Nyelv

BX 3-BT

Eredeti használati utasítás

A dokumentáció adatai

A dokumentumról

 • Üzembe helyezés előtt olvassa el ezt a dokumentumot. Ez a biztonságos munkavégzés és a hibamentes kezelés előfeltétele.
 • Vegye figyelembe a dokumentumban és a terméken található biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket.
 • Ezt a használati utasítást mindig tárolja a termék közelében, és a gépet csak ezzel az utasítással együtt adja tovább harmadik személynek.

Jelmagyarázat

Figyelmeztetések

A figyelmeztetések a termék használata során előforduló veszélyekre hívják fel a figyelmet. A következő figyelmeztetéseket használjuk:
VESZÉLY
VESZÉLY !
 • Súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezető közvetlen veszély esetén.
FIGYELMEZTETÉS
FIGYELMEZTETÉS !
 • Ezzel a szóval hívjuk fel a figyelmet egy olyan lehetséges veszélyre, amely súlyos személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.
VIGYÁZAT
VIGYÁZAT !
 • Ezzel a szóval hívjuk fel a figyelmet egy lehetséges veszélyhelyzetre, amely személyi sérüléshez vagy anyagi kárhoz vezethet.

A dokumentációban használt szimbólumok

A következő szimbólumokat használjuk a jelen dokumentációban:
Image alternative Használat előtt olvassa el a használati utasítást
Image alternative Alkalmazási útmutatók és más hasznos tudnivalók
Image alternative Újrahasznosítható anyagokkal való bánásmód
Image alternative Az elektromos gépeket és akkukat ne dobja a háztartási szemétbe

Az ábrákon használt szimbólumok

Az ábrákon a következő szimbólumokat használjuk:
Image alternative Ezek a számok a jelen utasítás elején található ábrákra vonatkoznak
Image alternative A számozás a munkalépések sorrendjét mutatja képekben, és eltérhet a szövegben található munkalépések számozásától
Image alternative Az áttekintő ábrában használt pozíciószámok a termék áttekintésére szolgáló szakasz jelmagyarázatában lévő számokra utalnak
Image alternative Ez a jel hívja fel a figyelmét arra, hogy a termék használata során különös odafigyeléssel kell eljárnia.

Termékhez kötődő szimbólumok

Szimbólumok a terméken

A terméken a következő szimbólumokat használhatjuk:
Image alternative Általános figyelemfelhívó jelek
Image alternative Viseljen védőszemüveget
Image alternative Viseljen hallásvédőt
Image alternative Viseljen védősisakot
Image alternative A Bluetooth® szóvédjegy és a Image alternative logó a Bluetooth SIG, Inc. tulajdona és bejegyzett védjegye, ezek használatát a Hilti licenceli.
Image alternative Egyenáram
Image alternative A készülék NFC technológiás, iOS és Android platformokkal kompatibilis adatátvitelhez használható.
Image alternative A használt Hilti Li-ion akku típussorozata. Vegye figyelembe a Rendeltetésszerű használat fejezetben közölt adatokat.
Image alternative Az akkut soha ne használja ütőszerszámként.
Image alternative Ügyeljen arra, hogy ne ejtse le az akkut. Ne használjon olyan akkut, amelyet ütés ért vagy egyéb módon sérült.
Image alternative Amennyiben fel van tüntetve a terméken, akkor a tanúsítóhely az érvényben lévő szabályok szerint jóváhagyta a terméket az USA-beli és a kanadai piacokra.

Termékinformációk

A Image alternative termékeket kizárólag szakember általi használatra szánták és a gépet csak engedéllyel rendelkező, szakképzett személy használhatja, javíthatja. Ezt a személyt minden lehetséges kockázati tényezőről tájékoztatni kell. A termék és tartozékai könnyen veszélyt okozhatnak, ha nem képzett személy dolgozik velük, vagy nem rendeltetésszerűen használják őket.
A típusjelölés és a sorozatszám a típustáblán található.
 • Jegyezze fel a sorozatszámot a következő táblázatba. Amennyiben kérdéssel fordul a képviseletünkhöz vagy a szervizhez, szüksége lesz ezekre a termékadatokra.
  Termékadatok
  Típus:
  BX 3-BT
  Generáció:
  02
  Sorozatszám:

Megfelelőségi nyilatkozat

Image alternative
A gyártó kizárólagos felelőssége tudatában kijelenti, hogy ez a termék megfelel az érvényben lévő törvényeknek és szabványoknak. A megfelelőségi nyilatkozat másolatát a dokumentáció végén találja.
A műszaki dokumentáció helye:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Biztonság

Általános biztonsági tudnivalók az elektromos kéziszerszámokhoz

Image alternative FIGYELMEZTETÉS! Olvasson el minden biztonsági tudnivalót és utasítást. A biztonsági tudnivalók és utasítások betartásának elmulasztása áramütéshez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérüléshez vezethet.
Őrizzen meg minden biztonsági utasítást és útmutatást a jövőbeni használathoz.
Munkahelyi biztonság
 • Tartsa tisztán a munkahelyét és jól világítsa meg. Rendetlen munkahelyek és megvilágítatlan munkaterületek balesetekhez vezethetnek.
 • Ne dolgozzon az elektromos kéziszerszámmal olyan robbanásveszélyes környezetben, ahol éghető folyadékok, gázok vagy porok vannak. Az elektromos kéziszerszámok szikrákat bocsáthatnak ki, amelyek meggyújthatják a port vagy a gyúlékony gőzöket.
 • Tartsa távol a gyerekeket és az idegen személyeket a munkahelytől, ha az elektromos kéziszerszámot használja. Ha elvonják a figyelmét a munkától, könnyen elvesztheti az uralmát a berendezés felett.
Elektromos biztonsági előírások
 • Ne érjen hozzá földelt felületekhez, például csövekhez, fűtőtestekhez, tűzhelyekhez és hűtőszekrényekhez. Az áramütés veszélye megnövekszik, ha a teste le van földelve.
 • Tartsa távol az elektromos kéziszerszámokat az esőtől és a nedvesség hatásaitól. Ha víz hatol be az elektromos kéziszerszámba, az növeli az áramütés kockázatát.
Személyi biztonsági előírások
 • Mindig figyelmesen dolgozzon, ügyeljen arra, amit csinál, és meggondoltan kezelje az elektromos kéziszerszámot. Ne használja az elektromos kéziszerszámot, ha fáradt, illetve ha kábítószer, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt áll. Az elektromos kéziszerszámmal végzett munka közben már egy pillanatnyi figyelmetlenség is komoly sérülésekhez vezethet.
 • Viseljen személyi védőfelszerelést, és mindig viseljen védőszemüveget. Az elektromos kéziszerszám alkalmazásának megfelelő személyi védőfelszerelések, úgymint porvédő álarc, csúszásbiztos védőcipő, védősapka és fülvédő használata csökkenti a személyi sérülések kockázatát.
 • Kerülje el az elektromos kéziszerszám akaratlan üzembe helyezését. Mielőtt az elektromos kéziszerszámot az akkumulátorra csatlakoztatja, felveszi, ill. szállítja, győződjön meg arról, hogy a gép ki van kapcsolva. Ha az elektromos kéziszerszám felemelése közben az ujját a kapcsolón tartja, vagy ha a készüléket bekapcsolt állapotban csatlakoztatja az áramforráshoz, az balesetekhez vezethet.
 • Az elektromos kéziszerszám bekapcsolása előtt feltétlenül távolítsa el a beállító szerszámokat vagy csavarkulcsokat. Az elektromos kéziszerszám forgó részeiben felejtett beállító szerszám vagy csavarkulcs sérüléseket okozhat.
 • Kerülje el a normálistól eltérő testtartást. Ügyeljen arra, hogy mindig biztosan álljon és megtartsa az egyensúlyát. Így az elektromos kéziszerszám felett váratlan helyzetekben is jobban tud uralkodni.
 • Viseljen megfelelő munkaruhát. Ne viseljen bő ruhát vagy ékszereket. Tartsa távol a haját, a ruháját és a kesztyűjét a mozgó részektől. A bő ruhát, az ékszereket és a hosszú hajat a mozgó alkatrészek magukkal ránthatják.
 • Ha az elektromos kéziszerszámra fel lehet szerelni a por elszívásához és összegyűjtéséhez szükséges berendezéseket, ellenőrizze, hogy azok megfelelő módon hozzá vannak kapcsolva a szerszámhoz, és rendeltetésüknek megfelelően működnek. Porelszívó egység használata csökkenti a munka során keletkező por veszélyes hatását.
Az elektromos kéziszerszám használata és kezelése
 • Ne terhelje túl a gépet. Munkájához csak az arra szolgáló elektromos kéziszerszámot használja. A megfelelő elektromos kéziszerszámmal a megadott teljesítménytartományon belül jobban és biztonságosabban lehet dolgozni.
 • Ne használjon olyan elektromos kéziszerszámot, amelynek a kapcsolója elromlott. Egy olyan elektromos kéziszerszám, amelyet nem lehet sem be-, sem kikapcsolni, veszélyes, és meg kell javíttatni.
 • A gép beállítása, az alkatrészek cseréje vagy a gép lehelyezése előtt vegye ki az akkut. Ez az elővigyázatossági intézkedés meggátolja a gép szándékolatlan üzembe helyezését.
 • A használaton kívüli elektromos kéziszerszámokat olyan helyen tárolja, ahol azokhoz gyerekek nem férhetnek hozzá. Ne hagyja, hogy olyan személyek használják az elektromos kéziszerszámot, akik nem ismerik a szerszámot, vagy nem olvasták el ezt az útmutatót . Az elektromos kéziszerszámok veszélyesek, ha azokat gyakorlatlan személyek használják.
 • Mindig gondosan tartsa karban az elektromos kéziszerszámot. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek kifogástalanul működnek-e, nincsenek-e beszorulva, és nincsenek-e eltörve vagy megrongálódva olyan alkatrészek, amelyek hátrányosan befolyásolhatják az elektromos kéziszerszám működését. Használat előtt javíttassa meg a gép megrongálódott alkatrészeit. Sok balesetnek a rosszul karbantartott elektromos kéziszerszám az oka.
 • Tartsa tisztán és élesen a vágószerszámokat. Az éles vágóélekkel rendelkező és gondosan ápolt vágószerszámok ritkábban ékelődnek be, és azokat könnyebben lehet vezetni és irányítani.
 • Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat, betétszerszámokat stb. a jelen utasítások figyelembevételével használja. Vegye figyelembe a munkafeltételeket és a kivitelezendő munka sajátosságait. Az elektromos kéziszerszám eredeti rendeltetésétől eltérő célokra való alkalmazása veszélyes helyzetekhez vezethet.
Akkumulátoros szerszám használata és kezelése
 • Az akkumulátort csak a gyártó által ajánlott töltőberendezésben töltse fel. Ha egy bizonyos akkumulátortípus feltöltésére szolgáló töltőberendezésben egy másik akkumulátort próbál feltölteni, tűz keletkezhet.
 • Az elektromos kéziszerszámban csak az ahhoz tartozó akkumulátort használja. Más akkumulátorok használata személyi sérüléseket és tüzet okozhat.
 • Tartsa távol a használaton kívüli akkumulátort irodai kapcsoktól, pénzérméktől, kulcsoktól, szögektől, csavaroktól és más kisméretű fémtárgyaktól, amelyek áthidalhatják az érintkezőket. Az akkumulátor érintkezői közötti rövidzárlat égési sérüléseket vagy tüzet okozhat.
 • Hibás alkalmazás esetén az akkumulátorból folyadék léphet ki. Kerülje el az érintkezést a folyadékkal. A kilépő akkumulátorfolyadék irritációkat vagy égéses bőrsérüléseket okozhat. Ha véletlenül mégis hozzáér, azonnal öblítse le vízzel az érintett felületet. Ha a folyadék a szemébe jutott, keressen fel egy orvost.
Szerviz
 • Az elektromos kéziszerszámot csak szakképzett szerelő javíthatja, kizárólag eredeti pótalkatrészek felhasználásával. Ez biztosítja, hogy az elektromos kéziszerszám biztonságos marad.

Elektromos behajtószerszámok biztonsági tudnivalói

 • Soha ne feledkezzen meg arról, hogy az elektromos kéziszerszámok kapcsokat tartalmaznak. A behajtószerszám gondatlan kezelése a kapcsok váratlan kilövéséhez és személyi sérülésekhez vezethet.
 • Az elektromos kéziszerszámmal ne célozzon magára, vagy más, a közelben tartózkodó személyre. Váratlan kioldás miatt egy kapocs kilökődik, ami sérüléseket okozhat.
 • Addig ne működtesse az elektromos kéziszerszámot, míg az nincs szilárdan a munkadarabra helyezve. Ha az elektromos kéziszerszám nem érintkezik a munkadarabbal, akkor a kapocs a rögzítési helyről lepattanhat.
 • Válassza le az elektromos kéziszerszámot a villamos hálózatról vagy az akkuról, ha a kapocs beszorult az elektromos kéziszerszámba. Ha a behajtószerszám csatlakoztatva van, akkor a beszorult kapocs eltávolítása közben a kéziszerszám véletlenül működésbe léphet.
 • Legyen óvatos a beszorult kapocs eltávolítása során. A rendszer működésre kész állapotban lehet, és nagy erővel kilökheti a kapcsot, miközben Ön a beszorult kapcsot igyekszik eltávolítani.
 • Elektromos vezetékek rögzítése során győződjön meg arról, hogy azok nem vezetnek elektromos feszültséget. A behajtószerszámot csak a szigetelt fogantyúknál fogja meg. Csak olyan kapcsokat használjon, amelyek alkalmasak az elektromos vezetékek szigetelésére. Ellenőrizze, hogy a kapocs nem sértette-e fel az elektromos vezeték szigetelését. A kapocs, amely megsértette az elektromos vezeték szigetelését, áramütést és tűzveszélyt okozhat.

Biztonsági tudnivalók

Alapvető biztonsági szempontok Image alternative FIGYELMEZTETÉS! Olvasson el minden biztonsági tudnivalót és utasítást. A biztonsági tudnivalók és utasítások betartásának elmulasztása áramütéshez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérüléshez vezethet.
Őrizzen meg minden biztonsági utasítást és útmutatást a jövőbeni használathoz.
A készülék használójával szembeni elvárások
 • Csak felhatalmazott és szakképzett személy kezelheti és tarthatja karban a készüléket.
Egyéni védőfelszerelés
 • A használat során ön és a közelében tartózkodó személyek viseljenek megfelelő védőszemüveget és védősisakot.
 • Viseljen fülvédőt.
 • A túl erős zaj halláskárosodást okozhat.
Személyi biztonsági előírások
 • Tartsa be a használatra, ápolásra és karbantartásra vonatkozó tanácsainkat.
 • Munka közben mindig figyeljen, ügyeljen arra, amit csinál, és meggondoltan dolgozzon a direktrögzítő készülékkel. Ha fáradt, ha kábítószerek vagy alkohol hatása alatt áll, vagy orvosságokat vett be, ne használja a készüléket. Ha fájdalmat érez vagy rosszul érzi magát, akkor szakítsa meg a munkát. A készülékkel végzett munka közben már egy pillanatnyi figyelmetlenség is komoly sérülésekhez vezethet.
 • Kerülje a kényelmetlen testhelyzetben való munkavégzést. Mindig biztonságos, stabil helyzetben dolgozzon, ügyeljen az egyensúlyára.
 • Tartson munkaszüneteket, és végezzen lazító- és ujjgyakorlatokat ujjainak jobb vérellátása érdekében.
 • Viseljen csúszásbiztos cipőt.
 • A készülék működtetésekor karját tartsa behajlítva (ne nyújtsa ki).
 • Az idegeneket, különösen a gyerekeket, tartsa távol a munkaterülettől.
A direktrögzítő készülékek gondos kezelése és használata Image alternative FIGYELMEZTETÉS! Átütést előidéző menetes csapszegek okozta veszély! Menetes csapszegek beütése előtt győződjön meg arról, hogy senki nem tartózkodik a munkadarab mögött vagy alatt, amelybe a menetes csapszeget beveri.
 • Használja a megfelelő készüléket a munkához. Ne használja a készüléket olyan célra, melyre az nem alkalmas; kizárólag rendeltetésszerűen és kifogástalan állapotban használja a készüléket.
 • Sose hagyja a feltöltött készüléket felügyelet nélkül.
 • A készüléket lehetőleg biztonságos kofferban tárolja és szállítsa.
 • Minden tisztítás, szervizelés, karbantartás előtt, a szegvezető cseréjekor, a munkavégzés megszakításakor, ill. tárolás előtt kapcsolja ki a készüléket.
 • A használaton kívüli készülékeket lemerített állapotban, száraz és gyermekektől elzárt helyen kell tárolni.
 • Ellenőrizze, hogy esetleg nem sérült-e a készülék vagy a tartozék. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek kifogástalanul működnek-e, nem akadnak-e és sértetlenek-e.
 • Az összes alkatrész legyen megfelelően felszerelve, és teljesítse valamennyi feltételt, csak így biztosítható a készülék kifogástalan üzemeltetése. A sérült alkatrészeket, amennyiben a használati utasítás másképp nem rendelkezik, szakszerűen meg kell javíttatni a Hilti Szervizzel vagy ki kell cseréltetni.
 • Ellenőrizze a munka megkezdése előtt, pl. fémkeresővel, a munkaterületet, hogy nincsenek-e takart, fekvő elektromos vezetékek, gáz- és vízcsövek. A külső fémrészek feszültség alá kerülhetnek, amikor például egy feszültség alatt lévő kábel véletlenül megsérül.
 • Ne üssön be menetes csapszegeket az arra alkalmatlan anyagból álló felületbe.
 • Nem megfelelő anyagok az üveg, a márvány, a műanyag, a bronz, a sárgaréz, a vörösréz, a szigetelőanyag, az üreges tégla, a kerámiatégla, a vékony fémlemezek (< 4 mm) és a gázbeton. Ha ilyen anyagokba üt szeget, az a rögzítőelem törését, az anyag lepattogzását vagy átlövést okozhat.
 • Az elsütőbillentyűt csak akkor működtesse, ha a készülék teljesen merőlegesen nyomódik az alapfelületre.
 • Beütés során a szegbeverő készüléket mindig tartsa merőlegesen a felületre, hogy megakadályozza a menetes csapszeg alaptól való eltérését.
 • A markolatot tartsa száraz, tiszta, olaj- és zsírmentes állapotban.
 • Sose hagyja a készüléket leesni.
 • Ne használja a készüléket égés- és robbanásveszélyes környezetben, kivéve, ha kifejezetten erre a felhasználásra engedélyezték.
 • Az X-BT elemeket csak az arra a célra előfúrt furatokba rögzítse.
Munkahely
 • Tartson rendet a munkaterületen. A munkaterületről el kell távolítani azokat a tárgyakat, amelyek sérülést okozhatnak.
 • A munkaterületen uralkodó rendetlenség balesetet okozhat.
 • Biztosítsa a munkahely jó megvilágítását és szellőzését.
Mechanikai biztonsági utasítások
 • Ne alakítsa át a készüléket, különösen a dugattyút.
 • Csak a készülékhez tervezett és engedélyezett menetes csapszeget használjon.
Hővel kapcsolatos biztonsági utasítások
 • Ne lépje túl a javasolt maximális beütési gyakoriságot (lásd a Műszaki adatok című fejezetet).
 • Ha a készülék túlhevül, várja meg, míg lehűl.
 • Ne szerelje szét a készüléket, ha az forró. Hagyja a készüléket lehűlni.

Akkumulátoros gépek gondos használata és kezelése

 • Vegye figyelembe a Li-ion akkumulátorok szállítására, tárolására és üzemeltetésére vonatkozó különleges irányelveket.
 • Tartsa távol az akkut a magas hőmérséklettől és a tűztől.
 • Az akkut tilos szétszedni, összepréselni, 80 °C (176 °F) fölé hevíteni vagy elégetni.
 • Ne használjon vagy töltsön olyan akkut, amelyet ütés ért, egy méternél magasabbról leeset, vagy más módon sérült. Ilyen esetben feltétlenül forduljon a Hilti  Szervizhez .
 • Ha érintésre túl forró az akku, akkor lehet, hogy meghibásodott. Állítsa az akkut egy látható, nem gyúlékony helyre, éghető anyagoktól elegendő távolságra. Hagyja lehűlni az akkut. Amennyiben egy óra elteltével még mindig túl forró az akku érintésre, akkor meghibásodott. Lépjen kapcsolatba a Hilti  Szervizzel .

Leírás

Termékáttekintés

Image alternative
 1. Szegvezető (X‑FG B3 sorozat)
 2. Beütési mélység beállítása
 3. Szegvezető reteszelőgombja
 4. Szellőzőnyílások
 5. Övkampó
 6. Kioldógomb
 7. Markolat
 8. Kioldógomb a töltésállapot-kijelzőt aktiváló kiegészítő funkcióval
 9. Li‑ion akku
 10. Állapotjelző
 11. Be-/kikapcsoló gomb

Rendeltetésszerű használat

A termék egy kézzel vezetett, akkumulátorral üzemeltetett szegbeverő készülék. Menetes csapszegek (X-BT) acélba történő beütésére szolgál. Csak engedélyezett menetes csapszeget használjon a megfelelő szegvezetővel.

A szegbeverő készülék, az akku és a menetes csapszegek egy műszaki egységet képeznek. A készülékhez gyártott speciális Hilti menetes csapszeget, a Hilti által ajánlott töltőkészülékeket és akkumulátorokat használja. Csak ezeknek a feltételeknek a figyelembevételével érvényesek a Hilti által megadott rögzítési és alkalmazási javaslatok.
 • A szegbeverő készüléket csak kézzel tartva szabad használni.
 • A hibás alkalmazásokat ki kell zárni. Hibás alkalmazásnak számít az olyan beverés, amely során nincs behelyezve X‑BT elem a szegvezetőbe.
 • Ehhez a termékhez csak Hilti B 22 típussorozatú Li-ion akkumulátorokat használjon.

 • Ezekhez az akkukhoz csak a Hilti által jóváhagyott töltőkészülékeket használjon. További információkat a Hilti Store helyeken vagy a www.hilti.group weboldalon talál.

Bluetooth

A termék Bluetooth-csatlakozóval rendelkezik. Amint behelyezte az akkut, és bekapcsolta a szegbeverő készüléket a be-/kikapcsoló gombbal, lehetővé válik a vezeték nélküli Bluetooth-kapcsolat.
Amint készenlét üzemmódra állította a készüléket, illetve amint kikapcsolta a szegbeverő készüléket a be-/kikapcsoló használatával, három órán át még lehetséges az adatátvitel.
Az aktív Bluetooth-kapcsolat bontásához legalább 5 másodpercen át lenyomva kell tartani a be-/kikapcsoló gombot, amíg a LED kék fénnyel kétszer felvillan.
Az akku kivétele esetén az adatátvitel megszakad.
Nem minden piacon áll rendelkezésre a Bluetooth-kapcsolat.

Bluetooth

Image alternative
A dokumentáció végén megtalálja a Bluetooth országspecifikus
Image alternative
engedélyezési szimbólumait.

Állapotjelző

Az állapotjelző tájékoztat a szegbeverő készülék állapotáról.
Állapot
Jelentés
Ki
A szegbeverő készülék ki van kapcsolva
A LED zölden világít.
A szegbeverő készülék be van kapcsolva és készen áll a szegbeverésre
A LED 3 másodpercenként zölden villog.
A szegbeverő készülék készenlét üzemmódban van, a készülék a készülékorr megnyomásával beindítható
A LED folyamatos zöld fénnyel villog.
A szegbeverő készülék túl forró, vagy túl gyenge az akku, lásd a hibák táblázatát
A LED pirosan villog.
Készülékhiba, lásd a hibák táblázatát
A LED pirosan világít.
Készülékhiba, lásd a hibák táblázatát
A LED sárgán villog.
Vigye el a készüléket egy Hilti Szervizbe.

Akkumulátor töltöttségi szintjének kijelzése

Az akkumulátor kireteszelő gombjának működtetésekor a kijelzőn megjelenik az akku töltöttségi állapotának kijelzése.
A beütési művelet alatt és azt közvetlenül megelőzően a töltési állapot megbízható lekérdezése nem lehetséges.
Állapot
Jelentés
Mind a négy LED zölden világít.
A töltési állapot 75% és 100% között van.
Három LED zölden világít.
A töltési állapot 50% és 75% között van.
Két LED zölden világít.
A töltési állapot 25% és 50% között van.
Egy LED zölden világít.
A töltési állapot 10% és 25% között van.
Egy LED zölden villog.
A töltési állapot 10% alá csökkent.

Szállítási terjedelem

Szegbeverő készülék BX 3-BT, X‑FG B3 sorozatú szegvezető, használati utasítás.
A termékéhez jóváhagyott további rendszertartozékokat a Hilti Store helyen vagy a következő oldalon talál: www.hilti.group

Műszaki adatok

Szegbeverő készülék

Az EPTA Procedure 01 szerinti tömeg akkuval
B 22/2.6 Li-Ion (02)
4,0 kg
B 22/3.0 Li‑Ion (01)
4,1 kg
B 22/‌4.0 Li-Ion
4,2 kg
B 22/‌5.2 Li-Ion (01)
4,3 kg
B 22/‌8.0 Li-Ion
4,6 kg
Csapszegek hossza
31 mm
Menetátmérő
8 mm … 10 mm
Rászorítási út
12 mm
Rászorítóerő
50 N … 70 N
Alkalmazási hőmérséklet (környezeti hőmérséklet)
−15 ℃ … 50 ℃
Csapszegek alkalmazási hőmérséklete
−10 ℃ … 50 ℃
Javasolt maximális beütési frekvencia
650/h
Névleges feszültség
21,6 V
Frekvencia
2 400 MHz … 2 483,5 MHz
Maximális kisugárzott adóteljesítmény
−11,9 dBm

Akku

Akku üzemi feszültsége
21,6 V
Környezeti hőmérséklet működés közben
−17 ℃ … 60 ℃
Tárolási hőmérséklet
−20 ℃ … 40 ℃
Akkuhőmérséklet a töltés kezdetekor
−10 ℃ … 45 ℃

Zajinformációk és rezgésértékek

A jelen útmutatókban megadott hangnyomás- és rezgésértékeket egy szabványosított mérési eljárás keretében mértük meg, és alkalmasak elektromos kéziszerszámok egymással történő összehasonlítására. Az értékek emellett alkalmasak az expozíció előzetes megbecsülésére. A megadott adatok az elektromos kéziszerszám fő alkalmazási területeire vonatkoznak. Ha az elektromos kéziszerszámot más célra, eltérő betétszerszámokkal használják, vagy nem megfelelően tartják karban, akkor az adatok eltérőek lehetnek. Ezáltal a munkaidő teljes időtartama alatt jelentősen megnőhet az expozíció. Az expozíció pontos megbecsüléséhez azokat az időszakokat is figyelembe kell venni, amikor a készüléket lekapcsolták, vagy a készülék ugyan működik, de ténylegesen nincs használatban. Ezáltal a munkaidő teljes időtartama alatt jelentősen csökkenhet az expozíció. Hozzon kiegészítő intézkedéseket a kezelő védelme érdekében a hang és/vagy a rezgés hatásai ellen, mint például: elektromos szerszámok és betétszerszámok karbantartása, a készülékkezelő kezének melegen tartása, a munkafolyamatok megszervezése.
Zaj és vibrációs értékek (az EN 60745-2‑16 szabvány szerint mérve)
Jellemző A osztályú hangteljesítményszint, LWA (szegek acélba történő beütése esetén)
105 dB
Jellemző A osztályú kibocsátási hangnyomásszint, LpA (szegek acélba történő beütése esetén)
94 dB
A megadott zajszintek bizonytalansága, K
3 dB
Egy tengelyen mért teljes rezgésértékek (z irányban)
Rezgéskibocsátási érték, ah (szegek acélba történő beütése esetén)
2,2 m/s²
Bizonytalanság, K
1,5 m/s²

Feltöltési munkálatok

Az akku behelyezése

FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély rövidzárlat vagy leeső akku miatt!
 • Az akku behelyezése előtt győződjön meg arról, hogy az akkuhoz és a termék érintkezőihez nem ér hozzá idegen tárgy.
 • Győződjön meg arról, hogy az akku mindig megfelelően rögzül.
 1. Az első üzembe helyezés előtt töltse fel teljesen az akkut.
 2. Tolja be az akkut a termékbe, amíg az hallhatóan be nem kattan.
 3. Ellenőrizze az akku biztos illeszkedését.

Az akku eltávolítása

 1. Nyomja meg az akku kioldógombjait.
 2. Húzza ki az akkut a gépből.

Az akku töltése

 1. A töltés előtt olvassa el a töltőkészülék használati utasítását.
 2. Ügyeljen arra, hogy az akku és a töltőkészülék érintkezői tiszták és szárazak.
 3. Az akkut a megengedett töltőberendezésben töltse fel.

Szegvezető levétele

 1. Kapcsolja ki a szegbeverő készüléket.
 2. Vegye ki az akkut.
 3. Vegye ki a menetes csapszeget a szegvezetőből.
 4. Tolja a szegvezető reteszelőgombját a nyíl irányába ütközésig.
  • A szegvezető kilazul.
 5. Vegye ki a szegvezetőt.

Szegvezető behelyezése

Image alternative
 1. Kapcsolja ki a szegbeverő készüléket.
 2. Vegye ki az akkut.
 3. Tolja a szegvezető reteszelőgombját a nyíl irányába ütközésig, és tartsa meg ebben a helyzetben.
 4. Tolja be a szegvezetőt a készülék orrába, míg az hallhatóan be nem kattan.
  Ellenőrizze, hogy működőképes-e a fekete védősapka a szegvezetőn. Adott esetben cserélje ki a fekete védősapkát.
 5. Engedje el a szegvezető reteszelőgombját.
  • A szegvezető reteszelőgombja középállásba ugrik.
 6. A szegvezetőt meghúzva ellenőrizze annak biztos rögzülését.

Beütési mélység beállítása

Image alternative
 1. Fordítsa el a beütési mélység beállítóját a beütési mélység beállításához.
 2. Ellenőrizze, hogy a beütés minősége megfelel-e a rögzítőelemekhez mellékelt útmutatásoknak. A teljesítménybeállítás új csapszeggel módosítható.
  Az alkalmazásnak megfelelően válassza ki a teljesítménybeállítást.
  Ha még nem jártas a szerszám kezelésében, ajánlott a 3-as teljesítményfokozatot választani.

Üzemeltetés

A szegbeverő készülék bekapcsolása

Image alternative
FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély! A szegbeverő készülék testhez vagy valamely testrészhez szorítása a szegbeütés akaratlan kioldása révén súlyos sérüléseket okozhat.
 • Soha ne szorítsa a szegbeverő készüléket a kezéhez vagy valamely más testrészéhez.
FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély! Ha a szegvezetőt kézzel húzza vissza, a készülék adott esetben üzemkész állapotba kerülhet. Az üzemkész állapot lehetővé teszi, hogy akár a testébe szeget üssön.
 • Soha ne húzza vissza a szegvezetőt kézzel.
 • Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot.
  • A rugóelem hallhatóan megfeszül, az állapotjelző zölden világít.
  Alacsony hőmérsékleten az akku teljesítménye csökken.
  A rugóelem feszítése gyengülő akkuteljesítmény esetén lassabb, mint teljesen feltöltött akkuval.
  Csökkent akkuteljesítmény melletti üzem esetén a szegbeverő készülék lekapcsol, mielőtt az akkucellák károsodása bekövetkezhetne.

A szegbeverő készülék kikapcsolása

 • Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot.
  • A rugóelem hallhatóan kilazul, az állapotjelző kialszik.

Beütés végrehajtása

Image alternative
FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély a hibás kezelés és/vagy a leváló szilánkok!
 • A kéz sérülésének veszélye a szegbeverés során! Mindig két kézzel kezelje a terméket! Mindig tartsa meg a terméket a második kezével a képen látható módon.
 • Soha ne szorítsa a szegbeverő készüléket a kezéhez vagy valamely más testrészéhez. Ez a szegbeverés akaratlan kioldása révén súlyos testi sérülésekhez vezethet.
 • Viseljen személyi védőfelszerelést, és mindig viseljen védőszemüveget és védőkesztyűt. A közelben tartózkodó munkatársaknak is védőszemüveget és védősisakot kell viselniük. Beütés közben a megmunkált aljzatról leváló anyagszilánkok vagy a szegvezető környékén található idegen testek a szem és más testrészek sérülését okozhatják.
 • Soha ne próbálja meg a hibát újabb szeg beverésével orvosolni!
VIGYÁZAT
Sérülésveszély és a szegbeverő készülék károsodása!
 • Soha ne üsse be a rögzítőelemet egy második beütéssel. Ez az elem töréséhez és beszorulásához vezethet.
 • A készülékhez csak a Hilti cég engedélyezett eredeti tartozékait használja. Nem megfelelő anyagok és tartozékok használata sérülésekhez és a szegbeverő készülék károsodásához vezethet.
 1. Kapcsolja be a szegbeverő készüléket.
 2. Helyezze be a menetes csapszeget.
 3. Helyezze a szegbeverő készüléket merőlegesen az aljzatra, és szorítsa rá a megfelelő menetes csapszeggel ellátott szegvezetőt ütközésig az előfúrt furat közepére.
 4. A kioldó megnyomásával indítsa el a beütést.
  Minden beültetés után használja az ellenőrző idomszert a menetes szeg megfelelő beállításának ellenőrzéséhez.
 5. Beütés után teljesen emelje fel a szegbeverő készüléket az aljzatról.
  • Ha a szegvezetőt 6 másodpercnél hosszabb ideig az aljzathoz nyomja anélkül, hogy a beütést elindítaná, a szegbeverő készülék automatikusan kikapcsol. A szegbeverő készülék a be-/kikapcsoló gomb megnyomásával kapcsolható be újra.
   Soha ne üsse be a rögzítőelemet egy második beütéssel.
  • Ha nem használja a szegbeverő készüléket, az automatikusan kikapcsol 6 perc elteltével.

A Bluetooth kikapcsolása

 • Nyomja meg legalább 5 másodperc hosszan a be-/kikapcsoló gombot, míg a kék LED kétszer fel nem villan.
  • Az adatátvitel már nem lehetséges.
  • Nem minden piacon áll rendelkezésre a Bluetooth-kapcsolat
  Ha érzékeny környezetben dolgozik (pl. kórházban), ahol nem megengedett a Bluetooth használata, kikapcsolhatja a Bluetooth-t.

Ápolás és karbantartás

Ápolás és karbantartás

FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély behelyezett akku esetén !
 • Minden ápolási és karbantartási munka előtt vegye ki az akkut!
A gép ápolása
 • Kapcsolja ki a szegbeverő készüléket.
 • Vegye ki az akkut.
 • Vegye ki a rögzítőelemet a szegvezetőből.
 • Óvatosan távolítsa el a szilárdan tapadó szennyeződést.
 • Száraz kefével tisztítsa meg óvatosan a szellőzőnyílásokat.
 • A házat csak enyhén nedves kendővel tisztítsa. Ne használjon szilikontartalmú ápolószert, mivel az károsíthatja a műanyag alkatrészeket.
A Li‑ion akkuk ápolása
 • Az akkut tartsa száraz, olaj- és zsírmentes állapotban.
 • A házat csak enyhén nedves kendővel tisztítsa. Ne használjon szilikontartalmú ápolószert, mivel az károsíthatja a műanyag alkatrészeket.
 • Kerülje a nedvesség behatolását.
Karbantartás
 • Rendszeresen ellenőrizze a látható részeket sérülés, illetve a kezelőelemeket kifogástalan működés szempontjából.
 • Sérülések és/vagy funkciózavar esetén ne működtesse a terméket. Azonnal javíttassa meg a Hilti Szervizben.
 • Az ápolási és karbantartási munkák után minden védőfelszerelést szereljen fel, és ellenőrizze a gép működését.
A biztonságos üzemelés érdekében csak eredeti pótalkatrészeket és fogyóanyagokat használjon. Az általunk engedélyezett pótalkatrészeket, fogyóanyagokat és tartozékokat termékéhez megtalálja a Hilti Store helyeken vagy az alábbi címen: www.hilti.group .

Akkumulátoros gépek szállítása és tárolása

Szállítás
 • Kapcsolja ki a szegbeverő készüléket.
 • VIGYÁZAT
  Nem szándékos indítás szállításkor !
 • A terméket mindig behelyezett akku nélkül szállítsa.
 • Vegye ki az akkut.
 • Vegye ki a rögzítőelemet a szegvezetőből.
 • Az akkukat soha ne szállítsa ömlesztve.
 • Hosszabb szállítást követően ellenőrizze az akkumulátor és a gép sértetlenségét a használatba vétel előtt.
Tárolás
  FIGYELMEZTETÉS
  Véletlen károsodás hibás vagy kifolyó akkuk miatt. !
 • A terméket mindig behelyezett akku nélkül tárolja.
 • Lehetőleg hűvös, száraz helyen tárolja a gépet és az akkut.
 • Az akkukat soha ne tárolja napon, hőforrás közelében vagy ablaküveg mögött.
 • A gépet és az akkut száraz helyen, gyermekek, valamint illetéktelen személyek számára nem hozzáférhető módon tárolja.
 • Hosszabb tárolást követően ellenőrizze az akku és a gép sértetlenségét a használatba vétel előtt.

Hibakeresés

Az ebben a táblázatban fel nem sorolt zavarok, illetve olyan hibák esetén, amelyeket saját maga nem tud elhárítani, kérjük, forduljon a Hilti Szervizhez.
Üzemzavar
Lehetséges ok
Megoldás
A rugóelem nem feszül meg; nincs töltésállapot-kijelzés.
Az akku lemerült.
 • Cserélje ki az akkut.
Az akku nincs megfelelően behelyezve.
A rugóelem nem feszül meg, az állapotjelző zölden villog, és a töltésállapot-kijelzőn 1 LED villog.
Az akku lemerült.
 • Cserélje ki az akkut.
Az akkuhőmérséklet túl alacsony.
 • Hagyja az akkut lassan szobahőmérsékletre felmelegedni.
A rugóelem nem feszül meg, az állapotjelző zölden villog, és a töltésállapot-kijelzőn 4 LED villog.
Túlmelegedett a szegbeverő készülék
 • Hagyja lehűlni a szegbeverő készüléket.
A rugóelem nem feszül meg és az állapotjelző pirosan villog.
A szegvezető nincs megfelelően behelyezve.
A rugóelem nem feszül meg és az állapotjelző pirosan világít.
Készülékhiba
Az elem nincs megfelelően behelyezve.
A készüléket túl erősen szorítja a felületre a markolattal.
 • A készüléket kisebb nyomással szorítsa rá az aljzatra.
A készüléket a beütési tengelyen kívül szorította a felületre.
 • Szorítsa a készüléket a felületre merőlegesen, illetve a készülék hátoldalán levő markolattal.

Ártalmatlanítás

FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély a szakszerűtlen ártalmatlanítás miatt! Egészségkárosodás veszélye a kilépő gázok és folyadékok miatt.
 • Sérült akkut ne küldjön csomagküldő szolgálattal!
 • A csatlakozókat nem vezető anyaggal fedje le a rövidzárlat elkerülése érdekében.
 • Az akkukat úgy ártalmatlanítsa, hogy azok ne kerülhessenek gyermekek kezébe.
 • Az akkut Hilti Store -ban ártalmatlanítsa, vagy forduljon az illetékes hulladéklerakóhoz.
Image alternative A Hilti termékek nagyrészt újrahasznosítható anyagokból készülnek. Az újrahasznosítás előtt az anyagokat gondosan szét kell válogatni. A Hilti sok országban már visszaveszi használt gépét újrahasznosítás céljára. Kérdezze meg a Hilti ügyfélszolgálatot vagy kereskedelmi tanácsadóját.
Image alternative
 • Az elektromos kéziszerszámokat, elektromos készülékeket és akkukat ne dobja a háztartási szemétbe!

Gyártói garancia

 • Kérjük, a garancia feltételeire vonatkozó kérdéseivel forduljon helyi Hilti partneréhez.

RoHS (Veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozásáról szóló irányelv)

Image alternative
A következő linken elérhető a veszélyes anyagok táblázata: BX 3‑BT qr.hilti.com/r9808595.
A dokumentáció végén található QR-kódon keresztül elérhető a RoHS táblázat.