Nyelv

GX-IE
GX-IE XL

Eredeti használati utasítás

A dokumentáció adatai

A dokumentumról

 • Üzembe helyezés előtt olvassa el ezt a dokumentumot. Ez a biztonságos munkavégzés és a hibamentes kezelés előfeltétele.
 • Vegye figyelembe a dokumentumban és a terméken található biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket.
 • Ezt a használati utasítást mindig tárolja a termék közelében, és a gépet csak ezzel az utasítással együtt adja tovább harmadik személynek.

Jelmagyarázat

Figyelmeztetések

A figyelmeztetések a termék használata során előforduló veszélyekre hívják fel a figyelmet. A következő figyelmeztetéseket használjuk:
VESZÉLY
VESZÉLY !
 • Súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezető közvetlen veszély esetén.
FIGYELMEZTETÉS
FIGYELMEZTETÉS !
 • Ezzel a szóval hívjuk fel a figyelmet egy olyan lehetséges veszélyre, amely súlyos személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.
VIGYÁZAT
VIGYÁZAT !
 • Ezzel a szóval hívjuk fel a figyelmet az olyan lehetséges veszélyhelyzetre, amely könnyebb személyi sérüléshez, vagy dologi kárhoz vezethet.

A dokumentációban használt szimbólumok

A következő szimbólumokat használjuk a jelen dokumentációban:
Image alternative Használat előtt olvassa el a használati utasítást
Image alternative Alkalmazási útmutatók és más hasznos tudnivalók
Image alternative Újrahasznosítható anyagokkal való bánásmód
Image alternative Az elektromos gépeket és akkukat ne dobja a háztartási szemétbe

Az ábrákon használt szimbólumok

Az ábrákon a következő szimbólumokat használjuk:
Image alternative Ezek a számok a jelen utasítás elején található ábrákra vonatkoznak
Image alternative A számozás a munkalépések sorrendjét mutatja képekben, és eltérhet a szövegben található munkalépések számozásától
Image alternative Az áttekintő ábrában használt pozíciószámok a termék áttekintésére szolgáló szakasz jelmagyarázatában lévő számokra utalnak
Image alternative Ez a jel hívja fel a figyelmét arra, hogy a termék használata során különös odafigyeléssel kell eljárnia.

Termékhez kötődő szimbólumok

Szimbólumok a terméken

A következő szimbólumokat használjuk a terméken:
Image alternative Általános figyelemfelhívó jelek
Image alternative Viseljen védőszemüveget
Image alternative Viseljen hallásvédőt
Image alternative Viseljen védősisakot
Image alternative A hulladékokat adja le újrafeldolgozásra

Elnevezések és feliratok kiemelése

Elnevezések és feliratok a következőképp vannak jelölve:
‚ ‛
Feliratozott kezelőelemek jelölése a szegbeverő készüléken.
« »
Feliratok a szegbeverő készüléken

Termékinformációk

A Hilti termékeket kizárólag szakember általi használatra szánták és a készüléket csak engedéllyel rendelkező, szakképzett személy használhatja, javíthatja. Ezt a személyt minden lehetséges kockázati tényezőről tájékoztatni kell. A termék és tartozékai könnyen veszélyt okozhatnak, ha nem képzett személy dolgozik velük, vagy nem rendeltetésszerűen használják őket.
 • Az elnevezést és a sorozatszámot a típustábláról másolja be a következő táblázatba.
 • Mindig ezt az információt adja meg, ha a termékkel kapcsolatban képviseletünket vagy a szervizt felkeresi.
  Termékadatok
Termékadatok
Szegbeverő készülék, gázműködtetésű
GX-IE
GX-IE XL
Generáció:
01
Sorozatszám:

Megfelelőségi nyilatkozat

Kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy ez a termék megfelel az érvényben lévő irányelveknek és szabványoknak. A megfelelőségi nyilatkozat másolatát a dokumentáció végén találja.
A műszaki dokumentáció helye:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Biztonság

Biztonsági tudnivalók

Ezek a biztonsági tudnivalók a tárral ellátott és tár nélküli gépekre egyaránt vonatkoznak.
Biztonságos munkavégzés a készülékkel
 • Soha ne nyomja a szegbeverő készüléket valamelyik testrészéhez, mert az a beütés akaratlan kioldásával súlyos sérüléseket okozhat. Soha ne szorítsa a szegbeverő készüléket a kezéhez vagy valamely más testrészéhez.
 • A felhasználástól függő rögzítők (például nyerstárcsák, bilincsek, szorítókapcsok stb.) felhelyezésekor a szegvezetőre a beütés akaratlan kioldása során súlyos sérüléseket okozhat. A felhasználástól függő rögzítők felhelyezésekor soha ne szorítsa a szegvezetőt a kezéhez vagy valamely más testrészéhez.
 • Soha ne irányítsa a szegbeverő készüléket maga felé vagy más személyek irányába.
 • A szegbeverő készülék működtetésekor karját tartsa behajlítva (ne nyújtsa ki).
 • A szegtoló visszahúzása során ügyeljen arra, hogy biztosan bereteszeljen.
 • Ügyeljen arra, hogy reteszbiztosító kioldásakor a szegtoló ne menjen hirtelen előre, hanem Ön vezesse azt előre. Becsípődhetnek az ujjai.
 • Ne üsse be túl kemény aljzatokba , például hegesztett vagy öntött acélba a rögzítőelemeket. Ilyen anyagokba történő szegbeütés hibás beütésekhez vagy a rögzítőelemek töréséhez vezethet.
 • Ne üsse be túl puha aljzatokba , például fába vagy gipszkartonba a rögzítőelemeket. Ilyen anyagokba történő szegbeütés hibás beütésekhez vagy az aljazat átlyukasztásához vezethet.
 • Ne üsse be túl rideg aljzatokba , például üvegbe vagy csempébe a rögzítőelemeket. Ilyen anyagokba történő szegbeütés hibás beütésekhez vagy az aljazat letöredezéséhez vezethet.
 • Szegbeütés előtt győződjön meg arról, hogy az aljzat másik oldalán a szegbeütés nem okozhat személyi sérüléseket és nem károsíthatja az ott lévő tárgyakat.
 • A kioldó gombot csak akkor nyomja meg, ha a szegbeverő készüléket annyira odaszorította az aljzatra, hogy a szegvezető ütközésig bemerült a szegbeverő készülékbe.
 • Feltétlenül viseljen munkavédelmi kesztyűt, ha forró szegbeverő készüléken végez karbantartást.
 • Hosszabb időn keresztül nagy beütési frekvencia mellett végzett szegbeütés során, a markolat kivételével, minden felület felforrósodhat. Égési sérülések elkerülésére viseljen védőkesztyűt.
 • A szegbeverő készülék túlhevülése esetén vegye ki a gázpatront, és várja meg, míg a készülék lehűl. Ne lépje túl a maximális beütési gyakoriságot.
 • Beütés közben az anyag letöredezhet, vagy a szegtárban lévő szalag kidobódhat. A szilánkok szemsérülést okozhatnak. Viseljen védőszemüveget, fülvédőt és védősisakot. A személyi védőfelszerelések, úgymint porvédő álarc, csúszásbiztos védőcipő, védősapka és fülvédő használata a szegbeverő készülék használata jellegének megfelelően csökkenti a személyi sérülések kockázatát. A közelben tartózkodó munkatársaknak is védőszemüveget és védősisakot kell viselniük.
 • Viseljen megfelelő fülvédőt (lásd a zajinformációkat a Műszaki adatok alatt). A rögzítőelem beütését a gáz-levegő keverék begyújtása váltja ki. Az ennek során fellépő zajterhelés halláskárosodást okozhat. A közelben tartózkodó munkatársaknak is fülvédőt kell viselniük.
 • Mindig szorosan és a felületre merőlegesen tartsa a szegbeverő készüléket, ha szegbeütést végez. Ez segít megakadályozni azt, hogy a rögzítőelemet elforduljon az alapfelületről.
 • Ugyanarra a helyre soha ne üssön be egy második rögzítőelemet. Ez a rögzítőelemek töréséhez és beszorulásához vezethet.
 • Mindig vegye ki a gázpatront és az akkut, valamint ürítse ki a szegtárat a szegtár cseréje vagy a tisztítási, szerviz- és karbantartási munkák, ill. raktározás és szállítás előtt, vagy ha a szegbeverő készüléket felügyelet nélkül hagyja.
 • A szegbeverő készülék kifogástalan és rendeltetésszerű működésének biztosítása érdekében ellenőrizze, hogy esetleg nem sérült-e a készülék vagy a tartozék. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek kifogástalanul működnek-e, nem akadnak-e és sértetlenek-e. Az összes alkatrész legyen megfelelően felszerelve, és teljesítse valamennyi feltételt, csak így biztosítható a szegbeverő kifogástalan üzemeltetése. A sérült védőberendezéseket és alkatrészeket, amennyiben a használati utasítás másképp nem rendelkezik, szakszerűen meg kell javíttatni a Hilti Szervizzel vagy ki kell cseréltetni.
 • A szegbeverő készüléket csak szakképzett személyzet javíthatja, kizárólag eredeti pótalkatrészek felhasználásával. Ez biztosítja, hogy a szegbeverő készülék biztonságos maradjon.
 • A szegbeverő készüléket tilos átalakítani vagy módosítani.
 • Ne használja a szegbeverő készüléket olyan helyen, ahol tűz- vagy robbanásveszély áll fenn.
 • Vegye figyelembe a környezeti viszonyokat. A szegbeverő készüléket ne tegye ki csapadéknak, ne használja nedves vagy nyirkos környezetben.
 • A szegbeverő készüléket csak jól szellőztetett munkaterületen alkalmazza.
 • Válassza ki a szegvezető és a rögzítőelem megfelelő kombinációját. A rosszul megválasztott kombináció a szegbeverő készülék sérülését okozhatja, vagy csökkentheti a rögzítési minőséget.
 • Mindig vegye figyelembe a felhasználási irányelveket.
Elektromos áram miatti veszély
 • Ellenőrizze a munka megkezdése előtt, pl. fémkeresővel, a munkaterületet, hogy nincsenek-e takart, fekvő elektromos vezetékek, gáz- és vízcsövek.
 • A szegbeverő készüléket mindig a szigetelt fogantyúnál fogja meg, ha olyan munkát végez, amelynek során rejtett elektromos vezetéket találhat el. Ha a készülék elektromos feszültséget vezető vezetékhez ér, akkor a készülék fémrészei feszültség alá kerülhetnek és ez elektromos áramütéshez vezethet.
Akkumulátoros készülékek gondos használata és kezelése
 • Mielőtt beszerelné az akkumulátort, győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva. Ha egy bekapcsolt elektromos kéziszerszámba szerel be egy akkumulátort, az balesetekhez vezethet.
 • Tartsa távol az akkut a magas hőmérséklettől, a közvetlen napsugárzástól és a tűztől. Robbanásveszély.
 • Az akkut tilos szétszedni, összepréselni, 80 °C fölé hevíteni vagy elégetni. Ellenkező esetben tűz‑, robbanás‑ és sérülésveszély áll fenn.
 • Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön nedvesség a készülékbe. A készülékbe behatolt nedvesség rövidzárlatot, valamint égési sérülést vagy tüzet okozhat.
 • Kizárólag az adott készülékhez jóváhagyott akkut használjon. Más akku alkalmazása vagy az akku más célra való használata esetén tűz- és robbanásveszély áll fenn.
 • Vegye figyelembe a Li-ion akkumulátorok szállítására, tárolására és üzemeltetésére vonatkozó különleges irányelveket.
 • Raktározás és szállítás előtt vegye ki az akkut a készülékből.
 • Kerülje el az akku rövidzárlatát. Ügyeljen arra, hogy az akku behelyezése előtt az akku és a készülék érintkezői idegen tárgyaktól mentesek legyenek. Ha az akku érintkezői rövidre záródnak, tűz‑, robbanás‑ és sérülésveszély áll fenn.
 • Sérült (repedt, eltörött alkatrészeket tartalmazó, elhajlott, visszatolt és/vagy kihúzott érintkezős) akkumulátorokat tilos tölteni vagy tovább használni.
 • Ha az akku annyira felforrósodott, hogy nem lehet megfogni, akkor az akku valószínűleg meghibásodott. Hűtse le az akkut egy tűzbiztos helyen. Győződjön meg arról, hogy nincsenek az akku közelében gyúlékony anyagok. Lépjen kapcsolatba a Hilti Szervizzel.
Utasítások a készülékben használt gáz kezelésére
 • Vegye figyelembe a gázpatronon és a mellékelt dokumentációban feltüntetett utasításokat.
 • A palackból távozó gáz károsítja a tüdőt, a bőrt és a szemet. A gázpatron kivételét követően mintegy 10 másodpercig tartsa távol az arcát és szemét a gázpatron rekeszétől.
 • Ne működtesse kézzel a gázpatron szelepét.
 • Ha valaki belélegezte a gázt, vezesse ki őt a szabadba vagy egy jól szellőző helyiségbe, és helyezze kényelembe. Amennyiben szükséges, forduljon orvoshoz.
 • Ha valaki eszméletét veszti, forduljon orvoshoz. Ezt a személyt vigye egy jól szellőző helyiségbe és helyezze stabil oldalfekvésbe. Amennyiben a személy nem lélegzik, lélegeztesse mesterségesen, amennyiben szükséges, alkalmazzon oxigént.
 • Ha a gáz a szemébe került, nyitott szemmel, több percen át folyó vízzel öblítse ki.
 • Ha a gáz a bőrével érintkezett, a felületet gondosan mossa le szappannal és meleg vízzel. Ezt követően használjon bőrápoló krémet.
Általános információk az ön személyes védelme érdekében.
 • Ügyeljen az ergonomikus testtartásra. Ügyeljen arra, hogy munkavégzés közben mindig biztosan álljon és megtartsa az egyensúlyát. Így váratlan helyzetekben is jobban tud uralkodni a szegbeverő készülék fölött.
 • Az idegeneket, különösen a gyerekeket, tartsa távol a munkaterülettől.

Leírás

Termékáttekintés

Image alternative
 1. Szegvezető
 2. Tolózár a szegvezető kioldásához
 3. Övkampó
 4. Kioldógomb
 5. Szellőzőnyílások
 6. Gázpatron rekesze
 7. Akkukioldó gomb
 8. Akkutöltöttség-kijelző
 9. Gázpatron-kijelző nyomógombja
 10. Gázpatron-kijelző
 11. Akku

Rendeltetésszerű használat

Az itt ismertetett termék gázműködtetésű szegbeverő készülék. Rendeltetése szerint megfelelő rögzítőelemek betonba és direktrögzítésre alkalmas aljzatba történő beültetésére szolgál.

A szegbeverő készülék, a gázpatron, az akku és a rögzítőelemek egy műszaki egységet képeznek. Ez azt jelenti, hogy a szegbeverő készülékkel a problémamentes rögzítés csak akkor biztosítható, ha a kifejezetten a készülékhez gyártott Hilti rögzítőelemeket, gázpalackokat és akkukat használnak. Csak ezeknek a feltételeknek a figyelembevételével érvényesek a Hilti által megadott rögzítési és alkalmazási javaslatok.
A szegbeverő készüléket csak kézzel tartva szabad használni.
 • Ehhez a termékhez csak a Hilti B 12 típussorozatú Li-ion akkumulátorokat használja.
 • Ehhez az akkuhoz kizárólag a C 4/12-50 sorozatba tartozó Hilti töltőkészüléket használjon.

Szállítási terjedelem

Gázműködtetésű szegbeverő készülék szegvezetővel, 2 akkuval, töltőkészülékkel, kofferrel, használati utasítással.
A termékéhez jóváhagyott további rendszertartozékokat a Hilti Központban vagy a www.hilti.group oldalon talál

Szegvezető

Image alternative
A szegvezető tartja a szigetelőanyag dübelét, és szegbeütés során a kívánt helyen az aljzatba vezeti a rögzítőelemet.

Tolózár a szegvezető kioldásához

A tolókar EJECT helyzetében lehet kioldani a szegvezetőt a levételhez.
Állapot
Jelentés
EJECT
A szegvezető kireteszelése

Övkampó

Az övkampó három fokozatban húzható ki.
Állapot
Jelentés
1. fokozat:
Beakasztási helyzet az övön
2. fokozat:
Beakasztási helyzet létrán, állványon, munkapódiumokon stb.
3. fokozat:
Övkampó kivéve

Gázpalack

Tartsa be a gázpatronhoz mellékelt biztonsági utasításokat!
Üzemeltetéshez a gázpatront be kell helyezni a szegbeverő készülék gázpatron rekeszébe.
A gázpatron állapotát a GAS gomb megnyomását követően lehet leolvasni a LED-es kijelzőn.
A munkavégzés szüneteltetésekor, valamint karbantartás, szállítás és raktározás során ki kell venni a gázpatront a szegbeverő készülékből.

Gázpatron állapotának kijelzése

A GAS gomb megnyomását követően a LED-es kijelzőn megjelenik a gázpatron állapota.
Állapot
Jelentés
Mind a négy LED zölden világít.
A töltési szint 100% és 75% között
Három LED zölden világít.
A töltési szint 75% és 50% között
Két LED zölden világít.
A töltési szint 50% és 25% között
Egy LED zölden világít.
A töltési szint 25% és 10% között
Egy LED zölden villog.
 • A töltési szint 10% alá csökkent. Javasoljuk, hogy cserélje ki a gázpatront.
 • A gázpatron kiürült vagy nem működik. Javasoljuk, hogy cserélje ki a gázpatront.
Műszaki okokból a gázpatron akkor is tartalmaz még valamennyi gázt, ha a kijelzőn az „üres” töltési szint kijelzés jelenik meg.
Egy LED pirosan villog.
A szegbeverő készülékben nincs gázpatron, vagy a behelyezett gázpatron hibás.

Akkumulátor töltöttségi szintjének kijelzése

Az akku kireteszelő gombjának megnyomásakor a kijelzőn megjelenik az akku és a szegbeverő készülék állapota.
Állapot
Jelentés
Mind a négy LED zölden világít.
A töltési állapot 75% és 100% között van.
Három LED zölden világít.
A töltési állapot 50% és 75% között van.
Két LED zölden világít.
A töltési állapot 25% és 50% között van.
Egy LED zölden világít.
A töltési állapot 10% és 25% között van.
Egy LED zölden villog.
 • A töltési állapot 10% alá csökkent.
 • A szegbeverő készülék túlterhelt vagy túlmelegedett és ezért nem üzemkész.

Műszaki adatok

Szegbeverő készülék

Súly (üres) GX-IE
3,3 kg
Súly (üres) GX-IE XL
3,4 kg
Készülékhossz GX-IE modell esetén
500 mm
Készülékhossz GX-IE XL modell esetén
550 mm
Alkalmazási hőmérséklet, környezeti hőmérséklet
−10 ℃ … 45 ℃
Rögzítőelemek maximális hossza GX-IE modell esetén
150 mm
Rögzítőelemek maximális hossza GX-IE-XL modell esetén
200 mm
Rögzítőelemek átmérője
 • 60 mm
 • 90 mm
Rászorítási út
20 mm
Beütések maximális száma (Rögzítőelemek/h)
800
Maximális mágneses térerősség
−7,6 dBµA/m
Frekvencia
13 553 MHz … 13 567 MHz

Zajinformációk és rezgésértékek

A jelen útmutatókban megadott hangnyomás- és rezgésértékeket egy szabványosított mérési eljárás keretében mértük meg, és alkalmasak szegbeverő készülékek egymással történő összehasonlítására. Az értékek emellett alkalmasak az expozíció előzetes megbecsülésére. A megadott adatok a szegbeverő készülék fő alkalmazási területeire vonatkoznak. Ha a szegbeverő készüléket más célra, eltérő felszereltséggel használják, vagy nem megfelelően tartják karban, akkor az adatok eltérőek lehetnek. Ez jelentősen megnövelheti az expozíciókat a munkaidő teljes időtartama alatt. Az expozíció pontos megbecsüléséhez azokat az időszakokat is figyelembe kell venni, amikor a készüléket ténylegesen nem használják. Ez jelentősen csökkentheti az expozíciókat a munkaidő teljes időtartama alatt. Hozzon kiegészítő intézkedéseket a kezelő védelme érdekében a hang és/vagy a rezgés hatásai ellen, mint például: elektromos szegbeverő készülékek és felszerelések karbantartása, a készüléket kezelő személy kezének melegen tartása, a munkafolyamatok megszervezése.
A zajkibocsátási értékek az EN 15895 szabványnak megfelelően lettek kiszámítva
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen (LpA, 1s)
100 dB(A)
Hangnyomásszint csúcsértéke a munkavégzés helyén (LpC, peak)
133 dB (C)
Hangteljesítmény (LWA, 1s)
104 dB(A)
Hangnyomásszint bizonytalansága
2 dB(A) / 2dB(C)
Visszaütés
Energiával egyenértékű gyorsulás, (ahw, RMS(3))
Eredmények C40 betonon lévő 1 mm-es lemez esetén: 4,5 m/s2
Bizonytalanság
0,3 m/s²

A szegbeverő készülék felöltése

Felszerelési állapot menetes rögzítőelemek beveréséhez

A rögzítőelemeket manuálisan kell feltolni a szegvezetőre.

Gázpatron behelyezése

 1. Ha új gázpatront helyeznek be, akkor távolítsa el a szállítási biztosítót.
 2. Nyissa ki a gázpatron rekeszének fedelét.
 3. Tolja be a gázpatront a felhelyezett adagolószeleppel együtt a gázpatron rekeszének piros színű adapterébe.
 4. Zárja a gázpatron rekeszének fedelét.

Az akku behelyezése

 1. Ügyeljen arra, hogy az akku és a szegbeverő készülék érintkezői idegen tárgyaktól mentesek és sértetlenek legyenek.
 2. Helyezze be az akkut és hallható kattanással reteszelje be.
  • Ha az akkut behelyezték, akkor a töltésállapot-jelző LED-ek rövid időre felvillannak.
VIGYÁZAT
A kieső akku okozta veszély. Ha az akku nincs előírásszerűen reteszelve, akkor munkavégzés közben leeshet.
 • Ellenőrizze az akku biztos illeszkedését.
 1. Ellenőrizze, hogy az akku biztosan illeszkedik-e a szegbeverő készülékbe.

Rögzítőelem beültetése

FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély szándékolatlan kioldás révén! A kontrollálatlan beültetés súlyos személyi sérülést okozhat
 • Soha ne szorítsa a szegbeverő készüléket a kezéhez vagy valamely más testrészéhez.
 • Soha ne húzza hátra a szegtárat és a rögzítőelemeket kézzel vagy bármilyen tárggyal.
 1. Vezesse át a rögzítőelemet a szegvezetőn található szigetelőanyagon.
 2. Nyomja a szegbeverő készüléket ütközésig az aljzathoz.
 3. Ügyeljen arra, hogy a szegvezető merőleges legyen az aljzatra és a szigetelésre.
 4. Szegbeütéshez nyomja meg a kioldó gombot.
  Ha a szegbeverő készüléket és a rögzítőelemet nem nyomja ütközésig az aljzathoz, akkor a szegbeütés nem lehetséges.
 5. Beütés után teljesen emelje fel a szegbeverő készüléket az aljzatról.
 6. A munka befejezésekor, vagy ha a szegbeverő készüléket felügyelet nélkül hagyja, vegye ki a gázpatront ) és az akkut ).

A szegbeverő készülék lemerítése

Az akku kivétele

 • Nyomja meg a kioldógombot, és húzza ki az akkut a szegbeverő készülékből.

Gázpalack kivétele

 1. Nyissa ki a készülék gázpatron rekeszét.
 2. Vegye ki a gázpalackot.
 3. Zárja a készülék gázpatron rekeszét.

Opcionális kezelési lépések

Új gázpatron szállítási biztosítójának eltávolítása

Image alternative
 1. Emelje le a szállítási biztosítót az abban található adagolószeleppel együtt a gázpatronról.
 2. Vegye ki az adagolószelepet a szállítási biztosítóból.
 3. Helyezze az adagolószelepet a két elülső vájattal a gázpatron ajkára.
 4. A hátsó vájatnál nyomja az adagolószelepet erőteljesen a gázpatron ajkára, míg a vájat hallhatóan be nem pattan a gázpatron ajkába és az adagolószelep síkban nem fekszik fel.

Gázpatron állapotának ellenőrzése

 1. Nyomja meg a készülékbe helyezett akkuval, a szegbeverő készülék odaszorítása nélkül a GAS nyomógombot.
 2. Olvassa le a gázpatron állapotát.

Szegvezető levétele

 1. Vegye ki az akkut.
 2. Vegye ki a gázpalackot.
 3. A szegvezető kireteszeléséhez állítsa a tolattyút EJECT állásba.
 4. Vegye ki a szegvezetőt.

Szegvezető behelyezése

 1. Vegye ki a gázpalackot.
 2. Vegye ki az akkut.
 3. A szegvezető kireteszeléséhez állítsa a tolattyút nyíl irányában EJECT állásba és tartsa meg ebben a helyzetben.
  A szegvezetőt csak akkor lehet bevezetni, ha megtartja az EJECT pozíciót.
 4. Vezesse be a szegvezetőt a készülék orrában található nyílásba, míg jól hallhatóan be nem pattan.
 5. Ellenőrizze, hogy megfelelően van-e behelyezve a szegvezető a nyílásban.

Hibaelhárítás

Idegen tárgyak eltávolítása a szegvezető tartományából

 1. Vegye ki az akkut.
 2. Vegye ki a gázpalackot.
 3. Vegye le a szegvezetőt.
 4. Távolítson el minden idegen tárgyakat a szegvezető tartományából.
 5. Helyezze be a szegvezetőt.

Ápolás és karbantartás

A szegbeverő készülék ápolása

 • Rendszeresen tisztítsa meg egy törlőkendővel a szegbeverő készüléket.
 • A markolatot tartsa olaj- és zsírmentes állapotban.
 • A tisztításhoz ne használjon szórópisztolyt, gőzborotvát és folyó vizet.
 • Ne használjon szilikontartalmú ápolószereket.
 • Ne használjon sprayt és hasonló kenő- és ápolószereket.
 • A szellőzőnyílásokat szabadon kell hagyni, nem tömődhetnek el!

A szegbeverő készülék tisztítása

A szegbeverő készülék rendszeres karbantartása és tisztítása elengedhetetlen. Legkésőbb 25 000 rögzítés után ajánlatos tisztítási szervizt végezni.
 • Tisztítsa vagy tisztíttassa meg a szegbeverő készüléket, ha gyakran jelentkeznek üzemzavarok, pl. indítási hibák.
 • A készülék tisztításához használja a tartozékként kapható tisztítókészletet, és vegye figyelembe a tisztítókészlethez mellékelt illusztrált útmutatót.

Karbantartás

 • A biztonságos üzemelés érdekében csak eredeti pótalkatrészeket és fogyóanyagokat használjon. Az általunk engedélyezett pótalkatrészeket, fogyóanyagokat és tartozékokat termékéhez megtalálja a Hilti Központban és az alábbi címen: www.hilti.group .
 • Rendszeres időközönként ellenőrizze a szegbeverő készülék külső részeit, hogy nem sérültek-e meg, és hogy minden kezelőszerv hibátlanul működik-e.
 • Ne használja a szegbeverő készüléket, ha valamely alkatrésze sérült, vagy valamely kezelőelem hibásan működik.
 • A meghibásodott szegbeverő készüléket a Hilti Szervizzel javíttassa meg.

Hibakeresés

Az ebben a táblázatban fel nem sorolt zavarok, illetve olyan hibák esetén, amelyeket saját maga nem tud elhárítani, kérjük, forduljon a Hilti Szervizhez.
Üzemzavar
Lehetséges ok
Megoldás
A gázpatron tartalma nem elég a rögzítőelem csomag beütéséhez.
Megnövekedett a gázfogyasztás a túl gyakori szegbeütés nélküli rászorítás miatt.
 • Kerülje a szegbeütés nélküli rászorítást.
A szegbeütést követően a szegvezető nem járt ki teljesen.
Idegen tárgyak vagy törmelék akadt meg a szegvezetőben.
 • Vegye le a szegvezetőt.
 • Tisztítsa meg a szegvezetőt.
 • Távolítsa el az idegen tárgyakat a szegvezető tartományából.
A szegvezető elhasználódott.
 • Cserélje ki a szegvezetőt.
A szegbeverő készülék nem végez beütést.
Az akku lemerült
 • Cserélje ki az akkut, vagy töltse fel az üres akkut.
A gázpatron üres
Az 1. LED pirosan világít.
Dugattyú hibás állása a szegbeütést követő gyors felemelés miatt
 • Hagyja a szegbeverő készüléket hosszabban a felülethez szorítva.
A dugattyú hibás állása szennyeződés miatt
 • Tisztítsa meg a szegbeverő készüléket.
Idegen test található a szegvezető tartományában
Elektronikai hiba
 • Vegye ki a gázpalackot, majd helyezze be újra. Ha a probléma továbbra is fennáll, helyezzen be új gázpatront.
 • Vegye ki az akkut, majd helyezze be újra.
Image alternative
A rögzítőelem nem hatol be elég mélyen az aljzatba.
Nem alkalmas a rendszer. Az aljzat túl kemény.
 • Váltson Hilti DX rendszerre.
Túl alacsony a meghajtási energia.
 • Ellenőrizze a készüléket. Lépjen kapcsolatba a Hilti Szervizzel.
Image alternative
Az aljzat felülete túlságosan egyenetlen.
Az aljzat felülete túlságosan egyenetlen.
 • Váltson Hilti DX rendszerre.

Ártalmatlanítás

A Image alternative Hilti gépek nagyrészt újrahasznosítható anyagokból készülnek. Az újrahasznosítás előtt az anyagokat gondosan szét kell válogatni. A Hilti sok országban már visszaveszi használt gépét újrahasznosítás céljára. Kérdezze meg a Hilti ügyfélszolgálatot vagy kereskedelmi tanácsadóját.
Image alternative
 • Az elektromos kéziszerszámokat, elektromos készülékeket és akkukat ne dobja a háztartási szemétbe!

Gyártói garancia

 • Kérjük, a garancia feltételeire vonatkozó kérdéseivel forduljon helyi Hilti partneréhez.
Image alternative