Nyelv

IC-BLE

Eredeti használati utasítás

A használati utasításra vonatkozó adatok

A használati utasításhoz

 • Figyelmeztetés! A termék használata előtt győződjön meg arról, hogy elolvasta és megértette a termékhez mellékelt használati utasítást, beleértve az utasításokat, a biztonsági és figyelmeztető jelzéseket, az ábrákat és a műszaki leírásokat. Ismerje meg az összes utasítást, biztonsági és figyelmeztető jelzést, ábrát, műszaki leírást, valamint az alkatrészeket és funkciókat. Ennek elmulasztása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat. Őrizze meg a használati utasítást, beleértve az összes utasítást, biztonsági és figyelmeztető megjegyzést későbbi használatra.
 • A Image alternative termékeket kizárólag szakember általi használatra szánták és a gépet csak engedéllyel rendelkező, szakképzett személy használhatja, javíthatja. Ezt a személyt minden lehetséges kockázati tényezőről tájékoztatni kell. A termék és tartozékai könnyen veszélyt okozhatnak, ha nem képzett személy dolgozik velük, vagy nem rendeltetésszerűen használják őket.
 • A mellékelt használati utasítás a nyomtatás időpontjában a technika aktuális állásának felel meg. A Hilti termékoldalán mindig megtalálja a legfrissebb verziót. Ehhez kövesse a jelen használati utasításban található linket vagy QR-kódot, melyet a Image alternative szimbólum jelölt.
 • A terméket csak ezzel a használati utasítással együtt adja tovább.

Jelmagyarázat

Figyelmeztetések

A figyelmeztetések a termék használata során előforduló veszélyekre hívják fel a figyelmet. A következő figyelmeztetéseket használjuk:
VESZÉLY
VESZÉLY !
 • Súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezető közvetlen veszély esetén.
FIGYELMEZTETÉS
FIGYELMEZTETÉS !
 • Ezzel a szóval hívjuk fel a figyelmet egy olyan lehetséges veszélyre, amely súlyos személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.
VIGYÁZAT
VIGYÁZAT !
 • Ezzel a szóval hívjuk fel a figyelmet egy lehetséges veszélyhelyzetre, amely személyi sérüléshez vagy anyagi kárhoz vezethet.

Szimbólumok a használati utasításban

A jelen használati utasítás a következő szimbólumokat használja:
Image alternative Tartsa be a használati utasítást
Image alternative Alkalmazási útmutatók és más hasznos tudnivalók
Image alternative Újrahasznosítható anyagokkal való bánásmód
Image alternative Az elektromos gépeket és akkukat ne dobja a háztartási szemétbe

Az ábrákon használt szimbólumok

Az ábrákon a következő szimbólumokat használjuk:
Image alternative Ezek a számok a jelen használati utasítás elején található ábrákra vonatkoznak.
Image alternative A számozás a munkalépések sorrendjét mutatja képekben, és eltérhet a szövegben található munkalépések számozásától.
Image alternative Az áttekintő ábrában használt pozíciószámok a termék áttekintésére szolgáló szakasz jelmagyarázatában lévő számokra utalnak.
Image alternative Ez a jel hívja fel a figyelmét arra, hogy a termék használata során különös odafigyeléssel kell eljárnia.

Termékhez kötődő szimbólumok

Szimbólumok a terméken

A terméken a következő szimbólumokat használhatjuk:
Image alternative A készülék NFC technológiás, iOS és Android platformokkal kompatibilis adatátvitelhez használható.
Image alternative Amennyiben fel van tüntetve a terméken, akkor a tanúsítóhely az érvényben lévő szabályok szerint jóváhagyta a terméket az USA-beli és a kanadai piacokra.

Termékinformációk

A Image alternative termékeket kizárólag szakember általi használatra szánták és a gépet csak engedéllyel rendelkező, szakképzett személy használhatja, javíthatja. Ezt a személyt minden lehetséges kockázati tényezőről tájékoztatni kell. A termék és tartozékai könnyen veszélyt okozhatnak, ha nem képzett személy dolgozik velük, vagy nem rendeltetésszerűen használják őket.
A típusjelölés és a sorozatszám a típustáblán található.
 • Jegyezze fel a sorozatszámot a következő táblázatba. Amennyiben kérdéssel fordul a képviseletünkhöz vagy a szervizhez, szüksége lesz ezekre a termékadatokra.
  Termékadatok
  Bluetooth-modul
  Beállítás: IC-BLE
  Vevőmodul: IC-RC
  Távvezérlő: IC-RM
  Generáció
  01
  Sorozatszám

Megfelelőségi nyilatkozat

Image alternative
A gyártó kizárólagos felelőssége tudatában kijelenti, hogy ez a termék megfelel az érvényben lévő törvényeknek és szabványoknak.
A műszaki dokumentáció helye:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Biztonság

Általános biztonsági tudnivalók

Olvasson el minden biztonsági tudnivalót és utasítást. Őrizzen meg minden biztonsági utasítást és útmutatást a jövőbeni használathoz.
 • Munka közben mindig figyeljen, ügyeljen arra, amit csinál, és meggondoltan dolgozzon a készülékkel. Ne használja a terméket, ha fáradt, illetve ha kábítószer, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt áll. A termék használata során egy pillanatnyi figyelmetlenség is során komoly sérülésekhez vezethet.
 • Mindig gondosan tartsa karban az elektromos kéziszerszámot és a tartozékokat. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek kifogástalanul működnek-e, nincsenek-e beszorulva, és nincsenek-e eltörve vagy megrongálódva olyan alkatrészek, amelyek hátrányosan befolyásolhatják az elektromos kéziszerszám működését. Használat előtt javíttassa meg a gép megrongálódott alkatrészeit. Sok balesetnek a rosszul karbantartott elektromos kéziszerszám az oka.
 • Tartsa távol a terméket az esőtől és a nedvesség hatásaitól. Ha víz hatol be egy elektromos kéziszerszámba, az megnöveli az áramütés veszélyét.
 • A terméket csak szakképzett személyzet javíthatja, kizárólag eredeti pótalkatrészek felhasználásával. Ez biztosítja, hogy a modul biztonságos maradjon.
 • A terméket tartsa távol a gyermekektől.

A termékre jellemző biztonságtechnikai utasítások

 • Ellenőrizze a csomagolás sértetlenségét és hiánytalanságát. Ha a terméken olyan hibát vagy meghibásodást észlel, amely befolyásolja annak működőképességét, azt szakképzett szakemberrel javíttassa ki.
 • Biztosítani kell a termék megfelelő felszerelését és rögzítését.

Kiegészítő biztonsági tudnivalók

 • Az elektromos kéziszerszámra történő felhelyezéskor győződjön meg arról, hogy a markolatok és egyéb fogófelületek nem blokkolják, és hogy az elektromos kéziszerszámot továbbra is biztonságosan tudja tartani.
 • Ne rögzítse a távvezérlőt az elektromos kéziszerszámok forgó részeihez vagy testrészekhez, pl. kézhez vagy karhoz.
 • Noha a termék megfelel az érvényes irányelvek legszigorúbb követelményeinek, a Hilti nem tudja teljesen kizárni, hogy termék az erős elektromágneses sugárzás miatt zavarokat hoz létre. Ez hibás működésekhez vezethet. A Hilti ugyancsak nem tudja kizárni a más elektromos készülékekkel (pl. repülőgépes navigációs készülékekkel) való interferencia lehetőségét.

Gombelemek gondos kezelése és használata

 • A gombelemeket soha ne nyelje le. A gombelem lenyelése 2 órán belül súlyos belső sérüléshez és halálhoz vezethet.
 • Ügyeljen arra, hogy a gombelemek ne juthassanak gyermek kezébe. Ha a gombelemet gyaníthatóan lenyelték vagy valamely testnyílásba helyezték, hívja a helyi toxikológiai központot a kezeléssel kapcsolatos információkért.
 • Csak a jelen üzemeltetési útmutatóban feltüntetett gombelemet használja. Ne használjon ettől eltérő gombelemet vagy más energiaellátást.
 • A nem újratölthető gombelemeket nem szabad újratölteni. A gombelem szivároghat, felrobbanhat, éghet és személyi sérülést okozhat.
 • Ne erőltesse az elem kisütését, ne töltse fel, ne szerelje szét és ne égesse el a gombelemet. Ne melegítse a gombelemet a gyártó által megadott maximális hőmérséklet felé. Ellenkező esetben fennáll a gázszivárgás, szivárgás vagy robbanás okozta sérülés veszélye, ami vegyi égési sérülésekhez vezethet.
 • Távolítsa el a használt gombelemeket, hasznosítsa újra vagy ártalmatlanítsa a helyi előírásoknak megfelelően. Tartsa távol a gombelemeket a gyermekektől. A gombelemeket NE dobja a háztartási hulladékba, és ne égesse el őket. A lemerült gombelem szivároghat, ezzel a terméket károsíthatja, ill. személyi sérülést okozhat.
 • A használt gombelemek is okozhatnak súlyos sérülést vagy halált. A használt gombelemeket ugyanolyan elővigyázatosan kezelje, mint az újakat.
 • A sérült gombelemet ne hozza érintkezésbe vízzel. A kilépő lítium vízzel hidrogént képes létrehozni, ami tüzet, robbanást vagy személyi sérülést okozhat.

Leírás

Termékáttekintés

Image alternative
 1. A rögzítőcsavar furata
 2. LED-es kijelző
 3. Bluetooth kezelőgomb
 1. BE/KI kezelőgomb
 2. LED-es kijelző
 3. Reteszelő horog
 4. Tömítőgumi (felszerelés szívótömlőre vagy elektromos kéziszerszámra)

Rendeltetésszerű használat

Az itt ismertetett termék egy távvezérlővel ellátott Bluetooth-vevőmodul, amely utólagosa beszerelhető Hilti elszívókba. Az elszívó vezeték nélküli be- és kikapcsolására szolgál.

 • A távvezérlőt úgy tervezték, hogy felszerelhető szívótömlőre.

Szállítási terjedelem

Rádiós távvezérlő, vevőmodul, rögzítőcsavar (2 db), tömítőgumi, használati utasítás
A termékéhez jóváhagyott további rendszertartozékokat a Hilti Store helyen vagy a következő oldalon talál: www.hilti.group

Bluetooth®

A Bluetooth ® szóvédjegy és az ikon (logók) a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei és tulajdonai. Ezen szóvédjegyeket és ikonokat a Hilti Aktiengesellschaft licenc alapján használja.
A Bluetooth egy vezeték nélküli adatátviteli kapcsolat, amelyen keresztül két, egymás közelében található Bluetooth-képes termék kapcsolódhat egymáshoz.
A Hilti Bluetooth-modul gyárilag párosítva van a mellékelt távvezérlővel, és indításkor automatikusan csatlakozik.

BLE-Mute-funkció

A BLE-Mute átmenetileg megszakítja a távvezérlő és az elszívó vevőmodulja közötti rádiókommunikációt. Aktiválja ezt az üzemmódot pl. repülőgépes szállítás közben, vagy pl. kórházakban végzett munka során.
→ BLE-Mute-funkció aktiválása : Nyomja meg és tartsa 10 másodpercig lenyomva a BE/KI kezelőgombot.
→ BLE-Mute-funkció kikapcsolása : Nyomja meg és tartsa 3 másodpercig lenyomva a BE/KI kezelőgombot.
A BLE-Mute-funkció kikapcsolása automatikusan elindítja a párosítási üzemmódot a távvezérlő és a vevőmodul közötti párosítás visszaállításához.

A LED-kijelző fényjelzései

A távvezérlő és a vevőmodul egy-egy LED kijelzővel rendelkezik, amely különböző üzemállapotokat jelezhet.
A távvezérlőn lévő LED akkor is világít, amikor megnyomja az BE/KI kezelőgombot.
A következő LED-jelzések jelenhetnek meg:
LED-jelzés
Jelentés
Távvezérlő vagy vevőmodul:
A LED nem világít
„A” opció: A BLE-Mute funkció aktív.
„B” opció: A gombelem töltöttségi szintje túl alacsony, vagy a vevőmodul nincs megfelelően felszerelve az elszívóba.
Vevőmodul:
A LED pulzál (kb. 2 másodperces intervallumban)
A távvezérlő és a vevőmodul párosítva van és megfelelően működik.
Ez az állapot a normál működési mód.
Távvezérlő vagy vevőmodul:
A LED gyorsan villog
A párosítási mód aktív.
A távirányító és a vevőmodul gyárilag társítva van. Első üzembe helyezéskor közvetlenül a normál üzemmód kijelzője jelenik meg.

Műszaki adatok

Terméktulajdonságok

Csak korlátozott teljesítményű áramforrásokat használjon (ES1 PS1) az IEC 62368-1 előírásainak megfelelően.

IC-RC
IC-RM
Névleges feszültség
3,3 V
3,3 V
Névleges áram
50 mA
20 mA
Elem
·/·
CR2032
Méretek (H × Szé × Ma)
62 mm × 43 mm × 14 mm
40 mm × 37 mm × 21 mm
Üzemi hőmérséklet
−15 ℃ … 50 ℃
−15 ℃ … 50 ℃
Tárolási hőmérséklet
−20 ℃ … 70 ℃
−20 ℃ … 70 ℃
Jel hatótávolsága (a külső feltételektől függően erősen változhat)
30 m
30 m

Bluetooth

Adatátviteli szabvány
Bluetooth® 5
Frekvencia
2 404 GHz … 2 480 GHz
Maximális kisugárzott adóteljesítmény
4 dBm

Üzemeltetés

Vevőmodul felszerelése

A rögzítőcsavarok meghúzásához és meglazításához mindig használjon csavarhúzót. A rögzítőcsavarokat legfeljebb kézi erővel húzza meg. Egy fél fordulattal fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányba a csavarokat, míg a csavar a menet vezetősínjébe nem kerül. Ez megakadályozza a csavarfej és a csavarkupolák túlzott kopását.
Image alternative
 1. Lazítsa meg az elszívó fedelének 2 rögzítőcsavarját.
 2. Távolítsa el a vakfedelet.
 3. Dugja be a csatlakozódugaszt az aljzatba.
  • Figyelje meg a dugaszolható csatlakozók kódolását.
  • A csatlakozódugasz bereteszelt.
 4. Helyezze be a vevőmodult a befogóba.
 5. Rögzítse a vevőmodult 2 rögzítőcsavarral.
 6. Helyezze a távvezérlőt a szívótömlőre.
 7. Fogja be a távvezérlőt a tömítőgumival együtt.

A távvezérlő és a vevőmodul párosítása

A távirányító és a vevőmodul gyárilag egy készletként társítva van. Manuálisan párosíthat két terméket, pl. ha kicseréli vagy utólagosan felszereli a két komponens valamelyikét. A párosítási üzemmód akkor is aktiválódik, ha kikapcsolja a BLE-Mute üzemmódot.
 1. Nyomja meg és tartsa 3 másodpercig lenyomva a párosítandó termékek (távvezérlő és vevőmodul) kezelőgombjait.
  • A LED-kijelző villog (távvezérlő és vevőmodul).
  A termékek legfeljebb 30 másodpercig keresik a megfelelő párosítandó partnert. Ha nincs megfelelő párosítandó partner a hatótávolságon belül, akkor a párosítási mód megszakad.
 2. Várja meg, amíg a párosítási folyamat megszakad.
  • A párosítási folyamat befejeződését a LED-kijelző pulzálása mutatja (vevőmodul).

Távvezérlő használata

A távvezérlővel az elszívó távolról is be- és kikapcsolható. A távvezérlőt a tömítőgumival rögzítheti a szívótömlőhöz vagy egy elektromos szerszámhoz. Ügyeljen arra, hogy ne akadályozza a megfogási felületeket vagy a biztonsági berendezéseket.
 1. Állítsa az elszívót Bluetooth-üzemmódra.
  • Vegye figyelembe az elszívó használati utasításában foglaltakat.
 2. Kezelőgomb bekapcsoláshoz és kikapcsolásához nyomja meg a BE/KI kezelőgombot.

Elem (távvezérlő) cseréje

 1. Nyissa ki az elemtartó fedelét egy megfelelő szerszámmal. (pl. pénzérmével).
 2. Távolítsa el a lemerült elemet.
 3. Helyezze be az új elemet az elemtartó rekeszbe, ügyeljen rá, hogy a +-pólus felfelé mutasson.
  • Elem típusa: Gombelem CR2032
 4. Zárja be az elemtartó rekeszt a fedéllel.

Ápolás és karbantartás

FIGYELMEZTETÉS
Elektromos áramütés veszélye! A csatlakoztatott hálózati kábellel végzett ápolás és karbantartás súlyos sérüléseket és égési sérülést okozhat.
 • Minden ápolási és karbantartási munka előtt húzza ki a hálózati csatlakozót!
Ápolás
 • Óvatosan távolítsa el a szilárdan tapadó szennyeződést.
 • Száraz kefével tisztítsa meg óvatosan a szellőzőnyílásokat.
 • A házat csak enyhén nedves kendővel tisztítsa. Ne használjon szilikontartalmú ápolószert, mivel az károsíthatja a műanyag alkatrészeket.
Karbantartás
FIGYELMEZTETÉS
Áramütés veszélye! Az elektromos alkatrészek nem szakszerű javítása súlyos sérülésekhez és égési sérülésekhez vezethet.
 • A gép elektromos részeit csak szakképzett villamossági szakember javíthatja.
 • Rendszeresen ellenőrizze a látható részeket sérülés, illetve a kezelőelemeket kifogástalan működés szempontjából.
 • Sérülések és/vagy funkciózavar esetén ne működtesse a terméket. Azonnal javíttassa meg a Hilti Szervizben.
 • Az ápolási és karbantartási munkák után minden védőfelszerelést szereljen fel, és ellenőrizze a gép működését.
A biztonságos üzemelés érdekében csak eredeti pótalkatrészeket és fogyóanyagokat használjon. Az általunk engedélyezett pótalkatrészeket, fogyóanyagokat és tartozékokat termékéhez megtalálja a Hilti Store helyeken vagy az alábbi címen: www.hilti.group .

Szállítás és tárolás

Szállítás
 • Ezt a terméket ne szállítsa behelyezett termékkel.
 • Ügyeljen a szállítás közbeni stabil rögzítésre.
 • Minden szállítást követően rendszeresen ellenőrizze a látható részeket sérülés, illetve a kezelőelemeket kifogástalan működés szempontjából.
Tárolás
 • A terméket mindig kihúzott hálózati csatlakozóval tárolja.
 • Ezt a terméket száraz helyen, valamint illetéktelen személyek és gyerekek számára nem hozzáférhető módon tárolja.
 • Hosszabb tárolást követően rendszeresen ellenőrizze a látható részeket sérülés, illetve a kezelőelemeket kifogástalan működés szempontjából.

Hibakeresés

Ellenőrizze, hogy nem áll-e fenn hiba az elszívóban, és olvassa el az elszívó használati utasításában található hibaelhárítási utasításokat.
Az ebben a táblázatban fel nem sorolt zavarok, illetve olyan hibák esetén, amelyeket saját maga nem tud elhárítani, kérjük, forduljon a Hilti Szervizhez.
Üzemzavar
Lehetséges ok
Megoldás
LED nem világít, ha megnyomja a kezelőgombot
A gombelem lemerült
A távvezérlő meghibásodott
 • Lépjen kapcsolatba a Hilti Szervizzel.
A LED nem világít (a készülék kapcsoló AUTO pozícióban áll)
A vevőmodul kábele nincs megfelelően bedugva az elszívóba
 • Ellenőrizze a dugaszolható csatlakozó és a kábel helyes összeszerelését vagy esetleges meghibásodását.
A vevőmodul nincs megfelelően felszerelve
A vevőmodul meghibásodott
 • Lépjen kapcsolatba a Hilti Szervizzel.
Az elszívó nem indul el és/vagy nem reagál a távvezérlő utasításaira.
A gombelem lemerült
Nincs kapcsolat a vevőmodul és a távvezérlő között
 • Győződjön meg arról, hogy távvezérlő és a vevőmodul párosítva vannak.
A párosítási folyamat megszakadt vagy sikertelen
Hibaforrás az elszívónál
 • Olvassa el az elszívó használati utasításában található hibaelhárítási tudnivalókat.

Ártalmatlanítás

A Image alternative Hilti gépek nagyrészt újrahasznosítható anyagokból készülnek. Az újrahasznosítás előtt az anyagokat gondosan szét kell válogatni. A Hilti sok országban már visszaveszi használt gépét újrahasznosítás céljára. Kérdezze meg a Hilti ügyfélszolgálatot vagy kereskedelmi tanácsadóját.
Image alternative
 • Az elektromos kéziszerszámokat, elektromos készülékeket és akkukat ne dobja a háztartási szemétbe!

Gyártói garancia

 • A jótállás feltételeire vonatkozó kérdéseivel forduljon a helyi Hilti partneréhez.

További információk

Image alternative
A dokumentáció végén megtalálja a Bluetooth-ra vonatkozó országspecifikus engedélyezési szimbólumokat.

FCC-tudnivalók (csak az USA esetén) / IC-tudnivalók (csak Kanada esetén)

Ez a készülék a tesztek során betartotta a 15. fejezetben, az A osztályú digitális készülékekre megadott FCC-rendelkezések határértékeit. Ezek a határértékek megfelelő védelmet biztosítanak az elektromágneses zavarokkal szemben ipari célú felhasználási területeken történő használat esetén. Az ilyen jellegű készülékek nagyfrekvenciát hoznak létre és használnak, és azt ki is sugározhatják. Amennyiben tehát nem az útmutatásnak megfelelően alkalmazzák és üzemeltetik azokat, zavarhatják a rádió- és televízióvételt. A készülék használata lakóterületen történő alkalmazáskor zavarokat okozhat, melyek elhárításáért a felhasználó felel.
Ez a berendezés megfelel az FCC-rendelkezés 15. paragrafusának és az ISED RSS‑210 specifikációjának.
Az üzembe helyezésre a következő két feltétel vonatkozik:
 • Ez a készülék nem hozhat létre káros sugárzást.
 • A készüléknek el kell viselnie minden sugárzást, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt műveleteket okoznak.
Azok a módosítások, melyeket a Hilti nem engedélyez kifejezetten, korlátozhatják a felhasználónak a készülék üzemeltetésére vonatkozó jogát.