Nyelv

DWP 10

Eredeti használati utasítás

A dokumentáció adatai

A dokumentumról

 • Üzembe helyezés előtt olvassa el ezt a dokumentumot. Ez a biztonságos munkavégzés és a hibamentes kezelés előfeltétele.
 • Vegye figyelembe a dokumentumban és a terméken található biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket.
 • Ezt a használati utasítást mindig tárolja a termék közelében, és a gépet csak ezzel az utasítással együtt adja tovább harmadik személynek.

Szimbólumok

A jelen dokumentumban használt szimbólumok
Image alternative Használat előtt olvassa el a használati utasítást
Image alternative Alkalmazási útmutatók és más hasznos információk
Image alternative Újrahasznosítható anyagokkal való bánásmód
Szimbólumok a terméken
Image alternative Olvassa el a használati utasítást
Image alternative Maximális üzemi nyomás
Image alternative Töltési mennyiség
Image alternative CE-szám

Termékinformációk

A Image alternative termékeket kizárólag szakember általi használatra szánták és a gépet csak engedéllyel rendelkező, szakképzett személy használhatja, javíthatja. Ezt a személyt minden lehetséges kockázati tényezőről tájékoztatni kell. A termék és tartozékai könnyen veszélyt okozhatnak, ha nem képzett személy dolgozik velük, vagy nem rendeltetésszerűen használják őket.
A típusjelölés és a sorozatszám a típustáblán található.
 • Jegyezze fel a sorozatszámot a következő táblázatba. Amennyiben kérdéssel fordul a képviseletünkhöz vagy a szervizhez, szüksége lesz ezekre a termékadatokra.
  Termékadatok
  Vízadagoló
  DWP 10
  Generáció:
  1.
  Sorozatszám:

Biztonság

Biztonsági tudnivalók

 • Soha ne végezzen módosításokat vagy változtatásokat a terméken.
 • Soha ne végezzen módosításokat vagy változtatásokat a biztonsági szelepen.
 • Gyerekek és fiatalok a terméket nem használhatják.
 • Soha ne töltsön bele hidrogén-peroxidot vagy más, oxigént leadó anyagot.
 • A túlnyomásos víztartály anyagaival való érintkezés során robbanásszerű nyomásnövekedés fordulhat elő.
 • Győződjön meg arról, hogy a vízadagolót nem melegítik fel a maximális üzemi hőmérsékleten túl.
 • Ha a maximális üzemi hőmérsékleten túl melegítik a tartályt, akkor robbanásszerűen megnőhet a nyomás.
 • Szivattyúk esetében mindig ellenőrizze a nyomásmérőt a max. üzemi nyomás túllépésének elkerülése érdekében.
 • Naponta ürítse le a tartályt használat után.
 • Ügyeljen rá, hogy a tartályban soha nem maradjon vissza anyag.
 • A terméket száraz helyen, gyermekek, valamint illetéktelen személyek számára nem hozzáférhető módon tárolja.

Leírás

Termékáttekintés

Image alternative
 1. Tartály
 2. Töltési mennyiség kijelzése
 3. Szúrótüske
 4. Nyomásmérő
 5. Biztonsági szelep
 6. Szivattyú
 7. Dugós csőkapcsoló golyós csappal
 8. Tömlő
 9. Csőkapcsoló tömlőhöz
 10. Leeresztőnyílás

Rendeltetésszerű géphasználat

Az itt ismertetett termék hűtő- és öblítőfolyadékok kivezetésére szolgáló túlnyomásos víztartály fúrókészülékekhez, betonfűrészekhez vagy darabolókhoz. Folyadékként alapvetően vizet használ a rendszer.

Lehetséges hibás használat

A termék nem használható a következőkhöz:
 • gyúlékony folyadékok
 • hidrogén-peroxid és hasonló anyagok, amelyek oxigént adnak le
 • maró hatású anyagok (bizonyos fertőtlenítő- és impregnálószerek, savak, lúgok)
 • ammóniatartalmú folyadékok
 • oldószerek és oldószertartalmú folyadékok
 • nyúlós, ragacsos vagy maradékot képző anyagok (pl. festékek és zsírok)
 • élelmiszeriparban való alkalmazásra
A termék semmi esetre sem használható:
 • külső nyomásforrásokkal
 • folyadékok tárolására és őrzésére
 • szemöblítésre

Szállítási terjedelem

Tartály szivattyúval, tömlővel és csatlakozókkal, valamint használati utasítással.
A termékéhez jóváhagyott további rendszertartozékokat a Hilti Store helyeken vagy a következő oldalon talál: www.hilti.group | USA: www.hilti.com

Műszaki adatok

A tartály anyaga poliészterbevonatú acél.
Önsúly
5,2 kg
Teljes űrtartalom
13 ℓ
Maximális töltési mennyiség
10 ℓ
Műszaki maradványmennyiség
0,03 ℓ
Maximális üzemi nyomás
6 bar
Maximális üzemi hőmérséklet
40 ℃

A munkahely előkészítése

Vízadagoló összeszerelése

Image alternative
 1. Összeszerelése előtt ellenőrizze a tartály, a szivattyú és a tömlő épségét.
 2. Dugja be a tömlőt a leeresztőnyílásba [1].
 3. Szivattyúval töltse fel az üres vízadagolót 2 bar nyomásra [2].
  • 30 percen belül a nyomás max. 0,5 bar értékkel csökkenhet!
 4. Ellenőrzés céljából húzza meg a biztonsági szelep piros színű gombját [3].
  • A nyomásnak távoznia kell.

Vízadagoló feltöltése

Image alternative
 1. Töltse fel a vizet a tartályba [1].
 2. Ellenőrizze a tömlőn a töltési szintet [2].
 3. Vezesse el többször az átlátszó tömlőt a tartály mellett, fentről lefelé [3].
  • A tömlőben és a tartályban lévő folyadékszint kiegyenlítődik. A tömlőben látható folyadékszint megfelel a tartályban lévő töltési szintnek, amely a skálán leolvasható.

Vízadagoló előkészítése

Image alternative
 1. Csavarja be a szivattyút a tartályba [1].
 2. Nyomja lefelé a szivattyú markolatát, majd fordítsa el az óramutató járásával egyezően (jobbra) [2].
  • Ekkor kireteszeli a szivattyú markolatát.
 3. Hozzon létre kb. 2 bar nyomást a tartályban [3].
  • A maximális nyomás nem haladhatja meg a 6 bar értéket (a nyomásmérőn piros vonal jelzi). A maximális nyomás túllépése esetén működésbe lép a biztonsági szelep és leereszti a túlnyomást.
 4. Nyomja lefelé a szivattyú markolatát, majd fordítsa el az óramutató járásával ellentétesen (balra).
  • Ezzel reteszelte a szivattyút.

Használat

Image alternative
 1. Kösse össze a túlnyomásos víztartály csőcsatlakozóját a csőkapcsolóval [1].
 2. Működtesse a golyós csapot.
  • Megindul a folyadék beömlése.
  • A folyadékmennyiség a golyós csappal szabályozható.
 3. Szivattyúval töltse után, ha a nyomás 1 bar alá csökken [2].
 4. Az üres tartályt töltse fel.

Használat után

Image alternative
 1. Húzza fel és tartsa meg addig a biztonsági szelep piros színű gombját, míg a tartály nyomásmentes nem lesz.
 2. Zárja el a golyós csapot, és válassza le a csőcsatlakozót és a csőkapcsolót [1].
 3. Reteszelje a szivattyú markolatát.
 4. Csavarja ki a szivattyút a tartályból.
 5. Ürítse ki a maradék mennyiséget a tartályból.
 6. Nedves kendővel törölje le a vízadagolót.
 7. Tekerje körbe a tömlőt a tartály körül, és dugja rá a csőcsatlakozót a vízadagoló szúrótüskéjére [2].
 8. Szárításhoz és tároláshoz száraz, napfénytől védett és rozsdamentes környezetbe helyezze el a vízadagolót.

Ápolás és karbantartás

Ápolási és karbantartási munkálatok

Image alternative
 1. Rendszeresen ellenőrizze a készüléket.
  • Javasoljuk, hogy 2 évente végezzen külső és 5 évente belső vizsgálatot, valamint 10 évente szakértővel ellenőriztesse a készülék stabilitását.
 2. Szerelje szét a szivattyút [1], és kenje meg zsírral az O-gyűrűket [a] és a tömítőgallért [b].
 3. A karbantartást 50 használat után, de legalább évente egyszer végezze el!
  A biztonságos üzemelés érdekében csak eredeti pótalkatrészeket és fogyóanyagokat használjon. Az általunk engedélyezett pótalkatrészeket, fogyóanyagokat és tartozékokat termékéhez megtalálja a Hilti Store helyeken vagy az alábbi címen: www.hilti.group .

Segítség zavarok esetén

Az ebben a táblázatban fel nem sorolt zavarok, illetve olyan zavarok esetén, amelyeket saját maga nem tud megjavítani, kérjük, forduljon a Hilti Szervizhez.

Hibák táblázata

Üzemzavar
Lehetséges ok
Megoldás
A vízadagolóban nem jön létre nyomás
A szivattyú nincs stabilan felcsavarozva
 • Csavarozza fel stabilan a szivattyút.
A szivattyú O-gyűrűje meghibásodott
 • Ha szükséges, javíttassa meg a gépet a Hilti Szervizben.
A tömítőgallér meghibásodott
 • Ha szükséges, javíttassa meg a gépet a Hilti Szervizben.
Fent folyadék távozik a szivattyúból
A szeleptányér elszennyeződött vagy meghibásodott
 • Tisztítsa meg a szeleptányért, vagy javíttassa meg a készüléket a Hilti Szervizben.
A biztonsági szelep túl korán ereszti le a nyomást
A biztonsági szelep meghibásodott
 • Ha szükséges, javíttassa meg a készüléket a Hilti Szervizben.
A nyomásmérő nem jelzi ki a tartály nyomását
A nyomásmérő meghibásodott
 • Ha szükséges, javíttassa meg a gépet a Hilti Szervizben.

Ártalmatlanítás

Image alternative Ezt a terméket ne dobja ki a háztartási hulladékba!
A Hilti gépek nagyrészt újrahasznosítható anyagokból készülnek. Az újrahasznosítás előtt az anyagokat gondosan szét kell válogatni. A Hilti sok országban már visszaveszi használt gépét újrahasznosítás céljára. Kérdezze meg a Hilti ügyfélszolgálatot vagy kereskedelmi tanácsadóját.

Gyártói információk

A 3585 gyártási sorozatú HILTI DWP10 termékek teljesítik a nyomástartó készülékekre vonatkozó 2014/68/EU irányelv követelményeit és CE-jelöléssel vannak megjelölve.
Kérjük, a jótállás feltételeire vonatkozó kérdéseivel forduljon a helyi Hilti partneréhez.