Nyelv

DD 150-U

Eredeti használati utasítás

A dokumentáció adatai

A dokumentumról

 • Üzembe helyezés előtt olvassa el ezt a dokumentumot. Ez a biztonságos munkavégzés és a hibamentes kezelés előfeltétele.
 • Vegye figyelembe a dokumentumban és a terméken található biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket.
 • Ezt a használati utasítást mindig tárolja a termék közelében, és a gépet csak ezzel az utasítással együtt adja tovább harmadik személynek.

Jelmagyarázat

Figyelmeztetések

A figyelmeztetések a termék használata során előforduló veszélyekre hívják fel a figyelmet. A következő figyelmeztetéseket használjuk:
VESZÉLY
VESZÉLY !
 • Súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezető közvetlen veszély esetén.
FIGYELMEZTETÉS
FIGYELMEZTETÉS !
 • Ezzel a szóval hívjuk fel a figyelmet egy olyan lehetséges veszélyre, amely súlyos személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.
VIGYÁZAT
VIGYÁZAT !
 • Ezzel a szóval hívjuk fel a figyelmet az olyan lehetséges veszélyhelyzetre, amely könnyebb személyi sérüléshez, vagy dologi kárhoz vezethet.

A dokumentációban használt szimbólumok

A következő szimbólumokat használjuk a jelen dokumentációban:
Image alternative Használat előtt olvassa el a használati utasítást
Image alternative Alkalmazási útmutatók és más hasznos tudnivalók
Image alternative Újrahasznosítható anyagokkal való bánásmód
Image alternative Az elektromos gépeket és akkukat ne dobja a háztartási szemétbe

Az ábrákon használt szimbólumok

Az ábrákon a következő szimbólumokat használjuk:
Image alternative Ezek a számok a jelen utasítás elején található ábrákra vonatkoznak
Image alternative A számozás a munkalépések sorrendjét mutatja képekben, és eltérhet a szövegben található munkalépések számozásától
Image alternative Az áttekintő ábrában használt pozíciószámok a termék áttekintésére szolgáló szakasz jelmagyarázatában lévő számokra utalnak
Image alternative Ez a jel hívja fel a figyelmét arra, hogy a termék használata során különös odafigyeléssel kell eljárnia.

Szimbólumok a terméken

Felszólító jelek

A következő védőfelszerelések használatára felszólító jeleket használjuk a terméken:
Image alternative Viseljen védőszemüveget
Image alternative Viseljen védősisakot
Image alternative Viseljen hallásvédőt
Image alternative Viseljen védőkesztyűt
Image alternative Viseljen munkavédelmi cipőt
Image alternative Viseljen légzőmaszkot
Image alternative Használat előtt olvassa el a használati utasítást

Állapotjelző

A következő szimbólumokat használjuk a terméken:
Image alternative Lopásvédelem kijelzője
Image alternative Fúróteljesítmény-kijelző
Image alternative Szervizkijelző

Termékhez kötődő szimbólumok

A terméken a következő szimbólumokat használhatjuk:
Image alternative Tilos daruval szállítani
Image alternative Lopásvédelem szimbólum
Image alternative Amper
Image alternative volt
Image alternative Váltóáram
Image alternative watt
Image alternative hertz
Image alternative Névleges üresjárati fordulatszám
Image alternative Átmérő
Image alternative milliméter
Image alternative Fordulat percenként
Image alternative Vezeték nélküli adatátvitel

Tájékoztató táblák

A fúróállványon, alaplemezen és a gyémánt fúrókészüléken
Image alternative A fúróállványon és a vákuumos alaplemezen
Fent : Vízszintes fúrás és vákuumos rögzítés esetén a fúróállványt tilos kiegészítő rögzítés nélkül használni.
Lent : A fúróállvánnyal felfelé végzett fúrásokat tilos vákuumrögzítéssel végezni.
Image alternative A gyémánt fúrókészülék
Vizes fúrás esetén a felfelé irányuló munkákhoz kötelezően előírt a száraz-nedves porszívóval összekapcsolt vízgyűjtő rendszer használata.

Termékinformációk

A Image alternative termékeket kizárólag szakember általi használatra szánták és a gépet csak engedéllyel rendelkező, szakképzett személy használhatja, javíthatja. Ezt a személyt minden lehetséges kockázati tényezőről tájékoztatni kell. A termék és tartozékai könnyen veszélyt okozhatnak, ha nem képzett személy dolgozik velük, vagy nem rendeltetésszerűen használják őket.
A típusjelölés és a sorozatszám a típustáblán található.
 • Jegyezze fel a sorozatszámot a következő táblázatba. Amennyiben kérdéssel fordul a képviseletünkhöz vagy a szervizhez, szüksége lesz ezekre a termékadatokra.
  Termékadatok
  Gyémánt fúrókészülék
  DD 150-U
  Generáció:
  02
  Sorozatszám:

Megfelelőségi nyilatkozat

Kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy ez a termék megfelel az érvényben lévő irányelveknek és szabványoknak. A megfelelőségi nyilatkozat másolatát a dokumentáció végén találja.
A műszaki dokumentáció helye:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Biztonság

Általános biztonsági tudnivalók az elektromos kéziszerszámokhoz

Image alternative FIGYELMEZTETÉS Olvasson el minden biztonsági tudnivalót és utasítást, illusztrált anyagot és műszaki adatot, amelyet ehhez az elektromos kéziszerszámhoz mellékeltek. Az alábbi biztonsági tudnivalók és utasítások betartásának elmulasztása áramütéshez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérüléshez vezethet.
Őrizzen meg minden biztonsági tudnivalót és utasítást a jövőbeni használathoz.
A biztonsági utasításokban használt „elektromos kéziszerszám” fogalom hálózatról üzemelő elektromos kéziszerszámokra (tápkábellel együtt értve) és akkumulátoros elektromos kéziszerszámokra (tápkábel nélkül) vonatkozik.
Munkahelyi biztonság
 • Tartsa tisztán a munkahelyét és jól világítsa meg. Rendetlen munkahelyek és megvilágítatlan munkaterületek balesetekhez vezethetnek.
 • Ne dolgozzon az elektromos kéziszerszámmal olyan robbanásveszélyes környezetben, ahol éghető folyadékok, gázok vagy porok vannak. Az elektromos kéziszerszámok szikrákat bocsáthatnak ki, amelyek meggyújthatják a port vagy a gyúlékony gőzöket.
 • Tartsa távol a gyerekeket és az idegen személyeket a munkahelytől, ha az elektromos kéziszerszámot használja. Ha elvonják a figyelmét a munkáról, könnyen elvesztheti az uralmát a berendezés felett.
Elektromos biztonsági előírások
 • Az elektromos kéziszerszám csatlakozódugójának illeszkednie kell a dugaszolóaljzatba. A csatlakozódugót semmilyen módon sem szabad megváltoztatni. Védőföldeléssel ellátott elektromos kéziszerszámokhoz ne használjon csatlakozóadaptert. Az eredeti csatlakozódugó és a hozzá illeszkedő csatlakozóaljzat csökkenti az áramütés kockázatát.
 • Ne érjen hozzá földelt felületekhez, például csövekhez, fűtőtestekhez, tűzhelyekhez és hűtőszekrényekhez. Az áramütés veszélye megnövekszik, ha a teste le van földelve.
 • Tartsa távol az elektromos kéziszerszámokat az esőtől és a nedvesség hatásaitól. Ha víz hatol be az elektromos kéziszerszámba, az növeli az áramütés kockázatát.
 • Ne használja a csatlakozókábelt a rendeltetésétől eltérő célokra, vagyis az elektromos kéziszerszámot soha ne hordozza vagy akassza fel a kábelnél fogva, és soha ne húzza ki a hálózati csatlakozódugót a kábelnél fogva. Tartsa távol a csatlakozókábelt hőforrásoktól, olajtól, éles élektől és sarkaktól, mozgó alkatrészektől. A sérült vagy összetekert csatlakozókábel növeli az áramütés kockázatát.
 • Ha az elektromos kéziszerszámmal szabadban dolgozik, akkor csak a szabadban való használatra engedélyezett hosszabbítókábelt használjon. A kültérre is alkalmas hosszabbítókábel használata csökkenti az áramütés kockázatát.
 • Használjon hibaáram-védőkapcsolót, ha az elektromos kéziszerszám nedves környezetben történő üzemeltetése nem kerülhető el. A hibaáram-védőkapcsoló használata csökkenti az áramütés kockázatát.
Személyi biztonsági előírások
 • Munka közben mindig figyeljen, ügyeljen arra, amit csinál, és meggondoltan dolgozzon az elektromos kéziszerszámmal. Ne használja az elektromos kéziszerszámot, ha fáradt, illetve ha kábítószer, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt áll. Az elektromos kéziszerszámmal végzett munka közben már egy pillanatnyi figyelmetlenség is komoly sérülésekhez vezethet.
 • Viseljen személyi védőfelszerelést, és mindig viseljen védőszemüveget. Az elektromos kéziszerszám alkalmazásának megfelelő személyi védőfelszerelések, úgymint porvédő álarc, csúszásbiztos védőcipő, védősapka és fülvédő használata csökkenti a személyi sérülések kockázatát.
 • Kerülje az elektromos kéziszerszám akaratlan üzembe helyezését. Mielőtt az elektromos kéziszerszámot az elektromos hálózatra és/vagy az akkumulátorra csatlakoztatja, vagy felveszi, ill. szállítja, győződjön meg arról, hogy a gép ki van kapcsolva. Ha az elektromos kéziszerszám felemelése közben az ujját a kapcsolón tartja, vagy ha a gépet bekapcsolt állapotban csatlakoztatja az áramforráshoz, az balesethez vezethet.
 • Az elektromos kéziszerszám bekapcsolása előtt feltétlenül távolítsa el a beállító szerszámokat vagy csavarkulcsokat. Az elektromos kéziszerszám forgó részeiben felejtett beállító szerszám vagy csavarkulcs sérüléseket okozhat.
 • Kerülje el a normálistól eltérő testtartást. Ügyeljen arra, hogy mindig biztosan álljon és megtartsa az egyensúlyát. Így az elektromos kéziszerszám felett váratlan helyzetekben is jobban tud uralkodni.
 • Viseljen megfelelő munkaruhát. Ne viseljen bő ruhát vagy ékszereket. Tartsa távol a haját, a ruháját és a kesztyűjét a mozgó részektől. A bő ruhát, az ékszereket és a hosszú hajat a mozgó alkatrészek magukkal ránthatják.
 • Ha az elektromos kéziszerszámra fel lehet szerelni a por elszívásához és összegyűjtéséhez szükséges berendezéseket, ellenőrizze, hogy azok megfelelő módon hozzá vannak kapcsolva a szerszámhoz, és rendeltetésüknek megfelelően működnek. Porelszívó egység használata csökkenti a munka során keletkező por veszélyes hatását.
 • Ne ringassa magát hamis biztonságérzetbe, és ne hagyja figyelmen kívül az elektromos kéziszerszám biztonsági előírásait, akkor sem, ha az elektromos kéziszerszámot hosszú ideje használja, és ezáltal jól ismeri. A figyelmetlen kezelés a másodperc tört része alatt súlyos sérülésekhez vezethet.
Az elektromos kéziszerszám használata és kezelése
 • Ne terhelje túl a gépet. Munkájához csak az arra szolgáló elektromos kéziszerszámot használja. A megfelelő elektromos kéziszerszámmal a megadott teljesítménytartományon belül jobban és biztonságosabban lehet dolgozni.
 • Ne használjon olyan elektromos kéziszerszámot, amelynek a kapcsolója elromlott. Egy olyan elektromos kéziszerszám, amelyet nem lehet sem be-, sem kikapcsolni, veszélyes, és meg kell javíttatni.
 • A gép beállítása, a tartozékok cseréje vagy a gép lehelyezése előtt húzza ki a csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból és/vagy vegye ki a kivehető akkut a gépből. Ez az elővigyázatossági intézkedés meggátolja a gép szándékolatlan üzembe helyezését.
 • A használaton kívüli elektromos kéziszerszámokat olyan helyen tárolja, ahol azokhoz gyerekek nem férhetnek hozzá. Ne hagyja, hogy olyan személyek használják az elektromos kéziszerszámot, akik nem ismerik a szerszámot, vagy nem olvasták el ezt az útmutatót. Az elektromos kéziszerszámok veszélyesek, ha azokat gyakorlatlan személyek használják.
 • Mindig gondosan tartsa karban az elektromos kéziszerszámot és a tartozékokat. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek kifogástalanul működnek-e, nincsenek-e beszorulva, és nincsenek-e eltörve vagy megrongálódva olyan alkatrészek, amelyek hátrányosan befolyásolhatják az elektromos kéziszerszám működését. Használat előtt javíttassa meg a gép megrongálódott alkatrészeit. Sok balesetnek a rosszul karbantartott elektromos kéziszerszám az oka.
 • Tartsa tisztán és élesen a vágószerszámokat. Az éles vágóélekkel rendelkező és gondosan ápolt vágószerszámok ritkábban ékelődnek be, és azokat könnyebben lehet vezetni és irányítani.
 • Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat, betétszerszámokat stb. a jelen utasítások figyelembevételével használja. Vegye figyelembe a munkafeltételeket és a kivitelezendő munka sajátosságait. Az elektromos kéziszerszám eredeti rendeltetésétől eltérő célokra való alkalmazása veszélyes helyzetekhez vezethet.
 • A markolatot és fogófelületeket tartsa száraz, tiszta, olaj- és zsírmentes állapotban. A csúszós markolatok és fogófelületek nem teszik lehetővé az elektromos kéziszerszám biztonságos üzemeltetését és ellenőrzését az előre nem látható helyzetekben.
Szerviz
 • Az elektromos kéziszerszámot csak szakképzett személyzet javíthatja, kizárólag eredeti pótalkatrészek felhasználásával. Ez biztosítja, hogy az elektromos kéziszerszám biztonságos marad.

Biztonsági előírások gyémántszerszámos magfúrógépekhez

 • A víz használatát szükségessé tevő fúrási munkák végrehajtásakor a vizet vezesse el a munkaterületről, vagy használjon folyadékgyűjtő berendezést. Így a munkaterület szárazon tartható, és az áramütés kockázata csökken.
 • Az elektromos kéziszerszámot a fogantyú szigetelt felületénél fogja meg, ha olyan munkát végez, amelynek során a vágószerszám egy rejtett elektromos vezetéket vagy saját elektromos csatlakozókábelét sértheti meg. Ha a vágószerszám elektromos feszültséget vezető vezetékhez ér, akkor az elektromos kéziszerszám fémrészei feszültség alá kerülhetnek és ez áramütéshez vezethet.
 • A gyémántfúráshoz használjon fülvédőt. A zaj halláskárosodáshoz vezethet.
 • Ha a betétszerszám elakad, az előtolást szüntesse be és kapcsolja ki a szerszámot. Ellenőrizze a szerszám elakadásának okát és szüntesse meg.
 • Ha újra el akarja indítani a munkadarabban elakadt gyémántszerszámos magfúrógépet, bekapcsolás előtt ellenőrizze, hogy szabadon forog-e a betétszerszám. Ha a betétszerszám akad, lehetséges, hogy nem forog, és ez a szerszám túlterheléséhez, vagy a gyémántszerszámos magfúrógép munkadarabról történő leoldódásához vezethet.
 • A fúróállvány munkadarabra történő dübeles és csavaros rögzítésénél győződjön meg arról, hogy az alkalmazott lehorgonyzás képes-e a gépet használat közben biztosan tartani. Ha a munkadarab nem állékony vagy porózus, a dübel kihúzódhat, és így a fúróállvány a munkadarabról leoldódhat.
 • Falak és mennyezet fúrása esetén gondoskodjon arról, hogy a másik oldalon a személyek és a munkaterület védve legyen. A fúrókorona a furaton áthatolhat, és a furatmag a másik oldalon kieshet.
 • Ezt a szerszámot ne használja fej feletti munkákhoz víz hozzávezetésével. Ha víz hatol be az elektromos kéziszerszámba, az növeli az áramütés kockázatát.

Kiegészítő biztonsági tudnivalók

Személyi biztonsági előírások
 • A készülék átalakítása tilos.
 • A markolatokat tartsa száraz, tiszta, olaj- és zsírmentes állapotban.
 • Győződjön meg arról, hogy az oldalmarkolat megfelelően van felszerelve és előírásszerűen van rögzítve. A gépet mindig két kézzel fogja az erre szolgáló markolatoknál.
 • Az elektromos szerszám felszerelése előtt állítsa fel megfelelően a befogóberendezést. Az összecsuklás kockázatának megakadályozása érdekében fontos a helyes összeszerelés.
 • Az elektromos szerszám felszerelése előtt rögzítse megfelelően a befogóberendezést. Az elektromos szerszám elcsúszása a befogóberendezésen a gép fölötti uralom elvesztéséhez vezethet.
 • Állítsa fel a befogóberendezést szilárd, egyenletes és sima felületre. Ha a befogóberendezés elcsúszhat vagy elbillenhet, akkor az elektromos kéziszerszám nem vezethető egyenletesen és biztonságosan.
 • Ellenőrizze a felület minőségét. A durva felületek csökkenthetik a rögzítési erőt. A bevonatok vagy a kötőanyagok munka közben meglazulhatnak.
 • Ne terhelje túl a befogóberendezést és ne használja azt létraként vagy állványként. A befogóberendezés túlterhelése vagy az arra fellépés a berendezés súlypontjának felfelé tolódásához és annak felborulásához vezethet.
 • Tartson munkaszüneteket, és végezzen lazító- és ujjgyakorlatokat ujjainak jobb vérellátása érdekében.
 • Gyenge személy ne használja a gépet betanítás nélkül. A gépet tartsa távol a gyermekektől.
 • Kerülje a forgó részekkel való érintkezést. A készüléket csak a munkaterületen kapcsolja be. A forgó részek, különösen a forgó szerszámok érintése sérülést okozhat.
 • Munkavégzés során az elektromos csatlakozókábelt, a hosszabbítókábelt, a porelszívó tömlőt és a víztömlőt mindig a gép mögött vezesse el. Ez csökkenti a kábel vagy a tömlő miatti megbotlás veszélyét.
 • Ügyeljen arra, hogy a fúróiszap ne kerüljön a bőrére.
 • Ólomtartalmú festékek, néhány fafajta, ásvány és fém pora káros lehet az egészségre. Ezen porok belélegzése vagy érintése a gép kezelőjénél vagy a közelében tartózkodóknál allergiás reakciót válthat ki, és/vagy légzési nehézséget okozhat. Bizonyos porok, mint például a tölgyfa vagy a bükkfa pora rákkeltő, különösen ha fakezelési adalékanyagokkal (kromát, favédő anyagok) együtt használják azokat. Lehetőleg használjon hatékony porelszívó egységet. Ehhez használjon megfelelő, a Hilti által ajánlott és az elektromos szerszámmal összehangolt, fához és/vagy ásványi porhoz alkalmas mobil porelszívót. Biztosítsa a munkahely jó szellőzését. Javasoljuk, hogy munkavégzés közben viseljen P2 szűrőosztályú védőmaszkot. Tartsa be a megmunkálandó anyagra vonatkozó érvényes nemzeti előírásokat.
Az elektromos szerszámok gondos kezelése és használata
 • Rögzítse a munkadarabot. A munkadarab rögzítésére használjon szorítókat vagy satut. Így biztosabban rögzíti a munkadarabot, mintha kézzel tartaná, ezenkívül mindkét kezét használhatja a gép kezelésére.
 • Ellenőrizze, hogy a szerszámok a készülékhez való befogórendszerrel rendelkeznek-e, és megfelelően bereteszeltek-e a tokmányba.
 • Áramkimaradáskor kapcsolja ki a gépet és húzza ki a csatlakozódugót. Így megakadályozza a gép véletlenszerű üzembe helyezését az áram visszatértekor.
Elektromos biztonsági előírások
 • Ellenőrizze a munka megkezdése előtt, pl. fémkeresővel, a munkaterületet, hogy nincsenek-e takart, fekvő elektromos vezetékek, gáz- és vízcsövek. A külső fémrészek feszültség alá kerülhetnek, amikor például egy feszültség alatt lévő kábel véletlenül megsérül. Ez igen komoly veszélyt jelent az áramütés veszélye miatt.
 • Soha ne üzemeltesse a készüléket a vele együtt szállított PRCD (PRCD nélküli készülékek esetén a leválasztó transzformátor) nélkül. Minden használat előtt ellenőrizze a PRCD-t.
 • Rendszeresen ellenőrizze a készülék csatlakozóvezetékét, és sérülés esetén cseréltesse ki egy felhatalmazott szakemberrel. Ha az elektromos kéziszerszám csatlakozóvezetéke sérült, akkor a Hilti ügyfélszolgálatánál kapható, speciálisan előkészített és engedélyezett csatlakozóvezetékkel kell kicserélni. Rendszeresen ellenőrizze a hosszabbítókábelt, és cserélje ki, ha sérült. Ne érintse a csatlakozó- és a hosszabbítókábelt, ha az munka közben megsérül. Húzza ki a hálózati dugót a csatlakozóaljzatból. Sérült csatlakozóvezeték és hosszabbítókábel esetén fennáll az áramütés veszélye.
Munkahely
 • Faláttörő fúrásoknál biztosítsa a fal mögötti területet, mivel a fúrási anyag vagy a furatmag hátra eshet. Mennyezetáttörő fúrásoknál biztosítsa alulról a területet, mivel a fúrási anyag vagy a furatmag leeshet.
 • Vizes fúrás esetén a felfelé irányuló munkákhoz kötelezően előírt a száraz-nedves porszívóval összekapcsolt vízgyűjtő rendszer használata.
 • Felfelé irányuló munkákhoz tilos a vákuumos rögzítés használata.
 • Vízszintes fúrás és vákuumos rögzítés esetén (tartozék) a fúróállványt tilos kiegészítő rögzítés nélkül használni.
 • Az alaplemez beállításához ne használjon ütőszerszámot (kalapács).
 • Biztosítsa a munkahely jó szellőzését. A rosszul szellőztetett munkahelyek egészségre károsak lehetnek a porterhelés miatt.
 • A fúrási munkákat engedélyeztesse az építésvezetővel. Az épületeken és más szerkezeteken végzett fúrások befolyásolhatják a statikát, különösen betonvas vagy tartóelem átvágása esetén.
 • A szabadban történő munkavégzés esetén ajánlott védőkesztyű és csúszásmentes lábbeli viselése.
Személyi biztonság
 • A gyémánt fúrókészülék és a gyémánt fúrókorona nehéz. Becsípheti testrészeit. A gép kezelőjének és a gép közelében tartózkodó személyeknek a gép használata közben megfelelő védőszemüveget, védősisakot, fülvédőt, védőkesztyűt és munkavédelmi lábbelit és könnyű légzőmaszkot kell viselniük.

Leírás

A gép részei és a kezelőszervek

Image alternative
 1. Öblítő- és szívófej
 2. Vízátfolyásjelző
 3. Oldalsó markolat
 4. Vízszabályozó
 5. Vízcsatlakozás
 6. Hajtóműkapcsoló
 7. Áttétel
 8. Motor
 9. Be-/kikapcsoló gomb
 10. Markolat
 11. Lopásvédelem kijelzője (opcionális)
 12. Szervizkijelző
 13. Fúróteljesítmény-kijelző
 14. Szénkefetartó-fedél
 15. Elektromos csatlakozókábel, beleértve a PRCD-t
 16. Típustábla
 17. Interfészlap
 18. Zárócsavar (öblítő- és szívófej)
 19. Burkolat (öblítő- és szívófej)
 20. Elszívócsatlakozó
 21. Tokmány

Fúróállvány

Image alternative
 1. Markolat
 2. Oszlop
 3. Szán
 4. Szánrögzítés
 5. Típustábla
 6. Vákuum-szellőzőszelep
 7. Vákuumcsatlakozó
 8. Vákuumtömítés
 9. Alaplemez
 10. Nyomásmérő
 11. Vízszintjelző libella
 12. Állítókar
 13. Szintezőcsavar
 14. Furatközéppont-mutató
 15. Mélységütköző
 16. Reteszelő csap
 17. Szánkójáték beállítócsavar
 18. Ütközőcsavar
 19. Kábeltartó

Tartozékok és kiegészítők

Image alternative
 1. Keresztfogantyú
 2. Emelőkar
 3. Excenter
 4. Szorítócsavar
 5. Mélységütköző
 6. Vízgyűjtő edény
 7. Fúrópersely
 8. Fúróhüvely adaptere
 9. Tömítés
 10. Gép csatlakoztatása
 11. Tartó
 12. Vízgyűjtő edény
 13. Tömítés
 14. Emelőcsavar (Jack screw)
 15. Futómű

Rendeltetésszerű használat

Az ismertetett termék egy elektromos működtetésű gyémánt fúrókészülék. Kézzel vezetett nedves és száraz faláttörő fúrásokhoz és zsákfuratokhoz, valamint állvánnyal vezetett nedves faláttörő fúrásokhoz és zsákfuratokhoz (vasalt) ásványi aljzatokban.

A leírt terméket kizárólag szakember általi használatra szánták és a készüléket csak engedéllyel rendelkező, szakképzett személy használhatja, javíthatja. Ezt a személyt minden lehetséges kockázati tényezőről tájékoztatni kell. Az ismertetett termék és tartozékai könnyen veszélyes helyzetet okozhatnak, ha nem képzett személy dolgozik velük, vagy nem rendeltetésszerűen használják őket.
 • Csak a típustáblán feltüntetett feszültségen és frekvencián szabad a gépet üzemeltetni.
 • Tartsa be az Ön országában érvényes nemzeti munkavédelmi követelményeket.
 • A sérülés veszélyének csökkentése érdekében csak eredeti Hilti tartozékokat és szerszámokat használjon.

Fúróteljesítmény-kijelző

A gyémánt fúrókészülék fényjelzéses fúróteljesítmény-kijelzővel van felszerelve.
Szimbólum
Állapot
Jelentés
Image alternative narancssárga fénnyel világít
Túl alacsony rászorítóerő
zöld fénnyel világít
Optimális rászorítóerő
vörös fénnyel világít
Túl nagy rászorítóerő

Szervizkijelző

A gyémánt fúrókészülék fényjelzéses szervizkijelzővel van felszerelve.
Szimbólum
Állapot
Jelentés
Image alternative vörös fénnyel világít
A termék működik
A szénkefék erősen elkoptak.
A gép elérte azt az üzemidőt, amikor szervizelést igényel. A lámpa felvillanásától számítva még néhány óráig lehet dolgozni, ezt követően működésbe lép az automatikus kikapcsolás.
Időben vigye el a terméket egy Hilti Szervizbe.
vörös fénnyel világít
A termék nem működik
A szénkeféket ki kell cserélni.
vörös fénnyel villog
A gyémánt fúrókészülék meghibásodott vagy túlmelegedett.
Lásd: Hibakeresés.

Szállítási terjedelem

Gyémánt fúrókészülék, használati utasítás
A biztonságos üzemelés érdekében csak eredeti pótalkatrészeket és fogyóanyagokat használjon. Az általunk engedélyezett pótalkatrészeket, fogyóanyagokat és tartozékokat termékéhez megtalálja a Hilti Központban vagy az alábbi címen: www.hilti.com

Műszaki adatok

Terméktulajdonságok

A készülék névleges feszültségét, névleges áramfelvételét, frekvenciáját, valamint névleges teljesítményfelvételét az adott országra vonatkozó típustáblán találja.
Generátorral vagy transzformátorral való működtetés esetén annak leadott teljesítménye legyen legalább a duplája a gép típustábláján megadott névleges teljesítményfelvételi értékeknek. A transzformátor vagy a generátor üzemi feszültsége mindig essen a gép névleges feszültségfelvételi értékeinek +5%-os és -15%-os határa közé.

DD 150-U
Névleges áramfelvétel
230 V
10,3 A
Névleges teljesítményfelvétel
2 200 W
Gyémánt fúrókészülék tömege
8,2 kg
Fúróállvány tömege kombinált alaplemezzel és szánnal
13,3 kg
Gyémánt fúrókészülék méretei (H × Szé × Ma)
516 mm x 129 mm x 159 mm
Fúróállvány méretei (H × Szé × Ma)
610 mm x 250 mm x 952 mm
Megengedett nyomás a vízvezetékben
≤ 6 bar
Névleges üresjárati fordulatszám
1. sebességfokozat
840 ford./perc
2. sebességfokozat
1 640 ford./perc
3. sebességfokozat
3 070 ford./perc
Érintésvédelmi osztály
I érintésvédelmi osztály (védőföldelt)

A jelölés ideális távolsága a fúrási középponttól

Dübeles alaplemez
270 mm
Vákuumos alaplap
290 mm
Kombinált alaplemez
290 mm

Névleges feszültség

A termék különböző névleges feszültségekkel kapható. A termék névleges feszültségét és névleges teljesítményfelvételét a típustábla tartalmazza.
Névleges feszültség
100 V
110 V
GB
110 V
TW
120 V
127 V
220 V
230 V
240 V
Névleges áramfelvétel
15 A
16 A
15 A
19,5 A
18,5 A
10 A
10,3 A
9,9 A
Hálózati frekvencia
50/60 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz
60 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz

Hosszabbítókábel használata

Csak az adott felhasználási területre engedélyezett, megfelelő keresztmetszetű hosszabbítókábelt használjon.
Ajánlott minimális keresztmetszet és maximális kábelhossz:
Vezeték­keresztmetszet →
↓ Hálózati feszültség
1,5 mm²
2,5 mm²
3,5 mm²
4,0 mm²
100 V
Nem ajánlott
Nem ajánlott
25 m
Nem ajánlott
110 V
Nem ajánlott
15 m
Nem ajánlott
30 m
127 V
Nem ajánlott
20 m
Nem ajánlott
35 m
220 V
35 m
65 m
Nem ajánlott
105 m
230 V
40 m
70 m
Nem ajánlott
110 m
240 V
40 m
70 m
Nem ajánlott
110 m

Fúrókorona-átmérő

Vizes fúrás esetén a felfelé irányuló munkákhoz kötelezően előírt a száraz-nedves porszívóval összekapcsolt vízgyűjtő rendszer használata.

1. sebességfokozat
2. sebességfokozat
3. sebességfokozat
Fúrókorona Ø (állvánnyal vezetett, nedves)
Vízgyűjtő rendszerrel
102 mm … 162 mm
28 mm … 87 mm
12 mm … 25 mm
Vízgyűjtő rendszer nélkül
102 mm … 162 mm
28 mm … 87 mm
12 mm … 25 mm
Fúrókorona Ø (kézzel vezetett, nedves)
Vízgyűjtő rendszer nélkül
121 mm … 131 mm
41 mm … 111 mm
8 mm … 36 mm
Fúrókorona Ø (kézzel vezetett, száraz, HDMU)
Porelszívó egységgel
122 mm … 162 mm
67 mm … 112 mm
·/·
Fúrókorona Ø (kézzel vezetett, száraz, PCM)
Porelszívó egységgel
52 mm … 162 mm
·/·
·/·

Alkalmazás különböző felszereltség esetén

Kézzel vezetett/
Állvánnyal vezetett
Kiegészítő rendszerek
Fúrókorona-átmérő
Fúrásirány
kézzel vezetett/száraz
porelszívó egységgel
37 mm … 162 mm
Minden irány
kézzel vezetett/nedves
vízgyűjtő rendszer nélkül
8 mm … 132 mm
Felfelé nem
kézzel vezetett/nedves
vízgyűjtő rendszerrel
8 mm … 62 mm
Minden irány
állvánnyal vezetett/nedves
vízgyűjtő rendszer nélkül
12 mm … 162 mm
Felfelé nem
állvánnyal vezetett/nedves
vízgyűjtő rendszerrel
12 mm … 162 mm
Minden irány

Zajinformációk és rezgési értékek az EN 62841 szabvány szerint

A jelen útmutatókban megadott hangnyomás- és rezgésértékeket egy szabványosított mérési eljárás keretében mértük meg, és alkalmasak elektromos kéziszerszámok egymással történő összehasonlítására. Az értékek emellett alkalmasak az expozíció előzetes megbecsülésére.
A megadott adatok az elektromos szerszám fő alkalmazási területeire vonatkoznak. Ha az elektromos kéziszerszámot más célra, eltérő betétszerszámokkal használják, vagy nem megfelelően tartják karban, akkor az adatok eltérőek lehetnek. Ez jelentősen megnövelheti az expozíciókat a munkaidő teljes időtartama alatt.
Az expozíció pontos megbecsüléséhez azokat az időszakokat is figyelembe kell venni, amikor a gépet lekapcsolták, vagy a gép ugyan működik, de ténylegesen nincs használatban. Ez jelentősen csökkentheti az expozíciókat a munkaidő teljes időtartama alatt.
Hozzon kiegészítő intézkedéseket a kezelő védelme érdekében a hang és/vagy a rezgés hatásai ellen, mint például: Elektromos kéziszerszámok és betétszerszámok karbantartása, a gépkezelő kezének melegen tartása, a munkafolyamatok megszervezése.
Zajkibocsátási értékek

Kézzel vezetett
Állvánnyal vezetett
Hangteljesítményszint (LWA)
98 dB(A)
106 dB(A)
Hangteljesítményszint bizonytalanság (KWA)
3 dB(A)
3 dB(A)
Hangnyomásszint (LpA)
87 dB(A)
93 dB(A)
Hangnyomásszint bizonytalanság (KpA)
3 dB(A)
3 dB(A)
Rezgési összértékek

Kézzel vezetett
Állvánnyal vezetett
Fúrás betonban (vizes fúrás) (ah,DD)
7 m/s²
3,5 m/s²
Bizonytalanság (K)
1,5 m/s²
1,5 m/s²
HDMU fúrás mészkőben (száraz) (ah, DD)
6,5 m/s²
·/·
Bizonytalanság (K)
6,5 m/s²
·/·
PCM fúrás mészkőben (száraz) (ah, DD)
14,5 m/s²
·/·
Bizonytalanság (K)
4,5 m/s²
·/·

A munkahely előkészítése

FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély! A fúróállvány nem kielégítő rögzítés esetén elfordulhat vagy felbillenhet.
 • A gyémántszerszámos fúrókészülék használata előtt rögzítse a fúróállványt dübelekkel vagy vákuumos alaplappal a megmunkálandó aljzatra.
 • Csak az adott aljzathoz megfelelő dübelt használjon, és tartsa be a dübel gyártójának szerelési utasításait.
 • Csak akkor használjon vákuumos alaplapot, ha az adott aljzat alkalmas a fúróállvány vákuumos rögzítésére.

A fúróállvány rögzítése dübellel

FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély a nem megfelelő dübel használata miatt! A készülék elszabadulhat és károkat okozhat.
 • Használja az adott felülethez megfelelő dübeleket, és tartsa be a dübelgyártó szerelési utasításait.
A gyémánt fúrókészülék Hilti M12 és M16 feszítőhüvelyekkel rögzíthető nem repedt betonhoz. Bizonyos körülmények esetén azonban más rögzítési módra lehet szükség. A rögzítésre vonatkozó kérdésekkel forduljon a Hilti műszaki szolgálatához.
Image alternative
 1. Az aljzathoz megfelelő dübelt helyezzen be. A távolságot a használt alaplemeznek megfelelően válassza meg.
  Műszaki adatok
  Dübeles alaplemez
  270 mm
  Kombinált alaplemez
  290 mm
 2. Csavarozza be a rögzítőorsót a dübelbe.
 3. Helyezze rá az orsóra a gyémánt fúrókészülék alaplemezét, majd igazítsa be.
 4. Csavarja rá az orsóra a feszítőanyát, anélkül hogy meghúzná.
 5. A szintezőcsavarok segítségével szintezze be az alaplemezt. Győződjön meg arról, hogy a szintezőcsavarok biztosan helyezkednek el a talajon.
 6. Húzza meg a rögzítőorsón a feszítőanyát egy arra alkalmas villáskulccsal.
 7. Győződjön meg arról, hogy a gyémánt fúrókészülék rögzítése biztonságos.

Fúróállvány rögzítése vákuummal

FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély a hibás nyomásellenőrzés miatt. !
 • A fúrási üzemmód előtt és közben győződjön meg arról, hogy a manométer mutatója a zöld tartományban található.
A fúróállvány dübeles alaplemezzel történő használata esetén hozzon létre stabil és egy síkban lévő kötést a vákuumos alaplemez és a dübeles alaplemez között. Csavarozza rá a dübeles alaplemezt a vákuumos alaplemezre. Győződjön meg arról, hogy a választott fúrókorona nem tesz kárt a vákuumos alaplemezben.
Vízszintes fúrásnál kiegészítőileg biztosítsa a gyémánt fúrókészüléket (pl. dübellel rögzített lánccal).
A fúróállvány pozicionálása előtt ügyeljen arra, hogy a szereléshez és kezeléshez elegendő hely álljon rendelkezésre.
Image alternative
 1. Csavarjon be minden szintezőcsavart úgy, hogy azok max. 5 mm-re nyúljanak ki alul az alaplemezből.
 2. Kösse össze a vákuumos alaplap vákuumcsatlakozóját a vákuumszivattyúval.
 3. Határozza meg a furat középpontját. A furatközéptől húzzon egy vonalat arrafelé, amerre a gép állni fog.
 4. Helyezzen a vonalra egy jelet megadott távolságra a furat középpontjától.
  Műszaki adatok
  Kombinált alaplemez
  290 mm
  Vákuumos alaplap
  290 mm
 5. Kapcsolja be a vákuumszivattyút, majd nyomja meg és tartsa nyomva a vákuum-szellőzőszelepet.
 6. Igazítsa az alaplemez jelölését a vonalhoz.
 7. Ha a gyémánt helyesen van pozicionálva, akkor engedje el a vákuum-szellőzőszelepet, majd nyomja az alaplemezt az aljzathoz.
 8. A szintezőcsavarok segítségével szintezze be az alaplemezt.
 9. Győződjön meg arról, hogy a gyémánt fúrókészülék rögzítése biztonságos.

Fúróállvány rögzítése csavarorsóval (Jack screw)

 1. Rögzítse a csavarorsót a sín felső végére.
 2. Helyezze a fúróállványt az aljzatra.
 3. A 4 szintezőcsavar segítségével szintezze be az alaplemezt.
 4. Húzza meg a csavarorsóval (Jack screw) a fúróállványt, és rögzítse az ellenanyával.
 5. Győződjön meg arról, hogy a gyémánt fúrókészülék rögzítése biztonságos.

A kézikerék felszerelése

Image alternative
A kézikerék a fúróállvány mindkét oldalára felszerelhető.
 • Dugja rá a kézikereket a tengelyre.
 • Rögzítse a kézikereket.

Oldalsó markolat felszerelése

Image alternative
 1. A markolat elfordításával oldhatja, ill. rögzítheti azt.
 2. Győződjön meg arról, hogy az oldalmarkolat megfelelően van felszerelve és előírásszerűen van rögzítve.

Oldalsó markolat beállítása

Image alternative
 1. Lazítsa meg az oldalsó markolatot annak balra történő elfordításával.
 2. Pozicionálja az oldalsó markolatot.
 3. Rögzítse az oldalsó markolatot annak jobbra történő elfordításával.
 4. Győződjön meg arról, hogy az oldalmarkolat meg van húzva.

Mélységütköző beállítása (állvánnyal együtt használva)

 1. Állítsa be a mélységütközőt.
 2. A rögzítőcsavarral rögzítse a mélységütközőt.

Gyémánt fúrókészülék rögzítése a fúróállványra

Image alternative
 1. Fordítsa el a kézikereket balra, majd húzza ki a reteszelő csapot.
 2. Akassza be az interfészlapot a fúróállvány akasztójába.
 3. Tolja be a reteszelő csapot és a kézikerék elfordításával (óramutató járásával megegyező irányba) húzza meg.
 4. Helyezze be a kapcsolórögzítést a markolatba.
  A kapcsolórögzítés segítségével folyamatos üzemben tarthatja a be-/kikapcsoló gombot.
 5. Zárja az oldalmarkolatban lévő vízszelepet.
 6. Kapcsolja össze a gépet és a vízhozzávezetést.

A gyémánt fúrókészülék leválasztása a fúróállványról

 1. A szánrögzítés segítségével rögzítse a szánt a sínen.
 2. Zárja az oldalmarkolatban lévő vízszelepet.
 3. Bontsa a kapcsolatot a vízhozzávezetéssel.
 4. Távolítsa el a kapcsolórögzítést a markolatból.
 5. Nyissa a kézikerék segítségével a reteszelő csapot (fordítsa el a kézikereket az óramutató járásával ellentétes irányba).
 6. Húzza ki a reteszelő csapot a nyílásból.
 7. Fordítsa el a gépet a fúróállványtól.

TPS lopásvédelmi funkcióval rendelkező készülék feloldása

 1. Dugja be a gyémánt fúrókészülék hálózati dugóját a csatlakozóaljzatba.
 2. Nyomja meg a PRCD hibaáram-védőkapcsoló “Reset” vagy “I” gombját.
  • A lopásvédelem sárga lámpája villog.
 3. Tartsa az engedélyezőkulcsot közvetlenül a lakat szimbólumra.
  • Kialszik a lopásvédelem sárga lámpája, a készüléket feloldották.
  Ha az áramellátás megszakad, akkor a termék üzemkész állapota kb. 20 percig megmarad. Hosszabb áramkimaradás esetén az engedélyezőkulccsal ismét deaktiválni kell a lopásvédelem funkciót.

Állítsa be a sín és a szán közötti játékot

 1. Imbuszkulcs segítségével húzza meg a beállítócsavarokat kézi erővel szorosra.
  Műszaki adatok
  Meghúzási nyomaték
  5 Nm
 2. Oldja a beállítócsavarokat újra 1/4 fordulattal.
 3. A szán beállítása akkor megfelelő, ha a gyémánt fúrókorona nélkül nem mozdul el a helyzetéből és ha a gyémánt fúrókoronával lefelé halad.

Fúrásszög beállítása a fúróállványon kombinált alaplemez segítségével

VIGYÁZAT
Az ujjak becsípődésének veszélye a csuklóknál !
 • Viseljen védőkesztyűt.
Image alternative
 1. Oldja a fúróállvány alján lévő állítókart, míg a horonydiók ki nem pattannak.
 2. Állítsa az oszlopokat a kívánt helyzetbe.
 3. Működtesse az állítókart, míg a horonydiók teljesen be nem pattannak és az oszlopok újból nem rögzülnek.

Elszívóberendezés csatlakoztatása

Image alternative
 1. Csavarja le a fedelet az öblítő- és szívófejről.
 2. Dugja be az elszívótömlőt az elszívócsatlakozóba.
 3. Zárja az oldalmarkolatban lévő vízszelepet.

Vízcsatlakozás felszerelése

FIGYELEM
Veszély szakszerűtlen használat esetén Szakszerűtlen használat esetén a tömlő tönkremehet.
 • Rendszeresen ellenőrizze a tömlők sértetlenségét és győződjön meg arról, hogy a vízvezetékben maximálisan megengedett 6 bar nyomás ne legyen túllépve.
 • Ügyeljen arra, hogy a tömlő ne érintkezhessen forgó alkatrészekkel.
 • Ügyeljen arra, hogy a szánelőtolás közben a tömlő ne sérülhessen meg.
 • Maximális vízhőmérséklet: 40 °C.
 • Ellenőrizze a csatlakoztatott vízrendszer tömítettségét.
A komponensek sérülésének elkerülése érdekében használjon friss vizet vagy szennyező részecskéktől mentes vizet.
Image alternative
 1. Zárja az öblítő- és szívófej fedelét.
 2. Zárja el a gyémánt fúrókészülék vízszabályozóját.
 3. Kösse be a víz-hozzávezetést (tömlőcsatlakozót).

Vízgyűjtő rendszer szerelése (tartozék)

FIGYELMEZTETÉS
Elektromos áramütés veszélye! Meghibásodott porelszívó esetén víz kerülhet a motorra és a burkolatra!
 • Azonnal szakítsa meg a munkát, ha a porelszívás nem működik.
A gyémánt fúrókészüléknek 90°-os szöget kell bezárnia a mennyezettel. A vízgyűjtő rendszer tömítését a gyémánt fúrókorona átmérőjéhez kell igazítani.
A vízgyűjtő rendszer alkalmazásával irányítani tudja a vízelvezetést és így elkerülheti a környezet erős szennyezését. A legjobb eredmény akkor érhető el, ha a vízgyűjtő rendszert száraz-nedves porszívóval együtt alkalmazza.
Image alternative
 1. Lazítsa meg a sín elülső oldalán található fúróállvány csavarját.
 2. Tolja fel a megfelelő pozícióba a vízgyűjtő tartóját.
 3. Szerelje fel a csavart, majd húzza meg erősen.
 4. Helyezze a vízgyűjtő edényt a tartó két mozgatható karja közé.
 5. A tartón található két csavarral szorítsa a vízgyűjtő edényt az aljzathoz.
 6. Csatlakoztasson a vízgyűjtő edényhez száraz-nedves porszívót, vagy használjon tömlős csatlakozót, amelyen keresztül a víz elfolyhat.

Üzemeltetés

Gyémánt fúrókorona felszerelése BI+ tokmánnyal

VIGYÁZAT
Sérülésveszély szerszámcsere során! A szerszám a használat során felforrósodik. Éles élek lehetnek rajta.
 • Szerszámcsere során mindig viseljen védőkesztyűt.
A gyémánt fúrókoronát cserélni kell, ha a vágóteljesítmény, ill. a fúrás előrehaladása észrevehetően csökken. Általában ez akkor fordul elő, ha a gyémántszegmensek egy bizonyos magasságban elhasználódtak.
Image alternative
 1. A szánrögzítés segítségével rögzítse a szánt a sínen. Győződjön meg arról, hogy biztos-e a rögzítés.
 2. Nyissa meg a tokmányt a nyitott kapcsok szimbóluma irányába történő elfordítással.
 3. Dugja be alulról a gyémánt fúrókoronát a gyémánt fúrókészülék tokmányának fogazásába, majd fordítsa el bepattanásig.
 4. Zárja a tokmányt a zárt kapcsok szimbóluma irányába történő elfordítással.
 5. Ellenőrizze, hogy a gyémánt fúrókorona szilárdan rögzült-e a tokmányban.

Gyémánt fúrókorona beszerelése alternatív tokmányba

 1. Reteszelje a gép tengelyét egy erre alkalmas villáskulccsal.
 2. Húzza meg a fúrókoronát egy arra alkalmas villáskulccsal.

Gyémánt fúrókorona leszerelése BI+ tokmánnyal

VIGYÁZAT
Sérülésveszély szerszámcsere során! A szerszám a használat során felforrósodik. Éles élek lehetnek rajta.
 • Szerszámcsere során mindig viseljen védőkesztyűt.
 1. A szánrögzítés segítségével rögzítse a szánt a sínen. Győződjön meg arról, hogy biztos-e a rögzítés.
 2. Nyissa meg a tokmányt a nyitott kapcsok szimbóluma irányába történő elfordítással.
 3. Húzza a tokmány működtető hüvelyét a nyíl irányában a géphez. Ezáltal kireteszeli a fúrókoronát.
 4. Vedd ki a gyémánt fúrókoronát.

Gyémánt fúrókorona leszerelése alternatív tokmánnyal

VIGYÁZAT
Sérülésveszély szerszámcsere során! A szerszám a használat során felforrósodik. Éles élek lehetnek rajta.
 • Szerszámcsere során mindig viseljen védőkesztyűt.
 1. Reteszelje a gép tengelyét egy erre alkalmas villáskulccsal.
 2. Megfelelő villáskulccsal távolítsa el a fúrókoronát.

Fordulatszám-választás

VIGYÁZAT
Kopásveszély A meghajtás sérülésének veszélye
 • Ne kapcsoljon működés közben. Várja meg az orsó leállását.
Image alternative
 • Egyidejűleg kézzel forgatva a fúrókoronát, forgassa a kapcsolót a javasolt állásba.

PRCD hibaáram-védőkapcsoló

PRCD nélküli gyémánt fúrókészüléknél leválasztó transzformátort kell alkalmazni.
 1. Dugja be a gyémánt fúrókészülék csatlakozódugóját földelőcsatlakozós csatlakozóaljzatba.
 2. Nyomja meg a „I”, ill. „RESET” gombot a PRCD hibaáram-védőkapcsolón.
  • A kijelző világítani kezd.
 3. Nyomja meg a „0”, ill. „TEST” gombot a PRCD hibaáram-védőkapcsolón.
  • A kijelző kialszik.
FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély az elektromos áramütés miatt! Ha a hibaáram-védőkapcsoló kijelzője a 0 , ill. a TEST gomb megnyomásakor nem alszik ki, akkor nem működtethető tovább a gyémánt fúrókészülék!
 • Javíttassa meg a gyémánt fúrókészüléket a Hilti Szervizben.
 1. Nyomja meg a „I”, ill. „RESET” gombot a PRCD hibaáram-védőkapcsolón.
  • A kijelző világítani kezd.

Száraz fúrás kézzel vezetett üzemmódban

A fúrókoronában felgyűlt jelentős mennyiségű por a gép kiegyensúlyozatlanságát okozhatja.
 • Távolítsa el a port a fúrókoronából.

Száraz fúrás porelszívással

A fúrókoronában felgyűlt jelentős mennyiségű por a gép kiegyensúlyozatlanságát okozhatja.
 • Az elektrosztatikus hatások elkerüléséhez használjon antisztatikus porelszívót.

Kétrészes fúrási segéd használata

VIGYÁZAT
Hibás használat miatti sérülésveszély! Ha nem nyomja az aljzathoz, akkor leválhatnak a fúrási segéd darabja.
 • Kétrészes fúrási segéd használata esetén ne működtesse üresjáratban a gépet, ha nem ér hozzá az aljzathoz.
A gyémánt fúrókoronához átmérőjének megfelelő fúrási segédre van szükség.
 1. Helyezze be elölről a ‌fúrási segédet a gyémánt fúrókoronába.
 2. A fúrás megkezdésekor csak enyhén szorítsa rá, amíg a fúrókorona központosítja magát. Csak ezután növelje a rászorítóerőt. Készítsen egy 3-5 mm mély vezetővágatot.
 3. Tartsa meg a gépet a be-/kikapcsoló gomb eleresztésével. Várja meg, míg a fúrókorona teljesen leáll.
 4. Távolítsa el a fúrókoronából a fúrási segédet.
 5. Helyezze a fúrókoronát a vezetővágatba, nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot és folytassa a fúrást.

Porszívó használata elektromos kéziszerszámok hálózati csatlakozóaljzatával

A bemetszett fúrókoronát csak akkor használja, ha porelszívó nélkül dolgozik.
 1. Állítsa az oldalsó markolatot a kívánt pozícióba, majd rögzítse.
 2. Opcionális: Szerelje fel és használja a kétrészes fúrási segédet.
 3. Dugja be a gyémánt fúrókészülék csatlakozódugóját a porelszívó aljzatába.
 4. Dugja be a porelszívó csatlakozódugóját az aljzatba.
 5. Ha csatlakoztatva van: nyomja meg a PRCD „Reset” vagy „I” gombját.
 6. Helyezze a gyémánt fúrókészüléket a fúrási központba.
 7. Nyomja meg a gyémánt fúrókészülék be-/kikapcsoló gombját.
  A porelszívó az elektromos szerszám után késleltetéssel indul. Az elektromos szerszám kikapcsolása után a porelszívó késleltetéssel kapcsol ki.

Elektromos kéziszerszámok csatlakoztatására alkalmas aljzat nélküli porszívó használata

A bemetszett fúrókoronát csak akkor használja, ha porelszívó nélkül dolgozik.
 1. Állítsa az oldalsó markolatot a kívánt pozícióba, majd rögzítse.
 2. Opcionális: Szerelje fel és használja a kétrészes fúrási segédet.
 3. Dugja be a porelszívó csatlakozódugóját az aljzatba.
 4. Ha csatlakoztatva van: nyomja meg a PRCD „Reset” vagy „I” gombját.
 5. Helyezze a gyémánt fúrókészüléket a fúrási központba.
 6. Nyomja meg a gyémánt fúrókészülék be-/kikapcsoló gombját.
 7. Működtesse a porelszívót néhány másodperccel tovább, mint a gépet, hogy az elszívhassa a maradék anyagot.

Munkavégzés porelszívó egység nélkül

A bemetszett fúrókoronát csak akkor használja, ha porelszívó nélkül dolgozik.
 1. Állítsa az oldalsó markolatot a kívánt pozícióba, majd rögzítse.
 2. Opcionális: Szerelje fel és használja a kétrészes fúrási segédet.
 3. Dugja be a csatlakozódugót a csatlakozó aljzatba és nyomja meg a PRCD „Reset" vagy „I" gombját.
 4. Helyezze a gyémánt fúrókészüléket a fúrási központba.
 5. Nyomja meg a gyémánt fúrókészülék be-/kikapcsoló gombját.

Nedves fúrás kézzel vezetett üzemmódban vízgyűjtő rendszer nélkül

FIGYELMEZTETÉS
Elektromos áramütés veszélye! Meghibásodott porelszívó esetén víz kerülhet a motorra és a burkolatra!
 • Azonnal szakítsa meg a munkát, ha a porelszívás nem működik.
 1. Állítsa az oldalsó markolatot a kívánt pozícióba, majd rögzítse.
 2. Opcionális: Szerelje fel és használja a kétrészes fúrási segédet.
 3. Dugja be a csatlakozódugót a csatlakozó aljzatba és nyomja meg a PRCD „Reset" vagy „I" gombját.
 4. Helyezze a gyémánt fúrókészüléket a fúrási központba.
 5. Lassan nyissa ki a vízszabályozót, míg kifolyik a kívánt vízmennyiség. Az oldalsó markolat kijelzőjén ellenőrizheti a vízmennyiséget.
 6. Nyomja meg a gyémánt fúrókészülék be-/kikapcsoló gombját.

Nedves fúrás kézzel vezetett üzemmódban vízgyűjtő rendszerrel

FIGYELMEZTETÉS
Elektromos áramütés veszélye! Meghibásodott porelszívó esetén víz kerülhet a motorra és a burkolatra!
 • Azonnal szakítsa meg a munkát, ha a porelszívás nem működik.
Tilos használni a száraz-nedves porszívón található csatlakozóaljzatot.
 1. Porelszívás alkalmazásakor: Indítsa el a száraz-nedves porszívót, és nyissa ki a vízellátást.
 2. Állítsa az oldalsó markolatot a kívánt pozícióba, majd rögzítse.
 3. Opcionális: Szerelje fel és használja a kétrészes fúrási segédet.
 4. Dugja be a csatlakozódugót a csatlakozó aljzatba és nyomja meg a PRCD „Reset" vagy „I" gombját.
 5. Helyezze a gyémánt fúrókészüléket a fúrási központba.
 6. Lassan nyissa ki a vízszabályozót, míg kifolyik a kívánt vízmennyiség. Az oldalsó markolat kijelzőjén ellenőrizheti a vízmennyiséget.
 7. Nyomja meg a gyémánt fúrókészülék be-/kikapcsoló gombját.

Nedves fúrás fúróállvánnyal

FIGYELMEZTETÉS
Elektromos áramütés veszélye! Meghibásodott porelszívó esetén víz kerülhet a motorra és a burkolatra!
 • Azonnal szakítsa meg a munkát, ha a porelszívás nem működik.
Felfelé irányuló fúráshoz szigorúan kötelező a vízgyűjtő rendszerrel kombinált száraz-nedves porszívó használata!
Image alternative
 1. Lassan nyissa ki a vízszabályozót, míg kifolyik a kívánt vízmennyiség.
 2. A folyamatos üzem reteszelő gombjával kapcsolja a gépet folyamatos üzemre.
 3. Nyissa ki a szánrögzítést.
 4. Fordítsa el a kézikerékkel a gyémánt fúrókoronát az aljzatig.
 5. A fúrás megkezdésekor csak enyhén szorítsa rá, amíg a fúrókorona központosítja magát. Csak ezután növelje a rászorítóerőt.
 6. A rászorítóerőt a fúrásteljesítmény-kijelzőnek megfelelően szabályozza.

A Rota-Rail (oszlopos forgóidom használata)

A Rota-Rail használatával gyorsan és egyszerűen hozzáférhet a furathoz vagy fúrómaghoz anélkül, hogy akár részben, akár teljesen le kellene szerelni a rendszert.
FIGYELMEZTETÉS
Hibás használat miatti sérülésveszély! A fúróállvány károsodhat vagy eltörhet.
 • A Rota-Rail-t soha ne használja az oszlop meghosszabbítására.
 1. A szánrögzítés segítségével rögzítse a szánt a sínen. Győződjön meg arról, hogy biztos-e a rögzítés.
 2. Távolítsa el az ütközőcsavart a sín hátsó részéről.
 3. Rögzítse úgy a Rota-Rail egységet, hogy a fogazott sínek azonos irányba mutassanak.
 4. Húzza meg a Rota-Rail csavarját.
 5. Lazítsa meg a szán reteszelését, majd a szánnal haladjon a Rota-Railre.
 6. Lazítsa meg a Rota-Rail rögzítőcsavarjait, majd fordítsa el balra vagy jobbra a gépet a Rota-Rail egységgel együtt. Így férhet hozzá a furathoz.
 7. Vegye ki a fúrómagot vagy cserélje ki a fúrókoronát.
 8. Fordítsa el a készüléket a Rota-Rail egységgel a kiindulási helyzetbe, majd húzza meg a Rota-Rail rögzítőcsavarjait. Járassa vissza a gépet a fúróállvány oszlopára, hogy tovább dolgozhasson.
 9. A Rota-Rail leszerelése után rögzítse az ütközőcsavart a sín hátsó részére.

Munkalépés a fúrókorona beszorulásakor

Beszoruláskor először a csúszókuplung old ki. Ezután az elektronika kikapcsolja a motort, majd a felhasználó manuális beavatkozása nélkül kétszer automatikusan bekapcsolja. Ha ezzel nem oldható a beszorulás, akkor az elektronika 90 másodpercre lekapcsolja a motort. A beszorulás manuális oldásának menete:

A fúrókorona kioldása kézikerék segítségével

 1. Húzza ki a hálózati dugót a csatlakozóaljzatból.
 2. A kézikerékkel oldja ki a fúrókoronát az aljzatból.
 3. Helyezze be a készülék csatlakozódugóját az aljzatba.
 4. Folytassa a fúrást.

A fúrókorona kioldása villáskulccsal

 1. Húzza ki a hálózati dugót a csatlakozóaljzatból.
 2. Egy megfelelő villáskulccsal fogja meg a gyémánt fúrókoronát a befogószár közelében, majd elforgatással oldja ki a gyémánt fúrókoronát.
 3. Helyezze be a készülék csatlakozódugóját az aljzatba.
 4. Folytassa a fúrást.

Ápolás, karbantartás, szállítás és tárolás

Ápolás és karbantartás

FIGYELMEZTETÉS
Elektromos áramütés veszélye! A csatlakoztatott hálózati kábellel végzett ápolás és karbantartás súlyos sérüléseket és égési sérülést okozhat.
 • Minden ápolási és karbantartási munka előtt húzza ki a hálózati csatlakozót!
Ápolás
 • Óvatosan távolítsa el a szilárdan tapadó szennyeződést.
 • Száraz kefével tisztítsa meg óvatosan a szellőzőnyílásokat.
 • A házat csak enyhén nedves kendővel tisztítsa. Ne használjon szilikontartalmú ápolószert, mivel az károsíthatja a műanyag alkatrészeket.
Karbantartás
FIGYELMEZTETÉS
Áramütés veszélye! Az elektromos alkatrészek nem szakszerű javítása súlyos sérülésekhez és égési sérülésekhez vezethet.
 • A gép elektromos részeit csak szakképzett villamossági szakember javíthatja.
 • Rendszeresen ellenőrizze a látható részeket sérülés, illetve a kezelőelemeket kifogástalan működés szempontjából.
 • Sérülések és/vagy funkciózavar esetén ne működtesse a terméket. Azonnal javíttassa meg a Hilti Szervizben.
 • Az ápolási és karbantartási munkák után minden védőfelszerelést szereljen fel, és ellenőrizze a gép működését.
A biztonságos üzemelés érdekében csak eredeti pótalkatrészeket és fogyóanyagokat használjon. Az általunk engedélyezett pótalkatrészeket, fogyóanyagokat és tartozékokat termékéhez megtalálja a Hilti Store helyeken vagy az alábbi címen: www.hilti.group .

Cserélje ki a szénkeféket

FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély az elektromos áramütés miatt! !
 • A készüléket csak felhatalmazott és kiképzett személy szervizelheti és javíthatja! Ezt a személyt minden lehetséges kockázati tényezőről tájékoztatni kell.
 1. Nyissa ki a motor bal és jobb oldalán található szénkefetartó-fedelet.
 2. Figyelje meg, hogyan vannak beszerelve a szénkefék, és hogyan vannak lefektetve a huzalok. Vegye ki az elhasználódott szénkeféket a gyémántszerszámos magfúrógépből.
 3. Helyezze be az új szénkeféket pontosan úgy, ahogyan a régi szénkefék elhelyezkedtek.
  Behelyezéskor ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a jelzőhuzal szigetelését.
 4. Csavarozza vissza a motor bal és jobb oldalán található szénkefetartó-fedelet.
 5. Hagyja a szénkeféket bejáratódni legalább 1 percen keresztül megszakítás nélkül üresjáratban.
  A szénkefék kicserélése után a jelzőlámpa kb. 1 perc üzemidő után kialszik.

Szállítás és tárolás

FIGYELEM
Alacsony hőmérséklet miatti veszély! A termékbe bejutó víz a termék sérülését és az elektromos áramütés veszélyét okozhatja.
 • Különösen fagypont alatti hőmérsékletnél ügyeljen arra, hogy a készülékben ne maradjon víz.
 • Tárolás előtt nyissa ki a gyémánt fúrókészülék vízszabályzóját.

Segítség zavarok esetén

Az ebben a táblázatban fel nem sorolt zavarok, illetve olyan zavarok esetén, amelyeket saját maga nem tud megjavítani, kérjük, forduljon a Hilti Szervizhez.

A gyémántszerszámos magfúrógép nem működőképes

Üzemzavar
Lehetséges ok
Megoldás
Image alternative
A szervizkijelzőn nem látható semmi.
A PRCD nincs bekapcsolva.
 • Ellenőrizze a PRCD működőképességét, és kapcsolja be.
Az áramellátás megszakadt.
 • Csatlakoztasson egy másik elektromos készüléket és ellenőrizze a működést.
 • Ellenőrizze a csatlakozásokat, a villamos tápkábelt, az áramvezetéket és a hálózati biztosítót.
Víz van a motorban.
 • Hagyja a gyémántszerszámos magfúrógépet meleg, száraz helyen teljesen kiszáradni.
Image alternative
A szervizkijelző világít.
A szénkefék elkoptak.
Image alternative
A szervizkijelző villog.
A motor túlmelegedett.
 • Várjon néhány percet, amíg a motor lehűl és járassa a gyémántszerszámos magfúrógépet üresjáratban a lehűlési folyamat felgyorsítása érdekében. Kapcsolja ki, majd újra be a gyémántszerszámos fúrógépet.
Túlterhelési hiba.
 • Kapcsolja ki, majd újra be a gyémántszerszámos fúrógépet.
 • Vezesse a gyémántszerszámos magfúrógépet egyenesen, illetve alkalmazzon kisebb rászorítóerőt.
Image alternative
A lopásvédelem kijelzője villog.
A gyémántszerszámos magfúrógép nincs engedélyezve (opcionális lopásgátlóval rendelkező gyémántszerszámos magfúrógép esetén).
 • Engedélyezze a gyémántszerszámos magfúrógép működését az engedélyezőkulccsal.

A gyémántszerszámos magfúrógép működőképes

Üzemzavar
Lehetséges ok
Megoldás
Image alternative
A szervizkijelző világít.
A szénkefék megközelítőleg elérték kopási határértéküket. A gyémántszerszámos fúrógép automatikus lekapcsolásáig még néhány munkaóra van hátra.
 • A legközelebbi adandó alkalommal cseréltesse ki a szénkeféket.
A szénkeféket cserélték, és be kell járatódniuk.
 • Hagyja a szénkeféket bejáratódni legalább 1 percen keresztül megszakítás nélkül üresjáratban.
A gyémántszerszámos magfúrógép nem működik teljes teljesítménnyel.
Hálózati hiba – a villamos hálózat feszültsége túl kicsi.
 • Ellenőrizze, hogy más fogyasztók zavarják-e a villamos hálózatot vagy a generátort.
 • Ellenőrizze a használt hosszabbítókábel hosszát.
A gyémánt fúrókorona nem forog.
A hajtóműkapcsoló nem reteszel be.
 • Addig működtesse a hajtóműkapcsolót, míg be nem reteszel.
A gyémánt fúrókorona beszorult az aljzatba.
 • Vezesse egyenesen a gyémántszerszámos magfúrógépet.
 • Oldja ki a fúrókoronát villáskulccsal: A csatlakozódugót húzza ki az aljzatból. Egy megfelelő villáskulccsal fogja meg a gyémánt fúrókoronát a befogószár közelében, majd elforgatással oldja ki a gyémánt fúrókoronát.
 • Állványvezetésű fúrás: Forgassa el a kézikereket és próbálja meg a szán fel- és lemozgatásával kioldani a gyémánt fúrókoronát.
Csökken a fúrási sebesség.
Elérte a maximális fúrásmélységet.
 • Távolítsa el a furatmagot, és használjon fúrókorona-hosszabbítást.
A furatmag beszorult a gyémánt fúrókoronába.
 • Távolítsa el a furatmagot.
A műszaki adatok nem megfelelők az aljzathoz.
 • Válasszon megfelelőbb műszaki adatokkal rendelkező gyémánt fúrókoronát.
Nagy acéltartalom (felismerhető a fémforgácsot tartalmazó átlátszó vízről).
 • Válasszon megfelelőbb műszaki adatokkal rendelkező gyémánt fúrókoronát.
A gyémánt fúrókorona meghibásodott.
 • Ellenőrizze a gyémánt fúrókoronát sérülés szempontjából, szükség esetén cserélje ki.
Nem megfelelő fokozatot választott.
 • Válassza ki a megfelelő fokozatot.
A rászorítóerő túl kicsi.
 • Növelje a rászorítóerőt.
A gép teljesítménye túl kicsi.
 • Válassza ki a következő kisebb fokozatot.
A gyémánt fúrókorona kifényesedett.
 • Élezze meg az élezőlapon a gyémánt fúrókoronát.
A vízmennyiség túl nagy.
 • Csökkentse a vízmennyiséget a vízszabályozóval.
A vízmennyiség túl kevés.
 • Ellenőrizze a gyémántszerszámos magfúrógép vízellátását, ill. növelje a vízmennyiséget a vízszabályozással.
A szánrögzítés le van zárva.
 • Nyissa ki a szánrögzítést.
A por megakadályozza a fúrást.
 • Használjon megfelelő porelszívó egységet.
A kézikerék ellenállás nélkül forgatható.
Eltört a nyírócsap.
 • Cserélje ki a nyírócsapot.
A gyémánt fúrókoronát nem lehet behelyezni a tokmányba.
A befogószár/tokmány elszennyeződött vagy sérült.
 • Tisztítsa és zsírozza meg a befogószárat, ill. a tokmányt, vagy cserélje ki azokat.
Az öblítőfejnél vagy a hajtóműháznál víz lép ki.
A víznyomás túl nagy.
 • Csökkentse a víznyomást.
Üzem közben víz lép ki a tokmányból.
A gyémánt fúrókorona nincs megfelelően a tokmányba csavarozva.
 • Csavarozza be szilárdan a gyémánt fúrókoronát.
 • Vegye ki a gyémánt fúrókoronát. Forgassa el a gyémánt fúrókoronát kb. 90°-kal a fúrókorona tengelye körül. Szerelje fel újra a gyémánt fúrókoronát.
A befogószár/tokmány elszennyeződött.
 • Tisztítsa és zsírozza meg a befogószárat, ill. a tokmányt.
A tokmány vagy a befogószár tömítése sérült.
 • Ellenőrizze a tömítést, szükség esetén cserélje ki.
Nem folyik át a víz.
A szűrő vagy a vízátfolyásjelző eltömődött.
 • Vegye ki a szűrőt vagy a vízátfolyásmérőt, és öblítse át.
A fúrórendszer játéka túl nagy.
A gyémánt fúrókorona nincs megfelelően a tokmányba csavarozva.
 • Csavarozza be szilárdan a gyémánt fúrókoronát.
 • Vegye ki a gyémánt fúrókoronát. Forgassa el a gyémánt fúrókoronát kb. 90°-kal a fúrókorona tengelye körül. Szerelje fel újra a gyémánt fúrókoronát.
A befogószár/tokmány meghibásodott.
 • Ellenőrizze a befogószárat és a tokmányt, szükség esetén cserélje ki.
A szán játéka túl nagy.
A fúróállvány csavarkötései lazák.
 • Ellenőrizze a fúróállvány csavarjainak szilárd kötését, ha szükséges, húzza után.
A fúróállvány nincs elegendő mértékben rögzítve.
 • Rögzítse szilárdabban a fúróállványt.

Ártalmatlanítás

A Image alternative Hilti gépek nagyrészt újrahasznosítható anyagokból készülnek. Az újrahasznosítás előtt az anyagokat gondosan szét kell válogatni. A Hilti sok országban már visszaveszi használt gépét újrahasznosítás céljára. Kérdezze meg a Hilti ügyfélszolgálatot vagy kereskedelmi tanácsadóját.
Image alternative
 • Az elektromos kéziszerszámokat, elektromos készülékeket és akkukat ne dobja a háztartási szemétbe!

A fúróiszap ártalmatlanítása során ajánlott előkezelés

Környezetvédelmi szempontból a fúróiszap csatornába vagy vizekbe engedése megfelelő előkezelés nélkül problematikus. Érdeklődjön a helyi hatóságoknál az érvényes előírások felől.
 1. Gyűjtse össze a fúróiszapot (pl. száraz-nedves porszívóval).
 2. Várja meg, míg a fúróiszap leülepszik, és az iszap szilárd részét egy építési törmeléket tároló hulladéklerakóban ártalmatlanítsa (pelyhesítőszerek meggyorsíthatják az ülepítési folyamatot).
 3. Mielőtt a megmaradt vizet (lúgos, pH érték > 7) belevezetné a csatornahálózatba, semlegesítse savas semlegesítőszerrel vagy hígítsa fel sok vízzel.

Kínai RoHS (Veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozásáról szóló irányelv)

A következő linken elérhető a veszélyes anyagok táblázata: qr.hilti.com/r5062.
A dokumentáció végén található QR-kódon keresztül elérhető a RoHS táblázat.

Gyártói garancia

 • Kérjük, a garancia feltételeire vonatkozó kérdéseivel forduljon helyi Hilti partneréhez.
Image alternative
Image alternative