Nyelv

DC-EX 125/5"M

Eredeti használati utasítás

A dokumentáció adatai

A dokumentumról

 • Üzembe helyezés előtt olvassa el ezt a dokumentumot. Ez a biztonságos munkavégzés és a hibamentes kezelés előfeltétele.
 • Vegye figyelembe a dokumentumban és a terméken található biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket.
 • Ezt a használati utasítást mindig tárolja a termék közelében, és a gépet csak ezzel az utasítással együtt adja tovább harmadik személynek.

Jelmagyarázat

Figyelmeztetések

A figyelmeztetések a termék használata során előforduló veszélyekre hívják fel a figyelmet. A következő figyelmeztetéseket használjuk:
VESZÉLY
VESZÉLY !
 • Súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezető közvetlen veszély esetén.
FIGYELMEZTETÉS
FIGYELMEZTETÉS !
 • Ezzel a szóval hívjuk fel a figyelmet egy olyan lehetséges veszélyre, amely súlyos személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.
VIGYÁZAT
VIGYÁZAT !
 • Ezzel a szóval hívjuk fel a figyelmet egy lehetséges veszélyhelyzetre, amely személyi sérüléshez vagy anyagi kárhoz vezethet.

A dokumentációban használt szimbólumok

A következő szimbólumokat használjuk a jelen dokumentációban:
Image alternative Használat előtt olvassa el a használati utasítást
Image alternative Alkalmazási útmutatók és más hasznos tudnivalók
Image alternative Újrahasznosítható anyagokkal való bánásmód
Image alternative Az elektromos gépeket és akkukat ne dobja a háztartási szemétbe

Az ábrákon használt szimbólumok

Az ábrákon a következő szimbólumokat használjuk:
Image alternative Ezek a számok a jelen utasítás elején található ábrákra vonatkoznak
Image alternative A számozás a munkalépések sorrendjét mutatja képekben, és eltérhet a szövegben található munkalépések számozásától
Image alternative Az áttekintő ábrában használt pozíciószámok a termék áttekintésére szolgáló szakasz jelmagyarázatában lévő számokra utalnak
Image alternative Ez a jel hívja fel a figyelmét arra, hogy a termék használata során különös odafigyeléssel kell eljárnia.

Termékhez kötődő szimbólumok

Szimbólumok

Kiegészítőleg a következő szimbólumokat használjuk:
Image alternative A gép üzemeltetése során mindig viseljen védőszemüveget.
Image alternative A gép üzemeltetése során mindig viseljen fülvédőt.
Image alternative A gép üzemeltetése során mindig viseljen védőkesztyűt.

Termékinformációk

A Image alternative termékeket kizárólag szakember általi használatra szánták és a gépet csak engedéllyel rendelkező, szakképzett személy használhatja, javíthatja. Ezt a személyt minden lehetséges kockázati tényezőről tájékoztatni kell. A termék és tartozékai könnyen veszélyt okozhatnak, ha nem képzett személy dolgozik velük, vagy nem rendeltetésszerűen használják őket.
A típusjelölés és a sorozatszám a típustáblán található.
 • Jegyezze fel a sorozatszámot a következő táblázatba. Amennyiben kérdéssel fordul a képviseletünkhöz vagy a szervizhez, szüksége lesz ezekre a termékadatokra.
  Termékadatok
  Védőburkolat
  DC-EX 125/5"M
  Generáció:
  01
  Sorozatszám:

Biztonság

Biztonsági tudnivalók

Image alternative FIGYELMEZTETÉS! Olvassa el a jelen dokumentáció összes biztonsági tudnivalóját és utasítását, valamint a géphez engedélyezett gépek biztonsági útmutatóit. A biztonsági tudnivalók és utasítások betartásának elmulasztása áramütéshez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérüléshez vezethet.
Őrizzen meg minden biztonsági tudnivalót és utasítást a jövőbeni használathoz.
 • Viseljen személyi védőfelszerelést, és mindig viseljen védőszemüveget.
 • Használjon olyan légzőmaszkot, amely távol tartja az arctól és a légutaktól a munkák során keletkező maradék port.
 • Felszerelt burkolat esetén is mindig használja az engedélyezett Hilti gép oldalsó markolatát.
 • A szerszámcsere során viseljen védőkesztyűt.

Leírás

Termékáttekintés

Image alternative
 1. Összekötő darab
 2. Reteszelő kapcsoló
 3. Elülső pofa (clip)
 4. Csúszósaru vágási pozíció jelöléssel
 5. Zárópecek
 6. Csúszószán
 7. Szabadonfutó kerekek
 8. Fedél
 9. Forgásirányt mutató nyíl
 10. Oldalmarkolat becsavarási helye
 11. Hátfal
 12. Csúszószán
 13. Helyzetjelölés a sarokcsiszoló illesztéséhez
 14. Mélységütköző-skála
 15. Rögzítőcsavar
 16. Forgásirány-mutató a sarokcsiszoló elfordításához

Résadapterkészlet (tartozék)

Image alternative
 1. Távtartó adapter
 2. 3 mm­es távtartótárcsa
 3. 6 mm­es távtartótárcsa
 4. Kitörőszerszám

Rendeltetésszerű géphasználat

A DC‑EX 125/ 5" M horonyvágó­védőburkolat Hilti -porszívóval kombinálva ásványi aljazatok, különösen 125 mm / 5" téglafal koronggal történő darabolására és horonyvágására szolgál. A DC‑EX 125/ 5" M horonyvágó-védőburkolat kizárólag az AG 500 11S, AG500 13D, AG 125-13S és AG 125-19SE sarokcsiszolóval történő, víz nélküli használatára alkalmas.

Szállítási terjedelem

Vágó védőburkolata
A termékéhez jóváhagyott további rendszertartozékokat a Hilti Store helyen vagy a következő oldalon talál: www.hilti.group

Műszaki adatok

Műszaki adatok


DC-EX 125/5"M
Tömeg
1,35 kg
Korongátmérő
125 mm
Vágásszélesség két tárcsa használata esetén
25 mm
Maximális vágásmélység
28 mm

Gyémánt darabolótárcsák


Gyémánt darabolótárcsa
Alkalmazás
Daraboló köszörülés, horonyvágás
Rövidítés
DC‑D
Aljzat
ásványi

Üzembe helyezés

Védőburkolat felszerelése

Image alternative
 1. Úgy helyezze fel a védőburkolatot az orsónyakra, hogy a gépen és a védőburkolaton található mindkét háromszögjelölés egybeessen.
 2. A védőburkolat kívánt munkavégzés pozícióba történő állításához döntse meg a gépet sugárirányban, és ugyanakkor működtesse a sarokcsiszolón található fogantyút.
  • A fogantyú hallható módon bereteszel.

Védőburkolat felnyitása

Image alternative
 1. Nyomja meg a zárópecket.
 2. Nyissa fel az elülső pofát.
 3. Működtesse a reteszelő kapcsolót.
 4. Nyissa fel a védőburkolatot.

Gyémánt darabolótárcsa felszerelése horonyvágáshoz

Ehhez a felhasználáshoz tilos a Kwick lock használata.
Ehhez a felhasználáshoz a kiegészítőleg megvásárolható horonyvágó adapter készletre van szükség.
Image alternative
 1. Vegye le az orsó tokmánykarimáját.
 2. Csavarja fel az adaptert a tengelyre, és húzza meg.
 3. Helyezzen fel egy gyémánt darabolótárcsát a megadott forgásiránnyal.
 4. Helyezze fel a távtartó gyűrűket a kívánt horonyszélességhez.
 5. Helyezzen fel egy gyémánt darabolótárcsát a megadott forgásiránnyal.
 6. Csavarja fel a feszítőanyát a tengelyre, és húzza meg a feszítőkulccsal.
 7. Zárja le a védőburkolatot.

Gyémánt darabolótárcsa felszerelése

Image alternative
 1. Helyezze a szorítókarimát az orsóra.
 2. Tegye az első gyémánt vágótárcsát a szorítókarimára.
  Vegye figyelembe a megadott forgásirányt.
 3. Csavarja fel a Kwik lock gyorsrögzítő anyát addig, amíg az fel nem ül a darabolótárcsára.
 4. Zárja le a védőburkolatot.

Mélység beállítása

 1. Lazítsa meg a rögzítőcsavart.
 2. Nyomja a hátfalat a kívánt pozícióba.
  • A csoport megjelenik a skálán.
 3. Húzza meg a rögzítőcsavart.

Bemerülő funkció

 1. Helyezze be a csúszószánt a munkadarabra.
 2. Kapcsolja be a gépet.
 3. Vezesse a darabolótárcsát a munkadarabba.
  A rögzítőcsavar segítségével kikapcsolhatja a bemerülő funkciót.

Oldalsó markolat felszerelése

Image alternative
 • Szerelje fel az oldalsó markolatot a kívánt oldalra.

Üzemeltetés

Hozzáférés falhoz és sarokhoz

Image alternative
 1. Működtesse a reteszelő kapcsolót.
 2. Nyissa fel az elülső pofát több mint 180°-ra.

Jelölések a vágás pozicionálásához

Az 1 jelölés a belső, ill. egy tárcsa esetén a darabolótárcsa pozícióját jelzi.
A 2 jelölés a második tárcsa maximális vágásszélességének beállítási lehetőségét mutatja.

Szerszám szétszerelése

Image alternative
 1. Nyissa fel a védőburkolatot.
 2. Oldja ki a szorítóanyát.
 3. Vegye ki a gyémánt darabolótárcsát.
 4. Vegye ki a távtartó gyűrűket.
 5. Vegye ki a gyémánt darabolótárcsát.
 6. Oldja ki az adaptert a szorítókulccsal.
 7. Működtesse a sarokcsiszolón található fogantyút.
 8. Forgassa a burkolatot addig sugárirányban, míg a burkolat a gépről levehető lesz.

Borda kitörése

Image alternative
 • Törje ki a kimart bordát.

Gyártói garancia

 • Kérjük, a garancia feltételeire vonatkozó kérdéseivel forduljon helyi Hilti partneréhez.