Nyelv

GX 90-WF

Eredeti használati utasítás

A dokumentáció adatai

A dokumentumról

 • Üzembe helyezés előtt olvassa el ezt a dokumentumot. Ez a biztonságos munkavégzés és a hibamentes kezelés előfeltétele.
 • Vegye figyelembe a dokumentumban és a terméken található biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket.
 • Ezt a használati utasítást mindig tárolja a termék közelében, és a gépet csak ezzel az utasítással együtt adja tovább harmadik személynek.

Jelmagyarázat

Figyelmeztetések

A figyelmeztetések a termék használata során előforduló veszélyekre hívják fel a figyelmet. A következő figyelmeztetéseket használjuk:
VESZÉLY
VESZÉLY !
 • Súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezető közvetlen veszély esetén.
FIGYELMEZTETÉS
FIGYELMEZTETÉS !
 • Ezzel a szóval hívjuk fel a figyelmet egy olyan lehetséges veszélyre, amely súlyos személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.
VIGYÁZAT
VIGYÁZAT !
 • Ezzel a szóval hívjuk fel a figyelmet egy lehetséges veszélyhelyzetre, amely személyi sérüléshez vagy anyagi kárhoz vezethet.

Szimbólumok a használati utasításban

A jelen használati utasítás a következő szimbólumokat használja:
Image alternative Tartsa be a használati utasítást
Image alternative Alkalmazási útmutatók és más hasznos információk
Image alternative Újrahasznosítható anyagokkal való bánásmód
Image alternative Az elektromos gépeket és akkukat ne dobja a háztartási szemétbe
Image alternative Hilti lítium‑ion akku
Image alternative Hilti töltőkészülék

Az ábrákon használt szimbólumok

Az ábrákon a következő szimbólumokat használjuk:
Image alternative Ezek a számok a jelen használati utasítás elején található ábrákra vonatkoznak.
Image alternative A számozás a munkalépések sorrendjét mutatja képekben, és eltérhet a szövegben található munkalépések számozásától.
Image alternative Az áttekintő ábrában használt pozíciószámok a termék áttekintésére szolgáló szakasz jelmagyarázatában lévő számokra utalnak.
Image alternative Ez a jel hívja fel a figyelmét arra, hogy a termék használata során különös odafigyeléssel kell eljárnia.

Termékhez kötődő szimbólumok

Kiegészítő szimbólumok

A következő kiegészítő szimbólumokat használhatjuk a jelen dokumentációban vagy a termékben:
Image alternative Általános figyelmeztetés
Image alternative Viseljen védőszemüveget
Image alternative Viseljen védőkesztyűt
Image alternative Az akkut soha ne használja ütőszerszámként.
Image alternative Ügyeljen arra, hogy ne ejtse le az akkut. Ne használjon olyan akkut, amelyet ütés ért vagy egyéb módon sérült.

Termékinformációk

A Image alternative termékeket kizárólag szakember általi használatra szánták és a gépet csak engedéllyel rendelkező, szakképzett személy használhatja, javíthatja. Ezt a személyt minden lehetséges kockázati tényezőről tájékoztatni kell. A termék és tartozékai könnyen veszélyt okozhatnak, ha nem képzett személy dolgozik velük, vagy nem rendeltetésszerűen használják őket.
A típusjelölés és a sorozatszám a típustáblán található.
 • Jegyezze fel a sorozatszámot a következő táblázatba. Amennyiben kérdéssel fordul a képviseletünkhöz vagy a szervizhez, szüksége lesz ezekre a termékadatokra.
  Termékadatok
  GX szegbeverő készülék
  GX 90-WF
  Generáció
  01
  Sorozatszám

Megfelelőségi nyilatkozat

Image alternative
A gyártó kizárólagos felelőssége tudatában kijelenti, hogy ez a termék megfelel az érvényben lévő törvényeknek és szabványoknak.
A műszaki dokumentáció helye:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Biztonság

Biztonsági tudnivalók

A készülék használójával szembeni elvárások
 • A gépet professzionális felhasználásra tervezték.
 • A gépet csak kiképzett / hozzáértő személy üzemeltetheti, szervizelheti és javíthatja. Ezt a személyt minden lehetséges kockázati tényezőről tájékoztatni kell.
Személyi biztonsági előírások
 • Munkavégzés közben legyen figyelmes, ügyeljen arra, amit végez, megfontoltan végezze a szegbeverővel a munkát. Ha fáradt, ha kábítószerek vagy alkohol hatása alatt áll, vagy orvosságokat vett be, ne használja a készüléket. Ha fájdalmat érez vagy rosszul érzi magát, akkor szakítsa meg a munkát. A készülékkel végzett munka közben már egy pillanatnyi figyelmetlenség is komoly sérülésekhez vezethet.
 • Kerülje a kedvezőtlen testtartást. Mindig biztonságos, stabil helyzetben dolgozzon, ügyeljen az egyensúlyára.
 • Viseljen csúszásbiztos cipőt.
 • Ne irányítsa a készüléket maga felé vagy más személyek irányába.
 • Ne nyomja a készüléket a kezéhez vagy más testrészéhez, ill. más személyhez. Kezét vagy más testrészét semmi esetre se helyezze a készülék orrának közelébe. Ha kezét vagy más testrészét a készülék orrának nyomja, akkor a véletlen működtetés és a rögzítőelem kioldása súlyos sérülést okozhat.
 • Ne helyezze a szabad kezét közvetlenül a rögzítendő anyagok mögé.
 • A szabad kezét ne helyezze a készülékorr közelébe.
 • Az idegeneket, különösen a gyerekeket, tartsa távol a munkaterülettől.
 • A készülék működtetésekor karját tartsa behajlítva (ne nyújtsa ki).
 • A készülék kezelőjének és mindazoknak a személyeknek, akik a közelében tartózkodnak, megfelelő védőszemüveget, fülvédőt és védősisakot kell viselniük.
A direktrögzítő készülékek gondos kezelése és használata.
 • Sose hagyja a feltöltött készüléket felügyelet nélkül.
 • Szállítás közben vegye ki a gázpatront a gépből.
 • Minden tisztítás, szervizelés, karbantartás előtt, a munkavégzés megszakításakor, ill. tárolás előtt merítse le a készüléket (akkumulátor, gázpatron és szegek).
 • A fel nem használt gázpatronokat, valamint a nem használt készülékeket védje a nedvességtől és a túlzott mértékű hőhatástól.
 • A készülék kifogástalan és rendeltetésszerű működésének biztosítása érdekében ellenőrizze, hogy esetleg nem sérült-e a készülék vagy a tartozék. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek kifogástalanul működnek-e, nem akadnak-e és sértetlenek-e. Az összes alkatrész legyen megfelelően felszerelve, és teljesítse valamennyi feltételt, csak így biztosítható a készülék kifogástalan üzemeltetése. A készülék sérült biztonsági berendezéseit és azokat az alkatrészeit, amelyek nem részei a tartozékként kapható szervizcsomagnak (lásd a „A készülék ápolása” c. fejezetet), a Hilti Szervizzel kell szakszerűen megjavíttatni vagy kicseréltetni, amennyiben a kezelési útmutató másként nem rendelkezik.
 • Szegbeütés közben tartsa mindig magabiztosan és szorosan a készüléket. Ezzel csökkenthető a rögzítőelem hordozófelületről történő eltérésének veszélye.
 • Soha ne üssön be rögzítőelemet egy második beütéssel. Soha ne üssön be egy rögzítőelemre egy második rögzítőelemet. Ez az elem töréséhez és beragadásához vezethet.
 • Mindig vegye figyelembe a felhasználási irányelveket. Ezzel kapcsolatban forduljon a Hilit Direktrögzítés kézikönyvéhez.
 • A készülék orrát ne kézzel, vagy egy tárggyal húzza vissza, ezáltal ugyanis a készüléket adott esetben készenlétbe hozhatja. Az üzemkész állapot lehetővé teszi, hogy akár a testébe szeget üssön.
Munkahely
 • Biztosítsa a munkahely jó megvilágítását.
 • A készüléket csak jól szellőztetett munkaterületen alkalmazza.
 • A rögzítőelemeket csak fába és megfelelő faanyagba üsse be (lásd a rendeltetésszerű használatra vonatkozó részt): Ha másféle anyagokba üt be szeget a készülékkel, az a rögzítőelem törését, szilánkok lepattanását vagy az anyag átütését okozhatja.
 • A rögzítőelem beütése előtt győződjön meg arról, hogy senki nem tartózkodik a munkahely mögött vagy alatt.
 • Tartson rendet a munkaterületen. A munkaterületről el kell távolítani azokat a tárgyakat, melyek sérülést okozhatnak. A munkaterületen uralkodó rendetlenség balesetet okozhat.
 • A markolatot tartsa száraz, tiszta, olaj- és zsírmentes állapotban.
 • Vegye figyelembe a környezeti viszonyokat. A készüléket ne tegye ki csapadéknak, ne használja nedves vagy nyirkos környezetben. Ne használja olyan helyen a készüléket, ahol fennáll a tűz- vagy a robbanásveszély.
 • A rejtett elektromos kábelek, gáz- és vízvezetékek komoly veszélyt jelentenek, ha munka közben megsérülnek. Éppen ezért előzetesen ellenőrizze a munkaterületet, pl. fémkeresővel. A készülék külső részén található fémalkatrészek feszültségvezetővé válhatnak, ha pl. véletlenül megsértenek egy elektromos vezetéket.
 • A gépet mindig csak a fogantyú szigetelt felületénél fogja meg, ha olyan munkát végez, amelynek során a betétszerszám rejtett elektromos vezetéket találhat el. Ha a gép elektromos feszültséget vezető vezetékhez ér, akkor a gép fém részei feszültség alá kerülhetnek és ez elektromos áramütéshez vezethet.
Hővel kapcsolatos biztonsági utasítások
 • Ha a készülék túlmelegedett, akkor vegye ki a gázpatront és várja meg, míg a készülék lehűl. Ne lépje túl a maximális beütési gyakoriságot.
 • Feltétlenül viseljen védőkesztyűt, ha úgy kell karbantartást végezni a készüléken, hogy előtte nem hűtötte le azt.
A gázpatronok gondos kezelése és használata.
 • A használathoz, ápoláshoz és az elsősegélynyújtási intézkedésekkel kapcsolatban olvassa el az anyagbiztonsági adatlapot.

Akkumulátoros gépek gondos használata és kezelése

 • Vegye figyelembe a Li-ion akkumulátorok szállítására, tárolására és üzemeltetésére vonatkozó különleges irányelveket.
 • Tartsa távol az akkut a magas hőmérséklettől és a tűztől.
 • Az akkut tilos szétszedni, összepréselni, 80 °C (176 °F) fölé hevíteni vagy elégetni.
 • Ne használjon vagy töltsön olyan akkut, amelyet ütés ért, egy méternél magasabbról leeset, vagy más módon sérült. Ilyen esetben feltétlenül forduljon a Hilti  Szervizhez .
 • Ha érintésre túl forró az akku, akkor lehet, hogy meghibásodott. Állítsa az akkut egy látható, nem gyúlékony helyre, éghető anyagoktól elegendő távolságra. Hagyja lehűlni az akkut. Amennyiben egy óra elteltével még mindig túl forró az akku érintésre, akkor meghibásodott. Lépjen kapcsolatba a Hilti  Szervizzel .

Leírás

Termékáttekintés

Image alternative
 1. Készülék teste
 2. Markolat
 3. Készülék orra
 4. Szegtár
 5. Típustábla
 6. Gázpatron rekesze
 7. Akku
 8. Szellőzőnyílások
 9. Ház burkolata
 10. Elsütő billentyű
 11. Beállítókerék
 12. Szegtoló
 13. Övkampó
 14. LED
 15. Adapter a felületvédelemhez
 16. Tolóhüvely

Rendeltetésszerű használat

A készülék fának fára rögzítésére szolgál, speciális rögzítőelemekkel. Megfelelő ipari nyersanyagok a következők: tömör fa, rétegelt fa, rétegelt falemez, faforgács (pl. OSB-lapok), farost (pl. MDF-lapok), valamint furnér (pl. Multiplex). A készülék professzionális felhasználók számára készült faépítési munkákhoz. Alkalmazási javaslatokkal kapcsolatban forduljon a Hilti Direktrögzítés kézikönyvéhez.

A készülék, a gázpatron és a rögzítőelemek egy műszaki egységet képeznek. Ez azt jelenti, hogy a készülékkel a problémamentes rögzítés csak akkor biztosítható, ha kifejezetten a készülékhez gyártott Hilti szegeket és Hilti gázpatronokat használ. Csak ezeknek a feltételeknek a figyelembevételével érvényesek a Hilti által megadott rögzítési és alkalmazási javaslatok. A készüléket csak kézzel tartva szabad használni. A készülék átalakítása tilos.
Image alternative
 • Ehhez a termékhez kizárólag Hilti B7 típussorozatú Li-ion akkumulátorokat használjon.

 • Ezekhez az akkukhoz csak a Hilti által jóváhagyott C7 töltőkészüléket használja. További információkat a Hilti Store helyeken vagy a www.hilti.group weboldalon talál.

Bluetooth

A termék beépített Bluetooth-funkcióval rendelkezik (opcionális).
A Bluetooth egy vezeték nélküli adatátviteli kapcsolat, amelyen keresztül két, egymás közelében található Bluetooth-képes termék kapcsolódhat egymáshoz.

Mélyalvó üzemmód

A Li-ion akkuk mélykisülés elleni védelme érdekében a készülék mélyalvó üzemmóddal rendelkezik. 120 percnyi használaton kívüli állapot esetén a készülék automatikusan kikapcsol.
 • A használatra kész állapot visszaállításához vegye ki rövid időre az akkut, majd helyezze újra vissza (az akku visszaállítása).

Szállítási terjedelem

Készülék kofferben, 2 akku, töltőberendezés, tisztítókendő, használati utasítás.
A termékéhez jóváhagyott további rendszertartozékokat a Hilti Store helyen vagy a www.hilti.group weboldalon talál.

Rendszerkomponensek az üzemeltetéshez

A készülék üzemeltetéséhez a következőkre van szükség: készülék, B7/1,5 Li-Ion feltöltött akku, GC 31 vagy GC 32 gázpatron és GX-WF szegek fakötésekhez.

Műszaki adatok

Szegbeverő készülék

Alkalmazás
Szeg rögzítése gerendadarabra
Tömeg (akkuval)
3,7 kg
Méretek
384 mm x 134 mm x 381 mm
Teljesítménybeállítás
nincs
A tár maximális befogadóképessége
75 Darab
Tár szegidoma
34°
Maximális beütési gyakoriság folyamatos üzemben
1 200 h
Munkavégzés megszakítással
legfeljebb 3 rögzítés másodpercenként
Kaliber (gázpatron)
40 g
Felhasználási / környezeti hőmérséklet GC 31 gázpalackkal
−5 ℃ … 45 ℃
Felhasználási / környezeti hőmérséklet GC 32 gázpalackkal
−10 ℃ … 45 ℃
Szeghosszúság
50 mm … 90 mm
Szegátmérő
2,8 mm … 3,1 mm

B 7/1.5 Li-ion akku

Névleges feszültség
7,2 V
Energiatartalom
10,8 Wh
Kapacitás
1,5 Ah
Tömeg
0,19 kg

Zajinformáció és gyorsulási értékek az EN 15895 szabvány szerint

A jelen útmutatókban megadott hangnyomás- és rezgésértékeket egy szabványosított mérési eljárás keretében mértük meg, és alkalmasak szegbeverő készülékek egymással történő összehasonlítására. Az értékek emellett alkalmasak az expozíció előzetes megbecsülésére. A megadott adatok a szegbeverő készülék fő alkalmazási területeire vonatkoznak. Ha a szegbeverő készüléket más célra, eltérő felszereltséggel használják, vagy nem megfelelően tartják karban, akkor az adatok eltérőek lehetnek. Ez jelentősen megnövelheti az expozíciókat a munkaidő teljes időtartama alatt. Az expozíció pontos megbecsüléséhez azokat az időszakokat is figyelembe kell venni, amikor a készüléket ténylegesen nem használják. Ez jelentősen csökkentheti az expozíciókat a munkaidő teljes időtartama alatt. Hozzon kiegészítő intézkedéseket a kezelő védelme érdekében a hang és/vagy a rezgés hatásai ellen, mint például: elektromos szegbeverő készülékek és felszerelések karbantartása, a készüléket kezelő személy kezének melegen tartása, a munkafolyamatok megszervezése.
Zajinformációk
Kibocsátási hangnyomásszint a munkahelyen (LpA, 1s)
106 dB(A)
Hangnyomásszint csúcsértéke a munkavégzés helyén (LpC, peak)
138 dB (C)
Hangteljesítmény (LWA, 1S)
108 dB(A)
Bizonytalanság, zajszint (KpA)
2 dB(A)
Visszaütés
Energiával egyenértékű gyorsulás (ahw, RMS(3))
Eredmények 90x3,1 mm szegméret esetén tömör lucfenyőbe < 2,5 m/s2

Üzembe helyezés

Szegek behelyezése

FIGYELMEZTETÉS
Hibás rögzítőelemek használata miatti veszély A helytelen rögzítőelemek használata a készülék meghibásodását okozhatja, illetve sérülést idézhet elő.
 • Különösen ügyeljen arra, hogy megfelelő rögzítőanyagot használjon megfelelő tárazási szöggel.
A szegtár alsó részén egy visszatartó rugó található. Ha a tárba a maximálisnál több rögzítőelemet helyeznek, akkor a rugó nem tartja vissza az utoljára behelyezett szeghevedert. Vegye ki az utoljára behelyezett szeghevedert.
Image alternative
 1. Helyezze be a rögzítőelemeket alulról a helyes pozícióban, a nyíl irányában a szegtárba.
VIGYÁZAT
Sérülésveszély figyelmetlenség miatt Figyelmetlenségből becsípődhet az ujja.
 • Mozgassa a szegtolót óvatosan, húzza vissza kontrollált módon addig, míg be nem pattan a szegheveder alsó végénél.
 1. Tolja a rögzítőelemeket teljesen a készülék orr-részének irányába.
  Ha a szegtoló túl nagy erővel ütközik a szeghevedernek, akkor annak sérülését okozhatja. Ne hagyja a szegtolót kontrollálatlanul a szeghevedernek ütközni.

Gázpatron előkészítése

FIGYELMEZTETÉS
Balesetveszély Sérülésveszély a szivárgó gáz miatt.
 • A gázpatronból távozó gáz károsítja a tüdőt, a bőrt és a szemet. Tartsa távol az adagolószelepet az arctól és a szemtől.
 • A nyomás alatt álló folyékony gáz szivároghat és veszélyeztetheti Önt és másokat. Soha ne távolítsa el a már előkészített vagy használt gázpatron adagolószelepét.
 • Szállítási biztosító a gázpatronhoz.
  A gázpatron szállítási biztosítóval van felszerelve. A gázpatron készülékbe helyezése előtt távolítsa el a biztosítót.

Szállítási biztosító eltávolítása

Image alternative
 1. Emelje le a biztonsági sapkát és az adagolószelepet a gázpatronról.
 2. Vegye le a biztonsági sapkát az adagolószelepről.
 3. Helyezze be az adagolószelepet az elülső beillesztési horonnyal a gázpatron rovátkájába.
  Az adagolószelep elülső és hátsó beillesztési horonnyal rendelkezik.
 4. Nyomja a hátsó beillesztési hornyot szorosan a gázpatron tompa élére, míg az adagolószelep rá nem pattan a gázpatronra.

Gázpatron behelyezése

Image alternative
 1. Nyissa ki a gázpatronrekesz fedelét úgy, hogy felfelé és hátrafelé tolja azt.
 2. Tolja be a gázpatront és az adagolószelepet a piros színű adapterbe.
 3. Zárja a fedelet úgy, hogy a hüvelykujjával lefelé nyomja azt és bepattintja a reteszt.

Az akku behelyezése

VIGYÁZAT
Sérülésveszély A készülékek helytelen kezelése anyagi károkat okozhat.
 • Olvassa el a C 7 töltőkészülék üzemeltetési útmutatóját az akkuk töltésével, valamint az akkuk használatára és ápolására vonatkozó további utasításokkal kapcsolatban.
VIGYÁZAT
A kieső akku okozta veszély. Ha az akku nincs előírásszerűen reteszelve, akkor munkavégzés közben leeshet.
 • Ellenőrizze az akku biztos illeszkedését.
FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély Az akkuk behelyezésekor becsípődhet a bőre.
 • Az akkut óvatosan helyezze be.
 1. Az akku készülékbe történő behelyezése előtt győződjön meg arról, hogy az akkuhoz és a készülék érintkezőihez nem ér-e hozzá idegen tárgy.
 2. Tolja be alulról bepattanásig az akkut a markolat végénél lévő nyílásba. A LED rövid zöld fénnyel felvillan, így jelzi, hogy a készülék használatra kész.
Image alternative
 1. A készülék első üzembe helyezése előtt töltse fel teljesen az akkumulátorokat.

Az akku töltési állapota

Üzemzavar
Lehetséges ok
Megoldás
A zöld LED világít/villog
világít
 • Az akku használatra kész.
villog
 • Csökkenő akkufeszültség. Rövidesen cseréljen akkut.
A piros LED világít/villog
világít
 • Az akku feszültsége már nem elegendő a készülék működtetéséhez. Cseréljen akkut.
 • Ha a készüléken a piros LED világít, akkor váltson a második akkura. Ahogy lehet, azonnal töltse fel a következő csere akkumulátort.
villog
 • Az akku túl hideg (< -15 °C/< 5 °F) vagy túl forró (> 60 °C/> 140 °F), és a ventilátor nem indul el. Vegye ki az akkut, és hagyja, hogy az a megfelelő hőmérsékletre felmelegedjen vagy lehűljön.
Nincs jel
Nem világít és nem villog egy LED sem
 • Az akku feszültsége a határérték alatt van. Töltse fel az akkut.

Üzemeltetés

Beállítási lehetőségek a készülék orr-részén

Image alternative
 • A szegek behajtási mélységét a készülék orrának pozíciójával szabályozhatja. Ehhez használja az állítókereket.

Érzékeny felületek védelme

FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély Véletlen hibás gyújtást válthatnak ki.
 • Távolítsa el a készülékből az akkut és a gázpatront a felületvédő fel- vagy leszerelése előtt.
Image alternative
 • Érzékeny felületek (pl. homlokzatok) látható területén végzett munka során használja a felületvédő adaptert.
  A felületvédő adapter csökkenti annak esélyét, hogy a készülék orr-része lenyomatot hagyjon a fa felületen.

Kioldásbiztosítás

 1. Soha ne üzemeltesse a terméket kioldásbiztosító nélkül (tolóhüvely).
 2. A nem szakszerű kioldás ellen a készüléket biztosíték védi. A tolóhüvely megakadályozza a készülék orr-részének nem szándékos vagy nem tudatos visszatolását. Ezáltal elkerülhető a munkafolyamattól független szegbelövés.

Szegek beütése

Csak akkor lehet szeget beütni, ha a tárban ötnél több szeg van.
Tartsa a készüléket szilárdan. Kerülje a rugalmas felületeket.
Az elsütő szerkezetet csak akkor működtesse, ha a készüléket teljesen a felülethez nyomta.
Ne engedje el az elsütő szerkezetet, amíg a szeg nincs teljesen beütve.
 1. Nyomja a készülék orr-részét a felülethez, majd nyomja teljesen rá a készüléket.
 2. Az elsütő billentyű lenyomásával indítsa el a beütést.
 3. Lazítsa meg az elsütő billentyűt, és a szegbeütést követően emelje el a készüléket teljesen a felületről.

Készülék kiürítése

Az akku eltávolítása

Az akkut lehetőleg hűvös és száraz helyen tárolja. Soha ne tárolja az akkut tűző napon, fűtőtesten vagy üveglap mögött. Élettartamuk végén az akkut a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően, biztonságosan ártalmatlanítani kell.
 1. Nyomja meg mindkét kioldógombot.
 2. Húzza ki az akkut a készülékből alul.

Gázpatron kivétele

 1. Nyissa ki a gázpatron rekeszének fedelét.
 2. Vegye ki a gázpatront.
 3. Zárja a készülék gázpatron rekeszét.

Szegheveder kitárolása

Image alternative
 1. A fekete színű gomb megnyomásával oldja a szegtoló reteszelését.
 2. Csúsztassa a tolattyút óvatosan és lassan a készülék orr-részének irányába, míg az neki nem ütközik annak.
 3. Csúsztassa lefelé a szegtárban a szegeket.
 4. Nyomja meg a belső tartót a tár alsó végén. Most teljesen eltávolíthatja a szegeket a szegtárból.

Készülék kampója

FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély A leeső készülék veszélyeztetheti Önt és a többi személyt.
 • Győződjön meg arról, hogy az övkampóval beakasztott készülék megtámasztása stabil.
Image alternative
 • A készülék kampójával beakaszthatja a készüléket az övbe, a létrára vagy a tetőlécre. Nyomja az öv kampóját a tár hosszanti tengelyébe a készülék irányában. Az öv kampója ezáltal kioldódik a reteszből és be-, illetve kihajthatóvá válik.

Ápolás és karbantartás

A gép ápolása

A készüléket az ápolási és karbantartási munkálatok előtt ki kell üríteni (vegye ki a készülékből a gázpatront és a rögzítőelemeket). Távolítsa el teljesen az akkut, a gázpatront és a szeghevedert a készülékből.
 1. Rendszeres időközönként tisztítsa meg enyhén benedvesített tisztítókendővel a gép külső felületét.
 2. A szellőzőnyílásokat szabadon kell hagyni, nem tömődhetnek el, és mindig tisztán kell tartani őket! Száraz kefét használjon a szellőzőnyílások gondos kitisztításához.
 3. Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön folyadék vagy idegen tárgy a készülék és az akku belső részeibe.
 4. Ha folyadék került a készülékbe, akkor a készülék kofferén kívül hagyja megszáradni a készüléket. Ehhez vegye ki az akkut és tartsa nyitva a gázpatron rekeszének hátsó burkolatát.
 5. A készülék markolati részeit tartsa mindig olaj- és zsírmentesen.
 6. Ne használjon permetezőkészüléket, gőzborotvát, folyóvizet a tisztításhoz!
 7. Ne használjon szilikontartalmú ápolószereket.
 8. Tartsa olajtól és zsírtól mentesen az akkumulátor érintkezőit.

A készülék javítása

 • Rendszeresen ellenőrizze a gép külső részeit, hogy nem sérültek-e meg, és hogy minden kezelőszerv hibátlanul működik-e. Ne használja a készüléket, ha sérült része(i) van(nak), vagy ha bármelyik kezelőegység hibásan működik.
  Ha a készülék meghibásodik, kizárólag Hilti szervizben javíttassa meg.

A készülék tisztítása

A készülék rendszeres karbantartást és tisztítást igényel. A tisztítási célú szerviz elvégzését legkésőbb 40000 rögzítés után javasoljuk. Tisztítsa vagy tisztíttassa meg a készüléket akkor is, ha gyakran jelentkeznek üzemzavarok, pl. indítási hibák vagy üres beütések.
Image alternative
 • Rendszeresen tisztítsa a készüléket. A tisztításhoz kizárólag Hilti terméket vagy hasonló minőségű terméket használjon.
  • Az ehhez szükséges anyagok, szerszámok és dokumentációk kaphatóak a Hilti nél.
  • A szükséges karbantartást elvégeztetheti a Hilti vel. Ennek érdekében lépjen kapcsolatba az Ön helyi Hilti kirendeltségével.

A dugattyú tisztítása

A dugattyú mozgását szennyeződés és tárazási maradékok akadályozhatják. Ilyenkor egyre több az üres beütés. Ilyen esetben az alábbiak szerinti dugattyútisztítást kell végezni:
Image alternative
 1. Vegye ki az akkut, a gázpatront és a rögzítőelemeket a készülékből.
 2. Tolja hátra ütközésig a dugattyút egy csavarhúzó segítségével.
 3. Fújjon be a készülék orrészébe kiadós mennyiségű tisztítószert.
 4. Először az akkut, majd a gázpatront helyezze vissza a készülékbe.
 5. Húzza vissza kézzel a szegbetolót, és végezzen öt üres beütést egy erre alkalmas felületen (lásd a rendeltetésszerű használatra vonatkozó részt).
 6. Helyezze be újra a rögzítőelemet, majd dolgozzon tovább a megszokott módon.
 7. Szükség esetén ismételje az 1–6. lépést.

Segítség zavar esetén

Üzemzavar
Lehetséges ok
Megoldás
Gyakori üres beütés
A munkatempó túl nagy
 • Tartsa be a maximális beütési sűrűséget.
A készülék nincs teljesen a felületre nyomva és/vagy az elsütő szerkezet nincs teljesen áthúzva.
 • Teljesen nyomja rá a felületre a készüléket, és ne engedje el az elsütő szerkezetet, amíg a szeg teljesen nincs beütve.
A készülék elérte a 40000 rögzítőelem beütést.
Beragadt dugattyú
Szabálytalanul kiálló szegek
A készülék elérte a 40000 rögzítőelem beütést.
Kemény és/vagy ághelyes fa
 • Cserélje ki a szeget, illetve amennyiben lehetséges, a felületet.
A gázpatron üres
Nem kielégítő felfekvés/nincs felfekvőfelület
A munkatempó túl nagy
 • Tartsa be a maximális beütési sűrűséget.
A dugattyú hibás állása
Beragadt dugattyú (papír-, szeg- vagy fadarab van a készülékben)
Nincs beütés: A készülék jelzi a teljes használatra készséget, az elsütő szerkezetet működtetik, ám a készülék nem old ki
A készülék nincs teljesen a felületre szorítva
Beszorult szeg
Szeg ragadt a készülék orr-részébe
 • Vegye ki az akkut és a gázpatront.
 • Távolítsa el a beszorult szeget.
 • Csavarhúzóval tolja teljesen vissza a dugattyút.
Gázpatron kapacitása < 1000 szeg
A gyakori, nem beütéshez használt megnyomás gázveszteséget okoz
 • Csak akkor nyomja a felülethez a készüléket, ha ténylegesen beütést akar elvégezni.
A gázpatronrekesz fedele nem zárható (gázpatron behelyezve).
A gázpatronról nem vették le a szállítási biztosítót
A szeg túl mélyre lett behajtva
A készülék orra túlságosan hátul
A szeg kiáll
A készülék orra túlságosan elöl
Nagyon lapos a rászorítási szög
 • A készüléket lehetőleg merőlegesen nyomja felületre.
A készülék lecsúszik a felületről
A felületvédő adapter a készülék orr-részére fel van szerelve
A ventilátor nem indul, a LED pirosan villog
Az akku túl hideg (<-15 °C) vagy túl forró (>60 °C)
 • Vegye ki az akkut, és hagyja felmelegedni azt, vagy hagyja lehűlni.
 • Helyezzen be egy másik akkut.
A ventilátor nem indul, nincs LED
A készülék mélyalvó üzemmódban van
Ha a probléma továbbra is fennáll: nincs akkufeszültség
 • Helyezzen be egy másik akkut.
 • Töltse fel az akkut.
Nedves a készülék/folyadék került a készülékbe
A ventilátor nem indul, a LED pirosan világít
Az akku feszültsége nem elegendő a készülék működtetéséhez.
 • Helyezzen be egy másik akkut.
 • Töltse fel az akkut.
A ventilátor nem indul, a LED zölden világít
A ventilátor csatlakozójánál megszakad az összeköttetés
 • Vegye ki az akkut és a gázpatront.
 • Dugja be a ventilátor csatlakozóját.
A ventilátor csatlakozója megfelelően fel van szerelve, de a ventilátor nem indul.
 • Ha szükséges, javíttassa meg a készüléket a Hilti Szervizben.
A ventilátor működik, a készülék nem indul
A gázpatron üres
A készülék elérte a 40000 rögzítőelem beütést.
A készülék nem szorítható rá a felületre
Kevesebb mint 5 szeg található a szegtárban
 • Töltsön be szeghevedert.
Beszorult szegek
 • Vegye ki az akkut és a gázpatront.
 • A feltöltött készüléken ne végezzen karbantartási munkákat!
 • Távolítsa el a beszorult szegeket.
Gyakori továbbítási hiba műanyagkötésű szegeknél
Sérült szegszalag
 • Működtetéskor tartsa szilárdan a szegtolót.

Ártalmatlanítás

FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély a szakszerűtlen ártalmatlanítás miatt! Egészségkárosodás veszélye a kilépő gázok és folyadékok miatt.
 • Sérült akkut ne küldjön csomagküldő szolgálattal!
 • A csatlakozókat nem vezető anyaggal fedje le a rövidzárlat elkerülése érdekében.
 • Az akkukat úgy ártalmatlanítsa, hogy azok ne kerülhessenek gyermekek kezébe.
 • Az akkut Hilti Store -ban ártalmatlanítsa, vagy forduljon az illetékes hulladéklerakóhoz.
Image alternative A Hilti termékek nagyrészt újrahasznosítható anyagokból készülnek. Az újrahasznosítás előtt az anyagokat gondosan szét kell válogatni. A Hilti sok országban már visszaveszi használt gépét újrahasznosítás céljára. Kérdezze meg a Hilti ügyfélszolgálatot vagy kereskedelmi tanácsadóját.
Image alternative
 • Az elektromos kéziszerszámokat, elektromos készülékeket és akkukat ne dobja a háztartási szemétbe!

Gyártói garancia

 • Kérjük, a garancia feltételeire vonatkozó kérdéseivel forduljon helyi Hilti partneréhez.

További információk

Kínai RoHS (Veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozásáról szóló irányelv)
Image alternative
Ez a táblázat a kínai piacra vonatkozik.

Hilti Li‑ion akkuk

Biztonsági és használati utasításokEbben a dokumentumban az akku alatt újratölthető Hilti Li-ion akkukat értünk, amelyekben több Li-ion cella van összezárva. Hilti elektromos kéziszerszámokhoz készültek, és csak ezekkel használhatók. Csak eredeti Hilti akkut használjon!
A Hilti akkuk a technika legújabb állása szerint készülnek, cellakezelő és cellavédő rendszerekkel vannak ellátva.
LeírásAz akkuk lítium-ion töltéstároló anyagot tartalmazó cellákból épülnek fel, amelyek nagy specifikus energiasűrűséget tesznek lehetővé. A NiMH és NiCd akkumulátorokkal szemben a Li-ion akkukban igen csekély a memóriaeffektus, de erőszakos behatásokra, mélykisülésre vagy magas hőmérsékletre igen érzékenyek. Lásd: Biztonság
Az akkumulátorainkhoz engedélyezett termékeket a Hilti Store helyeken, illetve a következő weboldalon találja meg:
www.hilti.group | USA: www.hilti.com
Biztonság
 • Az akkuk semmi esetre sem módosíthatók vagy manipulálhatók!
 • Soha ne használjon újrafelhasznált vagy javított akkumulátort, ha azt a Hilti Szerviz nem engedélyezte.
 • Ne használjon vagy töltsön olyan akkut, amelyet ütés ért, egy méternél magasabbról leeset, vagy más módon sérült. Rendszeresen ellenőrizze az akkukat sérülés, pl. zúzódások, vágások, beszúrások szempontjából.
 • Az akkut vagy akkumulátoros elektromos kéziszerszámot soha ne használja ütőszerszámként.
 • Kerülje el, hogy a szivárgó akkumulátorfolyadék a bőréhez vagy szeméhez érjen!
 • Lásd: Tennivalók sérült akkuk esetén
 • A meghibásodott akkukból folyadék léphet ki és eláztathatja a szomszédos tárgyakat. Az érintett részeket meleg szappanos vízzel tisztítsa meg, és cserélje ki a sérült akkut.
 • Lásd: Tennivalók sérült akkuk esetén
 • Az akkukat soha ne tegye ki magas hőmérséklet, szikraképződés vagy nyílt láng hatásának. Ez robbanást okozhat.
 • Az akkumulátor pólusait ne érintse ujjal, szerszámmal, ékszerrel vagy más fémtárggyal. Ez rövidzárlatot, elektromos áramütést, égési sérülést és robbanást okozhat.
 • Tartsa távol az akkumulátort az esőtől és a nedvességtől. A behatoló folyadék rövidzárlatot, áramütést, égési sérülést és robbanást okozhat.
 • Csak az ehhez az akkumulátortípushoz készült töltőkészülékeket és elektromos kéziszerszámokat használja. Ehhez vegye figyelembe a használati utasítás előírásait.
 • Soha ne tárolja vagy használja az akkut robbanásveszélyes környezetben, éghető folyadékok és gázok közelében. Ilyen körülmények között egy váratlan akkumulátorhiba robbanást okozhat.
Tennivalók sérült akkuk esetén
 • Mindig vegye fel a kapcsolatot Hilti szervizpartnerével, ha egy akku megsérül.
 • Kilépő folyadék esetén kerülje a bőr és szem közvetlen érintkezését a folyadékkal védőszemüveg és védőkesztyű használatával.
 • A sérült akkut helyezze nem éghető tartályba, fedje el száraz homokkal, mészkőporral (CaCO3) vagy szilikáttal (vermikulit). Ezután a fedelet zárja le légmentesen, és a tartályt tartsa távol éghető gázoktól, folyadékoktól és tárgyaktól.
 • A konténert Hilti Store -ban ártalmatlanítsa, vagy forduljon az illetékes hulladéklerakóhoz. Sérült akkut ne küldjön csomagküldő szolgálattal!
 • A kifolyt akkumulátorfolyadék eltávolításához használjon ehhez engedélyezett tisztítószert.
Teendők működésképtelen akku esetén
 • Figyelje az akkuk normálistól eltérő működését, a hibás töltést vagy a szokatlanul hosszú töltési időt, az érezhető teljesítménycsökkenést, szokatlan LED működést és a kilépő folyadékokat. Ezek mind belső problémára utalnak.
 • Ha belső akkuproblémára gyanakszik, lépjen kapcsolatba a Hilti Szervizzel.
 • Ha az akku már nem működik, nem tölthető, vagy folyadék szivárog belőle, akkor a fentieknek megfelelően ártalmatlanítani kell.
 • Lásd: Tennivalók sérült akkuk esetén .
Intézkedések akkumulátortűz esetén
  FIGYELMEZTETÉS
  Akkumulátorégés miatti veszély! Az égő akkumulátor veszélyes és robbanásveszélyes folyadékokat és gőzöket bocsát ki, ami korróziós sérülést, égési sérülést és robbanást okozhat.
 • Akkumulátortűz oltásakor viseljen személyi védőfelszerelést.
 • Gondoskodjon a megfelelő szellőztetésről, hogy a veszélyes és robbanásveszélyes gőzök elillanhassanak.
 • Intenzív füstképződés esetén azonnal hagyja el a helyiséget.
 • A légutak irritációja esetén keressen fel orvost.
 • Az akkumulátortüzet csak vízzel oltsa. A porral oltók és oltókendők Li-ion akkuk esetén hatástalanok. A környezeti tüzek normál oltóanyaggal leküzdhetők.
 • Ne próbáljon meg nagy mennyiségű sérült, égő vagy folyó akkumulátort mozgatni. A nem érintett anyagokat távolítsa el a közvetlen környezetből és így szigetelje el az érintett akkukat. Ha a tüzet a rendelkezésre álló anyagokkal nem tudja eloltani, hívja a tűzoltóságot.
Egyetlen égő akku esetén:
 • Tegye lapátra, és dobja egy vízzel teli vödörbe. A hűtő hatás megakadályozza a tűz átterjedését azokra a cellákra, amelyek hőmérséklete még nem érte el a gyulladást eredményező kritikus hőmérsékletet.
 • Várja meg, míg az akku teljesen lehűl.
 • Lásd: Tennivalók sérült akkuk esetén .
Szállításra és tárolásra vonatkozó adatok
 • Környezeti hőmérséklet: -17 °C és +60 °C / 1 °F és 140 °F között.
 • Tárolási hőmérséklet: -20 °C és +40 °C / -4 °F és 104 °F között.
 • Az akkukat ne a töltőkészüléken tárolja. Az akkut és töltőkészüléket használat után mindig válassza szét.
 • Az akkukat lehetőleg hűvös és száraz helyen tárolja. A hűvös helyen történő tárolás növeli az akkumulátor üzemidejét. Soha ne tárolja az akkumulátort tűző napon, fűtőtesten és üveglap mögött.
 • Az akkukat tilos postával küldeni. Forduljon szállítmányozóhoz, ha sértetlen akkukat akar küldeni.
 • Az akkukat soha ne szállítsa ömlesztve. A szállítás során az akkukat a túl nagy ütődéstől és rezgéstől védeni kell, minden vezetőképes anyagtól és a többi akkumulátortól el kell választani, hogy más akkumulátorpólussal ne kerülhessenek érintkezésbe, és ne okozhassanak rövidzárlatot.
Karbantartás és ártalmatlanítás
 • Az akkut tartsa száraz, tiszta, olaj- és zsírmentes állapotban. Az ilyen szennyeződést tiszta, száraz ronggyal távolítsa el.
 • Soha ne üzemeltesse az akkumulátort eldugult szellőzőnyílásokkal. Óvatosan tisztítsa meg a szellőzőnyílásokat puha kefével.
 • Idegen tárgyakkal ne nyúljon az akkumulátor belső részeihez.
 • Kerülje a por és szennyeződés szükségtelen lerakódását az akkumulátorra. Az akkut száraz ecsettel vagy tiszta, száraz, ronggyal tisztítsa meg.
 • Ne hagyja, hogy nedvesség kerüljön az akkuba. Ha nedvesség hatolt az akkuba, akkor kezelje sérült akkuként, és szigetelje el nem éghető tartályban.
 • Lásd: Tennivalók sérült akkuk esetén
 • Szakszerűtlen ártalmatlanítás esetén a kilépő gázok és folyadékok miatt egészségkárosító hatás jöhet létre. Az akkut Hilti Store -ban ártalmatlanítsa, vagy forduljon az illetékes hulladéklerakóhoz. Sérült akkut ne küldjön csomagküldő szolgálattal!
 • Az akkukat ne dobja a háztartási szemétbe.
 • Az akkukat úgy ártalmatlanítsa, hogy azok ne kerülhessenek gyermekek kezébe. A csatlakozókat nem vezető anyaggal fedje le a rövidzárlat elkerülése érdekében.