Nyelv

B 3600

Eredeti használati utasítás

A dokumentáció adatai

A dokumentumról

 • Üzembe helyezés előtt olvassa el ezt a dokumentumot. Ez a biztonságos munkavégzés és a hibamentes kezelés előfeltétele.
 • Vegye figyelembe a dokumentumban és a terméken található biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket.
 • Ezt a használati utasítást mindig tárolja a termék közelében, és a gépet csak ezzel az utasítással együtt adja tovább harmadik személynek.

Jelmagyarázat

Figyelmeztetések

A figyelmeztetések a termék használata során előforduló veszélyekre hívják fel a figyelmet. A következő figyelmeztetéseket használjuk:
VESZÉLY
VESZÉLY !
 • Súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezető közvetlen veszély esetén.
FIGYELMEZTETÉS
FIGYELMEZTETÉS !
 • Ezzel a szóval hívjuk fel a figyelmet egy olyan lehetséges veszélyre, amely súlyos személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.
VIGYÁZAT
VIGYÁZAT !
 • Ezzel a szóval hívjuk fel a figyelmet egy lehetséges veszélyhelyzetre, amely személyi sérüléshez vagy anyagi kárhoz vezethet.

Szimbólumok a használati utasításban

A jelen használati utasítás a következő szimbólumokat használja:
Image alternative Tartsa be a használati utasítást
Image alternative Alkalmazási útmutatók és más hasznos tudnivalók
Image alternative Újrahasznosítható anyagokkal való bánásmód
Image alternative Az elektromos gépeket és akkukat ne dobja a háztartási szemétbe

Az ábrákon használt szimbólumok

Az ábrákon a következő szimbólumokat használjuk:
Image alternative Ezek a számok a jelen használati utasítás elején található ábrákra vonatkoznak.
Image alternative A számozás a munkalépések sorrendjét mutatja képekben, és eltérhet a szövegben található munkalépések számozásától.
Image alternative Az áttekintő ábrában használt pozíciószámok a termék áttekintésére szolgáló szakasz jelmagyarázatában lévő számokra utalnak.
Image alternative Ez a jel hívja fel a figyelmét arra, hogy a termék használata során különös odafigyeléssel kell eljárnia.

Termékhez kötődő szimbólumok

Szimbólumok a terméken

A terméken a következő szimbólumokat használhatjuk:
Image alternative A termék NFC technológiás, iOS és Android platformokkal kompatibilis adatátvitelhez használható.
Image alternative Li-ion akku
Image alternative Az akkut soha ne használja ütőszerszámként.
Image alternative Ügyeljen arra, hogy ne ejtse le az akkut. Ne használjon olyan akkut, amelyet ütés ért vagy egyéb módon sérült.
Image alternative II. érintésvédelmi osztály (kettős szigetelés)
Image alternative Szállítási mód
Image alternative Készenléti mód
Image alternative Üzemmód

Termékinformációk

A Image alternative termékeket kizárólag szakember általi használatra szánták és a gépet csak engedéllyel rendelkező, szakképzett személy használhatja, javíthatja. Ezt a személyt minden lehetséges kockázati tényezőről tájékoztatni kell. A termék és tartozékai könnyen veszélyt okozhatnak, ha nem képzett személy dolgozik velük, vagy nem rendeltetésszerűen használják őket.
A típusjelölés és a sorozatszám a típustáblán található.
 • Jegyezze fel a sorozatszámot a következő táblázatba. Amennyiben kérdéssel fordul a képviseletünkhöz vagy a szervizhez, szüksége lesz ezekre a termékadatokra.
  Termékadatok
  Hordozható energiarendszer
  B 3600
  Generáció
  01
  Sorozatszám

Megfelelőségi nyilatkozat

Image alternative
A gyártó kizárólagos felelőssége tudatában kijelenti, hogy ez a termék megfelel az érvényben lévő törvényeknek és szabványoknak.
A műszaki dokumentáció helye:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Biztonság

Általános biztonsági tudnivalók

 • A Li-ion akkuk biztonságos kezelésére és használatára vegye figyelembe a következő biztonsági tudnivalókat. Ezek figyelmen kívül hagyása bőrirritációt, súlyos korrozív sérülést, kémiai égési sérülést, tüzet és/vagy robbanást okozhat.
 • A terméket és a tartozékokat csak kifogástalan műszaki állapotban használja.
 • Soha ne végezzen módosításokat vagy változtatásokat a terméken vagy a tartozékokon. A terméket tilos kinyitni.
 • Ne érintse ujjal, szerszámmal, ékszerrel vagy egyéb elektromosan vezető tárgyakkal az elektromos érintkezőket.
 • Ne zárja rövidre a termék kimeneteit.
 • Zárja a csatlakozások védőkupakjait, ha nem használja azokat.
 • A terméket tilos szétszedni, összepréselni, 80 °C fölé hevíteni vagy elégetni.
 • A terméket soha ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, magas hőmérsékletnek, szikraképződésnek vagy nyílt láng hatásának. Ezek robbanást okozhatnak.
 • Tartsa távol a terméket esőtől, nedvességtől és folyadékoktól. A behatoló folyadék rövidzárlatot, áramütést, égési sérülést, tüzet és robbanást okozhat.
 • Ne használja és ne tárolja a terméket robbanásveszélyes környezetben.
 • Csak a meghatározott alkalmazási korlátokon belül használja a terméket.
 • A sérülések elkerülése és az egészségre erősen ártalmas folyadékok kifolyásának megakadályozására odafigyeléssel használja a terméket!
 • Ügyeljen arra, hogy a termék használat közben biztonságosan álljon. A terméket csak csúszásmentes felületre helyezze le. Kerülje el, hogy a termék túlnyúljon a peremen.
 • Győződjön meg arról, hogy a csatlakoztatott fogyasztó kábelhossza elegendő-e, a csatlakozókábel ne feszüljön.
 • Ne használja vagy töltse a terméket, ha azt ütés érte vagy más módon sérült. Rendszeresen ellenőrizze a terméket, hogy nem látszanak-e rajta sérülés jelei.
 • A terméket ne használja létra helyett.
 • Ne szállítsa a terméket daruval vagy emelőberendezéssel.
 • Tartsa be az elektromos fogyasztók biztonságos üzemeltetésére vonatkozó helyi előírásokat.
 • Ne csatlakoztasson hibás fogyasztót a termékhez.
 • Ne csatlakoztasson áramfejlesztőket a termék kimeneteire.
 • A terméket csak a készülékkel együtt szállított töltőkábellel töltse fel.
 • Győződjön meg arról, hogy a termék és a fogyasztó ki van kapcsolva, mielőtt az adott fogyasztót csatlakoztatná. Használat után mindig kapcsolja ki a fogyasztót.
 • Ne használja a terméket életfenntartó orvosi fogyasztók működtetésére.
 • Ha a termék érintésre túl forró, akkor lehet, hogy meghibásodott. Állítsa a terméket egy látható, nem gyúlékony helyre, éghető anyagoktól elegendő távolságra. Várja meg, míg lehűl. Amennyiben egy óra elteltével még mindig túl forró a termék érintésre, akkor meghibásodott. Forduljon a Hilti Szervizhez vagy olvassa el a „Tudnivalók a Hilti Li-ion akkuk biztonságával és alkalmazásával kapcsolatban” c. dokumentumot.
  Vegye figyelembe a lítium-ion akkuk szállítására, tárolására és alkalmazására vonatkozó speciális irányelveket.
  Olvassa el a Hilti Li-ion akkuk biztonságával és alkalmazásával kapcsolatos tudnivalókat, amelyeket a jelen használati utasítás végén található QR-kód beolvasásával érhet el.

Leírás

Termékáttekintés

Image alternative
 1. Keret
 2. Markolat
 3. Forgókapcsoló
 4. AC-kimenet
 5. LED-es kijelző
 6. AC töltési bemenet
 7. Biztonsági fedél

Rendeltetésszerű használat

Az ismertetett termék egy hordozható energiarendszer. A készüléket vezetékes fogyasztók működtetésére szánják.

Szállítási terjedelem

Hordozható energiarendszer, töltőkábel, használati utasítás
A termékéhez jóváhagyott további rendszertartozékokat a Hilti Store helyen vagy a www.hilti.group weboldalon talál.

LED-es kijelzők

A Hilti B 3600 energiarendszer meg tudja jeleníteni a töltöttségi állapotot és a hibaüzeneteket.
Ha hibaüzeneteket érzékel, akkor a LED-ek az aktuális töltöttségi állapotnak megfelelően világítanak vagy villognak.
Állapot
Jelentés
Nyolc (8) LED zöld színnel folyamatosan világít
Töltöttségi állapot: 100% és 88% között
Hét (7) LED folyamatos zöld fénnyel világít.
Töltöttségi állapot: 87% és 76% között
Hat (6) LED folyamatos zöld fénnyel világít.
Töltöttségi állapot: 75% és 63% között
Öt (5) LED folyamatos zöld fénnyel világít.
Töltöttségi állapot: 62% és 50% között
Négy (4) LED folyamatos zöld fénnyel világít
Töltöttségi állapot: 49% és 37% között
Három (3) LED folyamatos zöld fénnyel világít
Töltöttségi állapot: 36% és 25% között
Két (2) LED folyamatos zöld fénnyel világít
Töltöttségi állapot: 24% és 12% között
Egy (1) LED folyamatos zöld fénnyel világít
Töltöttségi állapot: 12% és 1% között
Egy (1) LED zölden villog (töltőkábel nincs csatlakoztatva).
A Li-ion akku teljesen lemerült. Töltse fel az akkut.
Egy LED sem világít.
A hordozható energiarendszer kikapcsolt. Kapcsolja be.
Ha bekapcsolás után egy LED sem világít, forduljon a Hilti Szervizhez.
Aktuális töltöttségi állapotot kijelző LED zölden villog (töltés közben).
A Li-ion akku töltődik.
Egy vagy több LED állandó sárga fénnyel világít.
Túláram áll fenn, és a váltóáramú kimenetek kikapcsoltak.
Húzzon ki minden fogyasztót. Állítsa a forgókapcsolót készenlét Image alternative állásba. Várjon 10 másodpercig, majd állítsa vissza a forgókapcsolót üzemi Image alternative állásba. Az energiarendszer most újra használható.
Ha az üzenet továbbra is fennáll, forduljon a Hilti Szervizhez.
Egy vagy több LED sárgán villog.
Az energiarendszer a megengedett hőmérsékleti tartományon kívül van. Az üzemelés vagy a töltés megszakadt.
Válassza le a fogyasztót vagy a töltőkábelt az energiarendszerről, majd kapcsolja azt készenléti Image alternative állásba. Ezt követően lassan állítsa az energiarendszert a megengedett hőmérsékleti tartományra. Amint az energiarendszer elérte a megengedett tartományt, újra használható vagy feltölthető.
Ha az üzenet továbbra is fennáll, forduljon a Hilti Szervizhez.
Egy (1) LED gyors piros fénnyel villog
Rendszerhiba áll fenn. Távolítsa el a fogyasztót vagy a töltőkábelt, kapcsolja az energiarendszert szállítási módba Image alternative, és forduljon a Hilti Szervizhez.

Forgókapcsoló

A forgókapcsoló a következő három állással rendelkezik:
Image alternative Szállítás
Szállítási üzemmódban minden csatlakozás inaktív, és az energiarendszer ki van kapcsolva.
Image alternative Készenléti / Töltési üzemmód
Készenléti üzemmódban az AC-kimenetek feszültségmentesek, az AC töltési bemenet aktív. A LED-ek nem világítanak.
Image alternative Üzemeltetés
Üzemelési módban az AC-kimenetek aktívak, csatlakoztathatók és működtethetőek fogyasztók. A LED-ek jelzik a töltöttségi állapotot vagy a hibaüzeneteket.

Műszaki adatok


Nagyfeszültség
Kimeneti feszültség
220 V … 240 V / 50‑60 Hz
Névleges kimeneti teljesítmény
3 600 W / 16 A
Csúcs kimeneti teljesítmény maximum 120 másodpercig
7 200 W / 32 A
Rendelkezésre álló energia
2,1 kWh
Töltési teljesítmény
1 000 W / 4 A
Védettség
IP 54+
Tömeg
19,8 kg
(43,7 lb)
Méretek (hossz x szélesség x magasság)
420 mm x 210 mm x 420 mm
(16,5 in x 8,3 in x 16,5 in)
Környezeti hőmérséklet működés közben
−17 ℃ … 60 ℃
(1 ℉ … 140 ℉)
Tárolási hőmérséklet
−20 ℃ … 40 ℃
(−4 ℉ … 104 ℉)
Akkuhőmérséklet a töltés kezdetekor
0 ℃ … 45 ℃
(32 ℉ … 113 ℉)

Üzemeltetés

Vegye figyelembe a dokumentumban és a terméken található biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket.

Töltés

 1. Állítsa a forgókapcsolót készenlét Image alternative állapotba.
 2. Csatlakoztassa a mellékelt töltőkábelt az AC töltési bemenetre, és fordítsa el a bajonettzárat jobbra, reteszelésig.
  A működés biztosítása érdekében győződjön meg arról, hogy a bajonettzár bepattant-e.
 3. Csatlakoztassa a töltőkábelt egy csatlakozóaljzatra.
  • Az aktuális töltöttségi állapotot a zöld világító LED-ek mutatják.
  • Ha az energiatároló teljesen feltöltődött, akkor a LED-ek 10 másodpercig zölden világítanak. Ezután a kijelző kialszik.
 4. A töltési folyamat után távolítsa el a töltőkábelt, majd kapcsolja az energiatárolót szállítási módba Image alternative.

Üzemeltetés

FIGYELMEZTETÉS
Elektromos áram miatti veszély! Áramütés és vagy az alkatrészek sérülése lehetséges.
 • Ha egynél több fogyasztót csatlakoztatnak, akkor a fogyasztókat hibaáram-védőberendezéssel (PRCD) kell biztosítani.
 • Vegye figyelembe a leírt csatlakozási lehetőségeket/kombinációkat.
Image alternative
 1. Állítsa a forgókapcsolót üzemelés Image alternative állapotba. Az energiarendszer aktiválódik és a LED-ek villognak.
  • Ezt követően egy vagy több LED zölden világít, akkor az energiarendszer üzemkész.
  • Ha az indítási frekvencia indulása után egy LED zölden villog, akkor az energiarendszer teljesen lemerül. Töltse fel az akkut.
  • Ha az indítási frekvencia után nem világít a LED, akkor hiba áll fenn. Kérjük, forduljon a Hilti Szervizhez.
 2. Csatlakoztasson egy fogyasztót az AC-kimenetre.
 3. Vegye figyelembe a következő tudnivalókat, ha egy vagy több fogyasztót üzemeltetnek az energiarendszeren:
  • Ha a fogyasztót közbeiktatott porszívóval üzemeltetik, akkor a fogyasztót hibaáram-védőkapcsolóval kell csatlakoztatni.
  • Két fogyasztó csatlakoztatásához a Hilti egy hibaáram-védőkapcsolóval ellátott kábelváltót kínál.
  • Többes csatlakozóaljzat használata esetén minden csatlakoztatott fogyasztót egyesével kell biztosítani hibaáram-védőkapcsolóval.
 4. Üzemelés közben a LED-ek az aktuális töltöttségi állapotot mutatják.
 5. Az energiarendszer használatának megszakításához állítsa a forgókapcsolót készenléti Image alternative állapotba.
 6. Az energiarendszer teljes lekapcsolásához állítsa a forgókapcsolót szállítási mód Image alternative állapotba.

Ápolás és karbantartás

FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély az aktivált termék miatt !
 • Minden ápolási és karbantartási munka előtt kapcsolja a terméket szállítási módba Image alternative.
A termék ápolása
 • Óvatosan távolítsa el a rátapadt szennyeződést.
 • A burkolatot csak nedves törlőkendővel tisztítsa meg. Ne használjon szilikontartalmú ápolószert, mivel az károsíthatja a műanyag alkatrészeket.
 • A termék érintkezőinek tisztításához használjon tiszta, száraz törlőkendőt.
 • Soha ne tegye ki a terméket nagy mennyiségű nedvességnek (pl. ne merítse vízbe és ne hagyja az esőn).
  Ha a termék átnedvesedett, akkor azt sérült akkuként kezelje. Különítse el egy nem gyúlékony tartóba, és forduljon a Hilti Szervizhez.
Karbantartás
 • Rendszeresen ellenőrizze a látható részeket sérülés, illetve a kezelőelemeket kifogástalan működés szempontjából.
 • Sérülések és/vagy funkciózavar esetén ne működtesse a terméket. A terméket azonnal javíttassa meg a Hilti Szervizben.
 • Az ápolási és karbantartási munkák után minden védőfelszerelést szereljen fel, és ellenőrizze azok kifogástalan működését.
A biztonságos üzemelés érdekében csak eredeti pótalkatrészeket és fogyóanyagokat használjon. A Hilti által engedélyezett pótalkatrészeket, fogyóanyagokat és tartozékokat termékéhez megtalálja a Hilti Store helyeken vagy az alábbi címen: www.hilti.group

Biztosíték cseréje

FIGYELMEZTETÉS
Elektromos áramütés veszélye! A csatlakoztatott hálózati kábellel végzett ápolás és karbantartás súlyos sérüléseket és égési sérülést okozhat.
 • Minden ápolási és karbantartási munka előtt húzza ki a hálózati csatlakozót!
VIGYÁZAT
Tűzveszély hibás biztosíték miatt! A nem megfelelő specifikációjú biztosíték tüzet okozhat.
 • Kizárólag azonos típusú, azonos névleges áramú és azonos kioldási karakterisztikájú biztosítékokat használjon.
 1. Csavarozza le a biztonsági fedelet.
 2. Vegye ki a biztosítékot. Helyezzen be egy új biztosítékot.
  Anyag
  Finombiztosíték
  T5A L 250V; 5 mm × 20 mm
 3. Csavarozza fel ismét a biztonsági fedelet.

Szállítás és tárolás

Szállítás
 • A terméket csak szállítási módban szállítsa Image alternative.
 • Szállítás közben a terméket védeni kell a túlzott ütésektől és rezgésektől. Vegye figyelembe az akkukra vonatkozó helyi szállítási előírásokat.
 • Az akkukat tilos postával küldeni. Forduljon szállítmányozóhoz, ha sértetlen akkukat szeretne küldeni.
 • Minden használat előtt, illetve hosszabb szállítás előtt és után ellenőrizze a termék sértetlenségét.
 • A terméket tilos repülőgéppel szállítani. Szükség esetén lépjen kapcsolatba a légitársasággal.
Tárolás
 • Hűvös és száraz helyen tárolja a terméket. Vegye figyelembe a műszaki adatok alatt megadott hőmérsékleti határértékeket.
 • A terméket csak szállítási módban Image alternative szállítsa.
 • Ne tárolja a terméket hosszú ideig lemerült állapotban. Ez mélykisüléshez vezethet. Legalább háromhavonta töltse fel a terméket.
 • Soha ne tárolja a terméket tűző napon, hőforráson vagy üveglap mögött.
 • A terméket úgy tárolja, hogy azokhoz gyermekek, valamint illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá.
 • Minden használat előtt, illetve hosszabb tárolás előtt és után ellenőrizze a termék sértetlenségét.

Hibakeresés

Minden üzemzavar esetén vegye figyelembe az energiarendszer LED kijelzőit. Lásd a LED-es kijelzők c. fejezetet.
A táblázatban fel nem sorolt zavarok, illetve olyan zavarok esetén, amelyeket saját maga nem tud elhárítani, kérjük, forduljon a Hilti Szervizhez.
Üzemzavar
Lehetséges ok
Megoldás
A csatlakoztatott fogyasztó nem vagy nem teljes teljesítménnyel működik.
A csatlakozódugó nincs megfelelően behelyezve
 • Dugja be a fogyasztó csatlakozódugóját előírásszerűen a csatlakozóaljzatba.
Az energiarendszer nincs üzemi állapotban.
 • Állítsa a forgókapcsolót üzemelés Image alternative állapotra.
Az akku lemerült
 • Töltse fel az energiarendszer akkuját.
A fogyasztó teljesítménye túl nagy
 • Vegye figyelembe az energiarendszer kimeneti teljesítményét. Ne csatlakoztasson olyan fogyasztót, amely meghaladja a kimeneti teljesítményt.

Ártalmatlanítás

FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély a szakszerűtlen ártalmatlanítás miatt! Egészségkárosodás veszélye a kilépő gázok és folyadékok miatt.
 • Ha a ház sérült, akkor a terméket ne küldje el csomagküldő szolgálattal.
 • A csatlakozókat nem vezető anyaggal fedje le a rövidzárlat elkerülése érdekében.
 • A terméket úgy kell ártalmatlanítani, hogy az ne kerülhessen gyermekek kezébe.
 • A terméket a Hilti Store áruházban ártalmatlanítsa, vagy forduljon az illetékes hulladéklerakóhoz.
Image alternative A Hilti termékek nagyrészt újrahasznosítható anyagokból készülnek. Az újrahasznosítás előtt az anyagokat gondosan szét kell válogatni. A Hilti sok országban már visszaveszi használt gépét újrahasznosítás céljára. Kérdezze meg a Hilti ügyfélszolgálatot vagy kereskedelmi tanácsadóját.
Image alternative
 • Az elektromos kéziszerszámokat, elektromos készülékeket és akkukat ne dobja a háztartási szemétbe!

Gyártói garancia

 • A jótállás feltételeire vonatkozó kérdéseivel forduljon a helyi Hilti partneréhez.

További információk

Kínai RoHS (Veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozásáról szóló irányelv)
Image alternative
Ez a táblázat a kínai piacra vonatkozik.

Hilti Li‑ion akkuk

Biztonsági és használati utasításokEbben a dokumentumban az akku alatt újratölthető Hilti Li-ion akkukat értünk, amelyekben több Li-ion cella van összezárva. Hilti elektromos kéziszerszámokhoz készültek, és csak ezekkel használhatók. Csak eredeti Hilti akkut használjon!
A Hilti akkuk a technika legújabb állása szerint készülnek, cellakezelő és cellavédő rendszerekkel vannak ellátva.
LeírásAz akkuk lítium-ion töltéstároló anyagot tartalmazó cellákból épülnek fel, amelyek nagy specifikus energiasűrűséget tesznek lehetővé. A NiMH és NiCd akkumulátorokkal szemben a Li-ion akkukban igen csekély a memóriaeffektus, de erőszakos behatásokra, mélykisülésre vagy magas hőmérsékletre igen érzékenyek. Lásd: Biztonság
Az akkumulátorainkhoz engedélyezett termékeket a Hilti Store helyeken, illetve a következő weboldalon találja meg:
www.hilti.group | USA: www.hilti.com
Biztonság
 • Az akkuk semmi esetre sem módosíthatók vagy manipulálhatók!
 • Soha ne használjon újrafelhasznált vagy javított akkumulátort, ha azt a Hilti Szerviz nem engedélyezte.
 • Ne használjon vagy töltsön olyan akkut, amelyet ütés ért, egy méternél magasabbról leeset, vagy más módon sérült. Rendszeresen ellenőrizze az akkukat sérülés, pl. zúzódások, vágások, beszúrások szempontjából.
 • Az akkut vagy akkumulátoros elektromos kéziszerszámot soha ne használja ütőszerszámként.
 • Kerülje el, hogy a szivárgó akkumulátorfolyadék a bőréhez vagy szeméhez érjen!
 • Lásd: Tennivalók sérült akkuk esetén
 • A meghibásodott akkukból folyadék léphet ki és eláztathatja a szomszédos tárgyakat. Az érintett részeket meleg szappanos vízzel tisztítsa meg, és cserélje ki a sérült akkut.
 • Lásd: Tennivalók sérült akkuk esetén
 • Az akkukat soha ne tegye ki magas hőmérséklet, szikraképződés vagy nyílt láng hatásának. Ez robbanást okozhat.
 • Az akkumulátor pólusait ne érintse ujjal, szerszámmal, ékszerrel vagy más fémtárggyal. Ez rövidzárlatot, elektromos áramütést, égési sérülést és robbanást okozhat.
 • Tartsa távol az akkumulátort az esőtől és a nedvességtől. A behatoló folyadék rövidzárlatot, áramütést, égési sérülést és robbanást okozhat.
 • Csak az ehhez az akkumulátortípushoz készült töltőkészülékeket és elektromos kéziszerszámokat használja. Ehhez vegye figyelembe a használati utasítás előírásait.
 • Soha ne tárolja vagy használja az akkut robbanásveszélyes környezetben, éghető folyadékok és gázok közelében. Ilyen körülmények között egy váratlan akkumulátorhiba robbanást okozhat.
Tennivalók sérült akkuk esetén
 • Mindig vegye fel a kapcsolatot Hilti szervizpartnerével, ha egy akku megsérül.
 • Kilépő folyadék esetén kerülje a bőr és szem közvetlen érintkezését a folyadékkal védőszemüveg és védőkesztyű használatával.
 • A sérült akkut helyezze nem éghető tartályba, fedje el száraz homokkal, mészkőporral (CaCO3) vagy szilikáttal (vermikulit). Ezután a fedelet zárja le légmentesen, és a tartályt tartsa távol éghető gázoktól, folyadékoktól és tárgyaktól.
 • A konténert Hilti Store -ban ártalmatlanítsa, vagy forduljon az illetékes hulladéklerakóhoz. Sérült akkut ne küldjön csomagküldő szolgálattal!
 • A kifolyt akkumulátorfolyadék eltávolításához használjon ehhez engedélyezett tisztítószert.
Teendők működésképtelen akku esetén
 • Figyelje az akkuk normálistól eltérő működését, a hibás töltést vagy a szokatlanul hosszú töltési időt, az érezhető teljesítménycsökkenést, szokatlan LED működést és a kilépő folyadékokat. Ezek mind belső problémára utalnak.
 • Ha belső akkuproblémára gyanakszik, lépjen kapcsolatba a Hilti Szervizzel.
 • Ha az akku már nem működik, nem tölthető, vagy folyadék szivárog belőle, akkor a fentieknek megfelelően ártalmatlanítani kell.
 • Lásd: Tennivalók sérült akkuk esetén .
Intézkedések akkumulátortűz esetén
  FIGYELMEZTETÉS
  Akkumulátorégés miatti veszély! Az égő akkumulátor veszélyes és robbanásveszélyes folyadékokat és gőzöket bocsát ki, ami korróziós sérülést, égési sérülést és robbanást okozhat.
 • Akkumulátortűz oltásakor viseljen személyi védőfelszerelést.
 • Gondoskodjon a megfelelő szellőztetésről, hogy a veszélyes és robbanásveszélyes gőzök elillanhassanak.
 • Intenzív füstképződés esetén azonnal hagyja el a helyiséget.
 • A légutak irritációja esetén keressen fel orvost.
 • Az akkumulátortüzet csak vízzel oltsa. A porral oltók és oltókendők Li-ion akkuk esetén hatástalanok. A környezeti tüzek normál oltóanyaggal leküzdhetők.
 • Ne próbáljon meg nagy mennyiségű sérült, égő vagy folyó akkumulátort mozgatni. A nem érintett anyagokat távolítsa el a közvetlen környezetből és így szigetelje el az érintett akkukat. Ha a tüzet a rendelkezésre álló anyagokkal nem tudja eloltani, hívja a tűzoltóságot.
Egyetlen égő akku esetén:
 • Tegye lapátra, és dobja egy vízzel teli vödörbe. A hűtő hatás megakadályozza a tűz átterjedését azokra a cellákra, amelyek hőmérséklete még nem érte el a gyulladást eredményező kritikus hőmérsékletet.
 • Várja meg, míg az akku teljesen lehűl.
 • Lásd: Tennivalók sérült akkuk esetén .
Szállításra és tárolásra vonatkozó adatok
 • Környezeti hőmérséklet: -17 °C és +60 °C / 1 °F és 140 °F között.
 • Tárolási hőmérséklet: -20 °C és +40 °C / -4 °F és 104 °F között.
 • Az akkukat ne a töltőkészüléken tárolja. Az akkut és töltőkészüléket használat után mindig válassza szét.
 • Az akkukat lehetőleg hűvös és száraz helyen tárolja. A hűvös helyen történő tárolás növeli az akkumulátor üzemidejét. Soha ne tárolja az akkumulátort tűző napon, fűtőtesten és üveglap mögött.
 • Az akkukat tilos postával küldeni. Forduljon szállítmányozóhoz, ha sértetlen akkukat akar küldeni.
 • Az akkukat soha ne szállítsa ömlesztve. A szállítás során az akkukat a túl nagy ütődéstől és rezgéstől védeni kell, minden vezetőképes anyagtól és a többi akkumulátortól el kell választani, hogy más akkumulátorpólussal ne kerülhessenek érintkezésbe, és ne okozhassanak rövidzárlatot.
Karbantartás és ártalmatlanítás
 • Az akkut tartsa száraz, tiszta, olaj- és zsírmentes állapotban. Az ilyen szennyeződést tiszta, száraz ronggyal távolítsa el.
 • Soha ne üzemeltesse az akkumulátort eldugult szellőzőnyílásokkal. Óvatosan tisztítsa meg a szellőzőnyílásokat puha kefével.
 • Idegen tárgyakkal ne nyúljon az akkumulátor belső részeihez.
 • Kerülje a por és szennyeződés szükségtelen lerakódását az akkumulátorra. Az akkut száraz ecsettel vagy tiszta, száraz, ronggyal tisztítsa meg.
 • Ne hagyja, hogy nedvesség kerüljön az akkuba. Ha nedvesség hatolt az akkuba, akkor kezelje sérült akkuként, és szigetelje el nem éghető tartályban.
 • Lásd: Tennivalók sérült akkuk esetén
 • Szakszerűtlen ártalmatlanítás esetén a kilépő gázok és folyadékok miatt egészségkárosító hatás jöhet létre. Az akkut Hilti Store -ban ártalmatlanítsa, vagy forduljon az illetékes hulladéklerakóhoz. Sérült akkut ne küldjön csomagküldő szolgálattal!
 • Az akkukat ne dobja a háztartási szemétbe.
 • Az akkukat úgy ártalmatlanítsa, hogy azok ne kerülhessenek gyermekek kezébe. A csatlakozókat nem vezető anyaggal fedje le a rövidzárlat elkerülése érdekében.