütközőt!
Image alternative
 1. Lazítsa ki az oldalsó markolatot szorító bilincset a markolat elfordításával.
 2. Elölről tolja a bilincset a tokmányon át az erre a célra szolgáló megfelelő horonyba.
 3. Helyezze az oldalsó markolatot a kívánt állásba.
 4. Szorítsa meg az oldalsó markolatot szorító bilincset a markolat elfordításával.

Mélységütköző (opcionális) felszerelése

Image alternative
 1. Lazítsa ki az oldalsó markolatot szorító bilincset a markolat elfordításával.
 2. Tolja a mélységütközőt elölről az erre a célra szolgáló 2 vezetőfuratba.
 3. Szorítsa meg az oldalsó markolatot szorító bilincset a markolatgomb elfordításával.

Teljesítmény beállítása

Az akku behelyezését követően a termék mindig a teljes teljesítményre van beállítva.
 1. Nyomja meg a „fél teljesítmény” gombot. A termék fél fúrásteljesítményre kapcsol.
  • Világít a „fél teljesítmény” kijelző.
 2. Nyomja meg ismét a „fél teljesítmény” gombot. A termék teljes fúrásteljesítményre kapcsol.
  • Kialszik a „fél teljesítmény” kijelző.

Szerszám behelyezése/kivétele

VESZÉLY
Tűzveszély Veszély a forró szerszám gyúlékony anyaggal való érintkezésekor.
 • Ne helyezze a forró szerszámot gyúlékony anyagra.
VIGYÁZAT
Sérülésveszély! A szerszám a használat során felforrósodik.
 • A szerszámcsere során viseljen védőkesztyűt.
 • Ne helyezze a forró szerszámot gyúlékony anyagra.
Nem megfelelő gépzsír használata a termék károsodásához vezethet. Csak eredeti Hilti gépzsírt használjon.
Image alternative
 1. Enyhén zsírozza be a betétszerszám befogószárát.
  • Csak eredeti Hilti gépzsírt használjon. Nem megfelelő zsír használata a termék károsodásához vezethet.
 2. Helyezze be a betétszerszámot ütközésig a tokmányba és pattintsa be.
 3. A szerszám meghúzásával ellenőrizze, hogy biztonságos-e a reteszelés.
  • A termék üzemkész.
 4. Húzza vissza ütközésig a szerszám reteszelését, és vegye ki a betétszerszámot.

Az akku behelyezése

FIGYELMEZTETÉS
Elektromos veszély Rövidzárlat miatti veszély.
 • Az akku gépbe történő behelyezése előtt bizonyosodjon meg arról, hogy az akku érintkezőihez és a kombikalapács érintkezőihez nem ér hozzá idegen tárgy.
FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély Veszély leeső akku miatt.
 • A leeső akku veszélyeztetheti Önt vagy másokat. Ellenőrizze az akku biztos illeszkedését a kombikalapácsban.
Image alternative
 1. Helyezze az akkut a készüléktartóba, hogy az hallhatóan bereteszeljen.
 2. Ellenőrizze az akku biztos illeszkedését.

Munkavégzés

VIGYÁZAT
Sérülésveszély A kombikalapács feletti uralom elvesztése.
 • Győződjön meg arról, hogy az oldalmarkolat megfelelően van felszerelve és előírásszerűen van rögzítve. Ügyeljen arra, hogy a szorítópánt a gép megfelelő vezetővájatában feküdjön.
Vegye figyelembe a dokumentumban és a terméken található biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket.

Ütvefúrás (kalapácsfúrás)

 1. Állítsa a funkcióválasztó kapcsolót a következő szimbólumra: Image alternative.
 2. Állítsa be a kívánt teljesítményt.
 3. Helyezze a fúrót a felületre.
 4. Nyomja be az indítókapcsolót.
  • A termék elindul.

Fúrás ütés nélkül

Az ütés nélküli fúráshoz speciális befogószárú betétszerszámokra van szükség. A Hilti szerszámprogramjában ezek a szerszámok rendelkezésre állnak. A gyorsbefogó tokmánnyal alternatív módon például hengeres szárú fafúró vagy acélfúró fogható be, melyeket ütés nélkül lehet fúrni.
 • Állítsa a funkcióválasztó kapcsolót a következő szimbólumra: Image alternative.

Véső pozicionálása

VIGYÁZAT
Sérülésveszély! A vésés iránya feletti ellenőrzés elvesztése.
 • A „véső pozicionálása” állásban ne dolgozzon a géppel. Állítsa a funkcióválasztó kapcsolót „vésés” állásba kattanásig.
A vésőt (15°-os lépésközökkel) 24 különböző helyzetbe lehet beállítani. Ezáltal a lapos-, ill. profilvésőkkel mindig optimális munkahelyzetben lehet dolgozni.
Image alternative
 1. Állítsa a funkcióválasztó kapcsolót „Véső pozicionálása” Image alternative állásba.
 2. Forgassa el a vésőt a kívánt pozícióba.
 3. Állítsa a funkcióválasztó kapcsolót a következő szimbólumra: Image alternative, amíg be nem pattan.
  • A termék üzemkész.

Vésés

 • Állítsa a funkcióválasztó kapcsolót „Vésés” Image alternative állásba.

Folyamatos üzem be-/kikapcsolása

Véső üzemmódban, bekapcsolt állapotban az indítókapcsoló reteszelhető.
Image alternative
 1. A folyamatos üzemhez a rögzítőgombot tolja előre.
 2. Teljesen nyomja be az indítókapcsolót.
  • A termék ekkor folyamatos üzemben működik.
 3. A folyamatos üzemhez a rögzítőgombot tolja hátra.
  • A termék kikapcsol.

Ápolás és karbantartás

FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély behelyezett akku esetén !
 • Minden ápolási és karbantartási munka előtt vegye ki az akkut!
A gép ápolása
 • Óvatosan távolítsa el a szilárdan tapadó szennyeződést.
 • Száraz kefével tisztítsa meg óvatosan a szellőzőnyílásokat.
 • A házat csak enyhén nedves kendővel tisztítsa. Ne használjon szilikontartalmú ápolószert, mivel az károsíthatja a műanyag alkatrészeket.
A Li‑ion akkuk ápolása
 • Az akkut tartsa száraz, olaj- és zsírmentes állapotban.
 • A házat csak enyhén nedves kendővel tisztítsa. Ne használjon szilikontartalmú ápolószert, mivel az károsíthatja a műanyag alkatrészeket.
 • Kerülje a nedvesség behatolását.
Karbantartás
 • Rendszeresen ellenőrizze a látható részeket sérülés, illetve a kezelőelemeket kifogástalan működés szempontjából.
 • Sérülések és/vagy funkciózavar esetén ne működtesse a terméket. Azonnal javíttassa meg a Hilti Szervizben.
 • Az ápolási és karbantartási munkák után minden védőfelszerelést szereljen fel, és ellenőrizze a gép működését.
A biztonságos üzemelés érdekében csak eredeti pótalkatrészeket és fogyóanyagokat használjon. Az általunk engedélyezett pótalkatrészeket, fogyóanyagokat és tartozékokat termékéhez megtalálja a Hilti Store helyeken vagy az alábbi címen: www.hilti.group .

Akkumulátoros gépek szállítása és tárolása

Szállítás
  VIGYÁZAT
  Nem szándékos indítás szállításkor !
 • A terméket mindig behelyezett akku nélkül szállítsa.
 • Vegye ki az akkukat.
 • Az akkukat soha ne szállítsa ömlesztve.
 • Hosszabb szállítást követően ellenőrizze az akkumulátor és a gép sértetlenségét a használatba vétel előtt.
Tárolás
  VIGYÁZAT
  Véletlen károsodás hibás vagy kifolyó akkuk miatt. !
 • A terméket mindig behelyezett akku nélkül tárolja.
 • Lehetőleg hűvös, száraz helyen tárolja a gépet és az akkut.
 • Soha ne tárolja az akkut tűző napon, fűtőtesten vagy üveglap mögött.
 • A gépet és az akkut száraz helyen, gyermekek, valamint illetéktelen személyek számára nem hozzáférhető módon tárolja.
 • Hosszabb tárolást követően ellenőrizze az akkumulátor és a gép sértetlenségét a használatba vétel előtt.

RoHS (Veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozásáról szóló irányelv)

Image alternative
A következő linken elérhető a veszélyes anyagok táblázata: qr.hilti.com/r8377057.
A dokumentáció végén található QR-kódon keresztül elérhető a RoHS táblázat.

Segítség zavarok esetén

Az ebben a táblázatban fel nem sorolt zavarok, illetve olyan zavarok esetén, amelyeket saját maga nem tud megjavítani, kérjük, forduljon a Hilti Szervizhez.

Hibakeresés

Üzemzavar
Lehetséges ok
Megoldás
Nincs ütés.
A termék túl hideg.
 • Állítsa a terméket a padlóra, és hagyja üresjáratban járni. Szükség esetén ismételje addig, amíg a kalapácsmű működni nem kezd.
Az akku a megszokottnál gyorsabban merül le.
Az akku állapota nem optimális.
 • Cserélje ki az akkumulátort.
Az akku nem rögzül hallható „dupla kattanással”.
Az akku reteszei szennyezettek.
 • Tisztítsa meg a reteszeket, és helyezze be újra az akkut.
Az orsó nem forog.
A termék elektronikájának megengedett üzemi hőmérséklete túllépve.
  A Be/Ki kijelző villog.
 • Hagyja a terméket lehűlni.
Lemerült az akku.
 • Cserélje ki az akkut, és töltse fel a lemerült akkut.
A termék automatikusan kikapcsol.
A túlterhelés elleni védelem aktív.
  A Be/Ki kijelző villog.
 • Engedje el az indítókapcsolót. Hagyja a terméket lehűlni. Nyomja be újra az indítókapcsolót. Csökkentse a gép terhelését.
A termék a fúró beszorulásakor kikapcsol.
A további elakadások megelőzésére az elektromos védőberendezés bekapcsolt.
 • Oldja ki a fúrót.
Erős hőfejlődés a kombikalapácson vagy az akkun.
Elektromos hiba.
 • Azonnal kapcsolja ki a terméket. Vegye ki és vizsgálja meg az akkut. Hagyja lehűlni. Lépjen kapcsolatba a Hilti Szervizzel.
A termék túlterhelt (túllépték az alkalmazási korlátokat).
 • Válasszon az alkalmazási módnak megfelelő terméket.
Az akku LED-jei nem jeleznek semmit.
Az akku nincs teljesen betolva.
 • Tolja be az akkut, míg dupla kattanással nem rögzül.
Lemerült az akku.
 • Cserélje ki az akkut, és töltse fel a lemerült akkut.
Az akku túl forró vagy túl hideg.
 • Hozza az akkut az ajánlott munkahőmérsékletre.
1 LED villog az akkun.
Lemerült az akku.
 • Cserélje ki az akkut, és töltse fel a lemerült akkut.
Az akku túl forró vagy túl hideg.
 • Hozza az akkut az ajánlott munkahőmérsékletre.
4 LED villog az akkun.
A terméket rövid ideig túlterhelték.
 • Engedje el az indítókapcsolót, majd nyomja meg ismét.
Túlmelegedés elleni védelem.
 • Hagyja lehűlni a terméket, és tisztítsa meg a szellőzőnyílásokat.
A termék nem teljes teljesítménnyel működik.
Az indítókapcsoló nincs teljesen benyomva.
 • Ütközésig nyomja be az indítókapcsolót.
A „fél teljesítmény” gomb be van kapcsolva.
 • Nyomja meg a „fél teljesítmény” gombot.
A fúró nem forog.
A funkcióválasztó kapcsoló nem pattant be, vagy a „Vésés” Image alternative, ill. a „Véső pozicionálása” Image alternative állásban van.
 • A gép nyugalmi helyzetében állítsa a funkcióválasztó kapcsolót az „ütvefúrás” Image alternative állásba.
A szerszám reteszelését nem lehet oldani.
Nincs teljesen hátrahúzva a tokmány.
 • Húzza vissza ütközésig a szerszám reteszelését, és vegye ki a szerszámot.
Az oldalmarkolat nem megfelelően van felszerelve.
 • Oldja le az oldalmarkolatot és szerelje fel helyesen, úgy, hogy a szorítópánt és az oldalmarkolat bepattanjon a mélyedésbe.
A termék nem indul.
Áramkimaradás után az elektronikus indításgátló aktív.
 • Kapcsolja ki, majd újra be a terméket.
A szervizkijelző világít.
Elérték a következő szervizelési időpontot.
 • Javíttassa meg a terméket a Hilti Szervizben.
A szervizkijelző villog.
A termék károsodása.
 • Javíttassa meg a terméket a Hilti Szervizben.
A Be/Ki kijelző villog.
A terméket rövid ideig túlterhelték.
 • Engedje el az indítókapcsolót, majd nyomja meg ismét.
Túlmelegedés elleni védelem.
 • Hagyja lehűlni a terméket, és tisztítsa meg a szellőzőnyílásokat.

Ártalmatlanítás

A Image alternative Hilti gépek nagyrészt újrahasznosítható anyagokból készülnek. Az újrahasznosítás előtt az anyagokat gondosan szét kell válogatni. A Hilti sok országban már visszaveszi használt gépét újrahasznosítás céljára. Kérdezze meg a Hilti ügyfélszolgálatot vagy kereskedelmi tanácsadóját.
Image alternative
 • Az elektromos kéziszerszámokat, elektromos készülékeket és akkukat ne dobja a háztartási szemétbe!

Gyártói garancia

 • Kérjük, a garancia feltételeire vonatkozó kérdéseivel forduljon helyi Hilti partneréhez.

TE 60-A36

Eredeti használati utasítás

A dokumentáció adatai

A dokumentumról

 • Üzembe helyezés előtt olvassa el ezt a dokumentumot. Ez a biztonságos munkavégzés és a hibamentes kezelés előfeltétele.
 • Vegye figyelembe a dokumentumban és a terméken található biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket.
 • Ezt a használati utasítást mindig tárolja a termék közelében, és a gépet csak ezzel az utasítással együtt adja tovább harmadik személynek.

Jelmagyarázat

Figyelmeztetések

A figyelmeztetések a termék használata során előforduló veszélyekre hívják fel a figyelmet. A következő figyelmeztetéseket használjuk:
VESZÉLY
VESZÉLY !
 • Súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezető közvetlen veszély esetén.
FIGYELMEZTETÉS
FIGYELMEZTETÉS !
 • Ezzel a szóval hívjuk fel a figyelmet egy olyan lehetséges veszélyre, amely súlyos személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.
VIGYÁZAT
VIGYÁZAT !
 • Ezzel a szóval hívjuk fel a figyelmet egy lehetséges veszélyhelyzetre, amely személyi sérüléshez vagy anyagi kárhoz vezethet.

A dokumentációban használt szimbólumok

A következő szimbólumokat használjuk a jelen dokumentációban:
Image alternative Használat előtt olvassa el a használati utasítást
Image alternative Alkalmazási útmutatók és más hasznos tudnivalók
Image alternative Újrahasznosítható anyagokkal való bánásmód
Image alternative Az elektromos gépeket és akkukat ne dobja a háztartási szemétbe

Az ábrákon használt szimbólumok

Az ábrákon a következő szimbólumokat használjuk:
Image alternative Ezek a számok a jelen utasítás elején található ábrákra vonatkoznak
Image alternative A számozás a munkalépések sorrendjét mutatja képekben, és eltérhet a szövegben található munkalépések számozásától
Image alternative Az áttekintő ábrában használt pozíciószámok a termék áttekintésére szolgáló szakasz jelmagyarázatában lévő számokra utalnak
Image alternative Ez a jel hívja fel a figyelmét arra, hogy a termék használata során különös odafigyeléssel kell eljárnia.

Termékhez kötődő szimbólumok

Szimbólumok a terméken

A következő szimbólumokat használjuk a terméken:
Image alternative Ütvefúrás (kalapácsfúrás)
Image alternative Vésés
Image alternative Véső pozicionálása
Image alternative II. érintésvédelmi osztály (kettős szigetelés)
Image alternative Fordulat percenként
Image alternative Névleges üresjárati fordulatszám
Image alternative Átmérő
Image alternative Egyenáram
Image alternative Li-ion akku
Image alternative A használt Hilti Li-ion akku típussorozata. Vegye figyelembe a Rendeltetésszerű használat fejezetben közölt adatokat.
Image alternative A termék az iOS és Android platformokkal kompatibilis vezeték nélküli adatátvitelhez használható.
Image alternative Az akkut soha ne használja ütőszerszámként.
Image alternative Ügyeljen arra, hogy ne ejtse le az akkut. Ne használjon olyan akkut, amelyet ütés ért vagy egyéb módon sérült.

Ki-/bekapcsolás

Szimbólumok
Image alternative A termék be van kapcsolva
Image alternative A termék ki van kapcsolva

Termékinformációk

A Image alternative termékeket kizárólag szakember általi használatra szánták és a gépet csak engedéllyel rendelkező, szakképzett személy használhatja, javíthatja. Ezt a személyt minden lehetséges kockázati tényezőről tájékoztatni kell. A termék és tartozékai könnyen veszélyt okozhatnak, ha nem képzett személy dolgozik velük, vagy nem rendeltetésszerűen használják őket.
A típusjelölés és a sorozatszám a típustáblán található.
 • Jegyezze fel a sorozatszámot a következő táblázatba. Amennyiben kérdéssel fordul a képviseletünkhöz vagy a szervizhez, szüksége lesz ezekre a termékadatokra.
  Termékadatok
  Kombikalapács
  TE 60‑A36
  Generáció
  04
  Sorozatszám

Megfelelőségi nyilatkozat

Image alternative
Kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy ez a termék megfelel az érvényben lévő irányelveknek és szabványoknak. A tanúsító állomást a dokumentáció végén találja.
A műszaki dokumentáció helye:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Biztonság

Általános biztonsági tudnivalók az elektromos kéziszerszámokhoz

Image alternative FIGYELMEZTETÉS Olvasson el minden biztonsági tudnivalót és utasítást, illusztrált anyagot és műszaki adatot, amelyet ehhez az elektromos kéziszerszámhoz mellékeltek. Az alábbi biztonsági tudnivalók és utasítások betartásának elmulasztása áramütéshez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérüléshez vezethet.
Őrizzen meg minden biztonsági tudnivalót és utasítást a jövőbeni használathoz.
A biztonsági utasításokban használt „elektromos kéziszerszám” fogalom hálózatról üzemelő elektromos kéziszerszámokra (tápkábellel együtt értve) és akkumulátoros elektromos kéziszerszámokra (tápkábel nélkül) vonatkozik.
Munkahelyi biztonság
 • Tartsa tisztán a munkahelyét és jól világítsa meg. Rendetlen munkahelyek és megvilágítatlan munkaterületek balesetekhez vezethetnek.
 • Ne dolgozzon az elektromos kéziszerszámmal olyan robbanásveszélyes környezetben, ahol éghető folyadékok, gázok vagy porok vannak. Az elektromos kéziszerszámok szikrákat bocsáthatnak ki, amelyek meggyújthatják a port vagy a gyúlékony gőzöket.
 • Tartsa távol a gyerekeket és az idegen személyeket a munkahelytől, ha az elektromos kéziszerszámot használja. Ha elvonják a figyelmét a munkáról, könnyen elvesztheti az uralmát a berendezés felett.
Elektromos biztonsági előírások
 • Az elektromos kéziszerszám csatlakozódugójának illeszkednie kell a dugaszolóaljzatba. A csatlakozódugót semmilyen módon sem szabad megváltoztatni. Védőföldeléssel ellátott elektromos kéziszerszámokhoz ne használjon csatlakozóadaptert. Az eredeti csatlakozódugó és a hozzá illeszkedő csatlakozóaljzat csökkenti az áramütés kockázatát.
 • Ne érjen hozzá földelt felületekhez, például csövekhez, fűtőtestekhez, tűzhelyekhez és hűtőszekrényekhez. Az áramütés veszélye megnövekszik, ha a teste le van földelve.
 • Tartsa távol az elektromos kéziszerszámokat az esőtől és a nedvesség hatásaitól. Ha víz hatol be az elektromos kéziszerszámba, az növeli az áramütés kockázatát.
 • Ne használja a csatlakozókábelt a rendeltetésétől eltérő célokra, vagyis az elektromos kéziszerszámot soha ne hordozza vagy akassza fel a kábelnél fogva, és soha ne húzza ki a hálózati csatlakozódugót a kábelnél fogva. Tartsa távol a csatlakozókábelt hőforrásoktól, olajtól, éles élektől és sarkaktól, mozgó alkatrészektől. A sérült vagy összetekert csatlakozókábel növeli az áramütés kockázatát.
 • Ha az elektromos kéziszerszámmal szabadban dolgozik, akkor csak a szabadban való használatra engedélyezett hosszabbítókábelt használjon. A kültérre is alkalmas hosszabbítókábel használata csökkenti az áramütés kockázatát.
 • Használjon hibaáram-védőkapcsolót, ha az elektromos kéziszerszám nedves környezetben történő üzemeltetése nem kerülhető el. A hibaáram-védőkapcsoló használata csökkenti az áramütés kockázatát.
Személyi biztonsági előírások
 • Munka közben mindig figyeljen, ügyeljen arra, amit csinál, és meggondoltan dolgozzon az elektromos kéziszerszámmal. Ne használja az elektromos kéziszerszámot, ha fáradt, illetve ha kábítószer, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt áll. Az elektromos kéziszerszámmal végzett munka közben már egy pillanatnyi figyelmetlenség is komoly sérülésekhez vezethet.
 • Viseljen személyi védőfelszerelést, és mindig viseljen védőszemüveget. Az elektromos kéziszerszám alkalmazásának megfelelő személyi védőfelszerelések, úgymint porvédő álarc, csúszásbiztos védőcipő, védősapka és fülvédő használata csökkenti a személyi sérülések kockázatát.
 • Kerülje az elektromos kéziszerszám akaratlan üzembe helyezését. Mielőtt az elektromos kéziszerszámot az elektromos hálózatra és/vagy az akkumulátorra csatlakoztatja, vagy felveszi, ill. szállítja, győződjön meg arról, hogy a gép ki van kapcsolva. Ha az elektromos kéziszerszám felemelése közben az ujját a kapcsolón tartja, vagy ha a gépet bekapcsolt állapotban csatlakoztatja az áramforráshoz, az balesethez vezethet.
 • Az elektromos kéziszerszám bekapcsolása előtt feltétlenül távolítsa el a beállító szerszámokat vagy csavarkulcsokat. Az elektromos kéziszerszám forgó részeiben felejtett beállító szerszám vagy csavarkulcs sérüléseket okozhat.
 • Kerülje el a normálistól eltérő testtartást. Ügyeljen arra, hogy mindig biztosan álljon és megtartsa az egyensúlyát. Így az elektromos kéziszerszám felett váratlan helyzetekben is jobban tud uralkodni.
 • Viseljen megfelelő munkaruhát. Ne viseljen bő ruhát vagy ékszereket. Tartsa távol a haját, a ruháját és a kesztyűjét a mozgó részektől. A bő ruhát, az ékszereket és a hosszú hajat a mozgó alkatrészek magukkal ránthatják.
 • Ha az elektromos kéziszerszámra fel lehet szerelni a por elszívásához és összegyűjtéséhez szükséges berendezéseket, ellenőrizze, hogy azok megfelelő módon hozzá vannak kapcsolva a szerszámhoz, és rendeltetésüknek megfelelően működnek. Porelszívó egység használata csökkenti a munka során keletkező por veszélyes hatását.
 • Ne ringassa magát hamis biztonságérzetbe, és ne hagyja figyelmen kívül az elektromos kéziszerszám biztonsági előírásait, akkor sem, ha az elektromos kéziszerszámot hosszú ideje használja, és ezáltal jól ismeri. A figyelmetlen kezelés a másodperc tört része alatt súlyos sérülésekhez vezethet.
Az elektromos kéziszerszám használata és kezelése
 • Ne terhelje túl a gépet. Munkájához csak az arra szolgáló elektromos kéziszerszámot használja. A megfelelő elektromos kéziszerszámmal a megadott teljesítménytartományon belül jobban és biztonságosabban lehet dolgozni.
 • Ne használjon olyan elektromos kéziszerszámot, amelynek a kapcsolója elromlott. Egy olyan elektromos kéziszerszám, amelyet nem lehet sem be-, sem kikapcsolni, veszélyes, és meg kell javíttatni.
 • A gép beállítása, a tartozékok cseréje vagy a gép lehelyezése előtt húzza ki a csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból és/vagy vegye ki a kivehető akkut a gépből. Ez az elővigyázatossági intézkedés meggátolja a gép szándékolatlan üzembe helyezését.
 • A használaton kívüli elektromos kéziszerszámokat olyan helyen tárolja, ahol azokhoz gyerekek nem férhetnek hozzá. Ne hagyja, hogy olyan személyek használják az elektromos kéziszerszámot, akik nem ismerik a szerszámot, vagy nem olvasták el ezt az útmutatót. Az elektromos kéziszerszámok veszélyesek, ha azokat gyakorlatlan személyek használják.
 • Mindig gondosan tartsa karban az elektromos kéziszerszámot és a tartozékokat. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek kifogástalanul működnek-e, nincsenek-e beszorulva, és nincsenek-e eltörve vagy megrongálódva olyan alkatrészek, amelyek hátrányosan befolyásolhatják az elektromos kéziszerszám működését. Használat előtt javíttassa meg a gép megrongálódott alkatrészeit. Sok balesetnek a rosszul karbantartott elektromos kéziszerszám az oka.
 • Tartsa tisztán és élesen a vágószerszámokat. Az éles vágóélekkel rendelkező és gondosan ápolt vágószerszámok ritkábban ékelődnek be, és azokat könnyebben lehet vezetni és irányítani.
 • Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat, betétszerszámokat stb. a jelen utasítások figyelembevételével használja. Vegye figyelembe a munkafeltételeket és a kivitelezendő munka sajátosságait. Az elektromos kéziszerszám eredeti rendeltetésétől eltérő célokra való alkalmazása veszélyes helyzetekhez vezethet.
 • A markolatot és fogófelületeket tartsa száraz, tiszta, olaj- és zsírmentes állapotban. A csúszós markolatok és fogófelületek nem teszik lehetővé az elektromos kéziszerszám biztonságos üzemeltetését és ellenőrzését az előre nem látható helyzetekben.
Akkumulátoros szerszám használata és kezelése
 • Az akkumulátort csak a gyártó által ajánlott töltőberendezésben töltse fel. Ha egy bizonyos akkumulátortípus feltöltésére szolgáló töltőberendezésben egy másik akkumulátort próbál feltölteni, tűz keletkezhet.
 • Az elektromos kéziszerszámban csak az ahhoz tartozó akkumulátort használja. Más akkumulátorok használata személyi sérüléseket és tüzet okozhat.
 • Tartsa távol a használaton kívüli akkumulátort irodai kapcsoktól, pénzérméktől, kulcsoktól, szögektől, csavaroktól és más kisméretű fémtárgyaktól, amelyek áthidalhatják az érintkezőket. Az akkumulátor érintkezői közötti rövidzárlat égési sérüléseket vagy tüzet okozhat.
 • Hibás alkalmazás esetén az akkumulátorból folyadék léphet ki. Kerülje el az érintkezést a folyadékkal. Ha véletlenül mégis érintkezésbe került az akkumulátorfolyadékkal, azonnal öblítse le vízzel az érintett felületet. Ha a folyadék a szemébe jutott, keressen fel egy orvost. A kilépő akkumulátorfolyadék irritációkat vagy égéses bőrsérüléseket okozhat.
 • Ne használjon sérült vagy módosított akkut. A sérült vagy módosított akkuk előre nem látható módon viselkedhetnek és tüzet, robbanást vagy sérülésveszélyt okozhatnak.
 • Az akkut ne tegye ki tűz és magas hőmérséklet hatásának. A tűz és a 130 °C (265 °F) feletti hőmérséklet robbanást okozhat.
 • Kövesse a töltésre vonatkozó összes utasítást, és az akkut vagy akkus szerszámot soha ne töltse a használati utasításban megadott hőmérséklet-tartományon kívül. A nem megfelelő vagy a megengedett hőmérséklet-tartományon kívül történő töltés az akku meghibásodásához és tűzveszélyhez vezethet.
Szerviz
 • Az elektromos kéziszerszámot csak szakképzett személyzet javíthatja, kizárólag eredeti pótalkatrészek felhasználásával. Ez biztosítja, hogy az elektromos kéziszerszám biztonságos marad.
 • Soha ne javítsa a sérült akkut. Az akkuk javítását csak a gyártó által felhatalmazott ügyfélszolgálatok végezhetik.

Biztonsági tudnivalók kalapácsokhoz

 • Viseljen fülvédőt. A zaj halláskárosodáshoz vezethet.
 • Használja a géppel együtt szállított kiegészítő fogantyút. A gép feletti ellenőrzés elvesztése sérülést okozhat.
 • A gépet mindig a fogantyú szigetelt felületénél fogja meg, ha olyan munkát végez, amelynek során a betétszerszám rejtett elektromos vezetéket találhat el . Ha a gép elektromos feszültséget vezető vezetékhez ér, akkor a gép fémrészei feszültség alá kerülhetnek és ez elektromos áramütéshez vezethet.

Kiegészítő biztonsági tudnivalók fúrókalapácshoz

Személyi biztonsági előírások
 • A terméket csak kifogástalan műszaki állapotban használja.
 • Soha ne végezzen módosításokat vagy változtatásokat a gépen.
 • Használja a géppel együtt szállított kiegészítő fogantyút. A gép feletti ellenőrzés elvesztése sérülést okozhat.
 • Áttörési munkáknál biztosítsa a munkavégzés helyszínével szemközti területet. A letöredező darabok ki- és/vagy leeshetnek, és személyi sérüléseket okozhatnak.
 • A gépet mindig két kézzel tartsa az erre szolgáló markolatoknál. A markolatot tartsa mindig szárazon és tisztán.
 • A gépet mindig a fogantyú szigetelt felületénél fogja meg, ha olyan munkát végez, amelynek során a betétszerszám rejtett elektromos vezetéket találhat el. Ha a gép elektromos feszültséget vezető vezetékhez ér, akkor a gép fémrészei feszültség alá kerülhetnek és ez elektromos áramütéshez vezethet.
 • Kerülje a forgó részekkel való érintkezést – sérülésveszély!
 • A gép használata során mindig viseljen megfelelő védőszemüveget, védősisakot, fülvédőt, védőkesztyűt és könnyű légzőmaszkot.
 • A szerszámcsere közben is viseljen védőkesztyűt. A betétszerszám érintése vágási és égési sérüléseket okozhat.
 • Viseljen védőszemüveget. A szilánkok a szem és egyéb testrészek sérüléseit okozhatják.
 • A munka megkezdése előtt tisztázza a munka során keletkező por veszélyességi besorolását. Használjon hivatalosan engedélyezett védelmi osztályú ipari porszívót, amely megfelel a helyi porvédelmi előírásoknak. Ólomtartalmú festékek, ásványok és a fém, néhány fafajta, beton / téglafalazat / kvarctartamú kövezet, valamint ásványok és fémek pora káros lehet az egészségre.
 • Gondoskodjon a munkaterület jó szellőzéséről és szükség esetén viseljen az adott porhoz megfelelő légzőmaszkot. Ezen porok belélegzése vagy érintése a gép kezelőjénél vagy a közelében tartózkodóknál allergiás reakciót válthat ki, és/vagy légzési nehézséget okozhat. Bizonyos porok, mint például a tölgyfa vagy a bükkfa pora rákkeltő, különösen fakezelési adalékanyagokkal (kromát, favédő anyagok) együtt. Az azbeszttartalmú anyagokat csak szakemberek munkálhatják meg.
 • Tartson munkaszüneteket és végezzen gyakorlatokat ujjainak jobb vérellátása érdekében. Hosszabb idejű munkavégzés esetén a rezgések zavart okozhatnak az ujjak, a kéz és a csukló véredényeiben vagy idegrendszerében.
Elektromos biztonsági előírások
 • A munka megkezdése előtt ellenőrizze a munkaterületet, hogy nincsenek-e rejtett elektromos vezetékek, ill. gáz- és vízcsövek. A külső fémrészek áramütést okozhatnak, ha munka közben véletlenül megsért egy elektromos vezetéket.
Az elektromos kéziszerszámok gondos kezelése és használata
 • Azonnal kapcsolja ki az elektromos kéziszerszámot, ha a szerszám blokkolt. A gép oldalra kitérhet.
 • Lehelyezés előtt várja meg, hogy az elektromos kéziszerszám leálljon.

Leírás

Termékáttekintés

Image alternative
 1. Tokmány
 2. Mélységütköző - állító (tartozék)
 3. Mélységütköző (tartozék)
 4. Funkcióválasztó kapcsoló
 5. Rögzítőgomb folyamatos üzemeltetéshez (csak vésés)
 6. Indítókapcsoló
 7. Töltésállapot-kijelző és hibajelző (Li-ion akku)
 8. Kioldógomb a töltésállapot-kijelzőt aktiváló kiegészítő funkcióval
 9. Akku
 10. Oldalsó markolat
 11. Be/ki kapcsoló
 12. „Fél teljesítmény” nyomógomb
 13. „Fél teljesítmény” kijelző
 14. Szervizkijelző
 15. Be/Ki kijelző

Rendeltetésszerű használat

Az ismertetett termék egy elektromos kombikalapács pneumatikus ütőművel. Betonban, falazatban, fában és fémben történő fúrási munkákhoz tervezték. A termék kiegészítőleg használható könnyű és közepes vésési munkákhoz falazatban, valamint utólagos megmunkáláshoz betonban.
 • Ehhez a termékhez csak a Hilti B 36 típussorozatú Li-ion akkumulátorokat használja.
 • Ehhez az akkuhoz kizárólag a C4/36 sorozatba tartozó Hilti töltőkészüléket használjon.

Lehetséges hibás használat

 • Ez a termék egészségre veszélyes anyagok megmunkálására nem alkalmas.
 • Ez a termék nedves környezetben végzett munkához nem alkalmas.

Horgonycsap

A termék alkalmas horgonycsapok beütésére. Kizárólag alkalmas beütőszerszámot használjon!
Erről részletes információkat a Hilti központban kaphat.

ATC

A termék elektronikus gyorslekapcsoló ATC (Active Torque Control) rendszerrel van felszerelve.
Ha a betétszerszám blokkol vagy elakad, akkor a gép hirtelen és kontrollálatlanul az ellenkező irányba fordul. Az ATC funkció felismeri a termék hirtelen fordulását, és azonnal leállítja azt.
A rendeltetésszerű működéshez a terméknek el kell tudnia fordulni.
Sikeres gyorslekapcsolást követően először kapcsolja ki a terméket, majd ismételten kapcsolja be.

Active Vibration Reduction

A termék fel van szerelve Active Vibration Reduction (AVR) rendszerrel, amely jelentősen csökkenti a vibrációt.

Gyorsbefogó tokmány (tartozék)

A gyorsbefogó tokmány lehetővé teszi a gyors szerszámcserét kiegészítő szerszám használata nélkül. Hengeres szárú vagy hatszögű szerszámokhoz alkalmas, melyek „Ütéssel Image alternative” üzemmódban működtethetők.

Szervizkijelző

A termék világító jelzéssel ellátott szervizkijelzővel van felszerelve.

MMI

Állapot
Jelentés
A Szervizkijelző világít.
A gép elérte azt az üzemidőt, amikor szervizelést igényel.
A Szervizkijelző villog.
Javíttassa meg a terméket a Hilti Szervizben.
A Be/Ki kijelző világít.
A termék be van kapcsolva
A Be/Ki kijelző villog.
A termék átmeneti hiba miatt ki van kapcsolva.
A Be/Ki kijelző ki van kapcsolva.
A termék ki van kapcsolva.
A Fél teljesítmény kijelző világít.
A termék fél teljesítménnyel működik.
A Fél teljesítmény kijelző ki van kapcsolva.
A termék teljes teljesítménnyel működik.

A Li-ion akku töltöttségi állapotának kijelzője

A Li-ion akku töltöttségi állapotát és a gépen jelentkező hibákat a Li-ion akku kijelzője jelzi ki. A Li-ion akku töltöttségi állapota a két akkumulátor-kireteszelő gomb egyikének megkoppintásakor megjelenik a kijelzőn.
Állapot
Jelentés
4 LED világít.
Töltöttségi állapot: 75% és 100% között
3 LED világít.
Töltöttségi állapot: 50% és 75% között
2 LED világít.
Töltöttségi állapot: 25% és 50% között
1 LED világít.
Töltöttségi állapot: 10% és 25% között
1 LED villog.
Töltöttségi állapot: < 10%
1 LED villog, a termék nem üzemkész.
Az akku túlmelegedett vagy teljesen lemerült.
4 LED villog, a termék nem üzemkész.
A gép túlterhelt vagy túlhevült.
Működtetett indítókapcsoló esetén és az indítókapcsoló elengedése után 5 másodperccel a töltöttségi állapot kijelzése nem lehetséges.
Az akkumulátor töltöttségi állapotát kijelző LED-ek villogása esetén vegye figyelembe a Hibakeresés című fejezetben leírt tudnivalókat.

Szállítási terjedelem

Kombinált kalapács, oldalmarkolat, használati utasítás.
A termékéhez jóváhagyott további rendszertartozékokat a Hilti Store helyeken vagy a következő oldalon talál: www.hilti.group | USA: www.hilti.com

Műszaki adatok


TE 60-A36
Névleges feszültség
36 V
Tömeg
8,1 kg
(17,9 lb)
Egy ütés energiája
8,1 J
Ø kalapácsfúrás esetén
1/2 in … 1 9/16 in
Ø faláttörő fúró
1 9/16 in … 3 1/8 in
Ø fúrószárkorona
1 3/4 in … 4 in
Ø PCM gyémánt fúrókorona
1 1/2 in … 4 in
Ø fém fúrása esetén
1/4 in … 1/2 in
Ø fa fúrása esetén
13/32 in … 1 1/4 in
Tokmány
TE‑Y

Üzemeltetés

A munkahely előkészítése

A gép beállítása, illetve alkatrészek cseréje előtt kapcsolja ki a terméket vagy távolítsa el az akkut.
Vegye figyelembe a dokumentumban és a terméken található biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket.

Az akku eltávolítása

Image alternative
 1. Nyomja meg az akku kioldógombját.
 2. Hátrafelé húzza ki az akkut.

Oldalsó markolat felszerelése

VIGYÁZAT
Sérülésveszély A kombikalapács feletti uralom elvesztése.
 • Győződjön meg arról, hogy az oldalmarkolat megfelelően van felszerelve és előírásszerűen van rögzítve. Ügyeljen arra, hogy a szorítópánt a gép megfelelő vezetővájatában feküdjön.
VIGYÁZAT
Sérülésveszély! A felszerelt, de nem használt mélységütköző a felhasználót hátráltatja.
 • Távolítsa el a termékről a mélységütközőt!
Image alternative
 1. Lazítsa ki az oldalsó markolatot szorító bilincset a markolat elfordításával.
 2. Elölről tolja a bilincset a tokmányon át az erre a célra szolgáló megfelelő horonyba.
 3. Helyezze az oldalsó markolatot a kívánt állásba.
 4. Szorítsa meg az oldalsó markolatot szorító bilincset a markolat elfordításával.

Mélységütköző (opcionális) felszerelése

Image alternative
 1. Lazítsa ki az oldalsó markolatot szorító bilincset a markolat elfordításával.
 2. Tolja a mélységütközőt elölről az erre a célra szolgáló 2 vezetőfuratba.
 3. Szorítsa meg az oldalsó markolatot szorító bilincset a markolatgomb elfordításával.

Teljesítmény beállítása

Az akku behelyezését követően a termék mindig a teljes teljesítményre van beállítva.
 1. Nyomja meg a „fél teljesítmény” gombot. A termék fél fúrásteljesítményre kapcsol.
  • Világít a „fél teljesítmény” kijelző.
 2. Nyomja meg ismét a „fél teljesítmény” gombot. A termék teljes fúrásteljesítményre kapcsol.
  • Kialszik a „fél teljesítmény” kijelző.

Szerszám behelyezése/kivétele

VESZÉLY
Tűzveszély Veszély a forró szerszám gyúlékony anyaggal való érintkezésekor.
 • Ne helyezze a forró szerszámot gyúlékony anyagra.
VIGYÁZAT
Sérülésveszély! A szerszám a használat során felforrósodik.
 • A szerszámcsere során viseljen védőkesztyűt.
 • Ne helyezze a forró szerszámot gyúlékony anyagra.
Nem megfelelő gépzsír használata a termék károsodásához vezethet. Csak eredeti Hilti gépzsírt használjon.
Image alternative
 1. Enyhén zsírozza be a betétszerszám befogószárát.
  • Csak eredeti Hilti gépzsírt használjon. Nem megfelelő zsír használata a termék károsodásához vezethet.
 2. Helyezze be a betétszerszámot ütközésig a tokmányba és pattintsa be.
 3. A szerszám meghúzásával ellenőrizze, hogy biztonságos-e a reteszelés.
  • A termék üzemkész.
 4. Húzza vissza ütközésig a szerszám reteszelését, és vegye ki a betétszerszámot.

Az akku behelyezése

FIGYELMEZTETÉS
Elektromos veszély Rövidzárlat miatti veszély.
 • Az akku gépbe történő behelyezése előtt bizonyosodjon meg arról, hogy az akku érintkezőihez és a kombikalapács érintkezőihez nem ér hozzá idegen tárgy.
FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély Veszély leeső akku miatt.
 • A leeső akku veszélyeztetheti Önt vagy másokat. Ellenőrizze az akku biztos illeszkedését a kombikalapácsban.
Image alternative
 1. Helyezze az akkut a készüléktartóba, hogy az hallhatóan bereteszeljen.
 2. Ellenőrizze az akku biztos illeszkedését.

Munkavégzés

VIGYÁZAT
Sérülésveszély A kombikalapács feletti uralom elvesztése.
 • Győződjön meg arról, hogy az oldalmarkolat megfelelően van felszerelve és előírásszerűen van rögzítve. Ügyeljen arra, hogy a szorítópánt a gép megfelelő vezetővájatában feküdjön.
Vegye figyelembe a dokumentumban és a terméken található biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket.

Ütvefúrás (kalapácsfúrás)

 1. Állítsa a funkcióválasztó kapcsolót a következő szimbólumra: Image alternative.
 2. Állítsa be a kívánt teljesítményt.
 3. Helyezze a fúrót a felületre.
 4. Nyomja be az indítókapcsolót.
  • A termék elindul.

Fúrás ütés nélkül

Az ütés nélküli fúráshoz speciális befogószárú betétszerszámokra van szükség. A Hilti szerszámprogramjában ezek a szerszámok rendelkezésre állnak. A gyorsbefogó tokmánnyal alternatív módon például hengeres szárú fafúró vagy acélfúró fogható be, melyeket ütés nélkül lehet fúrni.
 • Állítsa a funkcióválasztó kapcsolót a következő szimbólumra: Image alternative.

Véső pozicionálása

VIGYÁZAT
Sérülésveszély! A vésés iránya feletti ellenőrzés elvesztése.
 • A „véső pozicionálása” állásban ne dolgozzon a géppel. Állítsa a funkcióválasztó kapcsolót „vésés” állásba kattanásig.
A vésőt (15°-os lépésközökkel) 24 különböző helyzetbe lehet beállítani. Ezáltal a lapos-, ill. profilvésőkkel mindig optimális munkahelyzetben lehet dolgozni.
Image alternative
 1. Állítsa a funkcióválasztó kapcsolót „Véső pozicionálása” Image alternative állásba.
 2. Forgassa el a vésőt a kívánt pozícióba.
 3. Állítsa a funkcióválasztó kapcsolót a következő szimbólumra: Image alternative, amíg be nem pattan.
  • A termék üzemkész.

Vésés

 • Állítsa a funkcióválasztó kapcsolót „Vésés” Image alternative állásba.

Folyamatos üzem be-/kikapcsolása

Véső üzemmódban, bekapcsolt állapotban az indítókapcsoló reteszelhető.
Image alternative
 1. A folyamatos üzemhez a rögzítőgombot tolja előre.
 2. Teljesen nyomja be az indítókapcsolót.
  • A termék ekkor folyamatos üzemben működik.
 3. A folyamatos üzemhez a rögzítőgombot tolja hátra.
  • A termék kikapcsol.

Ápolás és karbantartás

FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély behelyezett akku esetén !
 • Minden ápolási és karbantartási munka előtt vegye ki az akkut!
A gép ápolása
 • Óvatosan távolítsa el a szilárdan tapadó szennyeződést.
 • Száraz kefével tisztítsa meg óvatosan a szellőzőnyílásokat.
 • A házat csak enyhén nedves kendővel tisztítsa. Ne használjon szilikontartalmú ápolószert, mivel az károsíthatja a műanyag alkatrészeket.
A Li‑ion akkuk ápolása
 • Az akkut tartsa száraz, olaj- és zsírmentes állapotban.
 • A házat csak enyhén nedves kendővel tisztítsa. Ne használjon szilikontartalmú ápolószert, mivel az károsíthatja a műanyag alkatrészeket.
 • Kerülje a nedvesség behatolását.
Karbantartás
 • Rendszeresen ellenőrizze a látható részeket sérülés, illetve a kezelőelemeket kifogástalan működés szempontjából.
 • Sérülések és/vagy funkciózavar esetén ne működtesse a terméket. Azonnal javíttassa meg a Hilti Szervizben.
 • Az ápolási és karbantartási munkák után minden védőfelszerelést szereljen fel, és ellenőrizze a gép működését.
A biztonságos üzemelés érdekében csak eredeti pótalkatrészeket és fogyóanyagokat használjon. Az általunk engedélyezett pótalkatrészeket, fogyóanyagokat és tartozékokat termékéhez megtalálja a Hilti Store helyeken vagy az alábbi címen: www.hilti.group .

Akkumulátoros gépek szállítása és tárolása

Szállítás
  VIGYÁZAT
  Nem szándékos indítás szállításkor !
 • A terméket mindig behelyezett akku nélkül szállítsa.
 • Vegye ki az akkukat.
 • Az akkukat soha ne szállítsa ömlesztve.
 • Hosszabb szállítást követően ellenőrizze az akkumulátor és a gép sértetlenségét a használatba vétel előtt.
Tárolás
  VIGYÁZAT
  Véletlen károsodás hibás vagy kifolyó akkuk miatt. !
 • A terméket mindig behelyezett akku nélkül tárolja.
 • Lehetőleg hűvös, száraz helyen tárolja a gépet és az akkut.
 • Soha ne tárolja az akkut tűző napon, fűtőtesten vagy üveglap mögött.
 • A gépet és az akkut száraz helyen, gyermekek, valamint illetéktelen személyek számára nem hozzáférhető módon tárolja.
 • Hosszabb tárolást követően ellenőrizze az akkumulátor és a gép sértetlenségét a használatba vétel előtt.

Segítség zavarok esetén

Az ebben a táblázatban fel nem sorolt zavarok, illetve olyan zavarok esetén, amelyeket saját maga nem tud megjavítani, kérjük, forduljon a Hilti Szervizhez.

Hibakeresés

Üzemzavar
Lehetséges ok
Megoldás
Nincs ütés.
A termék túl hideg.
 • Állítsa a terméket a padlóra, és hagyja üresjáratban járni. Szükség esetén ismételje addig, amíg a kalapácsmű működni nem kezd.
Az akku a megszokottnál gyorsabban merül le.
Az akku állapota nem optimális.
 • Cserélje ki az akkumulátort.
Az akku nem rögzül hallható „dupla kattanással”.
Az akku reteszei szennyezettek.
 • Tisztítsa meg a reteszeket, és helyezze be újra az akkut.
Az orsó nem forog.
A termék elektronikájának megengedett üzemi hőmérséklete túllépve.
  A Be/Ki kijelző villog.
 • Hagyja a terméket lehűlni.
Lemerült az akku.
 • Cserélje ki az akkut, és töltse fel a lemerült akkut.
A termék automatikusan kikapcsol.
A túlterhelés elleni védelem aktív.
  A Be/Ki kijelző villog.
 • Engedje el az indítókapcsolót. Hagyja a terméket lehűlni. Nyomja be újra az indítókapcsolót. Csökkentse a gép terhelését.
A termék a fúró beszorulásakor kikapcsol.
A további elakadások megelőzésére az elektromos védőberendezés bekapcsolt.
 • Oldja ki a fúrót.
Erős hőfejlődés a kombikalapácson vagy az akkun.
Elektromos hiba.
 • Azonnal kapcsolja ki a terméket. Vegye ki és vizsgálja meg az akkut. Hagyja lehűlni. Lépjen kapcsolatba a Hilti Szervizzel.
A termék túlterhelt (túllépték az alkalmazási korlátokat).
 • Válasszon az alkalmazási módnak megfelelő terméket.
Az akku LED-jei nem jeleznek semmit.
Az akku nincs teljesen betolva.
 • Tolja be az akkut, míg dupla kattanással nem rögzül.
Lemerült az akku.
 • Cserélje ki az akkut, és töltse fel a lemerült akkut.
Az akku túl forró vagy túl hideg.
 • Hozza az akkut az ajánlott munkahőmérsékletre.
1 LED villog az akkun.
Lemerült az akku.
 • Cserélje ki az akkut, és töltse fel a lemerült akkut.
Az akku túl forró vagy túl hideg.
 • Hozza az akkut az ajánlott munkahőmérsékletre.
4 LED villog az akkun.
A terméket rövid ideig túlterhelték.
 • Engedje el az indítókapcsolót, majd nyomja meg ismét.
Túlmelegedés elleni védelem.
 • Hagyja lehűlni a terméket, és tisztítsa meg a szellőzőnyílásokat.
A termék nem teljes teljesítménnyel működik.
Az indítókapcsoló nincs teljesen benyomva.
 • Ütközésig nyomja be az indítókapcsolót.
A „fél teljesítmény” gomb be van kapcsolva.
 • Nyomja meg a „fél teljesítmény” gombot.
A fúró nem forog.
A funkcióválasztó kapcsoló nem pattant be, vagy a „Vésés” Image alternative, ill. a „Véső pozicionálása” Image alternative állásban van.
 • A gép nyugalmi helyzetében állítsa a funkcióválasztó kapcsolót az „ütvefúrás” Image alternative állásba.
A szerszám reteszelését nem lehet oldani.
Nincs teljesen hátrahúzva a tokmány.
 • Húzza vissza ütközésig a szerszám reteszelését, és vegye ki a szerszámot.
Az oldalmarkolat nem megfelelően van felszerelve.
 • Oldja le az oldalmarkolatot és szerelje fel helyesen, úgy, hogy a szorítópánt és az oldalmarkolat bepattanjon a mélyedésbe.
A termék nem indul.
Áramkimaradás után az elektronikus indításgátló aktív.
 • Kapcsolja ki, majd újra be a terméket.
A szervizkijelző világít.
Elérték a következő szervizelési időpontot.
 • Javíttassa meg a terméket a Hilti Szervizben.
A szervizkijelző villog.
A termék károsodása.
 • Javíttassa meg a terméket a Hilti Szervizben.
A Be/Ki kijelző villog.
A terméket rövid ideig túlterhelték.
 • Engedje el az indítókapcsolót, majd nyomja meg ismét.
Túlmelegedés elleni védelem.
 • Hagyja lehűlni a terméket, és tisztítsa meg a szellőzőnyílásokat.

Ártalmatlanítás

A Image alternative Hilti gépek nagyrészt újrahasznosítható anyagokból készülnek. Az újrahasznosítás előtt az anyagokat gondosan szét kell válogatni. A Hilti sok országban már visszaveszi használt gépét újrahasznosítás céljára. Kérdezze meg a Hilti ügyfélszolgálatot vagy kereskedelmi tanácsadóját.
Image alternative
 • Az elektromos kéziszerszámokat, elektromos készülékeket és akkukat ne dobja a háztartási szemétbe!

Gyártói garancia

 • Kérjük, a garancia feltételeire vonatkozó kérdéseivel forduljon helyi Hilti partneréhez.