Nyelv

PT-C

Eredeti használati utasítás

A használati utasításra vonatkozó adatok

A használati utasításhoz

 • Figyelmeztetés! A termék használata előtt győződjön meg arról, hogy elolvasta és megértette a termékhez mellékelt használati utasítást, beleértve az utasításokat, a biztonsági és figyelmeztető jelzéseket, az ábrákat és a műszaki leírásokat. Ismerje meg az összes utasítást, biztonsági és figyelmeztető jelzést, ábrát, műszaki leírást, valamint az alkatrészeket és funkciókat. Ennek elmulasztása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat. Őrizze meg a használati utasítást, beleértve az összes utasítást, biztonsági és figyelmeztető megjegyzést későbbi használatra.
 • A Image alternative termékeket kizárólag szakember általi használatra szánták és a gépet csak engedéllyel rendelkező, szakképzett személy használhatja, javíthatja. Ezt a személyt minden lehetséges kockázati tényezőről tájékoztatni kell. A termék és tartozékai könnyen veszélyt okozhatnak, ha nem képzett személy dolgozik velük, vagy nem rendeltetésszerűen használják őket.
 • A mellékelt használati utasítás a nyomtatás időpontjában a technika aktuális állásának felel meg. A Hilti termékoldalán mindig megtalálja a legfrissebb verziót. Ehhez kövesse a jelen használati utasításban található linket vagy QR-kódot, melyet a Image alternative szimbólum jelölt.
 • A terméket csak ezzel a használati utasítással együtt adja tovább.

Jelmagyarázat

Figyelmeztetések

A figyelmeztetések a termék használata során előforduló veszélyekre hívják fel a figyelmet. A következő figyelmeztetéseket használjuk:
VESZÉLY
VESZÉLY !
 • Súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezető közvetlen veszély esetén.
FIGYELMEZTETÉS
FIGYELMEZTETÉS !
 • Ezzel a szóval hívjuk fel a figyelmet egy olyan lehetséges veszélyre, amely súlyos személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.
VIGYÁZAT
VIGYÁZAT !
 • Ezzel a szóval hívjuk fel a figyelmet egy lehetséges veszélyhelyzetre, amely személyi sérüléshez vagy anyagi kárhoz vezethet.

Szimbólumok a használati utasításban

A jelen használati utasítás a következő szimbólumokat használja:
Image alternative Tartsa be a használati utasítást
Image alternative Alkalmazási útmutatók és más hasznos tudnivalók
Image alternative Újrahasznosítható anyagokkal való bánásmód
Image alternative Az elektromos gépeket és akkukat ne dobja a háztartási szemétbe
Image alternative Hilti lítium‑ion akku
Image alternative Hilti töltőkészülék

Az ábrákon használt szimbólumok

Az ábrákon a következő szimbólumokat használjuk:
Image alternative Ezek a számok a jelen használati utasítás elején található ábrákra vonatkoznak.
Image alternative Az ábrák számozása a fontos munkalépésekre vagy fontos részegységekre utal. A szövegben ezeket a munkalépéseket vagy részegységeket megfelelő számokkal emelik ki, pl. (3) .
Image alternative Az áttekintő ábrában használt pozíciószámok a termék áttekintésére szolgáló szakasz jelmagyarázatában lévő számokra utalnak.
Image alternative Ez a jel hívja fel a figyelmét arra, hogy a termék használata során különös odafigyeléssel kell eljárnia.

Termékhez kötődő szimbólumok

Általános szimbólumok

A termékhez kötődő szimbólumok.
Image alternative A termék NFC technológiás, iOS és Android platformokkal kompatibilis adatátvitelhez használható.
Image alternative Lítium-ion akku
Image alternative Az akkut soha ne használja ütőszerszámként.
Image alternative Ügyeljen arra, hogy ne ejtse le az akkut. Ne használjon olyan akkut, amelyet ütés ért vagy egyéb módon sérült.
Image alternative A használt Hilti lítium-ion akku típussorozata. Vegye figyelembe a Rendeltetésszerű használat fejezetben közölt adatokat.
Image alternative Amennyiben fel van tüntetve a terméken, akkor a tanúsítóhely az érvényben lévő szabályok szerint jóváhagyta a terméket az USA-beli és a kanadai piacokra.

Figyelmeztető jelzések

A figyelmeztető jelzések veszélyre figyelmeztetnek.
Image alternative Figyelmeztetés mágneses mezőre

Termékinformációk

A Image alternative termékeket kizárólag szakember általi használatra szánták és a gépet csak engedéllyel rendelkező, szakképzett személy használhatja, javíthatja. Ezt a személyt minden lehetséges kockázati tényezőről tájékoztatni kell. A termék és tartozékai könnyen veszélyt okozhatnak, ha nem képzett személy dolgozik velük, vagy nem rendeltetésszerűen használják őket.
A típusjelölés és a sorozatszám a típustáblán található.
 • Jegyezze fel a sorozatszámot a következő táblázatba. Amennyiben kérdéssel fordul a képviseletünkhöz vagy a szervizhez, szüksége lesz ezekre a termékadatokra.
  Termékadatok
  Hőkamera
  PT‑C
  Generáció
  01
  Sorozatszám

Megfelelőségi nyilatkozat

Image alternative
A gyártó kizárólagos felelőssége tudatában kijelenti, hogy ez a termék megfelel az érvényben lévő törvényeknek és szabványoknak.
A műszaki dokumentáció helye:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Biztonság

Mérőeszköz általános biztonsági tudnivalói

Image alternative FIGYELMEZTETÉS! Olvasson el minden biztonsági tudnivalót és utasítást. A mérőeszközök veszélyforrássá válhatnak szakszerűtlen kezelés esetén. A biztonsági tudnivalók és utasítások betartásának elmulasztása a mérőeszköz sérüléséhez, illetve súlyos testi sérülésekhez vezethet.
Őrizzen meg minden biztonsági utasítást és útmutatást a jövőbeni használathoz.
Munkahelyi biztonság
 • Tartsa tisztán a munkahelyét, és gondoskodjon a megfelelő megvilágításról. Rendetlen munkahelyek és megvilágítatlan munkaterületek balesetekhez vezethetnek.
 • Ne használja a terméket olyan robbanásveszélyes környezetben, ahol éghető folyadékok, gázok vagy porok vannak.
 • Ügyeljen rá, hogy a termék használata során ne tartózkodjanak gyerekek vagy más személyek a közelben.
 • Csak a meghatározott alkalmazási korlátokon belül használja a terméket.
 • Tartsa be az Ön országában érvényben lévő balesetvédelmi előírásokat.
Elektromos biztonsági előírások
 • Tartsa távol a terméket az esőtől és a nedvesség hatásaitól. A behatoló folyadék rövidzárlatot, áramütést, égési sérülést és robbanást okozhat.
 • A termék ugyan nedvesség behatolása ellen védett, de mindig törölje szárazra, mielőtt a szállítótáskába teszi.
Személyi biztonsági előírások
 • Mindig figyelmesen dolgozzon, ügyeljen arra, amit csinál, és meggondoltan kezelje a mérőeszközt. Ne használja a mérőeszközt, ha fáradt, illetve ha kábítószer, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt áll. Az elektromos kéziszerszámmal végzett munka közben már egy pillanatnyi figyelmetlenség is komoly sérülésekhez vezethet.
 • Kerülje el a normálistól eltérő testtartást. Ügyeljen arra, hogy mindig biztosan álljon és megtartsa az egyensúlyát.
 • Viseljen személyi védőfelszerelést. Az egyéni védőfelszerelés viselése csökkenti a sérülésveszélyt.
 • Ne hatástalanítsa a biztonsági berendezéseket és ne távolítsa el a tájékoztató és figyelmeztető feliratokat.
 • Kerülje el az elektromos kéziszerszám akaratlan üzembe helyezését. Mielőtt a mérőeszközt az akkumulátorra csatlakoztatja, felveszi, ill. szállítja, győződjön meg arról, hogy a gép ki van kapcsolva.
 • A terméket és tartozékait jelen előírásoknak megfelelően használja, illetve úgy, ahogyan azt jelen különleges készüléktípushoz előírták. Vegye figyelembe a munkafeltételeket és a kivitelezendő munka sajátosságait. A termékek eredeti rendeltetésétől eltérő célokra való alkalmazása veszélyes helyzetekhez vezethet.
 • Ne ringassa magát hiú biztonságtudatba és ne hagyja figyelmen kívül a készülékek biztonsági szabályait akkor sem, ha a mérőeszközt már többször használta és ezért ismeri azt. A figyelmetlen kezelés a másodperc tört része alatt súlyos sérülésekhez vezethet.
 • A mérőeszközt tilos orvosi műszerek közelében alkalmazni.
A mérőeszköz használata és kezelése
 • A terméket és tartozékok csak kifogástalan műszaki állapotban használja.
 • A használaton kívüli mérőeszközöket olyan helyen tárolja, ahol azokhoz gyerekek nem férhetnek hozzá. Ne hagyja, hogy olyan személyek használják a terméket, akik nem ismerik azt, vagy nem olvasták el ezt az útmutatót. A mérőeszközök veszélyesek, ha azokat gyakorlatlan személyek használják.
 • Mindig gondosan tartsa karban a mérőeszközt. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek kifogástalanul működnek-e, nincsenek-e beszorulva, és nincsenek-e eltörve vagy megrongálódva olyan alkatrészek, amelyek hátrányosan befolyásolhatják a mérőeszköz működését. Használat előtt javíttassa meg a készülék megrongálódott alkatrészeit. Sok olyan baleset történik, amelyet a mérőeszköz nem kielégítő karbantartására lehet visszavezetni.
 • A termék semmi esetre sem módosítható vagy manipulálható! Azok a módosítások, melyeket a Hilti nem engedélyez kifejezetten, korlátozhatják a felhasználónak a termék üzemeltetésére vonatkozó jogát.
 • Fontos mérések előtt, valamint ha a mérőeszközt leejtették vagy más mechanikai behatásnak tették ki, akkor ellenőrizni kell annak pontosságát.
 • A mérési elvből kifolyólag bizonyos környezeti feltételek ronthatják a mérési eredményeket. Ezek közé tartozik pl. az erős mágneses vagy elektromágneses mezőt kibocsájtó eszközök közelsége, a rezgés és a hőmérséklet-változás.
 • A gyorsan változó mérési feltételek meghamisíthatják a mérési eredményeket.
 • Amikor alacsony hőmérsékletű helyről egy melegebb hőmérsékletű helyre viszi a terméket – vagy fordítva –, akkor bekapcsolás előtt hagyja a terméket a környezet hőmérsékletéhez igazodni. A nagy hőmérséklet-különbségek hibás működéshez és hibás mérési eredményekhez vezethetnek.
 • Amikor adaptereket és tartozékokat használ, mindig győződjön meg arról, hogy a tartozékot megfelelően rögzítette.
 • Habár a mérőeszközt építkezéseken, nehéz munkakörülmények közötti használatra tervezték, a többi optikai és elektronikai termékhez (távcső, szemüveg, fényképezőgép) hasonlóan ezt is odafigyeléssel kell kezelni.
 • Tartsa be a megadott üzemi és tárolási hőmérsékletet.

Kiegészítő biztonsági tudnivalók

 • Soha ne végezzen módosításokat vagy változtatásokat a terméken vagy a tartozékokon.
 • Sérülésveszély a leeső szerszámok és/vagy tartozékok miatt. A munkavégzés megkezdése előtt ellenőrizze, hogy az akkumulátor és a tartozék biztonságosan rögzítve vannak-e.
 • Óvja a mérőeszközt nedvességtől és közvetlen napsugárzástól.
 • Ügyeljen a mérőeszköz megfelelő akklimatizálódására. Erős hőmérséklet-ingadozásoknál az akklimatizálódás akár 60 percet is igénybe vehet. Ez például akkor fordulhat elő, ha a mérőeszközt hideg járműben tárolja, majd egy meleg épületben végez mérést.
 • Óvja a mérőeszközt, különösen az infravörös lencse, a hangszóró és a mikrofon körüli területeket nedvességtől, hótól, portól és szennyeződéstől. A vevőlencse bepárásodhat vagy elszennyeződhet, és meghamisíthatja a mérési eredményeket. A készülék helytelen beállításai, illetve a légkört befolyásoló tényezők hibás mérésekhez vezetnek. A tárgyak túl magas vagy túl alacsony hőmérséklettel jelenhetnek meg, ami érintés esetén veszélyt jelenthet.
 • A nagy hőmérséklet-különbségek a hőkamerás képen azt eredményezhetik, hogy még a magas hőmérséklet is az alacsony hőmérséklethez társított színben jelenik meg. Ilyen felület érintése égési sérülést okozhat.
 • Helyes hőmérsékletmérés csak akkor lehetséges, ha a beállított emissziós tényező és a tárgy emissziós tényezője megegyezik. A tárgyak túl magas vagy túl alacsony hőmérséklettel jelenhetnek meg, ami érintés esetén veszélyt jelenthet.
 • Ne irányítsa a mérőeszközt közvetlenül a napfényre vagy nagy teljesítményű CO₂-lézerre. Ez a detektor károsodását okozhatja.
 • Ne helyezze a mágnest implantátumok vagy más orvosi eszközök, például pacemakerek vagy inzulinpumpák közelébe. A mágnes olyan mezőt hoz létre, amely károsíthatja az implantátumok vagy orvosi eszközök működését.
 • Tartsa távol a mérőeszközt a mágneses adathordozóktól és mágnesesen érzékeny eszközöktől. A mágnesek hatása visszafordíthatatlan adatvesztést okozhat.
 • Ne tartsa a terméket a fülei közelébe. A termék hangereje sérüléseket és halláscsökkenést okozhat.

Gombelemek gondos kezelése és használata

 • A gombelemeket soha ne nyelje le. A gombelem lenyelése 2 órán belül súlyos belső sérüléshez és halálhoz vezethet.
 • Ügyeljen arra, hogy a gombelemek ne juthassanak gyermek kezébe. Ha a gombelemet gyaníthatóan lenyelték vagy valamely testnyílásba helyezték, hívja a helyi toxikológiai központot a kezeléssel kapcsolatos információkért.
 • A gombelem cseréje során ügyeljen a szakszerűségre. Győződjön meg arról, hogy a gombelemet a polaritásnak megfelelően (+ és -) helyezték-e be. Robbanásveszély.
 • A gombelem rekeszét mindig megfelelően zárja be. Ha nem zárható biztonságosan a gombelem rekesze, ne használja a terméket és távolítsa el a gombelemet. Tartsa távol a gombelemet gyermekektől.
 • Ne használjon egyidejűleg régi és új gombelemeket, különböző márkájú vagy típusú gombelemeket, mint például alkáli, szén-cink vagy újratölthető elemeket.
 • Csak a jelen üzemeltetési útmutatóban feltüntetett gombelemet használja. Ne használjon ettől eltérő gombelemet vagy más energiaellátást.
 • A nem újratölthető gombelemeket nem szabad újratölteni. A gombelem szivároghat, felrobbanhat, éghet és személyi sérülést okozhat.
 • Ne erőltesse az elem kisütését, ne töltse fel, ne szerelje szét és ne égesse el a gombelemet. Ne melegítse a gombelemet a gyártó által megadott maximális hőmérséklet felé. Ellenkező esetben fennáll a gázszivárgás, szivárgás vagy robbanás okozta sérülés veszélye, ami vegyi égési sérülésekhez vezethet.
 • Távolítsa el a gombelemeket azokból a termékekből, amelyeket hosszabb ideig nem használ, és a helyi előírásoknak megfelelően hasznosítsa újra vagy ártalmatlanítsa. A gombelemeket NE dobja a háztartási hulladékba, és ne égesse el őket.
 • Távolítsa el a használt gombelemeket, hasznosítsa újra vagy ártalmatlanítsa a helyi előírásoknak megfelelően. Tartsa távol a gombelemeket a gyermekektől. A gombelemeket NE dobja a háztartási hulladékba, és ne égesse el őket. A lemerült gombelem szivároghat, ezzel a terméket károsíthatja, ill. személyi sérülést okozhat.
 • A használt gombelemek is okozhatnak súlyos sérülést vagy halált. A használt gombelemeket ugyanolyan elővigyázatosan kezelje, mint az újakat.
 • A sérült gombelemet ne hozza érintkezésbe vízzel. A kilépő lítium vízzel hidrogént képes létrehozni, ami tüzet, robbanást vagy személyi sérülést okozhat.

Akkumulátoros készülékek gondos használata és kezelése

 • A Li-ion akkuk biztonságos kezelésére és használatára vegye figyelembe a következő biztonsági tudnivalókat. Ezek figyelmen kívül hagyása bőrirritációt, súlyos korrozív sérülést, kémiai égési sérülést, tüzet és/vagy robbanást okozhat.
 • Az akkut csak kifogástalan műszaki állapotban használja.
 • A sérülések elkerülése és ez egészségre erősen ártalmas folyadékok kifolyásának megakadályozására odafigyeléssel használja az akkut!
 • Az akkuk semmi esetre sem módosíthatók vagy manipulálhatók!
 • Az akkut tilos szétszedni, összepréselni, 80 °C (176 °F) fölé hevíteni vagy elégetni.
 • Ne használjon vagy töltsön olyan akkut, amelyet ütés ért, vagy egyéb más módon sérült. Rendszeresen ellenőrizze az akkukat sérülés szempontjából.
 • Soha ne használjon újrafelhasznált vagy javított akkukat.
 • Az akkut vagy akkumulátoros elektromos kéziszerszámot soha ne használja ütőszerszámként.
 • Az akkukat soha ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, magas hőmérsékletnek, szikraképződésnek vagy nyílt lángnak. Ezek robbanást okozhatnak.
 • Ne érintse ujjal, szerszámmal, ékszerrel vagy egyéb elektromosan vezető tárgyakkal az akkumulátor pólusait. Ez az akku sérülését okozhatja, valamint anyagi károkhoz és sérülésekhez vezethet.
 • Tartsa távol az akkumulátort esőtől, nedvességtől és folyadékoktól. A behatoló folyadék rövidzárlatot, áramütést, égési sérülést, tüzet és robbanást okozhat.
 • Csak az ehhez az akkumulátortípushoz tervezett töltőkészülékeket és elektromos kéziszerszámokat használja. Ehhez vegye figyelembe a megfelelő használati utasítás adatait.
 • Ne használjon és ne tárolja az akkut robbanásveszélyes környezetben.
 • Ha érintésre túl forró az akku, akkor lehet, hogy meghibásodott. Állítsa az akkut egy látható, nem gyúlékony helyre, éghető anyagoktól elegendő távolságra. Hagyja lehűlni az akkut. Amennyiben egy óra elteltével még mindig túl forró az akku érintésre, akkor meghibásodott. Forduljon a Hilti Szervizhez vagy olvassa el a „Tudnivalók a Hilti Li-ion akkuk biztonságával és alkalmazásával kapcsolatban” c. dokumentumot.
  Vegye figyelembe a lítium-ion akkuk szállítására, tárolására és alkalmazására vonatkozó speciális irányelveket.
  Olvassa el a Hilti Li-ion akkuk biztonságával és alkalmazásával kapcsolatos tudnivalókat, amelyeket a jelen használati utasítás végén található QR-kód beolvasásával érhet el.

Leírás

Termékáttekintés

Image alternative
 1. Védősapka a vizuális kamera és az infravörös érzékelő számára
 2. Gombelem-tartó
 3. Gombelem-tartó csavarja
 4. USB-aljzat fedele
 5. USB-aljzat, C-típus
 6. Kijelző
 7. Bal funkciógomb
 8. Mikrofon
 9. Balra gomb
 10. Fel gomb
 11. Mérési funkciók gomb
 12. Jobb oldali funkciógomb
 13. Mentés gomb
 14. Le gomb
 15. Be-/kikapcsoló gomb
 16. Jobbra gomb
 17. Vizuális kamera
 18. Infravörös érzékelő
 19. Mérés indítása/szüneteltetése gomb
 20. Akkukioldó gomb
 21. Akkutöltöttség-kijelző
 22. Hangszóró
 23. Markolat
 24. Akku

Kijelző áttekintése

Image alternative
 1. Átlaghőmérséklet kijelzése
 2. Pontos idő/Dátum kijelzése
 3. Visszavert hőmérséklet kijelzése
 4. Emissziós tényező kijelzése
 5. Akkutöltöttség-kijelző
 6. A maximális felületi hőmérséklet kijelzése a mérési tartományon belül
 7. Hőmérsékleti skála
 8. A minimális felületi hőmérséklet kijelzése a mérési tartományon belül
 9. A jobb oldali funkciógomb aktuális funkciójának megjelenítése (példa: hőmérsékleti skála módosítása automatikus/rögzített)
 10. Forró pont kijelzése (a látómező legforróbb mért pontja, példa:)
 11. Célkereszt hőmérséklet-kijelzéssel
 12. Hideg pont kijelzése (a látómező leghidegebb mért pontja, példa:)
 13. A bal oldali funkciógomb aktuális funkciójának megjelenítése (példa: képtár megnyitása)

Rendeltetésszerű használat

Az ismertetett termék egy hőkamera. A hőkamera felületi hőmérsékletek érintésmentes mérésére szolgál. A megjelenített hőkép a hőkamera látómezőjének hőeloszlását mutatja, és ezáltal lehetővé teszi a hőmérséklet-különbségek eltérő színekkel történő megjelenítését. Így szakszerű használat esetén a felületek és tárgyak érintésmentesen vizsgálhatók hőmérséklet-különbségek vagy -eltérések szempontjából, és megjeleníthetők alkatrészek és/vagy esetleges gyenge pontok, pl.:

 • hőszigetelések és szigetelőanyagok (pl. hőhidak megtalálása)

 • aktív fűtés- és melegvízvezetékek (pl. padlófűtés) padlózatban és falakban

 • túlmelegedett elektromos alkatrészek (pl. biztosítékok vagy csatlakozók a kapcsolószekrényben)

 • hibás vagy sérült gépelemek (pl. túlmelegedés hibás golyóscsapágy miatt)

A mérőeszköz beltéri és kültéri használatra alkalmas. USA/Kanada: A mérőeszköz csak beltérben használható.
Image alternative
 • Ehhez a termékhez csak Hilti B 12 típussorozatú Li-ion akkumulátorokat használjon. A Hilti a táblázatban megadott akku használatát javasolja a termékhez.

 • Ezekhez az akkumulátorokhoz csak a jelen táblázatban megadott típusú Hilti töltőkészülékeket használja.

A felhasználásra és a visszaélésre vonatkozó korlátozások

A mérőeszköz nem alkalmas gázok hőmérsékletének mérésére.
A mérőeszköz nem használható humán- vagy állatgyógyászati célokra.

Szállítási terjedelem

Hőkamera, USB-kábel, gombelem (a termékben), használati utasítás
A termékéhez jóváhagyott további rendszertartozékokat a Hilti Store helyen vagy a következő oldalon talál: www.hilti.group

Töltésállapot-kijelző

A Li-ion akku töltöttségi állapota a kireteszelő gomb megkoppintásakor megjelenik a kijelzőn.
Állapot
Jelentés
4 LED világít.
Töltöttségi állapot: 75% és 100% között
3 LED világít.
Töltöttségi állapot: 50% és 75% között
2 LED világít.
Töltöttségi állapot: 25% és 50% között
1 LED világít.
Töltöttségi állapot: 10% és 25% között
1 LED villog.
Töltöttségi állapot: < 10%
Működtetett indítókapcsoló esetén a töltöttségi állapotot nem lehet ellenőrizni.

Műszaki adatok

Műszaki adatok

Infravörös érzékelő felbontása
256 x 192 px
Hőérzékenység (Középérték a VDI 5585 szabvány szerint)
≤ 0,05 K
Spektrális tartomány
8 µm … 14 µm
Látómező (FOV) (a VDI 5585 szabvány szerint)
40° x 30°
Fókusztávolság (a VDI 5585 szabvány szerint)
≥ 0,3 m
Fókusz
rögzített
Hőkép képismétlési ráta
9 Hz
Felületi hőmérséklet mérési tartománya (a VDI 5585 szabvány szerint)
−20 ℃ … 600 ℃
A felületi hőmérséklet mérési pontossága (a VDI 5585 szabvány szerint) (Környezeti hőmérséklet 20 °C ... 23 °C (68 °F ... 73 °F), emissziós tényező >0,999, mérési távolság 0,3 m (1 ft), rekesz 60 mm (2,36 in), működési idő >5 perc, plusz az alkalmazástól függő eltérés)
-20 °C ... ≤ 10 °C (-4 °F ... ≤ 39 °F)
±4 ℃
> 10 °C ... ≤ 100 °C (> 39 °F ... ≤ 212 °F)
±2 ℃
> 100 °C (> 212 °F)
±2 %
Hőmérséklet-felbontás
0,1 ℃
Maximális működési magasság a referenciamagasság felett
2 000 m
Maximális relatív páratartalom
90 %
Szennyezettségi fok az IEC 61010-1 szerint
2
Kijelző típusa
TFT
Kijelző átlós mérete
3,5 in
Kijelző felbontása
320 x 240 px
Képformátum
.jpg
Hangformátum
.wav
Tárolt tételek tárolási műveletenként
1 × hőkép (képernyőfotó), 1 × valós vizuális kép hőmérsékleti értékekkel, adott esetben 1 × hangjegyzet
A képek maximális száma a belső képmemóriában
600
Képek maximális száma 10 másodpercnyi hangjegyzettel a belső képmemóriában
350
Integrált vizuális kamera felbontása
640 x 480 px
Üzemidő B 12-30 akkuval (20 °C ... 30 °C (68 °F ... 86 °F) környezeti hőmérséklet)
6 h
USB-interfész
C típus, USB 2.0
Gombelem
CR2032 (3 V-os lítium elem)
Védelmi osztály (akku nélkül, függőleges helyzetben)
IP 54
Az EPTA-Procedure 01 szerinti tömeg akku nélkül
500 g
Méretek (hossz x szélesség x magasság)
115 mm x 102 mm x 231 mm
Környezeti hőmérséklet működés közben
−10 ℃ … 45 ℃
Tárolási hőmérséklet
−20 ℃ … 70 ℃

Akku

Akku üzemi feszültsége
10,8 V
Akku tömege
Lásd a „Rendeltetésszerű használat” fejezetet
Környezeti hőmérséklet működés közben
−17 ℃ … 60 ℃
Tárolási hőmérséklet
−20 ℃ … 40 ℃
Akkuhőmérséklet a töltés kezdetekor
−10 ℃ … 45 ℃

A munkahely előkészítése

FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély szándékolatlan elindulás miatt!
 • Az akku behelyezése előtt győződjön meg arról, hogy a vonatkozó termék ki van kapcsolva.
 • A gép beállítása vagy az alkatrészek cseréje előtt vegye ki az akkut.
Vegye figyelembe a dokumentumban és a terméken található biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket.

Az akku töltése

 1. A töltés előtt olvassa el a töltőkészülék használati utasítását.
 2. Ügyeljen arra, hogy az akku és a töltőkészülék érintkezői tiszták és szárazak.
 3. Az akkut a megengedett töltőberendezésben töltse fel.

Az akku behelyezése

FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély rövidzárlat vagy leeső akku miatt!
 • Az akku behelyezése előtt győződjön meg arról, hogy az akkuhoz és a termék érintkezőihez nem ér hozzá idegen tárgy.
 • Győződjön meg arról, hogy az akku mindig megfelelően rögzül.
 1. Az első üzembe helyezés előtt töltse fel teljesen az akkut.
 2. Tolja be az akkut a termékbe, amíg az hallhatóan be nem kattan.
 3. Ellenőrizze az akku biztos illeszkedését.

Az akku eltávolítása

 1. Nyomja meg az akku kioldógombját.
 2. Húzza ki az akkut a termékből.

Leesés elleni biztosítás

FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély a leeső szerszám és/vagy tartozék miatt!
 • Csak az Ön termékéhez ajánlott Hilti szerszámtartó hevedert használja.
 • Minden használat előtt ellenőrizze a szerszámtartó heveder rögzítési pontjának sértetlenségét.
 • Ne rögzítse a szerszámtartó hevedert az övkampóra. Az övkampót ne használja a termék megemelésére.
Vegye figyelembe a vonatkozó országos irányelveket a magasban végzett munkákhoz.
Leesés elleni biztosításként kizárólag Hilti szerszámtartó hevedert #2261971 használjon a termékhez.
  Image alternative
 • A hurokkal rögzítse a szerszámtartó hevedert a terméken úgy, ahogyan azt az ábra mutatja. Ellenőrizze az elem stabil rögzítését.
 • Rögzítse a karabinerhorgot teherbíró szerkezethez. Ellenőrizze a karabinerhorog stabil rögzítését.
  Vegye figyelembe a Hilti szerszámtartó heveder használati utasítását.

Üzemeltetés

Méréshez hajtsa fel a védőfedelet. A munka során ügyeljen arra, hogy az infravörös érzékelő ne legyen lezárva vagy lefedve.

Bekapcsolás / kikapcsolás

 1. A mérőeszköz bekapcsolásához nyomja meg a Be/Ki gombot.
  • A kijelzőn megjelenik egy indítási folyamat.
  • Az indítási folyamatot követően a mérőeszköz megkezdi a mérést, és egészen a kikapcsolásig folytatja.
  Az első percekben előfordulhat, hogy a mérőeszköz többször is kalibrálja önmagát, mivel az érzékelő hőmérséklete és a környezeti hőmérséklet még nem egyenlítődött ki. Az újbóli érzékelőkalibrálás pontos mérést tesz lehetővé.
  Ezen idő alatt a hőmérséklet-kijelzőn ~ jelzés jelenhet meg. Az érzékelő kalibrációja során a hőkép rövid időre lefagy. A környezeti hőmérséklet erős ingadozása következtében felerősödik ez a hatás. A mérőeszközt néhány perccel a mérés kezdete előtt kapcsolja be, hogy az termikusan stabilizálódni tudjon.
 2. A mérőeszköz kikapcsolásához nyomja meg a Be/Ki gombot.
  • A mérőeszköz minden beállítást tárol, majd kikapcsol.
 3. Zárja be a védőfedelet a mérőeszköz biztonságos szállítása érdekében.

A hőmérsékletek hozzárendelése a skála alapján

Image alternative
A skála a kijelző jobb oldalán jelenik meg. A felső és alsó értékek a hőképen rögzített maximális és minimális hőmérsékleten alapulnak. A skála esetében az összes pixel 99,9%-át értékelik. A szín hozzárendelése egy hőmérsékleti értékhez a képen egyenletesen oszlik el (lineáris).
A különböző színárnyalatok segítségével a hőmérsékleteket ezen a két határértéken belül lehet kijelölni. Így például egy olyan hőmérséklet, amely pontosan a maximális és a minimális értékek között van, a skála középső színtartományába kerül.
Egy adott terület hőmérsékletének meghatározásához mozgassa a mérőeszközt úgy, hogy a hőmérsékletet megjelenítő célkereszt a kívánt pontra vagy területre irányuljon. Az automatikus beállításban a skála színspektruma mindig lineárisan oszlik el a teljes mérési tartományban a maximális vagy minimális hőmérsékleten belül.
A mérőeszköz megjeleníti az összes mért hőmérsékletet a mérési tartományban egymáshoz viszonyítva. Ha egy területen, például egy színes kijelzőn a hő a színpalettán kékes színnel jelenik meg, ez azt jelenti, hogy a kékes területek az aktuális mérési tartományban a hidegebb mérési értékekhez tartoznak. Ezek a tartományok azonban még mindig olyan hőmérsékleti tartományban lehetnek, amely bizonyos körülmények között sérülésekhez vezethet. Ezért mindig figyeljen a skálán vagy közvetlenül a célkeresztben megjelenített hőmérsékletekre.

Emissziós tényező beállítása felületi hőmérsékletek méréséhez

Egy tárgy emissziós tényezője ε függ a felület anyagától és szerkezetétől. Megmutatja, hogy egy tárgy mennyire képes infravörös hősugárzást kibocsátani egy ideális hősugárzóhoz képest („fekete test”, emissziós tényező ε = 1), és ennek megfelelően 0 és 1 közötti értékkel rendelkezik.
A felületi hőmérséklet meghatározásához a céltárgy által kibocsátott természetes infravörös hősugárzást érintésmentesen mérik. A helyes mérések érdekében minden mérés előtt ellenőrizni kell a mérőeszközön beállított emissziós tényezőt, és szükség esetén a mérendő tárgyhoz kell igazítani.
A mérőeszközben előre beállított emissziós értékek irányadó értékek.
Kiválaszthatja az előre beállított emissziós tényezők egyikét, vagy megadhat egy pontos számértéket. Állítsa be a kívánt emissziós tényezőt a ‘Mérés’‘Emissziós tényező’ menüben.
Helyes hőmérsékletmérés csak akkor lehetséges, ha a beállított emissziós tényező és a tárgy emissziós tényezője megegyezik.
Minél kisebb az emissziós tényező, annál nagyobb a visszavert hőmérséklet hatása a mérési eredményre. Ezért az emissziós tényező változtatásakor mindig állítsa be a visszavert hőmérsékletet. Állítsa be a visszavert hőmérsékletet a ‘Mérés’‘Visszavert hőm.’ menüben.
A mérőeszköz által mutatott feltételezett hőmérséklet-különbségek eltérő hőmérsékletek és/vagy eltérő emissziós tényezők miatt alakulhatnak ki. Ha az emissziós tényezők nagyon eltérőek, a megjelenített hőmérséklet-különbségek jelentősen eltérhetnek a valóságostól.
Ha a mérési tartományban több különböző anyagú vagy szerkezetű mérendő tárgy van, a megjelenített hőmérsékleti értékek csak a beállított emissziós tényezőnek megfelelő tárgyakra vonatkozóan pontosak. Minden más objektum esetében (különböző emissziós tényezővel) a megjelenített színeltérések a hőmérsékleti viszonyok jelzésére használhatók.

Emissziós tényező táblázat

Ez a táblázat iránymutatásul szolgál az emissziós tényező beállításához. Megmutatja néhány gyakori anyag emissziós tényezőjét ε. Mivel az emissziós tényező a hőmérséklet és a felület állapotának függvényében változik, az itt felsorolt értékek csak irányadó értékeknek tekinthetők a hőmérsékleti viszonyok vagy hőmérséklet-különbségek méréséhez. A hőmérséklet abszolút értékének méréséhez pontosan meg kell határozni az anyag emissziós tényezőjét.
Anyag (anyaghőmérséklet)
Anyaghőmérséklet
Emissziós tényező ε
Alumínium, fényesre hengerelt
170 ℃
0,04
Alumínium, nem oxidált
25 ℃
0,02
Alumínium, nem oxidált
100 ℃
0,03
Alumínium, erősen oxidált
93 ℃
0,2
Alumínium, magasan polírozott
100 ℃
0,09
Pamut
20 ℃
0,77
Beton
25 ℃
0,93
Ólom
40 ℃
0,43
Ólom, oxidált
40 ℃
0,43
Ólom, szürkére oxidált
40 ℃
0,28
Króm
40 ℃
0,08
Króm, polírozott
150 ℃
0,06
Jég, sima
0 ℃
0,97
Vas, lecsiszolva
20 ℃
0,24
Vas öntött bőrrel
100 ℃
0,8
Vas hengerelt bőrrel
20 ℃
0,77
Üveg
90 ℃
0,9
Gipsz
20 ℃
0,94
Gránit
20 ℃
0,45
Gumi, kemény
23 ℃
0,94
Gumi, puha, szürke
23 ℃
0,89
Öntöttvas, oxidált
200 ℃
0,64
Fa
70 ℃
0,94
Parafa
20 ℃
0,7
Hűtőborda, fekete, eloxált
50 ℃
0,98
Réz, enyhén fakó
20 ℃
0,04
Réz, oxidált
130 ℃
0,76
Réz, polírozott
40 ℃
0,03
Réz, hengerelt
40 ℃
0,64
Műanyagok: PE, PP, PVC
20 ℃
0,94
Lakk, kék, alumíniumfólián
40 ℃
0,78
Lakk, fekete, matt
80 ℃
0,97
Lakk, sárga, 2 réteg alumíniumfólián
40 ℃
0,79
Lakk, fehér
90 ℃
0,95
Márvány, fehér
40 ℃
0,95
Falazat
40 ℃
0,93
Sárgaréz, oxidált
200 ℃
0,61
Olajfestékek (minden színben)
90 ℃
0,92 - 0,96
Papír
20 ℃
0,97
Porcelán
20 ℃
0,92
Homokkő
40 ℃
0,67
Acél, hőkezelt felület
200 ℃
0,52
Acél, oxidált
200 ℃
0,79
Acél, hidegen hengerelt
93 ℃
0,75 - 0,85
Agyag, égetett
70 ℃
0,91
Transzformátor lakk
70 ℃
0,94
Tégla, habarcs, vakolat
20 ℃
0,93
Cink, oxidált
·/·
0,1

Tudnivalók a mérési feltételekkel kapcsolatban

 • Az erősen tükröződő vagy fényes felületek (pl. fényes csempék vagy sima fémek) jelentősen torzíthatják vagy befolyásolhatják a megjelenített eredményeket. Ha szükséges, ragassza le a mérési felületet sötét, matt, jó hővezető képességgel rendelkező ragasztószalaggal. Hagyja, hogy a ragasztószalag rövid idő alatt megdermedjen a felületen.
 • Visszaverődő felületek esetén biztosítson kedvező mérési szöget, hogy a más tárgyakról visszavert hősugárzás ne torzítsa az eredményt. Például, ha szemből, függőlegesen mér, a saját testhőjének visszaverődése befolyásolhatja a mérést. Sima felület esetén így megjelenhet a test körvonala és hőmérséklete (visszavert érték), ami nem felel meg a mért felület tényleges hőmérsékletének (kibocsátott érték vagy a felület valós értéke).
 • Az átlátszó anyagokon (pl. üveg vagy átlátszó műanyag) keresztül történő mérés az elv miatt nem lehetséges.
 • Minél jobbak és stabilabbak a mérési körülmények, annál pontosabbak és megbízhatóbbak lesznek a mérési eredmények. Nemcsak a környezeti hőmérséklet erős ingadozásai, hanem a mért objektum hőmérsékletének erős ingadozásai is befolyásolhatják a pontosságot.
 • Az infravörös hőmérsékletmérést befolyásolja a füst, a gőz, a levegő magas páratartalma vagy portartalma.
 • Menjen a lehető legközelebb a mérendő tárgyhoz, hogy minimálisra csökkentse az Ön és a mérőfelület közötti interferenciát.
 • Mérés előtt szellőztesse ki a beltéri helyiségeket, különösen, ha a levegő szennyezett vagy nagyon párás. Miután kiszellőztette a helyiséget, hagyjon egy kis időt, amíg a helyiség ismét eléri a szokásos hőmérsékletet.

Lefedett terület

A mérendő tárgy és a mérőeszköz közötti távolság befolyásolja az egy pixelre jutó terület méretét. A tárgytól való távolság növelésével egyre nagyobb tárgyakat rögzíthet.
Irányadó értékek
Távolság
Infravörös képpont, méret
Infravörös tartomány, szélesség x magasság
0,3 m
1 mm
0,22 m x 0,16 m
0,55 m
2 mm
0,40 m x 0,29 m
1 m
3 mm
0,73 m x 0,54 m
2 m
6 mm
1,46 m x 1,07 m
5 m
16 mm
3,64 m x 2,68 m

Funkciók

A színmegjelenítés beállítása

Image alternative
A mérési helyzettől függően a különböző színpaletták megkönnyíthetik a hőkép elemzését, és a kijelzőn jobban láthatóvá tehetik a tárgyakat vagy a környezeti tényezőket. A mért hőmérsékleteket ez nem befolyásolja. Csak a hőmérsékleti értékek kijelzése változik.
A színpaletta megváltoztatásához maradjon mérési üzemmódban, és nyomja meg a Jobbra vagy a Balra gombot.

A hőkép és a valós kép egymásra helyezése

Image alternative
A jobb tájékozódás (= a megjelenített hőkép térbeli elosztása) érdekében a kiegyensúlyozott hőmérsékleti tartományok esetében egy vizuális valós kép is bekapcsolható.
A valós kép és a hőkép átfedése pontosan egybeesik 0,55 m (21,7 in) távolságban. Ha a mérendő tárgy távolsága eltér, akkor a valós kép és a hőkép között eltolódás lesz.
  A mérőeszköz a következő lehetőségeket kínálja:
 • 100% infravörös kép
  Csak a hőkép jelenik meg.
 • Kép a képben
  A megjelenített hőkép kivágásra kerül, és a környező terület valós képként jelenik meg. Ez a beállítás javítja a mérési tartomány helyi hozzárendelését.
 • Átláthatóság
  A megjelenített hőkép átlátszóan kerül a valós kép fölé. Ez megkönnyíti a tárgyak felismerését.
A beállítást a Fel vagy Le gomb megnyomásával választhatja ki.

A skála rögzítése

A hőkép színeloszlásának beállítása automatikus, de a jobb oldali funkciógomb megnyomásával rögzíthető. Ez lehetővé teszi a különböző hőmérsékleti körülmények között készült hőkamerás képek összehasonlítását (pl. több helyiség hőhidak keresése esetén), vagy egy rendkívül hideg vagy meleg tárgy elrejtését a hőkamerás képen, amely egyébként torzítást eredményezne (pl. radiátor mint meleg tárgy hőhidak keresése esetén).
A skála automatikus állapotba való visszakapcsolásához nyomja meg ismét a jobb oldali funkcióbillentyűt. A hőmérsékletek most ismét dinamikusan viselkednek, és alkalmazkodnak a mért minimális és maximális értékekhez.

Mérési funkciók

A megjelenítést segítő egyéb funkciók eléréséhez nyomja meg a Func gombot. Navigáljon a megjelenített lehetőségek között a bal vagy jobb gombbal a funkció kiválasztásához. Válasszon ki egy funkciót, és nyomja meg ismét a Func gombot.
  A következő mérési funkciók állnak rendelkezésre:
 • ‘automatikus’
  A hőkép színeloszlása automatikus.
 • ‘Meleg terület keresése’
  Ebben a mérési funkcióban csak a mérési tartományban lévő melegebb hőmérsékletek jelennek meg hőképként. Az ezeken a melegebb hőmérsékleteken kívül eső terület valódi képként, szürkeárnyalatban jelenik meg. A szürkeárnyalatos megjelenítés megakadályozza, hogy a színes tárgyakat tévesen társítsák a hőmérsékletekkel (pl. piros kábel a kapcsolószekrényben, amikor túlmelegedett alkatrészeket keresnek). Állítsa be a skálát a Fel és a Le gombbal. A megjelenített hőmérséklet-tartomány így hőképként bővül vagy csökken. A mérőeszköz továbbra is méri a minimum- és maximum-hőmérsékleteket, és a skála végén megjeleníti azokat.
 • ‘Hideg terület keresése’
  Ebben a mérési funkcióban csak a mérési tartományban lévő hidegebb hőmérsékletek jelennek meg hőképként. A hidegebb hőmérsékleteken kívüli területet valódi képként, szürkeárnyalatos színben jeleníti meg, hogy a színes tárgyakat ne lehessen tévesen a hőmérséklethez társítani (pl. kék ablakkeret a hibás szigetelés keresésekor). Állítsa be a skálát a Fel és a Le gombbal. A megjelenített hőmérséklet-tartomány így hőképként bővül vagy csökken. A mérőeszköz továbbra is méri a minimum- és maximum-hőmérsékleteket, és a skála végén megjeleníti azokat.
 • ‘Kézi’
  Ha a hőképen erősen eltérő hőmérsékleteket mérnek (pl. radiátor mint forró tárgy a hőhidak vizsgálatakor), a rendelkezésre álló színeket a maximális és a minimális hőmérséklet közötti tartományban nagyszámú hőmérsékletértékre osztják el. Ez azt eredményezheti, hogy a finom hőmérséklet-különbségek már nem jeleníthetők meg részletesen. A vizsgálandó hőmérséklet-tartomány részletes ábrázolásához a következőképpen járjon el: Miután átváltott a ‘Kézi’ üzemmódra, beállíthatja a maximális vagy minimális hőmérsékletet. Ez lehetővé teszi a releváns hőmérsékleti tartomány beállítását, ahol az apró különbségeket szeretné látni. A ‘A skála visszaállítása’ beállítás automatikusan újra az infravörös érzékelő látómezejében mért értékekhez igazítja a skálát.

Főmenü

A főmenübe való belépéshez először nyomja meg a Func gombot a mérési funkciók eléréséhez. Végül nyomja meg a jobb oldali funkciógombot.

‘Mérés’

 • ‘Emissziós tényező’
  A leggyakoribb anyagok némelyikéhez rendelkezésre állnak tárolt emissziós tényezők. A keresés megkönnyítésére az értékek csoportosítva vannak az emissziós tényezők katalógusában. A ‘Anyag’ menüpontban először válassza ki a megfelelő kategóriát, majd a megfelelő anyagot. A megfelelő emissziós tényező az alatta lévő sorban látható. Ha ismeri a mérendő tárgy pontos emissziós tényezőjét, akkor azt numerikus értékként is megadhatja az ‘Emissziós tényező’ menüpontban. Ha gyakran méri ugyanazokat az anyagokat, 5 emissziós tényezőt menthet el kedvencként, és gyorsan előhívhatja őket a felső sávon keresztül (1-5-ig számozva).
 • ‘Visszavert hőm.’
  Ennek a paraméternek a beállítása javíthatja a mérési eredményt, különösen az alacsony emissziós tényezőjű (= magas visszaverődésű) anyagok esetében. Bizonyos helyzetekben (különösen beltérben) a visszavert hőmérséklet megegyezik a környezeti hőmérséklettel. Ha erősen eltérő hőmérsékletű tárgyak erősen fényvisszaverő tárgyak közelében befolyásolhatják a mérést, akkor ezt az értéket korrigálni kell.

‘Kijelzés’

 • ‘Középpont’
  A pont a hőkép közepén jelenik meg, és az adott ponton mért hőmérsékletértéket mutatja.
 • ‘Melegpont’‘BE’  ⁄ ‘KI’
  A hőkép legforróbb pontját (= mérési képpont) a hőképen egy piros célkereszt jelzi. Ez megkönnyíti a kritikus pontok keresését (pl. laza érintkezőkapocs a kapcsolószekrényben). A legpontosabb mérés érdekében a mérendő tárgyat a kijelző közepére (85 × 64 px) kell fókuszálni. Így a mérendő tárgy megfelelő hőmérsékleti értéke is megjelenik.
 • ‘Hidegpont’‘BE’  ⁄ ‘KI’
  A hőkép leghidegebb pontját (= mérési képpont) a hőképen egy kék célkereszt jelzi. Ez megkönnyíti a kritikus pontok keresését (pl. szivárgások az ablaknál). A legpontosabb mérés érdekében a mérendő tárgyat a kijelző közepére (85 × 64 px) kell fókuszálni.
 • ‘Színskála’‘BE’ ⁄ ‘KI’
  Ebben a menüpontban aktiválhatja vagy deaktiválhatja a színskálát.
 • ‘Átlaghőmérs.’‘BE’ ⁄ ‘KI’
  Az átlaghőmérséklet a hőkép bal felső részén jelenik meg (a hőképen szereplő összes mért érték átlaghőmérséklete). Ez megkönnyítheti a visszavert hőmérséklet meghatározását.

‘Készülék’

 • ‘Nyelv’
  Ebben a menüpontban tudja kiválasztani a kijelző nyelvét.
 • ‘Egység’
  Ebben a menüpontban a hőmérséklet-kijelzés mértékegységét tekintve ‘°C’ és ‘°F’ között válthat (Japánra nem vonatkozik).
 • ‘Idő & dátum’
  A mérőeszközön beállított idő és dátum módosításához lépjen a következő almenübe: ‘Idő & dátum’ . Ebben az almenüben az idő és dátum beállítása mellett ezek formátumát is módosíthatja. Ha ki szeretne lépni a(z) ‘Idő’ és ‘Dátum’ almenüből, nyomja meg a jobb oldali funkciógombot a beállítások mentéséhez, vagy a bal oldali funkciógombot a beállítások elvetéséhez.
 • ‘Kikapcsolási idő’
  Ebben a menüpontban választhatja ki azt az időintervallumot, melynek leteltével a mérőeszköz automatikusan kikapcsol, amennyiben nem nyom meg egyetlen gombot sem. Az automatikus kikapcsolást a(z) ‘Soha’ beállítás kiválasztásával is deaktiválhatja.
 • ‘Magas audiominő.’
  Ebben a menüpontban állíthatja be a hangjegyzet segítségével rögzített hangfájl minőségét. Vegye figyelembe, hogy a magas hangminőség több tárhelyet igényel.
 • ‘Készülékinfok’
  Ebben a menüpontban kérheti le a mérőeszközre vonatkozó információkat. Ott megtalálható a mérőeszköz sorozatszáma és a telepített szoftververzió.
 • ‘Gyári beállítások’
  Ebben a menüpontban állíthatja vissza a mérőeszközt a gyári beállításokra, és végezheti el az adatok végleges törlését. Ez adott esetben több percet vehet igénybe. ‘Tovább’ ideig tartsa lenyomva a jobb oldali gombot az almenübe való lépéshez. Ezt követően nyomja meg a jobb oldali funkciógombot, ha törölni szeretné a fájlokat, vagy a bal oldali funkciógombot, ha meg kívánja szakítani a folyamatot.
Egy menü elhagyásához és a kiindulási képernyőre való visszatéréshez megnyomhatja a Mérés indítása/szünet gombot is.

A mérési eredmények dokumentálása

Mérési eredmények mentése

A bekapcsolást követően a mérőeszköz megkezdi a mérést, és egészen a kikapcsolásig folytatja.
Egy kép mentéséhez irányítsa a kamerát a mérendő tárgyra, és nyomja meg a Mentés gombot. A kép a mérőeszköz belső memóriájában tárolódik. Másik lehetőségként nyomja meg a Mérés indítása/szüneteltetése gombot. A mérés kimerevítésre kerül és megjelenik a kijelzőn. Ez lehetővé teszi a kép alapos megtekintését és a későbbi beállítások elvégzését (pl. a színpaletta beállítását). Ha nem kívánja menteni a kimerevített képet, indítsa újra a mérési üzemmódot a Mérés indítása/szüneteltetése gomb segítségével. Ha a képet a mérőeszköz belső memóriájába kívánja menteni, nyomja meg a Mentés gombot.

Hangjegyzet felvétele

A környezeti feltételek vagy a tárolt hőképre vonatkozó további információk rögzítéséhez hangjegyzetet készíthet. Ez a hőkép és a vizuális kép mellett tárolásra kerül, és később továbbítható.
A jobb dokumentáció érdekében ajánlott hangjegyzet készítése.
A mikrofon a billentyűzet mögött található a mikrofon ikon mellett. Beszéljen a mikrofon irányába. A felvétel időtartama legfeljebb 30 mp lehet.
  A hangjegyzet a galériában kerül rögzítésre. A következőképpen járjon el:
 • Nyomja meg a bal oldali funkciógombot a galériába való belépéshez.
 • Nyomja meg a Func gombot. A felvétel elkezdődik. Jegyezzen fel minden lényeges információt.
 • A felvétel leállításához nyomja meg újra a Func gombot vagy a jobb oldali funkciógombot.
 • A felvétel megszakításához nyomja meg a bal oldali funkciógombot. A hangfelvételt követően meghallgathatja a hangjegyzetet.
 • A felvétel meghallgatásához nyomja meg ismét a Func gombot. A felvétel lejátszásra kerül.
  A lejátszás szüneteltetéséhez nyomja meg a jobb oldali funkciógombot. A szüneteltetett felvétel lejátszásának folytatásához nyomja meg ismét a jobb oldali funkciógombot.
  A lejátszás leállításához nyomja meg a bal oldali funkciógombot.
Új hangjegyzet rögzítéséhez törölje a meglévő hangjegyzetet, majd indítson el egy új felvételt.

Mentett képek lekérdezése

A hőkép mellett a vizuális kép is mentésre került. A lehívásához nyomja meg a Le gombot.
  A mentett hőképek lekérdezéséhez a következőképpen járjon el:
 • Nyomja meg a bal oldali funkciógombot. A kijelzőn most az utoljára mentett fénykép látható.
 • A mentett hőképek közötti váltáshoz nyomja meg a Jobbra vagy a Balra gombot.
A felvett hőképet teljes képernyőn is megjelenítheti a Fel gomb megnyomásával. Teljes képernyős nézetben a címsor kijelzése 3 mp után eltűnik, így a hőkép minden részletét megtekintheti.
A nézetek között a Fel és Le gombokkal lehet váltani.

Mentett képek és hangjegyzetek törlése

A képek adattöredékei a memóriában maradnak, és onnan rekonstruálhatók. A végleges törléshez válassza a főmenüben a ‘Készülék’‘Gyári beállítások’ menüpontot.
  Egyes hőképek vagy az összes hőkép törléséhez váltson át a galéria nézetre:
 • Nyomja meg a jobb oldali funkciógombot a Lomtár ikon alatt. Megnyílik egy almenü. Itt kiválaszthatja, hogy csak az adott képet, csak a hozzá tartozó hangjegyzetet (ha felvett egyet) vagy az összes képet szeretné törölni. Ha csak az adott képet vagy a hangjegyzetet szeretné törölni, erősítse meg a műveletet a Func gomb megnyomásával.
 • Ha az összes képet törölni szeretné, nyomja meg a Func gombot vagy a jobb oldali funkciógombot, erősítse meg a folyamatot a jobb oldali funkciógombbal, vagy szakítsa meg a törlési folyamatot a bal oldali funkciógombbal.

Adatátvitel

Az USB-interfész kizárólag adatátvitelre szolgál. Akkumulátorok vagy más eszközök nem tölthetők az USB-interfészen keresztül.
 1. Nyissa ki az USB-aljzat fedelét.
 2. Az USB-kábelen keresztül csatlakoztassa a kikapcsolt mérőeszköz USB-aljzatát a számítógéphez.
  A mérőeszközt kizárólag egy PC-hez csatlakoztassa az USB-interfészen keresztül. Más eszközökhöz való csatlakoztatáskor a mérőeszköz megsérülhet.
 3. Kapcsolja be a mérőeszközt.
 4. Nyissa meg a fájlböngészőt a számítógépén, majd válassza ki a PT‑C meghajtót. A tárolt fájlok átmásolhatók a mérőeszköz belső memóriájából, áthelyezhetők a számítógépre vagy törölhetők.
 5. Ha befejezte a kívánt műveletet, a standard eljárás szerint válassza le a meghajtót.
  Először mindig jelentkezzen ki a meghajtóval a számítógép operációs rendszeréből (meghajtó kiadása), különben a mérőeszköz belső memóriája megsérülhet.
 6. Ezután a be-/kikapcsoló gombbal kapcsolja ki a mérőeszközt.
 7. Távolítsa el az USB-kábelt, és zárja le az USB-csatlakozó fedelét, hogy megvédje azt a portól vagy a fröccsenő víztől.

Ápolás és karbantartás

FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély behelyezett akku esetén !
 • Minden ápolási és karbantartási munka előtt vegye ki az akkut!
A termék ápolása
 • Óvatosan távolítsa el a rátapadt szennyeződést.
 • Amennyiben van ilyen, akkor száraz, puha kefével óvatosan tisztítsa meg a szellőzőnyílásokat.
 • Csak nedves törlőkendővel tisztítsa a burkolatot. Ne használjon szilikontartalmú ápolószert, mivel az károsíthatja a műanyag alkatrészeket.
 • A termék érintkezőinek tisztításához használjon tiszta, száraz törlőkendőt.
 • A mérőeszközt tartsa mindig tisztán. A szennyezett infravörös érzékelő befolyásolhatja a mérési pontosságot.
 • Ne próbálja éles tárgyakkal eltávolítani a szennyeződéseket az infravörös érzékelőről, a kameráról, a hangszóróról vagy a mikrofonról. Fújja le a port az infravörös érzékelőről és a kameráról. Ne törölje le az infravörös érzékelő és a kamera felületét (karcolásveszély).
A Li‑ion akkuk ápolása
 • Soha ne használja az akkut eltömődött szellőzőnyílásokkal. Óvatosan tisztítsa meg a szellőzőnyílásokat száraz, puha kefével.
 • Ne tegye ki az akkut szükségtelenül por és szennyeződés hatásának. Soha ne tegye ki az akkut nagy mennyiségű nedvességnek (pl. ne merítse vízbe és ne hagyja az esőn).
  Ha egy akku átnedvesedett, akkor azt sérült akkuként kezelje. Különítse el egy nem gyúlékony tartóba, és forduljon a Hilti Szervizhez.
 • Az akkut tartsa távol idegen olajtól és zsírtól. Ne hagyja, hogy az akkun felesleges por és szennyeződés gyűljön össze. Tisztítsa meg az akkut száraz, puha kefével vagy száraz, tiszta törlőkendővel. Ne használjon szilikontartalmú ápolószert, mivel az károsíthatja a műanyag alkatrészeket.
  Ne érjen hozzá az akkuk érintkezőihez, és ne távolítsa el az érintkezőkről a gyárilag felvitt zsírt.
 • Csak nedves törlőkendővel tisztítsa a burkolatot. Ne használjon szilikontartalmú ápolószert, mivel az károsíthatja a műanyag alkatrészeket.
Karbantartás
FIGYELMEZTETÉS
Áramütés veszélye! Az elektromos alkatrészek nem szakszerű javítása súlyos sérülésekhez és égési sérülésekhez vezethet.
 • A gép elektromos részeit csak szakképzett villamossági szakember javíthatja.
 • Rendszeresen ellenőrizze a látható részeket sérülés, illetve a kezelőelemeket kifogástalan működés szempontjából.
 • Sérülések és/vagy funkciózavar esetén ne működtesse a terméket. Haladéktalanul javíttassa meg a terméket egy Hilti Szervizben.
 • Ápolási és karbantartási munkák után állítson vissza minden védőfelszerelést, és ellenőrizze azok kifogástalan működését.
A biztonságos üzemelés érdekében csak eredeti pótalkatrészeket, fogyóanyagokat és tartozékokat használjon. A Hilti által engedélyezett pótalkatrészeket, fogyóanyagokat és tartozékokat termékéhez megtalálja a Hilti Store helyeken vagy az alábbi címen: www.hilti.group

Gombelem cseréje

Annak érdekében, hogy a mérőeszközben tárolni tudja az időt, az eszköz gombelemmel van felszerelve. Ha a gombelem lemerült, ki kell cserélni.
Image alternative
 1. Oldja a gombelemtartó csavarját.
  • A csavar rögzítve van a gombelemtartóhoz.
 2. Húzza ki a gombelemtartót a nyílásából (szükség esetén használjon megfelelő szerszámot).
 3. Távolítsa el az üres gombcellát, majd helyezzen be egy újat. Ügyeljen a helyes polaritásra. A gombelemtartón lévő “+” jelnek és a gombelem pozitív pólusának láthatóan egyeznie kell.
 4. Helyezze vissza a gombelemtartót a nyílásába. Ügyeljen arra, hogy a gombelemtartó előírásszerűen és teljesen be legyen helyezve, különben nem biztosított a por és a fröccsenő víz elleni védelem.
 5. Húzza meg kézzel a csavart a gombelemtartón.

Hilti méréstechnikai szerviz

A Hilti méréstechnikai szerviz elvégzi a készülék ellenőrzését, eltérés esetén visszaállítja az értékeket, majd ismét bevizsgálja, hogy a mérőszerszám megfelel-e a specifikációnak. Azt, hogy a készülék a vizsgálat időpontjában megfelel-e a specifikációnak, a szerviz írásban igazolja a szerviztanúsítvánnyal. A következőket javasoljuk:
 • A használatnak megfelelően kiválasztható egy megfelelő ellenőrzési időköz.
 • A készülék rendkívüli igénybevétele után, fontosabb munkák előtt, de legalább évente egyszer ellenőriztesse a készüléket a Hilti méréstechnikai szervizzel.
A Hilti méréstechnikai szerviz általi bevizsgálás nem mentesíti a felhasználót a mérőszerszám használat előtti és utáni ellenőrzése alól.

Szállítás és tárolás

Az akkumulátoros kéziszerszámok és az akkumulátorok szállítása
  VIGYÁZAT
  Nem szándékos indítás szállításkor !
 • A terméket mindig behelyezett akku nélkül szállítsa.
 • Vegye ki az akkukat.
 • Az akkukat soha ne szállítsa ömlesztve. A szállítás során az akkukat a túl nagy ütődéstől és rezgéstől védeni kell, minden vezetőképes anyagtól és a többi akkumulátortól el kell választani, hogy más akkumulátorpólussal ne kerülhessenek érintkezésbe, és ne okozhassanak rövidzárlatot. Vegye figyelembe az akkukra vonatkozó helyi szállítási előírásokat.
 • Az akkukat tilos postával küldeni. Forduljon szállítmányozóhoz, ha sértetlen akkukat szeretne küldeni.
 • Minden használat előtt, illetve hosszabb szállítás előtt és után ellenőrizze az akkumulátor és a termék sértetlenségét.
Az akkumulátoros kéziszerszámok és az akkumulátorok tárolása
  FIGYELMEZTETÉS
  Véletlen károsodás hibás vagy kifolyó akkuk miatt. !
 • A terméket mindig behelyezett akku nélkül tárolja.
 • A terméket és az akkukat száraz, hűvös helyen tárolja. Vegye figyelembe a műszaki adatok alatt megadott hőmérsékleti határértékeket.
 • Az akkukat ne a töltőkészüléken tárolja. A töltési folyamatot követően az akkumulátort mindig vegye le a töltőkészülékről.
 • Soha ne tárolja az akkut tűző napon, hőforráson vagy üveglap mögött.
 • A terméket és az akkut úgy tárolja, hogy azokhoz gyermekek, valamint illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá.
 • Minden használat előtt, illetve hosszabb idejű tárolás előtt és után ellenőrizze az akkumulátor és a termék sértetlenségét.

Hibakeresés

Az ebben a táblázatban fel nem sorolt, illetve olyan hibák esetén, amelyeket saját maga nem tud megjavítani, kérjük, forduljon a Hilti Szervizhez.
Üzemzavar
Lehetséges ok
Megoldás
A terméket nem lehet bekapcsolni.
Lemerült az akkumulátor
 • Cserélje ki az akkut, vagy töltse fel az üres akkut.
Az akku nincs teljesen betolva.
 • Az akkut hallható kattanással reteszelje be.
Az akku nem rögzül hallható kattanással.
Az akku retesze elszennyeződött.
 • Tisztítsa meg a reteszét, majd helyezze vissza az akkut.
Image alternative
A mérőeszköz túl meleg vagy túl hideg.
A mérőeszköz túl meleg vagy túl hideg. A mérőeszköz rövid idő után automatikusan kikapcsol.
 • Hagyja akklimatizálódni a mérőeszközt.
 • Végül kapcsolja vissza a mérőeszközt.
Image alternative
Az akku túl meleg vagy túl hideg.
Az akku túl meleg vagy túl hideg. A mérőeszköz rövid idő után automatikusan kikapcsol.
 • Hagyja az akkut akklimatizálódni, vagy cserélje ki.
 • Végül kapcsolja vissza a mérőeszközt.
Image alternative
A memória megtelt / hibás.
A képmemória megtelt.
 • Szükség esetén vigye át a képeket egy másik adathordozóra (pl. számítógépre). Ezután törölje a képeket a belső memóriából.
A képmemória hibás.
 • Formázza a belső memóriát az összes kép törlésével. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a Hilti Szervizhez.
Image alternative
A mérőeszköz nem csatlakoztatható számítógéphez.
A mérőeszközt nem ismeri fel a számítógép.
 • Ellenőrizze, hogy a számítógépen lévő illesztőprogram naprakész-e. Előfordulhat, hogy a számítógépen az operációs rendszer újabb verziójára van szükség.
USB-csatlakozó vagy USB-kábel hibás.
 • Ellenőrizze a kapcsolatot egy másik USB-kábellel.
 • Ellenőrizze, hogy a mérőeszköz csatlakoztatható-e egy másik számítógéphez.
 • Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a Hilti Szervizhez.
Image alternative
A gombelem lemerült.
A gombelem lemerült.
 • Cserélje ki a gombelemet.
 • Erősítse meg a módosítást.
Image alternative
A mérőeszköz hibás.
A mérőeszköz hibás.
 • Forduljon a Hilti Szervizhez.

Ártalmatlanítás

FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély a szakszerűtlen ártalmatlanítás miatt! Egészségkárosodás veszélye a kilépő gázok és folyadékok miatt.
 • Sérült akkut ne küldjön csomagküldő szolgálattal!
 • A csatlakozókat nem vezető anyaggal fedje le a rövidzárlat elkerülése érdekében.
 • Az akkukat úgy ártalmatlanítsa, hogy azok ne kerülhessenek gyermekek kezébe.
 • Az akkut Hilti Store -ban ártalmatlanítsa, vagy forduljon az illetékes hulladéklerakóhoz.
Image alternative A Hilti termékek nagyrészt újrahasznosítható anyagokból készülnek. Az újrahasznosítás előtt az anyagokat gondosan szét kell válogatni. A Hilti sok országban már visszaveszi használt gépét újrahasznosítás céljára. Kérdezze meg a Hilti ügyfélszolgálatot vagy kereskedelmi tanácsadóját.
Image alternative
 • Az elektromos kéziszerszámokat, elektromos készülékeket és akkukat ne dobja a háztartási szemétbe!

Gyártói garancia

 • A jótállás feltételeire vonatkozó kérdéseivel forduljon a helyi Hilti partneréhez.

FCC-tudnivalók (csak az USA esetén) / IC-tudnivalók (csak Kanada esetén)

Ez a készülék a tesztek során betartotta a 15. fejezetben, a B osztályú digitális készülékekre megadott FCC-rendelkezések határértékeit. Ezek a határértékek a lakóterületen történő alkalmazáskor elegendő védelmet nyújtanak a zavaró sugárzással szemben. Az ilyen jellegű készülékek nagyfrekvenciát hoznak létre és használnak, és azt ki is sugározhatják. Ezért, ha nem az útmutatásnak megfelelően alkalmazzák és üzemeltetik őket, zavarhatják a rádióvételt.
Azonban nem garantálható, hogy bizonyos alkalmazásoknál mégsem lépnek fel zavarok. Amennyiben ez a készülék zavarja a rádió- vagy televízióvételt, ami a készülék ki- és bekapcsolásával állapítható meg, a felhasználó a zavart a következő intézkedésekkel köteles elhárítani:
 • Állítsa be újra, vagy helyezze át a vevőantennát.
 • Növelje meg a távolságot a készülék és a vevő között.
 • Csatlakoztassa a készüléket olyan áramkörre, ami a vevőétől független.
 • Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy egy tapasztalt rádió- és televíziótechnikustól.
Ez a folyamat megfelel az FCC‑rendelkezés 15. paragrafusának és az ISED RSS-210 részének.
Az üzembe helyezésre a következő két feltétel vonatkozik:
 • Ez a készülék nem hozhat létre káros sugárzást.
 • A készüléknek el kell viselnie minden sugárzást, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt műveleteket okoznak.
Azok a módosítások, melyeket a Hilti nem engedélyez kifejezetten, korlátozhatják a felhasználónak a készülék üzemeltetésére vonatkozó jogát.
Responsible party
Hilti, Inc.
7250 Dallas Parkway, Suite 1000
US-Plano, TX 75024
www.hilti.com

További információk

A termék tartozékaira, rendszertartozékaira vonatkozó és egyéb kiegészítő információt itt talál.

RoHS (Veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozásáról szóló irányelv)
Image alternative
Ez a táblázat a kínai piacra vonatkozik.
Image alternative
Ez a táblázat a tajvani piacra vonatkozik.

Hilti Li‑ion akkuk

Biztonsági és használati utasításokEbben a dokumentumban az akku alatt újratölthető Hilti Li-ion akkukat értünk, amelyekben több Li-ion cella van összezárva. Hilti elektromos kéziszerszámokhoz készültek, és csak ezekkel használhatók. Csak eredeti Hilti akkut használjon!
LeírásHilti akkuk cellakezelő és cellavédő rendszerekkel vannak felszerelve.
Az akkuk lítium-ion töltéstároló anyagot tartalmazó cellákból épülnek fel, amelyek nagyon specifikus energiasűrűséget tesznek lehetővé. Li-ion celláknál csak nagyon kis mértékben érvényesül a memóriaeffektus, azonban igen érzékenyek az erőszakos behatásokra, mélykisülésre vagy a magas hőmérsékletre.
A Hilti akkukhoz engedélyezett termékek a Hilti Store -ban vagy a következő weboldalon találhatók: www.hilti.group
Biztonság
 • A Li-ion akkuk biztonságos kezelésére és használatára vegye figyelembe a következő biztonsági tudnivalókat. Ezek figyelmen kívül hagyása bőrirritációt, súlyos korrozív sérülést, kémiai égési sérülést, tüzet és/vagy robbanást okozhat.
 • A sérülések elkerülése és ez egészségre erősen ártalmas folyadékok kifolyásának megakadályozására odafigyeléssel használja az akkut!
 • Az akkuk semmi esetre sem módosíthatók vagy manipulálhatók!
 • Az akkut tilos szétszedni, összepréselni, 80 °C fölé hevíteni vagy elégetni.
 • Ne használjon vagy töltsön olyan akkut, amelyet ütés ért, vagy egyéb más módon sérült. Rendszeresen ellenőrizze az akkukat sérülés szempontjából.
 • Soha ne használjon újrafelhasznált vagy javított akkukat.
 • Az akkut vagy akkumulátoros elektromos kéziszerszámot soha ne használja ütőszerszámként.
 • Az akkukat soha ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, magas hőmérsékletnek, szikraképződésnek vagy nyílt lángnak. Ezek robbanást okozhatnak.
 • Ne érintse ujjal, szerszámmal, ékszerrel vagy egyéb elektromosan vezető tárgyakkal az akkumulátor pólusait. Ez az akku sérülését okozhatja, valamint anyagi károkhoz és sérülésekhez vezethet.
 • Tartsa távol az akkumulátort esőtől, nedvességtől és folyadékoktól. A behatoló folyadék rövidzárlatot, áramütést, égési sérülést, tüzet és robbanást okozhat.
 • Csak az ehhez az akkumulátortípushoz tervezett töltőkészülékeket és elektromos kéziszerszámokat használja. Ehhez vegye figyelembe a megfelelő használati utasítás adatait.
 • Ne használjon és ne tárolja az akkut robbanásveszélyes környezetben.
 • Ha érintésre túl forró az akku, akkor lehet, hogy meghibásodott. Állítsa az akkut egy látható, nem gyúlékony helyre, éghető anyagoktól elegendő távolságra. Hagyja lehűlni az akkut. Amennyiben egy óra elteltével még mindig túl forró az akku érintésre, akkor meghibásodott. Járjon el az Intézkedések akkumulátortűz esetén c. fejezet utasításai szerint.
Tennivalók sérült akkuk esetén
 • Mindig a Hilti Szervizzel lépjen kapcsolatba, ha az akkumulátor sérült.
 • Ne használjon akkut, ha folyadék szivárog belőle.
 • Kilépő folyadék esetén kerülje a közvetlen érintkezést a bőrrel és a szemmel. Mindig viseljen védőkesztyűt és védőszemüveget az akkufolyadék kezelése során.
 • A kifolyt akkumulátorfolyadék eltávolításához használjon ehhez engedélyezett tisztítószert. Vegye figyelembe az akkumulátorfolyadékra vonatkozó helyi ártalmatlanítási előírásokat.
 • A sérült akkut helyezze nem éghető tartályba, fedje el száraz homokkal, mészkőporral (CaCO3) vagy szilikáttal (vermikulit). Ezután a fedelet zárja le légmentesen, és a tartályt tartsa távol éghető gázoktól, folyadékoktól és tárgyaktól.
 • A tartályt Hilti Store -ban ártalmatlanítsa, vagy forduljon az illetékes hulladéklerakóhoz. Vegye figyelembe a sérült akkukra vonatkozó helyi szállítási előírásokat!
Teendők működésképtelen akku esetén
 • Figyelje az akkuk normálistól eltérő működését, a hibás töltést vagy a szokatlanul hosszú töltési időt, az érezhető teljesítménycsökkenést, szokatlan LED működést és a kilépő folyadékokat. Ezek mind belső problémára utalnak.
 • Ha belső akkuproblémára gyanakszik, lépjen kapcsolatba a Hilti Szervizzel.
 • Ha az akku már nem működik, folyadék szivárog belőle, vagy már nem tölthető, akkor az akkut ártalmatlanítani kell. Lásd a Karbantartás és ártalmatlanítás c. fejezetet.
Intézkedések akkumulátortűz esetén
  FIGYELMEZTETÉS
  Akkumulátorégés miatti veszély! Az égő akkumulátor veszélyes és robbanásveszélyes folyadékokat és gőzöket bocsát ki, ami korróziós sérülést, égési sérülést és robbanást okozhat.
 • Akkumulátortűz oltásakor viseljen személyi védőfelszerelést.
 • Gondoskodjon a megfelelő szellőztetésről, hogy a veszélyes és robbanásveszélyes gőzök elillanhassanak.
 • Intenzív füstképződés esetén azonnal hagyja el a helyiséget.
 • A légutak irritációja esetén keressen fel orvost.
 • Mielőtt megpróbálkozna az oltással, hívja fel a tűzoltóságot.
 • Az akkumulátortüzet csak vízzel oltsa a lehető legnagyobb távolságból. A porral oltók és oltókendők Li-ion akkuk esetén hatástalanok. A környezeti tüzek normál oltóanyaggal leküzdhetők.
 • Ne kíséreljen meg nagy mennyiségű égő akkut mozgatni. A nem érintett anyagokat távolítsa el az akku közvetlen környezetéből, és így szigetelje el az érintett akkukat.
Nem lehűlt, füstölgő vagy égő akku esetében:
 • Tegye lapátra, és dobja egy vízzel teli vödörbe. A hűtő hatás megakadályozza a tűz átterjedését azokra a cellákra, amelyek hőmérséklete még nem érte el a gyulladást eredményező kritikus hőmérsékletet.
 • Hagyja az akkumulátort legalább 24 órára a vödörben, míg az teljesen le nem hűl.
 • Lásd a Tennivalók sérült akkuk esetén c. fejezetet.
Szállításra és tárolásra vonatkozó adatok
 • Környezeti hőmérséklet: -17 °C és +60 °C / 1 °F és 140 °F között.
 • Tárolási hőmérséklet: -20 °C és +40 °C / -4 °F és 104 °F között.
 • Az akkukat ne a töltőkészüléken tárolja. A töltési folyamatot követően az akkumulátort mindig vegye le a töltőkészülékről.
 • Az akkukat lehetőleg hűvös és száraz helyen tárolja. A hűvös helyen történő tárolás növeli az akkumulátor üzemidejét. Soha ne tárolja az akkumulátort tűző napon, fűtőtesten és üveglap mögött.
 • Az akkukat tilos postával küldeni. Forduljon szállítmányozóhoz, ha sértetlen akkukat szeretne küldeni.
 • Az akkukat soha ne szállítsa ömlesztve. A szállítás során az akkukat a túl nagy ütődéstől és rezgéstől védeni kell, minden vezetőképes anyagtól és a többi akkumulátortól el kell választani, hogy más akkumulátorpólussal ne kerülhessenek érintkezésbe, és ne okozhassanak rövidzárlatot. Vegye figyelembe az akkukra vonatkozó helyi szállítási előírásokat.
Karbantartás és ártalmatlanítás
 • Az akkut tartsa száraz, tiszta, olaj- és zsírmentes állapotban. Kerülje a por és szennyeződés szükségtelen lerakódását az akkumulátorra. Tisztítsa meg az akkut száraz, puha ecsettel vagy tiszta, száraz törlőkendővel.
 • Soha ne üzemeltesse az akkumulátort eldugult szellőzőnyílásokkal. Óvatosan tisztítsa meg a szellőzőnyílásokat száraz, puha kefével.
 • Idegen tárgyakkal ne nyúljon az akkumulátor belső részeihez.
 • Ne hagyja, hogy nedvesség kerüljön az akkuba. Ha nedvesség hatolt az akkuba, akkor kezelje sérült akkuként, és szigetelje el nem éghető tartályban.
 • Lásd a Tennivalók sérült akkuk esetén c. fejezetet.
 • Szakszerűtlen ártalmatlanítás esetén a kilépő gázok és folyadékok miatt egészségkárosító hatás jöhet létre. Az akkut Hilti Store -ban ártalmatlanítsa, vagy forduljon az illetékes hulladéklerakóhoz. Vegye figyelembe a sérült akkukra vonatkozó helyi szállítási előírásokat!
 • Az akkukat ne dobja a háztartási szemétbe.
 • Az akkukat úgy ártalmatlanítsa, hogy azok ne kerülhessenek gyermekek kezébe. A csatlakozókat nem vezető anyaggal fedje le a rövidzárlat elkerülése érdekében.